Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Lokale Omroep (B)ether: achtergronden en resultaten pag

Dovnload 71.32 Kb.

Lokale Omroep (B)ether: achtergronden en resultaten pagDatum20.01.2019
Grootte71.32 Kb.

Dovnload 71.32 Kb.

Lokale Omroep (B)ether: achtergronden en resultaten pag.


LOKAAL (B)ETHER: ACHTERGRONDEN EN RESULTATEN


OLON, Nijmegen, ALV 19 april 2008

1. ACHTERGRONDEN


Aanleiding:

In 1996 wordt een start gemaakt met Zero Base: een door de overheid ingegeven herverdeling van FM-frequenties met als doel ruimte te maken voor commerciële omroep. Lokale omroepen worden hier in eerste instantie niet bij betrokken. Wel wordt toegezegd dat na de herverdeling een optimalisatie van lokale omroepfrequenties zal plaatsvinden. In de periode 1996-2005 worden lokale omroepen met verzorgingsproblemen veelal verwezen naar de komende optimalisatie. Zero base heeft wel tot gevolg dat een aantal lokale omroepen een frequentie buiten de lokale omroepband (het banddeel tussen de 104.9 en 107.9 MHz) moet inleveren en dat 16 omroepen van frequentie moeten wisselenNajaar 2005:

OLON voert in overleg met Agentschap Telecom een onderzoek uit naar verzorgingsproblemen van lokale omroepen. Resultaat: 130 lokale omroepen geven aan problemen te hebben.Januari 2006:

Het project “Lokaal (B)ether” gaat officieel van start met een bijeenkomst in Zwolle. Ruim 80 vertegenwoordigers van 51 omroepen zijn aanwezig. Lokale omroepen die niet eerder hebben gereageerd kunnen zich alsnog aanmelden voor het project. Eind januari sluit de deelname: 150 omroepen hebben zich aangemeld. Het is de bedoeling dat het project eind 2006 wordt afgerond.Februari-maart 2006:

Inventarisatie door onderzoeksbureau Stratix. De 150 lokale omroepen die zich hebben opgegeven worden benaderd met een vragenlijst. De lijst met deelnemers wordt daarna door Agentschap Telecom opgeschoond: omroepen die nog niet maximaal gebruik maken van de huidige vergunning (bijv. de antenne staat lager dan toegestaan) worden uitgesloten van deelname. Er staan 114 omroepen op de definitieve lijst (zie bijlage 1).April-mei 2006:

Door Agentschap Telecom worden voorbereidende onderzoeken uitgevoerd: antenne-onderzoek, vaststelling planningsnorm en uitgangspunten optimalisatie. Het daadwerkelijke planningsonderzoek zou oorspronkelijk door Agentschap Telecom worden uitbesteed. Er wordt besloten dat Agentschap Telecom het toch zelf gaat doen, gelijktijdig met de optimalisatie van niet-landelijke commerciële omroepen.Oktober 2006:

Het daadwerkelijke planningsonderzoek gaat van start.November 2006:

Eerste bericht dat de mogelijkheden binnen de lokale omroepband zeer beperkt zijn.December 2006:

Er wordt besloten ook te onderzoeken of er frequenties buiten de lokale omroepband te gebruiken zijn.Februari 2007:

De alternatieven onder 104.9 MHz worden in kaart gebracht.April 2007:

Presentatie van de voortgang op de ALV van de OLON. Er zijn 20 frequenties gevonden buiten de lokale omroepband:


1. Dordrecht (87.7 MHz)

2. Montferland (89.3 MHz)

3. Lelystad (90.3 MHz)

4. Gemert-Bakel (91.10 MHz)

5. Rijssen-Holten (92.3 MHz)

6. Meppel (93.0 MHz)

7. Barneveld (93.5 MHz)

8. Lingewaard (93.6 MHz)

9. Bronckhorst (93.8 MHz)

10. Dinkelland (93.9 MHz)

11. Epe (94.6 MHz)

12. Bedum (95.3 MHz)

13. Schiedam (95.8 MHz)

14. Stein (96.2 MHz)

15. Steenbergen (96.2 MHz)

16. Zoetermeer (96.2 MHz)

17. Gaasterlan-Sleat (96.4 MHz)

18. Sluis (96.5 MHz)

19. Sint Anthonis (94.0 MHz)

20. Dantumadeel (104.2 MHz)


Mei 2007:

Van de 20 omroepen gaan er 18 akkoord met het aanbod. De omroepen uit Dordrecht en Dantumadeel accepteren het voorstel niet.Juli 2007:

De 18 frequenties worden aangeboden voor internationale coördinatie.December 2007- januari 2008:

De internationale coördinatie is nog steeds niet afgerond. De overige lokale omroepen die deelnemen aan het project worden door Agentschap Telecom aangeschreven. 47 Omroepen ontvangen een concreet verbeteringsvoorstel en 46 een afwijzing.


Februari-maart 2008

De internationale coördinatie van 10 van de 18 frequenties die zijn aangeboden is afgerond. Resultaat: één frequentie valt definitief af (Montferland (89.3 MHz)), negen frequenties zijn goedgekeurd maar wel met de nodige reducties. De betreffende omroepen krijgen op 7 en 12 maart 2008 van Agentschap Telecom een nieuw, definitief voorstel. Het gaat om de omroepen in de gemeenten Sint Anthonis, Barneveld, Holten en Rijssen, Gemert, Midden-Groningen, Bronckhorst, Lingewaard, Dinkelland-Tubbergen en Meppel. De omroepen worden verzocht om voor 31 maart 2008 het Agentschap Telecom te laten weten of ze al dan niet akkoord gaan met het nieuwe voorstel.


De Stichting Streekradio De Wolden krijgt op 20 februari 2008 alsnog een voorstel van het Agentschap voor een frequentie buiten de lokale omroepband (104.8 MHz). De omroep krijgt tot 10 maart 2008 de tijd om akkoord te gaan.
Diverse lokale omroepen schrijven het Agentschap Telecom aan naar aanleiding van het ontvangen optimalisatievoorstel of de afwijzing die ze hebben ontvangen.
Omroepen die bij Agentschap Telecom bezwaar hebben aangetekend:
Stichting Lokale Omroep Deventer /Deventer FM

Stichting Lokale Omroep De Bilt


Stichting Lokale Omroep Haarlem
Stichting Omroep Venray

Omroepen die Agentschap Telecom hebben laten weten (nog) niet akkoord te gaan met het voorstel of vragen om wijziging of aanvulling van het voorstel:
Stichting Lokale Omroep Sint-Michielsgestel

Stichting Omroep Pijnacker-Nootdorp


Stichting Lokale Omroep Krimpen aan den IJssel
Stichting Lokale Media Beuningen

Lokale Omroep Steenwijkerland


Omroep Stichting Milbergen

Reacties bekend bij OLON van:

BAVLOS, Arcen en Velden

Stichting Omroep Maasland Oss

Micro Omroep Stichting Rheden

Stichting Omroep Metropool, SMART RTV

Stichting Lokale Media Beuningen

Stichting Lokale Omroep Deventer /Deventer FM

Stichting Meeromroep Haarlemmermeer

Stichting Lokale Omroep De Bilt

Stichting Omroep Venray

RTV Utrecht

Barneveldse Omroep Stichting Aktief

Stichting Lokale Omroep Krimpen aan den IJssel
Stichting Lokale Omroep Woerden

Stichting Lokale Omroep Steenwijkerland

Stichting Lokale Omroep Sint-Michielsgestel

Stichting Omroep Pijnacker-Nootdorp


Stichting Lokale Omroep Dalfsen, Ommen, Nieuwleusen/Vechtdal FM

Omroep Stichting MilbergenApril 2008

Agentschap Telecom licht de resultaten toe op de Algemene Ledenvergadering van de OLON. Omroepen zijn of worden door Agentschap Telecom uitgenodigd voor een hoorzitting.


2. RESULTATEN

Door de OLON is een analyse gemaakt van de voorlopige resultaten.
Van alle lokale omroepen die zich hebben aangemeld voor het project (114) hebben in totaal 68 omroepen een voorstel voor verbetering van Agentschap Telecom ontvangen

a. 21 buiten de lokale omroepband

b. 47 omroepen op de huidige frequentie(s)

46 Lokale omroepen kregen helemaal geen voorstel.


Dit lijkt een aardig resultaat ware het niet dat niet elk voorstel ook automatisch resulteert in een bruikbare oplossing.

Ad. a) 21 Frequenties buiten de lokale omroepband.

Aanvankelijk werden er 20 frequenties gevonden buiten de lokale omroepband. Twee omroepen (Dordrecht en Dantumadeel) besloten geen gebruik te maken van het aanbod gezien de extra kosten die een frequentie buiten de lokale omroepband met zich mee brengt en het feit dat geen rechten kunnen worden ontleend aan de theoretische verzorgingsplaatjes. Daarbij was er onvoldoende zicht op daadwerkelijke verbetering van de etherverzorging. Van de 18 frequenties die vervolgens zijn aangeboden voor internationale coördinatie is één frequentie helemaal komen te vervallen.


Inmiddels zijn er 9 andere frequenties uitgecoördineerd en is er bij bijna alle frequenties sprake van flinke reducties waardoor de resultaten minder positief zijn dan in eerste instantie was voorgesteld. Ook voor de 7 nog niet uitgecoördineerde frequenties geldt dat het maar de vraag is of ze ongeschonden uit het coördinatieproces zullen komen. Er is één nieuwe frequentie buiten de lokale omroepband gevonden die is aangeboden aan Streekradio de Wolden. Ook deze frequentie zal eerst nog internationaal gecoördineerd moeten worden.
Ad. B) Voor 47 omroepen was een optimalisatie van de huidige frequentie(s) mogelijk

Het gaat hierbij om 47 omroepen waarvan 51 frequenties zijn geoptimaliseerd:


- Op 42 frequenties mag het vermogen worden verhoogd, 5 daarvan naar boven de 100 Watt ERP (Bernheze, Dantumadeel, Heerenveen, Menaldumadeel en Venlo). Die zijn nog niet helemaal zeker want ook deze moeten nog internationaal gecoördineerd worden. 22 naar 100 Watt ERP en de rest lager. In veel gevallen (26) moet er daarbij wel het nodige worden aangepast aan de antenne-inrichting (voor –achterverhouding, richting, soort antenne) en/of moet de hoogte van de antenne naar beneden worden bijgesteld.
- Bij 3 omroepen wordt een andere opstelplaats aanbevolen (Leeuwarden, Overbetuwe, Vlagtwedde).
- Twee omroepen (Leudal en Lopik) krijgen er een frequentie bij.

Beoordeling oplossingen

- Van de 47 omroepen die op de lijst staan zijn er 18 die voor de optimalisatie 2 of meer frequenties moesten gebruiken. Dit is voor al die omroepen nog steeds het geval na de optimalisatie. Slechts één omroep kan het na de optimalisatie af met een frequentie minder (Hardenberg) maar moet nog steeds op 2 frequenties uitzenden. Er is één nieuwe omroep (Leudal) die gebruik gaat maken van meerdere (2) frequenties.

- Als bij de beoordeling van de oplossing wordt gekeken naar het resultaat ten opzichte van het gebied waarvoor de omroep een vergunning heeft dan is er geen enkele omroep die het hele gebied in stereo kan bedienen en is geen enkele oplossing dus voldoende.
- Wordt gekeken naar de huidige situatie dan is er bij 2 omroepen sprake van een aardige vooruitgang (Menaldumadeel, Dantumadeel), bij 10 van een redelijke (Barendrecht, Bloemendaal, Groningen, Hardenberg, Heerenveen, Leudal, Nijmegen, Overbetuwe, Schouwen-Duiveland en Veldhoven) en bij 29 nauwelijks. Zes omroepen horen eigenlijk niet op deze lijst thuis want ze hebben geen echte oplossing aangeboden gekregen (Leeuwarden, Pijnacker-Nootdorp, Sint-Michielsgestel, Zaanstad, Zandvoort en Asten-Someren).
- Bij de 29 omroepen is de vooruitgang op basis van de theoretische verzorgingsplaatjes zo minimaal dat maar de vraag is er in de praktijk daadwerkelijk een verbetering van de verzorging zal optreden. Daartegenover staat dat wel extra kosten moeten worden gemaakt.
CONCLUSIE
- Van de 114 omroepen die hebben deelgenomen aan Lokale omroep (B)ether zijn er 68 omroepen die een oplossing/voorstel hebben gekregen van het Agentschap Telecom.
- Van deze 68 omroepen zijn er 30 die er op basis van de theoretische verzorgingsplaatjes substantieel op vooruit (lijken) te gaan ten opzichte van de huidige verzorging. Er is echter nog altijd sprake van een (fors) verzorgingstekort binnen het wettelijke verzorgingsgebied. Er moet het nodige worden aangepast en geïnvesteerd om de vooruitgang te implementeren.

- Voor 29 omroepen geldt dat ze er nauwelijks op vooruit gaan.

- 6 omroepen hebben eigenlijk geen oplossing aangeboden gekregen.

- 2 omroepen hebben de aangeboden oplossing buiten de lokale omroepband afgewezen.

- 1 omroep kan de frequentie buiten de lokale omroepband niet in gebruik nemen omdat het buitenland onoverkomelijke bezwaren heeft.
- De optimalisatie biedt geen oplossingen voor omroepen die gedwongen zijn op 2 of meer frequenties uit te zenden. Voor 2 omroepen geldt dat de oplossing bestaat uit een extra frequentie.
Dit alles met de kanttekening dat alle nog internationaal te coördineren frequenties ook daadwerkelijk ongeschonden uit het proces moeten komen en de theoretische verzorgingsplaatjes ook een weerspiegeling zijn van de weerbarstige praktijk.
Lokaal (B)ether ??
Bijlage 1: Deelnemers Lokale Omroep (B)ether
Gemeentenaam Organisatie

1. Aalburg Aalburgse Omroep Stichting

2. Albrandswaard Radio Omroep Stichting Albrandswaard

3. Alphen aan den Rijn Lokale Omroepstichting Alphen aan den Rijn

4. Amsterdam Stichting Amsterdamse Lokale en regionale Televisie- en radio Omroep (SALTO)

5. Andijk, Drechterland, Medemblik,

Noorder-Koggenland, Obdam,

Opmeer, Stede Broec, Wervershoof,

Wester-Koggenland, Wognum St. Radio/Televisie West-Friesland

6. Anna Paulowna Stichting Lokale Omroep Tsarina

7. Arcen en Velden, Bergen (Lb) Bergense en Arcen en Veldense Lokale Omroep Stichting

8. Arnhem Stichting Stadsomroep Arnhem

9. Asten, Someren Stichting Omroep Asten Someren

10. Barendrecht Stichting Lokale Omroep Barendrecht

11. Barneveld Barneveldse Omroep Stichting Aktief

12. Bedum, Loppersum, Ten Boer Stichting Agglomeratie Omroep Midden Groningen

13. Bergschenhoek, Berkel en Rodenrijs, Bleiswijk Stichting RTB-3

14. Berkelland Stichting Lokale Omroep Berkelland

15. Bernheze Bernhezer Omroep Stichting/BOS

16. Beuningen Stichting Lokale Media Beuningen

17. Bloemendaal St.Alg.L.O.Org.Bloemendaal/ALOO

18. Bodegraven St. Lokale Omroep Bodegraven

19. Bronckhorst Stichting Lokale Omroep voor de gemeente Bronckhorst

20. Cuijk, Grave St. tot Instandhouding van Lokale Omroepen

21. Culemborg, Vianen Stichting Stad Radio Culemborg en Vianen

22. Dalfsen, Ommen St. L.O. Dalfsen, Ommen, Nieuwleusen/Vechtdal FM

23. Dantumadeel, Dongeradeel,

Kollumerland Ver.Lokale Omroep N-O Friesland

24. De Bilt Stichting Lokale Omroep De Bilt

25. De Wolden Stichting Streekradio De Wolden

26. Den Haag St. Stadsomroep Den Haag

27. Deventer St. Lokale Omroep Deventer

28. Dinkelland, Tubbergen L.O. Ver. Dinkelland-Tubbergen

29. Dirksland Stichting Lokale Omroep Flakkee

30. Dordrecht RTV Dordrecht

31. Eindhoven St. Omroep Eindhoven

32. Emmen St. Lokale Omroep Emmen

33. Enkhuizen Stichting L.O.O.W.

34. Enschede Enschede FM

35. Gaasterlân-Sleat Lokale Omroep Gaasterlân Sleat

36. Gemert-Bakel St. Lokale Omroep Gemert-Bakel

37. Oost Gelre St.Lokale Omroep Groenlo

38. Groningen St.Omroep Org.Groningen/ OOG Radio&OOG TV

39. Haarlem, Haarlemmerliede

en Spaarnwoude Lokale Omroep Haarlem

40. Haarlemmermeer Stichting MeerOmroep

41. Hardenberg Stichting Reest en Vecht

42. Epe, Heerde Lokale Omroep Heerde

43. Heerenveen Heerenveense Omroep St./HOS

44. Helden, Kessel, Maasbree,

Meijel Stichting Omroep P & M

45. Hengelo (Ov.) St. Lokale Omroep Hengelo

46. Haelen, Heel, Heythuysen,

Roggel en neer St. Omroep Leudal en Thornerkwartier

47. Hilversum Stichting Omroep Hilversum

48. Hoogezand-Sappemeer Radio Compagnie

49. Hoorn St.Lokale Omroep Hoorn

50. Horst aan de Maas, Meerlo-Wanssum ,

Sevenum Stichting Streekomroep Reindonk

51, Katwijk Ver.L.O.Katwijk en Valkenburg/VLOK

52. Krimpen aan den IJssel St.Lokale Omroep Krimpen a/d IJssel

53. Landerd Landerd TV

54. Leerdam, Lingewaal Radio TV Lingewaal

55. Leeuwarden Omroepver. Mercurius

56. Lelystad Stichting Radio Lelystad

57. Lingewaard St. RTV Lingewaard

58. IJsselstein, Lopik St. Radio Omroep Lopik/Radio 9

59. Maastricht St. Kabelomroep Zuid-Limburg voor Maastricht

60. Franekeradeel, Het Bildt,

Menaldumadeel Stichting Lokale Radio- en Televisieomroep Menaldumadeel/ Het Bildt / Franekeradeel

61. Meppel St.Lokale Omroep Meppel

62. Middelharnis St.Radio Superstar-Middelharnis

63. Mill en Sint Hubert St.L.O. Mill en Sint Hubert

64. Montferland, Oude IJsselstreek St.Optimaal FM

65. Nijkerk Radio Stad Nijkerk

66. Nijmegen Stichting Publieke Omroep Nijmegen

67. Losser, Oldenzaal St. RTV Losser-Oldenzaal

68. Lith, Oss St. Omroep Maasland

69. Overbetuwe Stichting Omroep Overbetuwe

70. Pijnacker-Nootdorp St. Omroep Pijnacker-Nootdorp

71. Purmerend Purmerendse Omroep Ver.

72. Raalte Stichting RTV Raalte

73. Renswoude, Scherpenzeel,

Woudenberg St. L.O. Midden-Nederland/Midland FM

74. Rheden, Rozendaal Micro Omroep Stichting

75. Rijssen-Holten St. Lokale Omroep Holten en Rijssen

76. Rucphen St.Lokale Omroep Rucphen

77. s-Hertogenbosch Stichting Teleros

78. Harenkarspel, Niedorp,

Schagen, Zijpe St.Stad Schagen Radio

79. Schiedam St.Stadsomroep Schiedam

80. Schouwen-Duiveland St. Radio Omroep Schouwen-Duiveland

81. Sint Anthonis Lokale Omroep St. Sint Anthonis

82. Sint-Michielsgestel St. Lokale Omroep Sint-Michielsgestel

83. Beek, Sittard-Geleen St. Streekomroep Start

84. Sluis West Zeeuws-Vlaamse Omroep St.

85. Sneek, Wymbritseradiel Radio Markant

86. Spijkenisse Stichting Omroep Metropool/SMART RTV

87. Steenbergen St. Lokale Omroep Steenbergen

88. Steenwijkerland Lokale Omroep Steenwijkerland

89. Stein Stg. Lokale Omroep Stein

90. Twenterand St. Lokale Omroep Gemeente Twenterand

91. Millingen aan de Rijn,

Ubbergen Omroep Stichting Milbergen

92. Utrecht RTV Utrecht

93. Utrechtse Heuvelrug Lokale Omroep Heuvelrug en Kromme Rijn

94. Veendam St.Omr.Veendam/Radio Parkstad

95. Veldhoven St.Lokale Omroep Veldhoven

96. Venlo Omroep Venlo

97. Venray Lokale Omroep Venray

98. Bellingwedde, Pekela,

Vlagtwedde St.Lokale Omroep Westerwolde

99. Vlist St.Lokale Omroep Vlistam

100. Waalwijk Maasstad Omroepstichting Waalwijk

101. Wageningen Dalux FM/TV

102. Nederweert, Weert Streekomroep Weert

103. West Maas en Waal St. Streekomroep Maas en Waal

104. Weststellingwerf St.Radio Weststellingwerf Centraal/RWC

105. Wierden St. Regio FM

106. Winterswijk Slingeland FM

107. Woerden Stichting Lokale Omroep Woerden

108. Wormerland, Zaanstad Zaanradio

109. Zandvoort St.Zandvoortse Omroep Organisatie

110. Bunnik, Zeist Slotstad RTV

111. Doesburg, Rijnwaarden,

Zevenaar Liemerse Omroep Stichting

112. Zoetermeer St. Zoetermeer FM

113. Hendrik-Ido-Ambacht,

Zwijndrecht ATOS

114. Zwolle St.Lokale Omroep Zwolle
OLON


Postbus 441 tel: 024-3601222 e-mail: buro@olon.nl

6500 AK Nijmegen fax: 024-3601656 website: www.olon.nl
  • Lokale Omroep (B)ether: achtergronden en resultaten pag.
  • Lokaal (B)ether

  • Dovnload 71.32 Kb.