Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Liturgie morgendienst startzondag 2017

Dovnload 29.15 Kb.

Liturgie morgendienst startzondag 2017Datum28.10.2017
Grootte29.15 Kb.

Dovnload 29.15 Kb.

Liturgie morgendienst startzondag 2017 Enschede-Oost

Kinderen van de oppas zitten ook in de kerk


Voorzang: Lees je Bijbel bid elke dag


Lees je bijbel, bid elke dag,

bid elke dag, bid elke dag.

Lees je bijbel, bid elke dag,

dat je groeien mag,

dat je groeien mag,

dat je groeien mag.

Lees je bijbel, bid elke dag,

dat je groeien mag.Read your bible, pray every day,

pray every day, pray every day.

Read your bible, pray every day,

if you want to grow,

if you want to grow,

if you want to grow.

Read your bible, pray every day,

if you want to grow.
Stil gebed

Votum & Groet
Zingen: Psalm 100 Kinderen gaan tijdens het lied naar de oppas
Refrein: Juich doe mee allemaal

jubel geef je helemaal

juich voor God de Heer

juich doe mee allemaal

jubel geef je helemaal

juich voor God de Heer

en geef Hem alle eer


Hij maakte ons

wij horen bij Hem

de Herder die ons leidt

de Heer is goed

zijn liefde en trouw

duren voor altijd RefreinZeg het hardop,

de Here is God

ja ik hoor bij Hem

waar je ook bent looft God

prijst Zijn naam

eer Hem met je stem Refrein
Gebed
Zingen: 10 geboden lied (Op de wijs van: Jezus zegt hij dat Hij…)
Ken je Gods gebod: woorden één tot tien?

God laat zo zijn wil voor heel ons leven zien.

Al die woorden zijn er ook voor jou en mij

leven zoals God wil dat maakt je vrij.

Eén dat is de Heer, niemand is als God.

In zijn vaderhand ligt heel ons levenslot

Twee: maak dan geen beelden; Hij is altijd méér.

Dien geen and're goden dan God, de Heer.


Drie, dat is de naam van de hoge God.

Hij vraagt ook aan jou dat jij niet met Hem spot.

Vier, dat is de rustdag: dag van onze Heer.

Elke week een feestdag, vandaag ook weer  


Vijfde woord van God: blijf je ouders trouw.

Denk aan wat ze deden in hun zorg voor jou.

Zes: je moet niet haten, dat brengt veel verdriet.

Schelden, slaan en schoppen, dat helpt je niet.

Zeven is Gods Woord, ja probeer het maar:

Dwars door dik en dun toch trouw zijn aan elkaar.

Acht: je mag niet stelen wat van and'ren is.

Als je toch iets meepikt, dan gaat het mis.

 

Negen: spreek geen kwaad en maak niemand zwart.Zeg alleen de waarheid; houd een zuiver hart.

Tien: wees niet jaloers op wat een ander heeft.

Je wordt zielsgelukkig als jij zo leeft.
Schriftlezing: Lucas 19: 1-10 gelezen door…
1 Jezus ging Jericho in en trok door de stad. 2 Er was daar een man die Zacheüs heette, een rijke hoofdtollenaar. 3 Hij wilde Jezus zien, om te weten te komen wat voor iemand het was, maar dat lukte hem niet vanwege de menigte, want hij was klein van stuk. 4 Daarom liep hij snel vooruit en klom in een vijgenboom om Jezus te kunnen zien wanneer hij voorbijkwam. 5 Toen Jezus daar langskwam, keek hij naar boven en zei: ‘Zacheüs, kom vlug naar beneden, want vandaag moet ik in jouw huis verblijven.’ 6 Zacheüs kwam meteen naar beneden en ontving Jezus vol vreugde bij zich thuis. 7 Allen die dit zagen, zeiden morrend tegen elkaar: ‘Hij is het huis van een zondig mens binnengegaan om onderdak te vinden voor de nacht.’ 8 Maar Zacheüs was gaan staan en zei tegen de Heer: ‘Kijk, Heer, de helft van mijn bezittingen geef ik aan de armen, en als ik iemand iets heb afgeperst vergoed ik het viervoudig.’ 9 Jezus zei tegen hem: ‘Vandaag is dit huis redding ten deel gevallen, want ook hij is een zoon van Abraham. 10 De Mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was.’

Zingen: Er is geen plaats


1. Er is geen plaats, er is geen plaats,

Zacheüs is te klein.

Maar haastig klimt hij in een boom,

om er toch bij te zijn.
2. Daar zit die kleine tollenaar,

daar zit hij, hoog en droog.

De mensen kunnen hem niet zien,

maar Jezus kijkt omhoog.
3. Zacheüs, waarom schuil je weg,

zo angstig als een muis?

Zacheüs, kom vlug uit je boom

en breng mij in jouw huis.
4. Zacheüs gaat met Jezus mee,

de mensen zijn verrast.

Zacheüs is een tollenaar,

en Jezus is zijn gast.
5. Want Jezus, die de mensen kent,

Hij roept ze bij hun naam:

De ware Zoon van Abraham

laat niemand buiten staan!


Preek
Zingen: Kinderen Van De Vader


1. Wij willen samen vieren

dat God van mensen houdt

en dat Hij in ons midden

zijn rijk van liefde bouwt

omdat wij kinderen van de Vader zijn

omdat wij kinderen van de Vader zijn2. Wij willen samen delen

met kinderen klein en groot

en net als Jezus geven

aan anderen in nood

omdat wij kinderen van de Vader zijn

omdat wij kinderen van de Vader zijn
3. Wij willen samen leven

als vrienden verder gaan

en steeds opnieuw vergeven

wie ons heeft pijn gedaan

omdat wij kinderen van de Vader zijn

omdat wij kinderen van de Vader zijn
4. Wij willen samen spelen

in huis en op de straat

geduldig zijn en helpen

wanneer het moeilijk gaat

omdat wij kinderen van de Vader zijn

omdat wij kinderen van de Vader zijn

Bijbels uitdelen aan: Annemarijn Andringa, Naomi Blokzijl, Ruben van den Dolder, Fiene Groenink, Laurens Hof, Teun Kleinstra

Toezingen: De Here zegent jou

De Here zegent jou en Hij beschermt jou

Hij schijnt Zijn licht over jouw leven

Hij zal genadig zijn en heel dicht bij je zijn

Hij zal Zijn vrede aan je geven
Danken

Aansluitend zingen: Onze Vader Op toonhoogte 442

Onze Vader, die in de hemelen zijt,

Uw naam worde geheiligd.

Uw koninkrijk kome,

Uw wil geschiede

op aarde zoals in de hemel.

Geef ons heden ons dagelijks brood,

en vergeef ons onze schulden

gelijk ook wij aan anderen vergeven.

En leid ons niet in verzoeking,

maar verlos ons van de boze.

Want van U is het koninkrijk

en de kracht en de heerlijkheid

tot in eeuwigheid, in eeuwigheid.

Amen
Collecte
Zingen Ga nu heen in vrede
Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar.

Wat wij hier beleden samen met elkaar.

Aan uw daag’lijks leven, uw gezin, uw werk,

Wilt u daaraan geven, daar bent u Gods kerk.

Ga nu heen in vrede en maak het waar.
Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar,

wat wij hier beleden samen met elkaar.

Neem van hieruit vrede, vrede mee naar huis,

dan is vanaf heden Christus bij u thuis.Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar.


Zegen

  • Stil gebed Votum Groet Zingen: Psalm 100
  • Gebed Zingen: 10 geboden lied
  • Schriftlezing
  • Zingen: Er is geen plaats
  • Preek Zingen: Kinderen Van De Vader
  • Bijbels uitdelen aan: Annemarijn Andringa, Naomi Blokzijl, Ruben van den Dolder
  • Danken Aansluitend zingen: Onze Vader Op toonhoogte 442
  • Collecte Zingen Ga nu heen in vrede

  • Dovnload 29.15 Kb.