Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Maart 2011 — 23 june 2011

Dovnload 409.19 Kb.

Maart 2011 — 23 june 2011Pagina1/7
Datum14.09.2017
Grootte409.19 Kb.

Dovnload 409.19 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7


De Waarschuwing

en de Tweede Komst

Boodschappen
van
Jezus Christus


Boek 2

Deel 1

50 - 121

3 maart 2011 — 23 june 2011

03.03.2013

Inhoud


www.diewarnung.netwww. thewarningsecondcoming. com

50. Democratie zal verdwijnen - Priesters zullen gemarteld worden
Donderdag 3 maart 2011, 23.30 u.


O zeer geliefde dochter, met vreugde begroet Ik deze avond jouw aandacht. Jouw afwezigheid heeft Mij een beetje pijn gedaan, maar Ik wist dat jij vlug naar Mij zou terugkeren.

Alstublieft, luister aandachtig. Al besef Ik dat jij het druk hebt met jouw leven, toch moet jij de grote dringendheid begrijpen van deze boodschap. Mijn woord wordt aan jou gegeven op het meest historische tijdperk sinds het begin. Want het is nu, in deze tijd, dat de wereld getuige zal zijn van veranderingen die nog nooit door de mensheid gezien zijn.

Houd jullie nu klaar, Mijn kinderen, waar ook ter wereld. Want zeer binnenkort zal, vanwege Mijn Barmhartigheid, één van de kostbaarste geschenken aan ieder van jullie gegeven worden: Mijn Waarschuwing. Zij zal overal bekering meebrengen. Wanneer zij plaatsvindt, na dat moment in de tijd waarop de aarde zal stil staan, zal Liefde, door de aanvaarding van de waarheid, wijd verbreid zijn.

Satans aanhangers zullen het moeilijk vinden om hun verdorven gedrag te verdedigen tegenover de liefde en het licht dat doorheen jullie zal schijnen. Maar hoewel de grote gebeurtenis die jullie zal verbazen, veel bekeringen zal brengen, toch moeten jullie je erop voorbereiden.

Geloof dat deze profetie zal plaatsvinden. Zeer weinigen zullen haar ontkennen zowel tijdens als nadien. Toch zullen velen zich nog altijd van Mij blijven afkeren. Dan zal de Grote Vervolging volgen.

Priesters zullen lijden

Mijn leger geliefde volgelingen zal moedig opstaan en Mijn bestaan verdedigen. Toch zullen net diegenen partij kiezen voor de Duivel en zijn parasieten van wie jullie dat het minst verwachten, inclusief Mijn Christelijke Kerkleiders. Zij zullen verleid worden als gevolg van hun zwakke geloof. Jullie zullen merken dat die Godgewijde Plaatsvervangers van Mij, Mijn trouwe gewijde dienaars, hun geloof moeten verdedigen. De wreedheid die hun zal betoond worden, zal gelijken op deze die Ik onderging door Mijn beulen. Sla acht daarop, jullie allen die Mij volgen. Val niet in verzoeking om het pad van de bedriegers te volgen zelfs indien jullie bang zijn. Val nooit voor hun valse beloften. Wees moedig. Bid om sterkte.De Vervolging zal niet lang duren

Klamp jullie vast, gelovigen, want zelfs diegenen die jullie het dichtst nabij zijn zullen zich afkeren van het geloof. Jullie zullen je geïsoleerd voelen, uitgelachen worden en publiekelijk belachelijk gemaakt. Negeer hun beschimpingen. Ik zal jullie allen leiden en beschermen. Want die tijd zal niet lang duren. De grootste pijn die jullie zullen ervaren zal hun ontrouw zijn jegens Mij. Jegens de Waarheid.Niet-Christelijke Naties zullen besturen

Gebed kan helpen om sommige rampzalige gebeurtenissen die zich zullen ontvouwen te milderen. De vervolging die zal toegebracht worden aan diegenen onder jullie die in Mij en Mijn Eeuwige Vader geloven, zal komen van de landen die zonder liefde zijn. Liefde voor God. De enige liefde die zij in hun harten dragen is de macht te verkrijgen over minder welvarende landen. Controleren is hun voornaamste doel: roem en het streven naar rijkdom en bezit over jullie, jullie land en diegenen onder jullie die weigeren om Mij af te vallen. Geef toe, Mijn kinderen, en jullie zullen zien dat het erg moeilijk is om terug te sporen of om op jullie stappen terug te komen naar Mij toe. Dat zal enorme moed vragen in de aanwezigheid van machtige vijandschap, maar winnen zullen jullie. Mochten jullie lijden door het vuur van de liefde in jullie harten voor God, Mijn Eeuwige Vader, dan zullen jullie dit met vreugde in jullie zielen aanvaarden.Opkomst van nieuwe dictators

Plotse veranderingen van wereldsituaties, die tot op heden op een beetje onrust leken, zullen zich nu als oorlogen ontwikkelen. Oorlogen zullen leiden tot gebrek aan voedsel. De democratie zal snel verzwakken en kwaadwillige dictaturen zullen opkomen. Deze dictaturen zullen echter zeer omzichtig te werk gaan in hoe zij waargenomen worden. Zij zullen komen als vreedzame onderhandelaars en als ‘redders’. In ruil voor het voeden van jullie monden zullen zij jullie bezittingen controleren die dan de hunne worden. Jullie zullen toelating moeten vragen om jullie families te voeden. Om te kunnen reizen zullen jullie een speciale vorm van identificatie nodig hebben en er zal jullie gevraagd worden om het Merkteken te aanvaarden - het Merkteken van het Beest. Ren, Mijn kinderen. Verberg jullie. Want dat is nog niet alles. Zij zullen opleggen hoe jullie moeten bidden, want het is niet God tot wie zij zich keren. Mijn kinderen, dit zijn Satans legers en zij willen jullie zielen stelen.

Diegenen onder jullie die in Mij geloven, maak jullie klaar. Ga onmiddellijk terug naar jullie kerken. Bid tot God, de Almachtige Vader. Kom samen in groepen en bid, bid, bid. Vraag nu om verzoening zodat wanneer jullie getuige zijn van De Waarschuwing, jullie in nederigheid de staat van jullie zielen zullen aanvaarden. Jullie zullen niets te vrezen hebben.

Bid ook voor jullie familie en vrienden. Jullie kinderen. Jullie buren. Allen moeten zich voorbereiden. Zo velen zullen zich bekeren wanneer zij de waarheid van Mijn bestaan zien. Zo velen zullen niet tegen de schok bestand zijn wanneer zij zien hoe zij Mij beledigd hebben. Anderen zal het niets kunnen schelen. De uren tikken nu voorbij.Vraag Mij jullie te helpen

Tekens, die allemaal voorzegd werden, zijn om jullie heen, kinderen. Zie ze en aanvaard ze voor wat ze zijn. Opstanden. Aardbevingen. Overstromingen. Klimaatsverandering. Dat alles zal nu toenemen. Geld wordt nu schaars, zo ook jullie voedsel. Geloof niet dat alles verloren is, want indien jullie Mij om hulp vragen zullen jullie gebeden verhoord worden. Ik zal jullie bij de hand houden en jullie door deze beroering heen helpen. Maar jullie moeten je harten openen. Blokkeer elke poging van verleiding om jullie te voegen bij de samenzweringen van de Duivel. Bewaar jullie harten en geest zuiver. Wees nederig in jullie houding, maar wees nooit bang om jullie recht te verdedigen om in Mij te geloven.Tijd om jullie zielen voor te bereiden

De tijd is klaar. Ga nu, Mijn kinderen en bereid jullie zielen voor. Zoek, door de sacramenten, de genaden die nodig zijn om jullie zielen te heiligen. Vraag Mij dan om jullie in Mijn armen te nemen en bid om redding. Mijn liefde en medelijden voor eenieder van jullie staat buiten jullie begripsvermogen. Maar de Waarschuwing, één van de meest genaderijke gaven die Ik jullie allen kan geven, vóór het uiteindelijke oordeel plaatsheeft, moet door jullie verwelkomd worden. Wees dankbaar dat deze wonderbaarlijke gave jullie gegeven wordt. Dan, als bekering plaatsvindt in elke hoek van de wereld, zullen jullie werkelijk klaar zijn voor de nieuwe Hemel en Aarde die als één zullen samensmelten - Mijn Paradijs en de roemvolle erfenis waarop ieder van jullie recht heeft daaraan deel te nemen, indien jullie daarvoor kiezen. Verwacht Mijn Waarschuwing, Mijn kinderen. Want de tijd komt zeer dichtbij.

Jullie liefhebbende Verlosser, Rechtvaardige Rechter en Barmhartige Jezus Christus

  1   2   3   4   5   6   7

  • Priesters zullen lijden
  • De Vervolging zal niet lang duren
  • Niet-Christelijke Naties zullen besturen
  • Opkomst van nieuwe dictators
  • Vraag Mij jullie te helpen
  • Tijd om jullie zielen voor te bereiden

  • Dovnload 409.19 Kb.