Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


M. M. Groffen (0049972) Enschede, 15 augustus 2005

Dovnload 1.62 Mb.

M. M. Groffen (0049972) Enschede, 15 augustus 2005Pagina11/11
Datum05.12.2018
Grootte1.62 Mb.

Dovnload 1.62 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11Bijlage 3 Begeleidende brieven

Brief 1 Brief naar vrouwen met een eetstoornis


Geachte lezer(es),
Voor de Universiteit Twente doe ik onderzoek naar schaamte bij mensen met eetstoornis. Voor dit onderzoek zijn een aantal praktijken voor voeding- en eetadvisering in Twente benaderd. U bent één van de mensen die advies krijgt van zo’n praktijk.
Bijgaand treft u een vijftal vragenlijsten. Ik wil u vragen de vragenlijsten nauwkeurig en naar waarheid in te vullen. Er bestaan geen goede of foute antwoorden. Over de antwoorden moet u niet te lang nadenken, maar invullen wat er het eerste in u opkomt. Het is belangrijk dat u de vragenlijsten alleen invult en niet met anderen overlegt.
Ik vraag u uw persoonlijke gegevens alleen op de vragenlijst ‘algemene gegevens’ in te vullen. Op de andere vragenlijsten hoeft u uw naam niet in te vullen. Uw naam is voor mij niet van belang omdat uw antwoorden anoniem zijn. Dat betekent dat anderen niets over uw gegevens en antwoorden te weten zullen komen.
Boven elke vragenlijst staat een korte uitleg over hoe u de vragenlijst in moet vullen. Het is belangrijk dat u deze rustig doorleest.
Het invullen van de vragenlijsten zal ongeveer twintig minuten duren. Zodra u de vragenlijsten heeft ingevuld, kunt u ze afgeven bij uw diëtiste. Zij zal de vragenlijsten in een gesloten enveloppe naar mij terugsturen.
Als u iets onduidelijk is over mijn onderzoek of als u meer wilt weten, kunt u een e-mail sturen naar het volgende adres:
m.m.groffen@student.utwente.nl

Alvast bedankt voor uw medewerking,


Met vriendelijke groet,

Maartje Groffen
ALGEMENE GEGEVENS Datum:…………………………..  1. Wat is uw geslacht?

…………………….
  1. Wat is uw leeftijd?

……..….. jaar

  1. Wat is uw geboorteland?

…………………………………………………………………………………………...

  1. Wat is uw nationaliteit?

…………………………………………………………………………………………...

5a. Wat is uw hoogst afgeronde opleiding?

□ Basisschool □ VWO

□ IVBO □ MBO

□ VBO □ HBO

□ MAVO □ WO

□ HAVO □ Anders, namelijk………………………………………
  1. Wat is uw beroep?

…………………………………………………………………………………………...

  1. Door wie bent u opgevoed?

Vader en moeder

□ Vader


□ Moeder

□ Anders, nl. ……………………………………………………………………………..

Brief 2 Brief naar niet-delinquente mannen en vrouwen zonder eetstoornis

Enschede, 25 april 2005


Geachte lezer(es),
In opdracht van de Universiteit Twente voeren wij, Maartje en Leonieke, een onderzoek uit naar schaamte en depressie.

Het onderzoek bestaat onder andere uit het afnemen van vragenlijsten bij mannelijke delinquenten en vrouwen met een eetstoornis. Zoals bij vrijwel elk onderzoek is er een controle groep nodig om verschil aan te kunnen tonen. Wij zijn daarom op zoek naar mannen die nooit veroordeeld zijn tot een bepaalde straf en naar vrouwen die nooit een eetstoornis hebben of hebben gehad.


Inmiddels hebben wij voldoende vragenlijsten af kunnen nemen bij delinquente mannen en vrouwen met een eetstoornis maar hebben we nog niet voldoende respondenten voor de controle groep.
Daarom willen wij u vragen om uw medewerking. Bijgaand treft u een tweetal vragenlijsten. Wij willen jullie vragen deze nauwkeurig en naar waarheid in te vullen. Let wel; er bestaan geen goede of foute antwoorden. Het is het beste niet te lang na te denken over de antwoorden, maar invullen wat er als eerste in u opkomt. Het is belangrijk dat u de vragenlijsten alleen invult en niet met anderen overlegt.
De vragenlijsten zijn anoniem en u hoeft uw naam dus ook niet in te vullen. De andere persoonlijke gegevens waar naar gevraagd wordt zijn echter wel van groot belang!
Het invullen van de vragenlijsten zal ongeveer 15 minuten in beslag nemen.
Wij willen u alvast heel erg bedanken voor uw medewerking!
Met vriendelijke groet,
Maartje Groffen en Leonieke Pool

Studenten Psychologie aan de Universiteit Twente
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

  • Bijlage 3 Begeleidende brieven

  • Dovnload 1.62 Mb.