Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Liturgieherziening Tweede evaluatie door Kerkgemeenten Alle (ingekorte) reacties, per vraag, geen onderscheid naar kerkgemeenten

Dovnload 34.95 Kb.

Liturgieherziening Tweede evaluatie door Kerkgemeenten Alle (ingekorte) reacties, per vraag, geen onderscheid naar kerkgemeentenDatum13.11.2017
Grootte34.95 Kb.

Dovnload 34.95 Kb.

Liturgieherziening

Tweede evaluatie door Kerkgemeenten

Alle (ingekorte) reacties, per vraag, geen onderscheid naar kerkgemeenten
Datum: 21-4-14
Inleiding

Begin 2014 werd door bijna alle kerkgemeenten van de Vrij-Katholieke Kerk in Nederland een evaluatie uitgevoerd van de liturgieherziening die is ingegaan met Pasen 2013. In dit document zijn de resultaten, per kerkgemeente, opgenomen. In een ander document zijn de volledige antwoorden opgenomen, per kerkgemeente.

Er zijn 7 onderdelen. Per onderdeel wordt een overzicht gegeven van de antwoorden, kort samengevat en soms gegroepeerd naar thema. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt naar kerkgemeenten.

Elk antwoord wordt voorafgegaan door een teken: Ja: +, Summier: +/-, Nee: -Kritische antwoorden die in meerdere onderdelen voorkwamen zijn apart opgenomen.
 1. Alle onderdelen: Samenvatting kritische opmerkingen.

  1. Taalgebruik

   1. - Soms te geforceerd en inconsequent (2x)

   2. - Tegenstrijdig neutraal en mannelijk taalgebruik

  2. Meer vrouwelijk

   1. + Het mannelijk taalgebruik is verwijderd. Het kan wel duidelijker en mooier.

   2. + God is man en vrouw. Dat mag wel in de liturgie terugkomen.

   3. - Geen feminisme nodig

   4. - Te gezocht om het vrouwelijke er op deze manier in te brengen.

   5. - Te krampachtige poging om mannelijk taalgebruik te vermijden

   6. - Heer en Vader hebben niets met mnl en vrl te maken. De termen zijn daarboven verheven.

  3. Handicap Nederlands

   1. - Het NL heeft voorkeur voor MNL. De wijzigingen worden nu te krampachtig. De oude cultuur en taal zijn goed.

   2. - “Het hakkelt en het hapert.”

  4. Handicap modernisering

   1. - Vervlakking door modern taalgebruik.

   2. - Modernisering leidt vaak tot verarming

   3. - Woorden staan voor hogere symbolen

   4. - De diepere laag is het belangrijkst. Dan hoeven de woorden niet veranderd te worden.

   5. - Te alledaags spraakgebruik neemt de innerlijke, geestelijke structuur weg

  5. Handicap kwalificatie

   1. - Er moet sowieso niets aan de liturgie veranderen. Daar zijn wij niet voor gekwalificeerd.

   2. - Leken en priesters hebben te weinig kennis. Waar blijven de bisschoppen?

   3. - Traditie handhaven is beter dan deze vernieuwing

   4. - “Het aanpassen van dergelijke teksten die (per regel) zijn specifieke uitwerking hebben op onderliggende chakra’s moet voorkomen worden“

   5. - HMis is een mantra. Niet aankomen

   6. - De oude vorm was perfect.

  6. Bij wijzigingen gevaar van verandering van interpretatie

   1. - Schuif zaken die verschil in interpretatie opleveren door naar een “alternatieve” H. Mis

 2. Onderdeel 1: Het vervangen van “Heer“ door “God“ of “Christus“

  1. Motivatie: Vermijden van onnodig mannelijk taalgebruik

   1. God is nu niet meer aangeduid als Heer, maar als God, de Al-Ene, de Eeuwige, de Allerhoogste. Waar nu Heer staat wordt Christus bedoeld.

  2. Voorbeeld uit de tekst van het Asperges:

   1. Oud


“P. Moge de Heer mij louteren, opdat ik Zijn dienst waardig zal verrichten. In de kracht van de Heer verdrijf ik alle kwaad van Zijn heilig altaar en koor en uit dit huis, waarin wij Hem aanbidden.”
   1. Nieuw


“P. Moge God mij louteren, opdat ik deze dienst waardig zal verrichten. In de kracht van de Allerhoogste verdrijf ik alle onzuiverheid van dit heilig altaar en koor en uit dit huis, waarin wij God aanbidden.”
   1. Dit voorbeeld betreft tegelijkertijd ook het zorgvuldig omgaan met het begrip ‘kwaad’, dit is vervangen door ‘onzuiverheid’.

  1. Samenvatting opmerkingen.

   1. Christus

    1. + Benadert veel meer de essentie: het verwezenlijken van de Christus in onszelf.

    2. - Door het veelvuldige “Christus” wordt de HMis te christocentrisch

   2. Taalgebruik

    1. - Alternatieven voor “God” passen soms niet in de context

   3. Harde taal

    1. - Lidwoord “de” in “de Al-Ene” nogal hard, beter “het”

    2. - “God” te kort en te hard (3x)

    3. - “O” teveel weggelaten

   4. Te veel

    1. - Er is teveel “God” (3x)

    2. - Teveel benamingen voor God

   5. “Heer” – “Christus”- “God”

    1. + Het maakt duidelijker wie of wat er bedoeld wordt.

    2. + Waar het over gaat, wordt nu benoemd.

    3. + Het is prettig te zien dat “de Heer” en “Zijn …... “ zoveel mogelijk vervangen is door een onzijdig woord.

    4. + Androgynie van de nieuwe termen.

    5. + Er is meer variatie

    6. - “Heer” klinkt prettiger dan “God”

    7. - “Heer” beter dan “God”

    8. - “Heer” slaat vaak wél op God de Vader.

    9. - De Heer en God zijn één en hetzelfde, betreft een semantische camouflage.

    10. - Weet niet of hier Christus de bedoeling kan zijn.

    11. - “Heer” is een functie, zowel van God als van Christus

    12. - Je wijkt af en verwijdert je van alle andere kerkelijke richtingen en er ontstaat heel veel verwarring.

    13. - “De Eeuwige” i.p.v. “de Heer”

   6. Verwarring

    1. - gebruik van verschillende termen voor God verwarrend

    2. - De vervangingen geven verwarring, ook bij buitenstaanders.

   7. “Onzuiverheid”

    1. + “Onzuiverheid” is beter dan “kwaad”.

    2. - “Onzuiverheid” heeft iets moralistisch

    3. - “Onzuiver” te verhullend.

    4. - Beter “onreinheid” i.p.v. “onzuiverheid”

    5. - Kwaad en onzuiverheden dienen niet buiten gesloten, verdreven te worden maar te worden getransformeerd naar Heelheid (Heiligheid).

    6. - “Onzuiverheid” is teveel afzwakking van “kwaad”. “Kwaad” bestaat.

    7. - “Kwaad” en “zonde” zijn reëel

 1. Onderdeel 2: Invocatie

   1. Oud


”In de Naam van de Vader en van de  Zoon en van de Heilige Geest. ”
   1. Nieuw alternatief


”In Naam van de Allerhoogste: In de Kracht van de Vader, in de Liefde van de  Zoon en in de Wijsheid van de Heilige Geest. ”
  1. Motivatie: naast de benoeming van de Heilige Drievuldigheid ook het uitdrukken van haar werkzaamheid.

  2. Samenvatting opmerkingen.

   1. Kracht

    1. + Het alternatief geeft meer diepte en inhoud

    2. + De nieuwe drukt meer uit en wordt als krachtiger ervaren.

    3. + Drukt meer werkzaamheid uit.

    4. + Mooi, oude lading wordt weggehaald

    5. - Oude vorm is een machtswoord.

    6. - Het oude is krachtig.

    7. - De kracht van de invocatie wordt minder.

   2. Uit balans

    1. - Te lang. Je gaat nadenken

    2. - Te veel tekst.

    3. - Teveel werkzaamheden.

    4. - Teveel uitleg (2x)

    5. - De attributen zijn willekeurig.

    6. - De attributen zijn te specifiek

    7. - Alternatief is te ingewikkeld

    8. - Er wordt voor mij teveel ingevuld (2x)

    9. - Te beperkend

    10. - Het wordt rommelig.

    11. - Klinkt gekunsteld.(2x)

    12. - “Allerhoogste” is te complex

    13. - Het gevoel vrij laten.

   3. Divers

    1. + Nieuwe beter: geen scheiding, maar de onderdelen worden wel benoemd.

    2. + de oude was nogal mannelijk

    3. + “Allerhoogste” is mooi

    4. + Door de attributen meer beleving.

    5. +/- Optioneel laten.

   4. Alternatieven:

    1. Noem ook de Moeder

    2. Moeder-God als Wijsheid toevoegen.

    3. “In Naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest”.

    4. ”In de Naam van de Vader, de Moeder en de Zoon”

    5. ”In de Naam van de Allerhoogste Drie-Eenheid”

    6. ”In de Naam van de Heilige Drie-Eenheid”

    7. i.p.v. “de Vader“: “de Bron“

    8. Kan op vier personen lijken. Voeg daarom toe: “werkzaam”.

 1. Onderdeel 3: Absolutie

   1. Oud


”God de Vader, God de + Zoon en God de Heilige Geest zegene, beware en heilige u; de Heer zie in Zijn liefde op u neer en zij u genadig: de Heer geve u  absolutie van al uw zonden en schenke u de genade en de troost van de Heilige Geest. ”
   1. Nieuw


”God de Vader, God de + Zoon en God de Heilige Geest zegene, beware en heilige u; Christus schenke u Gods Liefde en Genade en [geve u absolutie (van uw zonden). Christus] + herstelle in u de volheid van Gods harmonie en geve u de vertroosting van Gods Heilige Geest. ”
  1. Motivatie: Het begrip zonde kan weggelaten worden. Naast vergeving wordt ook het herstellen van harmonie uitgedrukt. Zie verder het artikel in Reflectie.

  2. Samenvatting opmerkingen.

   1. “Zonde”

    1. + De zonden zijn al in het Confiteor beleden; het woord zonde kan daarom in de Absolutie worden weggelaten.

    2. + Het beladen woord zonde is vervangen door een woord waarin ik me kan herkennen.

    3. + “Zonden” kan weg, want “absolutio” betekent vrijspraak.

    4. + “Zonde” weglaten (2x)

    5. +/- Bewustzijn van zonde en van herstel van harmonie is belangrijk.

    6. +/- Stimuleer een gesprek over de zonde.

    7. - “Zonde” niet weglaten. De mens wordt door vele onbewuste drijfveren geleid.

    8. - Het begrip “zonde” is nodig

    9. - Het woord “zonde” is essentieel omdat je door de benoeming wordt vrijgezet van negatieve gevoelens.

    10. - Begrip “zonde” nuttig voor het integreren van de schaduw.

    11. - Bewustzijn van zonde en van herstel van harmonie is belangrijk.

    12. - “Zonde” heeft een eeuwenoude persoonlijke betekenis waarvoor absolutie wordt gevraagd.

   2. Taalgebruik

    1. + Is kort en modern

    2. - omslachtig

    3. - Te kil.

    4. - Is nog mannelijker geworden.

    5. - Is nu vreemde combinatie van magie met uitleg. “Kwaad” is passend.

    6. - “Herstelle in u de volheid van zijn harmonie” is gekunsteld

   3. Betekenis

    1. + Het herstellen van de harmonie vind ik een waardevolle aanvulling.

    2. + Het herstellen van de harmonie is mooier dan de zonden vergeven.

    3. + Zowel het benoemen van Christus als het spreken over “Gods harmonie” voegt iets waardevols toe.

    4. + Ik vind “het herstellen van de harmonie” heel goed gekozen en uitdrukken wat de absolutie teweeg kan brengen. Belangrijk, dat dit onderdeel gehandhaafd blijft.

    5. +/- Wij zijn naar Gods beeld zijn geschapen en zijn in ons diepste wezen goed; er valt niets te vergeven. Wel is nodig de Harmonie te herstellen.

    6. + Als de priester het meent dan kan zowel het oude als het nieuwe.

    7. +/- Ik zie God als mijn grote Zelf.

    8. +/- Wij dienen te leren waar wij afweken, en waarom.

    9. - Nu lijkt het alsof we ‘van buitenaf’ vergeven worden. Waar is God ín ons?

    10. - De tekst kan verwarring oproepen

    11. - Foute constructie. Juist is dat God liefde schenkt door Christus.

    12. - “De Heer zie in zijn liefde op u neer” is betuttelend. Het is een vanzelfsprekendheid.

    13. - De kerk is de macht gegeven zonden te vergeven, niet om harmonie te herstellen.

 1. Onderdeel 4: Consecratiegebed

   1. Oud


”voor hen die in dit vergankelijke leven gebukt gaan onder zorgen of droefenis, die in nood verkeren, ziek zijn of ander tegenspoed hebben”
   1. Nieuw


“voor hen die geestelijke steun behoeven”
  1. Motivatie: Modernisering van taalgebruik

  2. Samenvatting opmerkingen.

   1. + Kort en krachtig (2x).

   2. + Ja, is voor allen.

   3. +/- Ook aanstaande vaders noemen.

   4. - De oude tekst gaat veel dieper, prachtig taalgebruik

   5. - In het oude wordt niemand vergeten.

   6. - Jammer, lichamelijke zwakte is verdwenen.

   7. - Te leerstellig.

   8. - Koeltjes. De oude tekst is veel meer begaan met de noden van de mens.

   9. - Verarming. (4x)

   10. - Te vaag, klopt niet.

   11. - Te zwak.

   12. - Er is iets wezenlijks weggelaten

   13. - Zorg, droefenis en nood zijn reële psychische en maatschappelijke factoren.

   14. - Verkeerd taalgebruik. Is geen modernisering.

   15. “Geestelijke steun”

    1. + Geestelijke steun doet recht aan het idee van een innerlijke oorzaak voor ziekte.

    2. + “Geestelijke steun” is meer omvattend. Je kunt zelf bepaalde personen in gedachten nemen.

    3. + Geeft ruimte voor eigen invulling.

    4. - “Geestelijke steun” alleen dekt de lading niet.

    5. - “Geestelijke steun” is te beperkend. Gebruik alleen “steun”.

    6. - Te beperkt. Je kunt ook steun vragen voor andere dimensies, bv voor overledenen.

    7. - “In dit vergankelijke leven”: er zijn ook overledenen die gebaat kunnen zijn bij steun, liefde, vergeving, kracht en gebed.

    8. - Geestelijke steun is meer een term uit de psychologie resp. psychiatrie.

    9. - Breidt oude tekst juist uit met “geestelijke steun”

   16. - De zin blijkt meerdere betekenissen te hebben

 1. Onderdeel 5: Onze Vader

   1. Oud


”Onze Vader, Die in de hemelen zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het boze. Want Uw is het Koninkrijk en de Kracht en de Heerlijkheid, in der eeuwigheid. ”
   1. Nieuw


”Onze Vader, Die in de hemelen zijt, Uw Naam worde geheiligd, uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, zowel in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. En leidt ons bij verzoekingen en bij het omgaan met het kwaad. Want van U is het Koninkrijk en de Kracht en de Heerlijkheid, in alle eeuwigheid. ”
  1. Motivatie: de mens heeft een eigen verantwoordelijkheid en vraagt daarbij de hulp van God. Zie verder het artikel in Reflectie.

  2. Samenvatting opmerkingen.

   1. + Dit zie ik als een zeer positieve verbetering.

   2. + Geweldige verbetering.

   3. + Heel logische tekst.

   4. + deze tekst is prachtig. Tien jaar geleden gaf dominee Hans Stolp hierover al een duidelijke uitleg.

   5. + Dat God ons kwaad doet toekomen of in verzoeking brengt of ons persoonlijk geneest of een nieuwe baan brengt, lijkt me geen goed Godsbeeld.

   6. + De toelichting van rabbijn Aron Mendes Chamaceiro die in Reflectie wordt aangehaald, is de spijker op zijn kop!

   7. + De verzoekingen zijn helaas onvermijdelijk, deze gehele schepping is een verzoeking en de mogelijkheid onze goddelijkheid tot uitdrukking te brengen. In die wereld van verzoekingen vragen wij om leiding opdat we op koers blijven.

   8. + Ik wordt geholpen bij het omgaan met het kwaad.

   9. + Het is heel erg mooi om te vragen dat God mij leidt bij mijn verzoekingen.

   10. + Juist in tijden van verwarring worden misstappen begaan en is de innerlijke leiding zo belangrijk.

   11. + God is een God van liefde en leidt ons niet tot het kwade, brengt ons niet in verzoeking.

   12. + De verandering stimuleert in mij het accepteren van de hindernissen in mijn leven en harmonieert met mijn vertrouwen dat er altijd hulp beschikbaar is van de Allerhoogste.

   13. + “Ik vind na enige tijd de nieuwe tekst mooier”

   14. +/- Ook dit blijft archaïsch taalgebruik, weinig ervaarbaar

   15. - “Ik kies voor het woord ‘verleidingen’ in plaats van ‘verzoekingen’.” Gekozen is om in woordgebruik zo min mogelijk af te wijken van de originele tekst zodat iemand desgewenst toch gemakkelijk de oude tekst kan meezeggen.

   16. - “Het ritme wordt verstoord.”

   17. - Moet universeel gebed blijven

   18. Onduidelijke commentaren

    1. - “Ze ontkent de verantwoordelijkheid van de mens en het verlossende karakter van het Christendom. Door een klakkeloos moderniseren wordt volledig voorbijgegaan aan het diepste wezen van de mens “.  Bij leiding blijft toch de eigen verantwoordelijkheid bestaan?

    2. - “De mens zoals hij is kan zichzelf niet verlossen maar heeft daarvoor hulp en bijstand nodig van de hogere werelden.”  Daar wordt in de gewijzigde tekst toch om gevraagd?

    3. - “Leid mij niet in verzoeking, maar haal het boze bij mij weg.” Terug naar het paradijs en geen appel meer eten. Daar vragen wij om. De oude tekst moet dus naar mijn beleving gehandhaafd blijven.--> Door de verzoeking heen gaan wij naar het Paradijs, met een verrijkt zelfbewustzijn, daarbij gesteund door God.

    4. - “Verzoekingen” is fout zelfstandig maanwoord voor “verzoeken”.--> Het woord “verzoeking” staat al in het Onze Vader

    5. - “Nee, het gebed is door Christus zelf gegeven. Wijzig het niet!!!  Het Onze Vader is samengesteld uit teksten uit het Oude Testament, behalve deze zin.

    6. - “Voorstel: En bewaar ons voor verzoekingen.” en “behoed ons voor de verzoeking”  De mens ontwikkelt zich door te reageren op verzoekingen.

    7. - “In de Bijbel werden grootheden wel degelijk beproefd.”  Wij worden ook beproefd, maar vragen daarbij om leiding.

    8. - “Niemand vraagt om geleid te worden bij verzoekingen”  Is dit wel begrepen?

    9. - “Verzoeking houdt veel meer in zich dan je in eerste instantie denkt.” “Verzoeking” stond er al.

    10. - ‘Niet: “En leidt ons bij verzoekingen”- wie kan zo’n foute constructie bedenken?’  Is dit wel begrepen?

 1. Onderdeel 6: andere kleine wijzigingen zoals genoemd in de startnotitie

  1. Samenvatting opmerkingen.

   1. + Ik kan instemmen met alle doorgevoerde wijzigingen, ik vind het prima.

   2. + Het is een begin van verbetering. (2x)

   3. + Mariameditatie: fijn dat “onzer harten Koningin” is gewijzigd in “Koningin van ons Hart”.

   4. - Het taalgebruik had op meer plaatsen gemoderniseerd kunnen worden.

   5. - Sommige termen zijn zodanig aangepast dat er een andere betekenis is komen te staan. Zoals:

    1. "opwast/oprijst" in de Lofzang, suggestie is "groeit"

    2. "Het beeld Uwer Liefde" is gewijzigd in "het beeld van Uw goedertierenheid". Dit mag het beeld van Uw Liefde worden/ blijven of beter nog "het beeld van uw Liefde en Wijsheid"

    3. Bij het Introïtus is "in het begin" vervangen door "in den beginne"

    4. Mariawijding: waarom is Ster van de Zee gewijzigd in Sterre van de Zee?

    5. Bezinning op de Wijsheid: Moeder van God ligt dichter bij de gedachte aan de eerste tempel dan Goddelijke Moeder.

 2. Onderdeel 7: Andere opmerkingen vanuit de kerkgemeenten

  1. Zie de volledige commentaren
Dovnload 34.95 Kb.