Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Maandblad eben haëzerkerk april 2011

Dovnload 103.48 Kb.

Maandblad eben haëzerkerk april 2011Datum20.07.2017
Grootte103.48 Kb.

Dovnload 103.48 Kb.


MAANDBLAD EBEN HAËZERKERKapril 2011

53e jaargang no.4

Meditatie
Goede vrijdag...
De liefde zag de schuld van de zonde en zocht een grond om hem kwijt te schelden. De liefde zag de bezoedeling door de zonde en zocht een manier om te reinigen. De liefde zag de dood door de zonde en zocht een mogelijkheid om te laten leven. De liefde zocht... en de liefde vond.
-ANONIEM-
Daar loopt een man. Hij loopt een beetje ineengedoken. Hij is terneergeslagen en onrustig.
Aan het touw in zijn hand loopt een lammetje. De man is onderweg naar de tabernakel. Hij komt van de rand van het grauwe tentenkamp naar de enorme witte tent gelopen, omdat hij gezondigd heeft: het jonge dier moet zijn zonden dragen. De kinderen van de man speelden zo graag met dit lam! Het arme dier is onschuldig, het heeft niets misdaan! Moet zijn bloed nu werkelijk vloeien? In Hebreeën 9:22 staat “als er geen bloed wordt uitgegoten, vindt er geen vergeving plaats.” Het antwoord is dus: “Ja!” Door zonden kan niemand bij God komen. De keuze is zelf (de tweede dood) te sterven óf een onschuldige plaatsvervanger jouw zonden te laten dragen.

De priester zegt tegen de man: “Leg nu uw hand op de kop van dit lam. Daarmee erkent u dat u schuldig bent en dat het lam onschuldig is. Het lam neemt uw schulden op zich. Als het bloed van het lam vloeit, bent u vrij en onschuldig zoals het lam was.”

Veel mensen zullen zich afvragen waar offeren goed voor is. Waarom kan God ons niet gewoon accepteren zoals wij zijn? God is toch liefde? God is toch goed?... Dat klopt. Dat is echter slechts één aspect van wie God is. Hij is ook rechtvaardig en er wordt in de bijbel ook gesproken over de toorn van God. God is zó púúr goed, dat hij de zonde niet kan verdragen. Het is zoals water en vuur. Het één kan niet direct bij het ander bestaan. Dat is dan ook de reden, dat God een oplossing moest vinden voor onze zonden. En dat was

Jezus. Die heeft de zonden gedragen van ieder die zijn vertrouwen op Hem stelt.

Laatst vroeg iemand aan mij: “Maar hoe kan het dan, dat Hij van ons allemaal onze zonden wist? Is dat niet onmogelijk?” Ik heb hier mijn eigen visie op gegeven, die ik ook aan u wil proberen uit te leggen: Als God eeuwig is, dan heeft Hij geen begin en geen einde. Dan is Hij dus niet gebonden aan tijd. Hij staat los van onze tijd, zweeft daar als het ware boven, zoals een raket los van de aarde zweeft. In mijn beleving, kan God “op hetzelfde moment” Abraham in de woestijn zien lopen en mij hier achter mijn computer zien typen. Tijd bindt Hem niet, is mijn idee. Daarom heeft Hij ook van ieder de zonden al gezien, wanneer Hij zich daarop richt.

Terug naar het lam, dat geslacht werd in de tabernakel. Waarom slachten wij dan geen dieren meer? Kijk tijdens deze lijdenstijd naar Jezus, als naar het lam, waar jij zelf je handen op moet leggen. Stel je voor, dat Jezus aan het kruis hangt en dat jij, daar aan Zijn voeten, je handen op Hem legt... Daarmee erken je dat jij schuldig bent en dat Jezus onschuldig is. Jezus neemt jouw schulden op zich. Als het bloed van Jezus vloeit, ben jij vrij en onschuldig, zoals Hij tijdens zijn aardse leven was!

Jezus Christus is gestorven voor allen, die hun hand op Hem gelegd hebben, op dat lam, het Lam van God. U mag dat ook doen. Dat kan met gevouwen handen. Zeggen “Heer, ik heb gezondigd. Ik verdiende de dood. Maar ik dank U, God. Ik vertrouw op het werk van Uw Zoon, dat Hij aan het kruis volbracht. Dank U, Here Jezus, dat U mijn zonden op U wilt nemen. Dan ben ik werkelijk vrij en kan ik bij God leven, tot in eeuwigheid!”

Als je het zo bekijkt is Goede Vrijdag, inderdaad een Góede Vrijdag! Op naar het Paasfeest.


Heidi van der Sluijs

K

erkdiensten


3 apr. 10.00 uur ds. A.M.Verbaan-vd Heuvel, Ermelo

Lied van de week Psalm 116:1

18.45 uur ds.J.A.Woudenberg, IJsselmuiden

De tweede collecte is voor het onderhoud fonds gebouwen

------------------------------------------------------------------------------------------


10 apr. 10.00 uur ds. F.A.van Velzen, Harderwijk

Lied van de week Psalm 62:4

18.45 uur ds. G.A. Kansen, Hilversum (Sing In)

De tweede collecte is voor het jeugdwerk

------------------------------------------------------------------------------------------
17 apr. 10.00 uur ds. J.P. Helder, Nijkerkerveen (Belijdenisdienst)

Lied van de week Psalm 25:6

18.45 uur A.L. Dekwaadsteniet, Rotterdam

De tweede collecte is voor het pastoraat

------------------------------------------------------------------------------------------
21 apr. 19.30 uur Gereformeerde Predikant

( Witte donderdag)

(Gezamenlijke Passiedienst in de Gereformeerde Kerk)

-----------------------------------------------------------------------------------------


22 apr. 19.30 uur ds. A. Groeneveld, Lunteren

(Goede Vrijdag) ( Avondmaal)

------------------------------------------------------------------------------------------
23 apr. 19.30 uur ds. J.P. Helder, Nijkerkerveen

(Stille Zaterdag)

Gezamenlijke dienst in de Eben-Haëzer Kerk

------------------------------------------------------------------------------------------


24 apr. 10.00 uur ds. P. Vroegindeweij, Ermelo (Pasen)

Lied van de week Psalm 97:1

18.45 uur ds. J.P. Helder, Nijkerkerveen

De tweede collecte is de Paascollecte

------------------------------------------------------------------------------------------


1 mei 10.00 uur ds. G. Helder-de Zoete, Nijkerkerveen

Lied van de week Gezang 225:1,3,5

18.45 uur ds. A.M. langhout, Oldeberkoop

De tweede collecte is voor Vorming en Toerusting

------------------------------------------------------------------------------------------

Agenda

5 april 19.00 uur Gebedskring Jeugdhonk

7 april 15.00 uur Paasmiddag ouderen

Steiger


12 april 19.30 uur Kerkenraad Gereformeerde Kerk

13 april` 14.00 uur Verkoopdag Kerk

19 april 19.00 uur Gebedskring Jeugdhonk

3 mei 19.00 uur Gebedskring Jeugdhonk


Uit het leven van de gemeente


Meeleven

Na enkele dagen thuis geweest te zijn moest de heer G. de Graaf (Van Dijkhuizenstraat 60) weer worden opgenomen in het Utrechts Medisch Centrum.

De heer E. van de Bunt (Fratersgoed 3) en de heer P. Hijwegen (Dirk Ruitenbeekstraat 50) zijn opgenomen in het Meander Medisch Centrum te Amersfoort.

Ook thuis zijn er veel zieken in onze gemeente. Enkelen ernstig ziek, velen met een langdurige kwaal en zij die onderzoeken ondergaan of wachten op de uitslag van een onderzoek.

En in het verpleeghuis Zilverschoon verblijven ook leden van de Eben Haëzerkerk.

Onze gedachten gaan uit naar allen die het moeilijk hebben, pijn lijden of verdriet hebben en wij bidden dat zij de troost en steun mogen ondervinden van de Heer die alleen volledig troosten kan.


Onderstaand gedicht sprak mij aan. U ook?
Bep van Essen.

Gebed om moed

Ik vraag U niet om vreugde en geluk,

hoewel ‘k ernaar verlang met heel mijn wezen.

Ik weet te goed: de zoetste vreugd breekt stuk,

en er zijn wonden die nooit meer genezen;

ik tracht te zeggen: Wat Gij doet is goed –

Maar geef mij toch een heel klein beetje moed!
Ik vraag niet om een leven zonder strijd:

de vrede is het waard ervoor te vechten.

Als in mijn hart maar groeit de zekerheid

dat ‘k mij door alles meer aan U ga hechten.

Want als ik bij U ben is alles goed –

Maar geef mij toch een heel klein beetje moed!


Ik vraag U niet dat ik begrijpen mag

waarom Gij deze weg mij hebt gewezen;

mijn denken is verward en elke dag

brengt nieuwe twijfel, doet opnieuw mij vrezen.

En toch geloof ik: Gij maakt alles goed –

Maar geef mij alstublieft een beetje moed!


Nel Benschop

Even voorstellen


Aan mij en aan ons werd gevraagd in de kerkbode alvast iets te schrijven als nieuwe predikant en gezin. Het was heel inspirerend om veel gemeenteleden op de gemeente/kennismakingsavond van 9 februari te ontmoeten.

Op die avond vertelde ik o.a. iets over mijn achtergrond. Ik ben opgegroeid in Noord-Brabant, in het Land van Heusden en Altena. Hoewel het overgrote deel van N. Brabant Rooms-katholiek is, is dit een protestants gebied. Ik groeide op in een zeer betrokken kerkelijk gezin. Langzamerhand sprak kerk en geloven me echter steeds minder aan. Tot daar in vrij korte tijd verandering in kwam. Ik werd actief in jongerenwerk, maar ontdekte dat ik door mijn ongeïnteresseerde houding weinig had opgepikt van de inhoud van geloven. Daarom koos ik ervoor te stoppen met mijn werk als administrateur en naar een bijbelschool te gaan, de tegenwoordige ‘Wittenberg’ te Zeist. Ik kreeg daar de smaak voor studeren te pakken en ging na het afronden van deze studie naar de Theologische Hogeschool vanwege de Gereformeerde Bond in Ede en daarna naar de (destijds) Gereformeerde Universiteit in Kampen (T.H.U.K), waar ik in 2000 afstudeerde. Intussen was ik zo’n 10 jaar eerder getrouwd met Willie, die als wijkverpleegkundige ouder- en kindzorg werkte. Omdat Willie fulltime werkte was het voor mij mogelijk te studeren. We woonden in Wezep, de plaats waar Willie opgroeide.

Eva werd daar geboren en naast studeren was er dus ook de zorgtaak voor haar. In 2001 nam ik het beroep aan naar de Hervormde gemeente Kerkenveld/Alteveer. Onze tweede dochter Sofie werd daar in ons eerste jaar geboren.

Inmiddels is Eva 15 jaar en zit in de vierde klas van het v.w.o. en is Sofie 9 jaar en zij zit in groep 5 van de basisschool

Wij zijn ontzettend dankbaar voor de periode in Kerkenveld en Alteveer: we hebben veel mogen ontvangen van elkaar. We hebben gezien dat God ook vandaag blijft werken en mensen blijft roepen. Intussen is ook de fusie tussen de plaatselijke Gereformeerde en Hervormde kerk praktisch rond en mede daarom ook een goede tijd om ons open te stellen voor een nieuwe uitdaging. De ‘klik’ met de beroepingscommissie en de goede ontmoetingen in Nijkerkerveen gaven ons de volle overtuiging om het uitgebrachte beroep van de Eben Haëzer gemeente te aanvaarden. Natuurlijk is je koffers oppakken en goede banden doorsnijden niet eenvoudig, maar we zien er ook naar uit om te ontdekken hoe we als predikant en gezin onze plaats mogen vinden in Nijkerkerveen!

Bartho, Willie, Eva en Sofie Versteeg


N.B. De bevestigings- en intrededienst van ds. Versteeg zal plaatsvinden op zondagmiddag 29 mei 2011, aanvang 14.30 uur in de Eben-Haëzerkerk.


Leesrooster

vr. 1 apr. Ester 9:1-10

za. 2 apr. Ester 9:11-19

zo. 3 apr. Ester 9:20-28

ma. 4 apr. Ester 9:29-10:3

di. 5 apr. 2 Korintiërs 8:1-15

wo. 6 apr. 2 Korintiërs 8:16-24

do. 7 apr. 2 Korintiërs 9:1-15

vr. 8 apr. 2 Korintiërs 10:1-11

za. 9 apr. 2 Korintiërs 10:12-18


zo. 10 apr. 2 Korintiërs 11:1-15

ma. 11 apr. 2 Korintiërs 11:16-33

di. 12 apr. 2 Korintiërs 12:1-13

wo. 13 apr. 2 Korintiërs 12:14-21

do. 14 apr. 2 Korintiërs 13:1-13

vr. 15 apr. Filippenzen 1:1-11

za. 16 apr. Filippenzen 1:12-26

zo. 17 apr. Filippenzen 1:27-2:11

ma. 18 apr. Filippenzen 2:12-18

di. 19 apr. Filippenzen 2:19-30

wo. 20 apr. Matteüs 26:1-16

do. 21 apr. Matteüs 26:17-56

vr. 22 apr. Matteüs 26:57-27:61

za. 23 apr. Matteüs 27:62-66

zo. 24 apr. Eerste Paasdag Matteüs 28:1-20

ma. 25 apr. Tweede Paasdag Psalm 118:1-14

di. 26 apr. Psalm 118:15-29

wo. 27 apr. Genesis 1:1-23

do. 28 apr. Genesis 1:24-2:4a

vr. 29 apr. Genesis 2:4b-25

za. 30 apr. Psalm 81

zo. 1 mei Genesis 3:1-19

ma. 2 mei Genesis 3:20-4:16

di. 3 mei Genesis 4:17-26

wo. 4 mei Genesis 5:1-24

do. 5 mei Genesis 5:25-6:4

vr. 6 mei 1 Petrus 1:1-12

za. 7 mei 1 Petrus 1:13-25


zo. 8 mei Psalm 16

ma. 9 mei Daniël 1:1-21

di. 10 mei Daniël 2:1-18

wo. 11 mei Daniël 2:19-35

do. 12 mei Daniël 2:36-49

vr. 13 mei Daniël 3:1-18


za. 14 mei Daniël 3:19-30

zo. 15 mei Psalm 23

ma. 16 mei 1 Petrus 2:1-10

di. 17 mei 1 Petrus 2:11 -17

wo. 18 mei 1 Petrus 2:18-25

do. 19 mei Genesis 6:5-22

vr. 20 mei Genesis 7:1-24

za. 21 mei Psalm 98

zo. 22 mei Daniël 3:31-4:15

ma. 23 mei Daniël 4:16-34

di. 24 mei Daniël 5:1-16

wo. 25 mei Daniël 5:17-6:1

do. 26 mei Daniël 6:2-18

vr. 27 mei Daniël 6:19-29

za. 28 mei 1 Petrus 3:1-12

zo. 29 mei 1 Petrus 3:13-22

ma. 30 mei Genesis 8:1-14

di. 31 mei Genesis 8:15-9:7Oppasrooster
3 apr. Annette Geurtsen Corina Goyaerts

10 apr. Aline Guliker Jolanda van Drie

17 apr. Sharon Veenhuizen Marleen van der Kieft

24 apr. Heidi van der Sluijs José Bouw

1 mei Josine Boerema Petra Berculo - Lotte Franken
Jarige ouderen
04-04-1922 Mw. D. van de Visch-van de Pol

Buntwal 24

3864 MZ Nijkerkerveen

89 jaar
05-04-1925 Mw. D. van den Bor-Bakker

Laakweg 96b

3864 LE Nijkerkerveen

86 jaar
09-04-1932 Mw. M.M. van de Bunt-Looman

Laakweg 114

3864 LG Nijkerkerveen

79 jaar
12-04-1926 Mw. H. van ’t Klaphek-Torsius

Briefadres: Marishof 115

3862 ZD Nijkerk

85 jaar
25-04-1926 Mw. H. Geurtsen-van Doornik

Huserstraat 6 k.237

3861 CK Nijkerk

85 jaar
27-04-1930 Mw. A. van Diest-van Schalm

Domstraat 18

3864 PP Nijkerkerveen

81 jaar
28-04-1932 Mw. A. Walet-Walet

Eikenlaan 42

3862 HS Nijkerk

79 jaar
28-04-1934 Hr. H.Buitink

Prof. Scholtenstraat 1

3864 GL Nijkerkerveen

77 jaar
05-05-1928 Hr. J. Akkerman

Lindenlaan 17

3862 EL Nijkerk

83 jaar
08-05-1926 Hr. J. van Essen

Tuinstraat 9

3861 CT Nijkerk

85 jaar

Huwelijksjubilea

Huw. Dat. Jub. Dat.
22-10-1998 22-04-2011 E.R.M. Calis en L. Hendriks

Watergoorweg 74

3861 MA Nijkerk

12½ jaar getrouwd


04-05-1955 04-05-2011 J. Mostert en A. van Dasselaar

Domstraat 59

3864 PN Nijkerkerveen

56 jaar getrouwdUit de Kerkenraad
Van de kerkrentmeesters
Kerkbalans 2010

Toegezegde bijdragen € 66.300,--

Nagekomen toezeggingen - 2.882,--

--------------

€ 69.182,--

Ontvangen t/m februari 2011 - 68.355,--

--------------

Nog te ontvangen bijdragen 2010 € 827,--

========
Kerkbalans 2011

Toegezegde bijdragen € 61.607,--

Nagekomen toezeggingen - 6.569,--

--------------

€ 68.176,--

Ontvangen t/m februari 2011 - 27.057,--

--------------

Nog te ontvangen bijdragen 2011 € 41.119,--

========
Ontvangen gift voor de zending via ds. J.P. Helder € 60,--

Ontvangen gift voor de kerk via Lina Idema € 20,--


Hartelijke groet van de kerkrentmeesters.
Collectes van de afgelopen maand:

 

Collecte Eredienst:        €533,15Predikant fonds: €109,45

Orgelfonds: €112,35

Vorming en toerusting: €135,55

 De collecte voor de zending heeft opgebracht €102,45


Giften via:     Kees van Essen €10,- 

waarvoor onze hartelijke dank.

Wat zou een kerk zijn zonder vrijwilligers. We staan er vaak niet bij stil hoeveel werk er door vrijwilligers wordt verzet.

Daarom een woord van dank aan iedereen die zich op welke manier dan ook inzet voor onze kerk!


De kerkenraad
Beknopt verslag van de kerkenraadsvergadering gehouden op dinsdag 8 maart 2011
Opening

Gert Doornhof opent om 19.45 uur de vergadering en heet een ieder van harte welkom. Na het zingen van vers 1, 3 en 4 van gezang 172, gaat hij ons voor in gebed.


Bezinning

Bij de behandeling van het beleidsplan hebben we met elkaar gesproken over de vraag hoe wij de leden van onze kerk meer

betrokken kunnen krijgen, zowel in kerkbezoek als doordeweekse activiteiten.

Daarnaast hebben we gesproken over een aantal onderwerpen die te maken hebben met de eredienst zoals de liturgie, muzikale begeleiding en liedbundels, bijzondere diensten en de kindernevendienst.


Bezorging kerkblad

Besloten is om het kerkblad weer te laten bezorgen door Inclusief Gresbo.


Uitje kindernevendienst

Voor zaterdag 25 juni aanstaande is er een uitje van de kindernevendienst gepland. Meer informatie hierover volgt later.


Afsluiting

Om 21.40 uur sluit ds. Helder de vergadering met dankgebed.


HvD


Van de Diaconie

Collecte:

Biddag €61,60


Bloemen:

Monique van Dunschoten €10,-

Erik en Yet van Winkoop €10,-

Cassettebandjes:

Joke van Drie €5,- €1,-

Truus van Soeren 2x€2,- 2x€10,- €8,- €3,-
Giften:

Renger van de Akker €10,-

Truus van Soeren €10,- €9,-
Groetjes Truus van Soeren

Bezoekdames:

Feb. Betsy Elbertsen €10,-

Mrt. Clara Akkerman 2x€10,-
De paasmiddag is donderdag 7 April om 15:00 uur in de kerk. U kunt zich nog opgeven, bij frankje van Vaneveld. tel 033 2572251.

Allemaal een fijne tijd toegewenst van de bezoekdames.


Groeten Frankje van Vaneveld

Uit het leven van de gemeente

Verdriet

Ik heb geen woorden om het je te zeggen

hoe wij hem zullen missen, allemaal.

Het diepst gevoel is moeilijk uit te leggen,

het hart spreekt een niet uit te spreken taal.

Dit sterven is zo moeilijk te verwerken

zijn leven was ons allen zoveel waard
Hij was één van die stille, geestelijk sterken

die iedereen, alleen zichzelf niet, spaart

Ik vind geen woorden om je troost te brengen

want hier zwijgt mijn verstand, mijn mond staat stil.

Wie kan zijn leven met één dag verlengen?

Het is precies zolang als God het wil.

Ik weet het niet, ik kan de zin niet vinden

van wat God met dit sterven heeft bedoeld.

Maar Jezus weende, toen de vriend die hij beminde

gestorven was, hij weet wat je nu voelt.


Marleen
Gethesemane
 Jezus, de laatste der nachten,
ging naar de hof der olijven,
liet Zijn discipelen blijven
buiten de duistere gaard.
Toen koos Hij drie uit hun midden,
met Hem te waken, te bidden,
maar door het bidden en wachten
werden hun ogen bezwaard.
 
Kon dan niet één met Hem waken?
Eén in die smartelijke uren
met Hem de droefheid verduren
van Zijn verwerping, Zijn smaad?
Moest Hij, die zwartste der nachten,
eenzaam de kruisdood verwachten,

eenzaam de bitterheid smaken


van de triomf van het kwaad?
 

‘k Wil bij Uw droefheid verwijlen,


in Uwe smarten verzonken,
Gij, die de beker moest drinken,
die de verzoening ons bracht,
Wie zal de angsten doorgronden
van deze nachtelijke stonden?
Wie zal de duisternis peilen
van deze duistere nacht?
 
Ria van Ravenhorst

Uit: Gebroken kleuren, Jacqueline van der Waals


"Bloemen geven zin"
"Mij spreekt de blomme een tale,
mij is het kruid beleefd,
mij groet ten altemale

wat God geschapen heeft"

(Guido Gezelle)

 

"Achtergrondwerkers"...., zijn we dat niet bijna allemaal voor de Eben Haëzergemeente?


Toch treden wij tijdens hoogtijdagen nogal op de voorgrond.

Wij:  een aantal vrouwen uit de gemeente, die al een paar seizoenen het liturgisch bloemschikken verzorgen in de kerk.

Voor de komende Paasdagen zijn we alweer bij elkaar geweest om ideeën te bespreken voor de Stille week en Pasen.
Zowel op Goede vrijdag als Stille zaterdag en 1e Paasdag is er op het liturgisch centrum weer symbolisch bloemwerk te zien.

Bloemen zijn in onze samenleving bijna overal aanwezig.


Niet alleen in de zomer zien we ze, niet alleen bij vrolijke en dankbare feesten.
Ook in de winter en bij rouw zijn ze er.
Daarom vinden we dat ze ook thuis horen in onze vieringen.
Omdat liturgisch bloemschikken meer is dan kerkversiering.
We willen ermee inspelen op de boodschap van de liturgie,

zodat de dienst een extra dimensie krijgt, tot eer van God.

Namens de groep liturgisch bloemschikken,

Truus van de Beek

Geke van de Brink

Henny Langman

Willy Rozendaal
Nel van Wessel
Foto's van voorgaande jaren kunt u zien op de website:
www.Eben-Haezerkerk.nl  


Sponsors gezocht!!
Graag wil ik uw aandacht vragen voor de ziekte van Duchenne.

Duchenne is een ernstige spierziekte die vooral bij jongens voorkomt. Door een genfout breken hun spieren langzaam af. Als peuter vallen ze vaak en is rennen lastig. Daarna wordt lopen ook steeds moeilijker. De ademhalingsspieren en hartspier worden steeds zwakker en dat maakt de ziekte uiteindelijk dodelijk. Vaak worden de jongens niet ouder dan dertig jaar.

Onderzoek is noodzakelijk naar de behandeling van deze, nog vrij onbekende en nog ongeneselijke ziekte.

Duchenne Heroes is een mountainbike challenge waar ik (Thamar Overbeek) aan mee zal doen. Van 11 t/m 17 september 2011 fietsen wij in 7 dagen met een grote groep mountainbikers van Luxemburg naar Nederland. De route bedraagt in totaal 700 kilometer en beslaat 4 landen over ruige, modderige tracks.

Doel van deze challenge is zoveel mogelijk geld binnen te halen voor onderzoek naar een medicijn voor deze vreselijke ziekte waar nog veel te weinig over bekend is. Zelf werk ik bij een gezin die 2 jongetjes hebben met Duchenne.

Nu ik deze ziekte van zo dichtbij mee maak kan ik niet anders dan me inzetten voor hun en alle andere kinderen met Duchenne, zodat er zo snel mogelijk een medicijn gevonden word tegen deze ziekte.

Zou u willen sponsoren? Dat kan u doen door geld aan Hans of Marja Overbeek te geven of aan Ria van Ravenhorst.

Zij zorgen ervoor dat het geld bij mij terecht komt.

Ook kunt u sponsoren door naar de site www.duchenneheroes.nl te gaan.

Bij "helden" gaat u naar "overzicht deelnemers" daar zoekt u "Thamar Overbeek" daar staat een link "sponsor nu".

Daar kunt u ook meer informatie vinden over Duchenne en de onderzoeken die er momenteel lopen.

Thamar Overbeek
Redactie Kerkblad: Evan Bonenberg

Jannie Konings

Bep van Essen

Bep van Essen zal de rubriek " uit het leven van de gemeente" op zich nemen. Is er iets dat vermeld moet worden, zijn er zieken die niet vergeten moeten worden etcetera, meldt dat dan aan Bep, zij zal het in het Kerkblad opnemen.Adres: Schoolstraat 31

3864 MA NijkerkerveenTel: 033-2571686

e-mail: eavessen@orange.nl
Heeft u trouwplannen? Is er een kindje geboren? of gaat u misschien verhuizen? Laat het ons even weten!

Kerkelijk bureau, Vrouwenweg 13, 3864DX Nijkerkerveen

Tel. 033-2534549 e-mail: berrevoets.nijkerkerveen@hetnet.nl

HERVORMDE GEMEENTE “EBEN HAËZERKERK’

NIJKERKERVEEN

predikant: Vacant
Consulent:

ds. J.P. Helder

Vrouwenweg 1

3864 DX Nijkerkerveen

Tel: 033-2465275

E-mail: helder@solcon.nlZendingscommissie:

G. van de Ham


Van Zuylenlaan 18

3871 BH Hoevelaken


Tel: 0651557039

E-mail: bbf@planet.nl

Banknummer: 34.78.39.657


Scriba:

J.J. van Deuveren

Kamille 2

3863 DV Nijkerk

Tel: 033-2470057

E-mail: j.deuveren@kpnplanet.nlKerkgebouw:

Nieuwe-Kerkstraat 106


3864 EG Nijkerkerveen
Tel: 033-2572071


Contactpersoon voor de

Kosters:
G. van Drie
Nieuwe-Kerkstraat 55

3864 EB Nijkerkerveen

Tel: 033-2572420

gerardvandrie@planet.nlKerkrentmeester:

A.F. van Bruggen-van Dijk


Ark 8

3863 EB Nijkerk


Tel: 033-2452913
h.vanbruggen9@upcmail.nl
Gironummer: 14.10.798
Banknummer: 34.78.39.657

Diaconie:
T.van Soeren,
Schoolstraat 67a

3864 MB NijkerkerveenTel: 033-2571825
Banknummer:34.78.86.701

Kerkelijke administratie:

J.J. Blankestijn

Vanenburg 23

3864 DJ Nijkerkerveen

Tel: 033-2572591

Internetsite:
www.Eben-Haezerkerk.nl


Collectebonnen zijn er van: €0,50--€0,75--€1,00--€1,25

Te verkrijgen bij: A. van Dunschoten

De Bruijnhof 45 3864 DH Nijkerkerveen

Tel: 033-2571943 E-mail: a.dunschoten@upcmail.nl


Uiterste inleverdatum kopij voor het volgende kerkblad

Op Reigerlaan 11, Nijkerk tel: 033-2456357e.bonenberg@orange.nl : woensdag 20 april
 • 19.30 uur
 • Uit het leven van de gemeente Meeleven
 • Leesrooster
 • Jarige ouderen
 • Huwelijksjubilea Huw. Dat. Jub. Dat.
 • Uit de Kerkenraad Van de kerkrentmeesters Kerkbalans 2010
 • Collectes van de afgelopen maand
 • Beknopt verslag van de kerkenraadsvergadering gehouden op dinsdag 8 maart 2011 Opening
 • Bezorging kerkblad
 • Collecte
 • Uit het leven van de gemeente Verdriet
 • "Bloemen geven zin
 • Sponsors gezocht!!
 • Adres
 • Tel. 033-2534549 e-mail: berrevoets.nijkerkerveen@hetnet.nl HERVORMDE GEMEENTE “EBEN HAËZERKERK’ NIJKERKERVEEN
 • Scriba
 • Contactpersoon voor de Kosters
 • Kerkelijke administratie

 • Dovnload 103.48 Kb.