Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Maart 2011 — 23 june 2011

Dovnload 409.19 Kb.

Maart 2011 — 23 june 2011Pagina6/7
Datum14.09.2017
Grootte409.19 Kb.

Dovnload 409.19 Kb.
1   2   3   4   5   6   7

94. De hemel zal opengaan tijdens De Waarschuwing
Maandag 23 mei 2011 om 14.30 u.


Mijn zeer geliefde dochter, jij ondergaat de kwelling die Ik verduur voor de zonden van de mensheid. Zo voelt het. Nu bemerk je eventjes een kleine fractie van Mijn lijden dat Ik elke minuut van de dag aanvaard. Er valt niets te vrezen, Mijn dochter, omtrent De Waarschuwing.

De Waarschuwing zal een dramatische gebeurtenis zijn

Zij zal vele mensen in de wereld schokken daar het een dramatische gebeurtenis zal zijn waarbij de hemel zal opengaan en de vlammen van Barmhartigheid over de hele wereld zullen uitslaan. Dan zullen vele mensen niet begrijpen wat er gebeurt. Zij zullen zo geschokt zijn dat zij verkeerdelijk zullen denken getuige te zijn van het einde van de wereld. Zeg hun dat zij zich moeten verheugen wanneer zij Mijn Glorie zien, want indien jullie er goed op voorbereid zijn, zal dat het meest opzienbarende voorbeeld zijn van Mijn Barmhartigheid sinds de dag van Mijn Kruisiging. Dat, Mijn kinderen, zal jullie reddende genade zijn en zal voorkomen dat diegenen binnen gaan in de diepten van de hel, die anders zouden veroordeeld geweest zijn.

Al Mijn kinderen, overal, moeten verloren zielen inlichten over wat te verwachten is. Spoor hen aan om verzoening te zoeken door hun zonden te gaan biechten. Het is belangrijk dat vooraf al zoveel mogelijk mensen in staat van genade zijn omdat zij door de schok van deze gebeurtenis misschien niet overleven. Het is veel beter om eerst getuige te zijn van deze Goddelijke spectaculaire gebeurtenis dan onvoorbereid te zijn bij de laatste dag van het Oordeel.

Blijf sterk, jullie allen. Verheug je wanneer je een vrome volgeling bent, want jou zal een glimp van Mijn Goddelijke Tegenwoordigheid getoond worden die jouw voorouders gedurende hun hele leven nooit gezien hebben. Bid voor de rest van Mijn kinderen. Zeg hun de waarheid nu het nog kan. Negeer hun smalen want, indien zij nu in actie zouden schieten door te bidden om vergeving voor hun zonden, zullen zij je later bedanken nadat dit grote wonder heeft plaatsgehad.

Ga nu in vrede. Wees niet bevreesd. Bid gewoon voor die zielen zonder geloof zodat zij niet sterven in doodzonde.

Jullie Goddelijke Verlosser

Jezus Christus

95. Als jullie het moeilijk vinden om te bidden
Dinsdag 24 mei 2011, 18.00 u.

Mijn zeer geliefde dochter, Ik ben gelukkig vandaag dat zoveel werk gedaan is om Mijn Heilig Woord aan de wereld mee te delen door jouw arbeid. Jij moet nooit het gevoel hebben alsof je niet genoeg zou doen omwille van de hoeveelheid mensen die deze boodschappen afwijzen. Want die kinderen die nu Mijn woord niet aanvaarden zullen dat mettertijd wel doen. Dan zullen zij ernaar hongeren Mijn stem te horen.

Blijf nu geheel gericht op Mij. Laat je niet afleiden door hen die deze boodschappen minachten. Wees nooit ontmoedigd want zij die nu wel naar Mijn woord luisteren, verspreiden in feite de waarheid aan anderen uit liefde voor Mij.

Bekering is een moeilijke uitdaging in een wereld die zo blind is voor de waarheid van het eeuwig leven. Doorzettingsvermogen is nodig, want met de hulp van de Heilige Geest, wiens kracht nu overal in de wereld gevoeld wordt, zullen Mijn kinderen uiteindelijk naar Mij terug komen. Maar niet allemaal. Want zij die de kunstmatige vertroostingen verkiezen die door de Bedrieger aangeboden worden, zij zullen het zeer moeilijk vinden om het leven dat zij leiden op te geven. Bid voor al jullie familieleden en vrienden zodat jullie ze allen kunnen verenigen in jullie liefde voor Mij tijdens de Waarschuwing. Want als jullie deze gebeurtenis aanvaarden als jullie weg naar vrijheid, dan zullen jullie beloond worden met Mijn Grote Genade.Gebed is niet gemakkelijk

Bidden is niet gemakkelijk voor veel van Mijn kinderen die het reciteren van lange herhaalde gebeden nogal vervelend vinden. Wanneer dat de wijze is waarop jullie bidden en jullie worstelen daarmee, zit dan gewoon rustig neer en communiceer met Mij in stilte. Overweeg eenvoudig Mijn leven op aarde. Herinner jullie de tijd die Ik daar doorbracht en de lessen van liefde die Ik jullie allen gaf. Dat is voldoende. Zorg dat je rustig wordt van geest en Ik zal bij jullie zitten in beschouwing. Ik wandel met iedereen. Ik ben elke minuut van de dag aanwezig, wat jullie ook doen. Ik ben nooit ver weg. Vergeet niet dat Ik jullie steun ben in het leven. Steun op Mij. Vraag oprecht Mijn hulp en Ik zal jullie roepstem horen. Ik weiger jullie verzoek nooit als het overeenstemt met Mijn Heilige Wil. Nochtans, wanneer jullie vragen om gunsten die erop gericht zijn jullie met wereldse overdaad te vermaken, weet dan dat Ik die nooit zal geven. Want Ik kan jullie nooit geschenken geven waarvan Ik weet dat zij slecht zijn voor jullie ziel. Mijn geschenken worden gegeven opdat Ik jullie dichter naar Mijn hart kan brengen. Want wanneer dat gebeurt zullen jullie niets meer verlangen.

Jullie liefhebbende en toegewijde Verlosser Jezus Christus

96. Ik zou diegenen willen bedanken die helpen bij het verspreiden van Mijn Heilig Woord
Donderdag 25 mei 2011, 16.00 u.

Nu kom Ik moed inspreken bij al die volgelingen van Mij die, na het herkennen van Mijn ware stem, geantwoord hebben met grote werken van edelmoedigheid. Want Ik zou al diegenen willen bedanken die vrijwillig hun tijd geven om Mijn boodschappen bekend te maken en te verspreiden. Jullie, Mijn dierbare kinderen, geven grote vreugde aan Mijn bedroefde hart in deze tijd van de geschiedenis. Mijn kinderen, jullie zijn dapper, moedig en vervuld van de gave van de Heilige Geest. Jullie trouw, jullie gegeven tijd aan Mij en liefdevolle toewijding aan de waarheid zal voor jullie grote genaden bekomen in het Nieuwe Paradijs dat Ik Mijn kinderen beloofd heb.

Ik zal jullie hand gedurende dit heilig werk vasthouden en jullie zullen Mijn liefde voelen. Wees nooit bevreesd om Mijn Woord te verkondigen, want elke kleine moeite die iemand doet om deze boodschappen bekend te maken zal beloond worden.

Ga nu, Mijn kostbare trouwe volgelingen. Verspreid Mijn Heilig Woord en help jullie broeders en zusters die leiding nodig hebben.

Jullie liefhebbende Verlosser

Jezus Christus97. Waarschuwende Boodschap aan de Wereldleiders
Donderdag 25 mei 2011, 22.00 u.

Mijn dochter, landen over heel de wereld borrelen onder de oppervlakte door onrust hetzij door de haat die mensen tonen tegenover elkaar hetzij door ophanden zijnde ecologische veranderingen. Hier zal Moeder Natuur spoedig het onverwachte loslaten om de mens te tonen dat hij, ongeacht zijn arrogante aanmatiging, niet alles beheerst.

De mens heeft nog vele lessen te leren. De voortdurende pogingen van mensen met gezag om macht te verwerven op de hoogste niveaus hebben gevolgen op de gewone mensen die voor hun behoeften afhankelijk zijn van die regerings- en industrieleiders. De hulp die mensen nodig hebben zal alleen betoond worden wanneer die leiders regeren met ware liefde in hun hart voor hun volk. Jammer genoeg is dat niet de bedoeling door de hebzucht en machtshonger van vele wereldleiders vandaag.

God de Vader zal jullie zondige daden niet langer tolereren

Mijn waarschuwing tot die leiders overal ter wereld, wie jullie ook zijn, is de volgende.

Leg jullie volk oneerlijke praktijken en lasten op en de hand van Mijn Eeuwige Vader zal snel neerkomen op landen en plaatsen waarin jullie verblijf houden. Hij zal jullie zondige daden niet langer tolereren. Verberg jullie indien jullie willen maar dat zal nutteloos zijn. Jullie vernietigingswapens zullen zelf vernietigd worden. Jullie behandeling van de medeburgers zal een situatie scheppen waarvoor jullie zich zullen moeten verantwoorden, willen of niet, tegenover God de Eeuwige Vader. Jullie moeten vasthouden aan morele verantwoordelijkheden want uiteindelijk zullen jullie geoordeeld worden door jullie daden.

Bestuur jullie mensen met liefde, waardigheid en respect voor hun lichamelijk en moreel welzijn. Wanneer jullie volk de religieuze vrijheid wordt ontzegd of wanneer zij door gelijk welke opgelegde dictatuur in naam van Politieke eenheid gedwongen moeten stoppen met of beknot worden in hun religieuze gebruiken, dan zijn jullie verloren. Niet alleen zullen jullie boeten voor jullie daden maar het oordeel zal hard zijn. Wie van jullie getrouwheid zweert aan jullie volk in de naam van God, de Eeuwige Vader, en dan oneerlijke nieuwe wetten uitvaardigt die het recht ontzeggen op voedsel, bescherming en religieuze vrijheid, zal de toorn en de macht van God moeten trotseren.

De wereld lijdt in elke land omwille van dictaturen hoewel niet in plaatsen waar jullie die zouden verwachten. De wereld lijdt ook onder financiële moeilijkheden die de kwetsbare nog zwakker maakt. Ik zeg tot die leiders die nog enig gevoel van Christelijke plicht hebben om op te komen voor het recht om jullie beslissingen door Mijn leer te laten beïnvloeden, wat een directe impact zal hebben op Mijn kinderen overal.

Voor diegenen onder jullie die samenspannen in de wandelgangen van de macht om een veelvoud van landen op gecontroleerde wijze te onderdrukken, wat natie na natie zal aantasten en overal tot ontberingen zal leiden, wees ervan bewust dat jullie daden bestraft zullen worden. Want tot hiertoe is God, de Eeuwige Vader, geduldig geweest in de hoop dat jullie de nutteloosheid van jullie wegen zouden inzien. In plaats daarvan hebben jullie zich opgeworpen als een Elite Groep die zichzelf veel belangrijker acht dan de rest van het menselijk ras. Jullie activiteiten, wees gewaarschuwd, zullen op een catastrofe uitdraaien. Jullie afstemming op rijkdom, overheersing en hebzucht zal jullie niet alleen naakt en kwetsbaar achterlaten maar in een erger staat dan diegenen die jullie mishandelen door machtsmisbruik.

De tijd is aangebroken voor de strijd om de wereld te bevrijden van het kwaad en de overheersing van Satan. God de Vader staat op het punt om vanaf nu veel aardbevingen, tsunamis en overstromingen los te laten in een poging om jullie wakker te maken. Jullie intriges om wereldleiders omver te werpen evenals diegenen die aan het hoofd staan van Religieuze groeperingen en om controle maatregelen in te voeren waaronder één wereldmunt, zullen niet onbekend blijven. Wanneer jullie nu getuige zullen zijn van die gebeurtenissen, zullen jullie ze onmogelijk nog kunnen ontkennen. Die gebeurtenissen zullen jullie blinde toewijding aan de macht flink dooreen schudden. Jullie zullen ontwaken in het besef dat jullie wegen een vergissing zijn. En wanneer jullie dat inzien, dan zal Ik staan wachten. Jullie zullen naar Mij toe rennen en niet alleen om vergeving vragen maar ook jullie liefde voor Mij aanwenden om het weer goed te maken. Jullie, Mijn kinderen die een diepe onderliggende liefde voor Mij koesteren, jullie zijn mijn grootste hoop om het Kwaad te verslaan en de oneerlijke politieke corruptie in de wereld. Bid voor de genaden om jullie te helpen tot Mij terug te keren.

Klimaatcatastrofen zoals niet meer gezien sinds de dagen van Noach

Gebed zal, zoals Ik voorheen gezegd heb, helpen om de rampen in de wereld af te zwakken zoals die nu neigen naar een reeks van catastrofen die samenhangen met het klimaat en die nooit door mensen zijn meegemaakt sinds de dagen van Noach. De wereld zoals jullie die kennen, zal plots zoveel gebeurtenissen ondergaan en wel alle tegelijk dat chaos en verwarring de norm zullen zijn.

Waarom zouden jullie toestaan dat dit gebeurt? Ik spreek tot diegenen met grote politieke en financiële macht die betrokken zijn bij wat zich afspeelt achter gesloten deuren. Dit is jullie laatste kans, aan jullie gegeven uit een gevoel van liefde en medelijden met de mensen overal, om terug te keren en jullie boosaardige wegen te verlaten. Of om de gevolgen ervan onder ogen te zien.

Jullie Rechtvaardige Rechter

Jezus Christus

Koning van Barmhartigheid98. Omgaan met Financiële Tegenspoed
Vrijdag 27 mei 2011, 13.00 u.

Mijn zeer geliefde dochter, Ik verlang dat jij nu minstens één dag per week begint te vasten. Door dat te doen zal jij Mij ten zeerste behagen. Dat offer zal jouw zuiverheid sterken en je dichter bij Mijn Allerheiligste Hart brengen.

In deze tijd worden Mijn kinderen overal ter wereld op vele manieren uitgedaagd. Moeilijkheden waarmee zij nooit eerder te maken hadden. De grootste uitdaging is momenteel op welke wijze om te gaan met geld dat nu schaars wordt. Dat is zeer beangstigend voor velen die hun huizen moeten behouden en hun familie voeden. De tweede moeilijkheid is het gebrek in hun leven aan betekenisvolle geestelijke leiding die tot hiertoe belangrijk geacht werd.

Verlies jullie inkomen en jullie verliezen het verlangen naar luxueuze wereldse goederen. Want welk nut heeft al die luxe wanneer jullie je familie niet te eten kunnen geven? Welk nut heeft een mooi kleed wanneer jullie je het niet kunnen veroorloven om het huis op te warmen? Alleen wanneer Mijn kinderen zich beroofd zien van de overvloed waaraan zij gewoon geraakt zijn, dat zij de werkelijkheid verstaan waarin zij nu verwikkeld zijn.

Jullie basis behoeften moeten vandaag jullie eerste bekommernis zijn. Daarna moeten jullie jezelf afvragen wat nu belangrijk is? Eens jullie gevoed en gekleed zijn, wat dan? Het voorblijven op andere mensen is nu van geen tel meer wanneer jullie streven naar de basis elementen om te overleven. Het benijden van de rijkdom en status van jullie buur speelt geen rol meer. Slechts nu zullen jullie op zoek gaan naar de geestelijke vertroostingen die jullie zo lang in jullie leven gemist hebben.

In jullie zoektocht naar verkwikking voor jullie geest, keer tot Mij en Mijn Eeuwige Vader, God de Schepper van alle dingen. Val niet in de bekoring om remedies te gaan zoeken bij geestelijke genezers tenzij ze Mij vertegenwoordigen. Zoek geen kunstmatige troost in opwekkende middelen om jullie pijn en verdriet te verlichten. De enige weg om bevrijd te worden van zorgen en kwelling is naar Mij te komen, Jezus Christus, jullie Verlosser.

Ik wacht nu. Vraag Mij jullie te helpen en Ik zal voorzien in jullie basisbehoeften. Ik zal jullie altijd verschaffen wat jullie willen, maar jullie moeten Mij eerst vragen. Houd jullie zorgen nooit voor jezelf. Deel ze met Mij. Geef al jullie bekommernissen aan Mij. Ik zal onmiddellijk antwoorden. Want dat zal Mij vreugde geven wanneer jullie Mij ten volle vertrouwen.

Ik bemin jullie allen.

Jullie toegewijde Verlosser

Jezus Christus

Koning van Barmhartigheid en Medelijden

99. Zonde zal altijd zonde blijven hoe jullie haar ook rechtvaardigen
Zondag 29 mei 2011, 17.30 u.

Mijn zeer geliefde dochter, hoe ween Ik om al Mijn kinderen die zondigen omdat zij Mijn Leer niet begrijpen. Velen zijn er zich niet van bewust dat zij Mij beledigen hetzij omdat hun de waarheid nooit geleerd werd hetzij omdat zij beslist hebben hun zonden te verdedigen. Velen onder diegenen die zondigen proberen hun daad te rechtvaardigen omdat zij luisteren naar anderen die verdraagzaamheid benutten als voorwendsel om de zonde te rechtvaardigen. Zonde zal altijd zonde zijn in de ogen van Mijn Vader, hoe klein ze ook is. Velen onder hen die zwaar zondigen slagen er altijd ergens in om hun zogenaamd ‘recht op zondigen’ goed te praten door zichzelf te verblinden voor het kwaad dat hun zonden voorstelt.Mijn kinderen zijn gelukkig dat Ik hun voor hun zonden vergeving schenk

Kenden Mijn kinderen overal toch maar Mijn Barmhartigheid, dan zouden zij beseffen hoe fortuinlijk zij zijn door dit grote geschenk van vergeving dat Ik hun in dit leven aanbied. Als zij niet regelmatig vergeving vragen zullen hun zonden ertoe leiden dat zij blijven zondigen, altijd weer, altijd weer. Hoe meer zij zondigen hoe verder zij zich van Mij zullen verwijderen en hoe moeilijker het zal zijn om terug te keren naar Mij. Luister naar Mij. Mijn Barmhartigheid is er opdat ieder van jullie ervan kan genieten. Aanvaard dat nu van Mij. Sta de wereld niet toe jullie te strikken door jezelf toe te staan ten prooi te vallen aan de verleidingen van de zonde. Eens je zondigt wordt je gevangen en weet je niet waarheen te draaien. Zonde doet jullie je heel diep binnenin onbehaaglijk voelen.Verdraagzaamheid (alles moet kunnen) is vandaag in de mode

Zo vele van Mijn kinderen blijven luid oproepen voor de nood van ‘verdraagzaamheid in de maatschappij’. Tolerantie, in zijn losse betekenis, is in de mode vandaag. Ze kan gebruikt worden om zelfs de zwaarste zonde te verdraaien. Verdraagzaamheid werd handig gekneed om elk soort van zonde te verdedigen, die door de mensen in de wereld vandaag bekend is. Iedereen eist het recht tot verdraagzaamheid op. Meestal zal gelijk welke zonde voorgesteld worden als een burgerrecht. Het speelt echter geen rol hoe deze zonden worden voorgesteld als ‘zijnde goed’, zij zullen altijd fout zijn. Het is tijd dat de mensen de waarheid onder ogen zien, om opnieuw verantwoordelijkheidszin te krijgen. Om te aanvaarden dat de zondige daden waaraan men deelneemt, moreel verkeerd zijn. Om hun naaste, inclusief de kinderen in de moederschoot, als hun gelijke te behandelen in alle dingen.

Bid vurig om de genaden de waarheid te zien voor wat ze is en niet de uitgedokterde versie waarin jullie verkiezen te geloven omdat zij jullie zelfzuchtige doelen goed uitkomt. Er is slechts één waarheid. In jullie hart, kent ieder van jullie het verschil tussen goed en kwaad. Erken dat nu indien jullie willen dat Ik jullie red van het vuur van de Hel.

Jullie Verlosser

Jezus Christus

100. De zwaarden van de gerechtigheid zullen nu vallen
Maandag 30 mei 2011, 03.00 u.

Kinderen overal, luister nu naar Mij. De zwaarden van de Gerechtigheid zullen vallen op hen die nalaten zich voldoende voor te bereiden op De Waarschuwing.

Mijn vlammen van Goddelijke Barmhartigheid, aan de wereld geschonken om elkeen van jullie een voorsmaak te geven van wat de Laatste Dag van het Oordeel zal zijn, zal door zo velen van jullie verkeerd geïnterpreteerd worden. Die grote dag van De Waarschuwing komt elke maand dichterbij, dus moeten jullie nu tijd vrijmaken in voorbereiding op Mijn Goddelijke Barmhartigheid.

Veel zielen zullen het moeilijk vinden om te begrijpen wat deze gebeurtenis werkelijk betekent. Zo velen zullen, als gevolg daarvan, sterven van de schok, wat Mij ten zeerste bedroeft. Want voor diegenen die niet overleven zal dat zijn omwille van de armzalige staat van hun zielen. Katholieken overal ter wereld, ga nu biechten indien jullie willen genieten van Mijn grote akte van liefde en barmhartigheid. Christenen en anders-gelovigen, spreek in stilte en zeg God hoe berouwvol jullie zijn. Hoe veel spijt jullie hebben over jullie overtredingen en vraag Hem vergiffenis voor jullie zonden. Enkel zij die sterk van hart zijn in hun liefde voor Mij en God, de Almachtige Vader, zullen gepast voorbereid zijn. Anderen zullen, door hun sterkte van geest en karakter, eindelijk de waarheid begrijpen en Mij met liefde in hun harten aanvaarden.

Wat de anderen betreft: de schok zal zo brutaal zijn dat wanneer hun duistere zielen hun zullen geopenbaard worden, zij zullen doodvallen. Maar dan zal het te laat zijn om vergiffenis te zoeken. Voor hen zal er geen hoop zijn. Bid, bid, jullie allen opdat zoveel mogelijk zielen die grote akte van Barmhartigheid zullen overleven.

Jullie liefhebbende Verlosser

Jezus Christus

101. Waarschuwing aan diegenen die zich inlaten met Satanische verering
Maandag 30 mei 2011, 22.00 u.

Mijn dochter, jij wordt nu veel sterker en door je gehoorzaamheid aan Mijn allerheiligste Wil, kan jij nu de wereld verwittigen voor wat gaat komen.

Wanneer Ik spreek over zonde heb Ik niet de afschuwelijke zonden geopenbaard die zelfs doortrapte zondaars moeilijk zouden vinden om te vatten. De weerzinwekkende praktijken die zogenaamde gesofisticeerde westerse genootschappen achter gesloten deuren begaan, zouden jullie tot in de diepste kern van jullie wezen choqueren.

De boosaardige gruwelijkheden waarbij kinderen ritueel vermoord worden uit eerbied voor Satan zijn in de wereld vandaag een werkelijkheid. Maar zij zijn slechts enige van de uiterst boosaardige daden die begaan worden door Mensen die onder invloed van Satan staan. Ga zo ver, Mijn kinderen, en het zal jullie onmogelijk zijn om nog naar Mij terug te komen. Andere daden die Mijn Hart breken zijn het lichamelijke misbruik van vooral jonge onschuldige kinderen. Laat Mij jullie het soort zonden verduidelijken die velen onder jullie zouden benauwen indien Ik ze in detail zou beschrijven. De aanhangers van Satan zijn door hun cultus meedogenloos in hun behandeling van het menselijk wezen voor wie zij geen enkel respect hebben. Offers, inclusief mensenoffers, Godslasteringen, vloeken en daden van heiligschennis tegenover Mij, Mijn Eeuwige Vader en Mijn Geliefde Moeder zijn vaste rituelen. Deze Satanvereerders hebben zo weinig schaamte dat zij hun oneerbiedigheid publiekelijk tentoon spreiden via muziek, films, TV en kunst. Zij die schuldig zijn aan zulke heiligschennissen zullen eeuwige verdoemenis tegemoet treden en voor eeuwig branden in de Hel.

Dit is één van de laatste waarschuwingen die jullie van Mij zullen ontvangen, jullie Verlosser Jezus Christus. Het is ook Mijn laatste verzoek aan jullie om jullie zelf te redden zolang jullie het kunnen.

Ik, Jezus Christus, maak geen zinloze bedreigingen. Ik zal al doen om jullie te redden. Maar voorbij een zeker punt is er niets dat Ik kan doen om jullie te stoppen valse troost te zoeken die jullie denken te vinden bij de Duivel. Ontsluit de Satanische schakels waardoor jullie gebonden zijn en vlucht naar Mij. Ik zal jullie redden, maar jullie moeten Mij om vergeving vragen zolang jullie leven in dit leven.

Denk eraan, het is jullie keuze. Hemel of Hel. Jullie kiezen terwijl jullie nog leven op deze aarde. Want jullie zullen niet in staat zijn dat te doen wanneer jullie overgaan naar het volgende leven.

Jullie immer geduldige en liefhebbende Jezus Christus102. Profetie van Garabandal wordt nu een realiteit
Dinsdag 31 mei 2011, 15.30 u.

Mijn zeer geliefde dochter, in zo’n korte tijd hebben we het al ver gebracht. Daar was een reden voor, want het was die hele tijd nodig Mijn allerheiligste woord bekend te maken aan een wereld die dorst naar Mijn liefde. Toch luisteren zij nog niet, omdat zij niet willen weten. Terwijl veel van Mijn trouwe volgelingen nu waakzaam zijn omtrent de komende veranderingen zijn er toch zo velen die hoegenaamd geen enkele interesse hebben in de waarschuwingen die de wereld tot nu toe gegeven werden door Mijn Geliefde Moeder. De profetieën van Garabandal zullen nu werkelijkheid worden. Bereid jullie nu voor op die gebeurtenis want jullie hebben nog slechts enkele maanden om jullie zielen klaar te maken.

Alstublieft, Mijn dochter, vrees niet, want Ik weet dat die gebeurtenissen je triestig maken omdat je denkt aan de toekomst van je kinderen. De Waarschuwing zal alles veranderen. Maar ze zal een tweesprong teweeg brengen. De mensen zullen dan, nadat zij voor de waarheid van het bestaan van God zijn wakker geschud, uit vrije wil moeten kiezen tussen de twee wegen. Het pad van redding. Of het pad van verdoeming.

De kastijding zal veel in de wereld wegvagen

Bid vurig opdat de mens voor de eerste weg kiest. Want doet hij dat niet dan zal de wereld een uiterst zware kastijding ondergaan waarbij veel in de wereld zal weggevaagd worden. Waarom zouden Mijn kinderen dat wel wensen? En toch, door de schuld van de zonde, zal de mens helaas ervoor kiezen Mijn belofte te negeren en het pad van de Bedrieger volgen. Ik heb je gezegd dat Ik geen datum zal geven voor de Waarschuwing, want die is slechts gekend door enkele uitverkoren zielen. Want mocht deze datum publiek gemaakt worden dan zouden vele mensen geneigd zijn om verlossing te gaan zoeken uit een soort valse nederigheid.

Vertrouw Mij. Alles zal goed zijn, kinderen. Jullie zijn gezegend met dit wonderbaarlijk geschenk van Openbaring. Het zal er nu op lijken dat de wereld wat rustiger wordt en ietwat vreemd in de komende maanden die voorafgaan aan de Waarschuwing. Want wanneer die plaatsvindt, indrukwekkend en hoewel aan de hemel zichtbaar, zal deze mystieke ervaring zo rustig zijn dat jullie beter zullen voorbereid zijn op deze stille ontmoeting met jullie eigen geweten.

Vergeet niet dat hoe meer mensen vooraf verwittigd zijn omtrent deze gebeurtenis, hoe meer zielen er zullen gered worden. Bid, bid Mijn Goddelijke Barmhartigheidrozenkrans voor die zielen die tijdens de Waarschuwing zullen sterven. Zij hebben jullie gebeden nodig.

Jullie liefhebbende Verlosser Jezus Christus

103. De dagen van Paus Benedictus zijn nu geteld
Woensdag 1 juni 2011, 11.00 u.

Mijn zeer geliefde dochter, jij werd zojuist weer getest in Mijn heilige naam om van de waarheid af te wijken. Dat zal een dagelijks voorval zijn want er zal geen dag voorbijgaan dat de Bedrieger niet zal proberen je te stoppen en weg te trekken van dit werk, door twijfels in je geest te zaaien.Jij moet niet kijken naar boodschappen van andere zieners of luisteren naar eender welke andere persoon die beweert dat hij komt in Mijn naam wanneer zij jou een boodschap geven die tegengesteld is aan het woord dat jij van Mij ontvangt.

Mijn profetieën worden nauwkeurig aan jou meegedeeld, Mijn dochter. Satan zal blijven afbreken en je pijn doen wanneer jij het het minst verwacht. Dus, wees altijd op je hoede. De dagen van Mijn geliefde Paus zijn nu geteld. Hij zal het Vaticaan verlaten hebben voor de Waarschuwing plaatsvindt. Vertrouw Mij. Gehoorzaam Mij. Jij maakt nu goede vooruitgang. Maar wend je ogen nooit van Mij af.

Hoe dan ook, wees nooit bang je leven te leven zoals je dat normaal zou doen, zolang gebed en toewijding aan Mij maar een wezenlijk en belangrijk deel ervan zijn. Ik ga ervoor zorgen dat jij van nu af niet meer alleen bent in dit werk en dat enkel zij die door Mij geleid worden enige invloed zullen hebben op jouw onderscheiding.

Vertrouw Mij wanneer Ik zeg dat Satan Mijn woorden niet zal in de war sturen noch de boodschappen die jij van Mij ontvangt zal besmetten. Dat zal in dit geval niet gebeuren, want deze zending is van het grootste belang en alle bescherming wordt jou geboden, Mijn dochter. Indien je ooit bezorgd bent omtrent een boodschap, vraag Mij dan gewoon om een antwoord en dat zal je gegeven worden. Vraag niet aan iemand anders naar hun inzichten want zij zijn niet bevoegd Mijn Goddelijk Woord toe te lichten.

Laat je nooit in met boodschappen van andere zieners. Dat is zeer belangrijk want het zal je werk beschadigen.

Intussen weet jij dat Ik, jullie Verlosser en Koning van de Mensheid, de Opdrachtgever ben. Niemand zal Mijn woord bezoedelen. Nooit. Wees dankbaar dat jij de gave van profetie gekregen hebt en gehoorzaam Mij altijd. Beledig Mij nooit door te gaan twijfelen. Die tijden zijn nu voorbij. Kom naar Mij toe met nederigheid in jouw hart en ziel. Blijf rustig wanneer Mijn woord bespot, aangevallen, ontkend, tegengesproken en bevraagd wordt, want het is niet aan jou om in Mijn plaats te antwoorden. Jij zal nog zoveel meer van Mij leren, Mijn dochter, als jij wil gaan zitten en naar Mij luisteren. Ik vul jouw geest met de gave van onderscheiding. Aanvaard deze gave. Twijfel niet. Verheug je met Mij.

Dit is een zeer belangrijke zending, anders dan alles wat Ik sinds de vroegste profeten aan de mensheid gegeven heb. Menselijk gesproken zal ze sterkte van jouw kant vereisen. Nu juist is het van belang om eenvoudig met Mij te communiceren door gebed, aanbidding en de Heilige Sacramenten. Alle andere zaken moeten daarbuiten gehouden worden. Ook jouw familie is ten allen tijde zeer belangrijk. Alles buiten deze twee werkelijkheden valt in een veel lagere categorie. Probeer te ontspannen en voel Mijn liefde. Verlies geen kostbare tijd door je zorgen te maken. Kom gewoon bij Mij in volle vereniging en je zal voor schade beveiligd zijn. Ik bemin je, Mijn dochter en Ik vertrouw je.

Je trouwe Verlosser en Leraar

Jesus Christus

104. Satan rekruteert jonge mensen door de popcultuur
Zaterdag 4 juni 2011, 17.00 u.

Mijn zeer geliefde dochter, een onmiddellijk gevolg van Mijn boodschappen aan jou is bekering over de hele wereld verspreid. Wees blij, want Ik heb je gezegd dat Mijn woord, indien het gelezen wordt, overal zielen zou ontvlammen inclusief de lauwe zondaars. Toen Ik Mijn woord duizenden jaren geleden aan Mijn geliefde apostelen gaf, maakte dat een diepe indruk op de mensheid. Vandaag echter, met uitzondering van de volgelingen van God de Eeuwige Vader en van Mij, Zijn Zoon Jezus Christus, is er veel van wat geleerd werd, vergeten.

Mijn communicaties door jou, Mijn dochter, proberen Mijn Leer te vereenvoudigen. Belangrijker nog, de reden waarom Ik nu spreek is om Mijn allerheiligste Woord bij Mijn kinderen in herinnering te brengen, hen erover te onderrichten en hun geesten ermee te vullen zodat zij kunnen gered worden uit de klauwen van Satan.

Mijn dochter, door de gave van de Heilige Geest heb Ik jouw ziel gevuld met de kracht tot onderscheiding. Deze kracht werd jou niet enkel gegeven opdat jij deze boodschappen zou kunnen begrijpen, maar om jou het kwaad van de zonde te openbaren. Wanneer jij nu getuige bent van zonde, voel jij je zo met afschuw vervuld dat het je zal beroeren. Ik geef je daarmee een voorsmaak van wat Ik lijd wanneer Ik mijn kinderen geteisterd zie door zonden.

Vele daarvan die jullie in je dagelijks leven zien, via de media, films en televisie, brengen jullie in verwarring. Wanneer een zonde in de zielen aanwezig is dan manifesteert die zichzelf op een wijze die door bepaalde tekens duidelijk zichtbaar wordt. Mijn dochter, jij kan nu door Mijn genaden, onmiddellijk zonde in iemand onderscheiden. Het eerste teken dat je zal zien is arrogantie en trots waarbij de ene zich belangrijker acht dan de andere. Andere tekens die voortkomen van de zonde zijn hoogmoed en hebzucht.

Een van de meest ongeremde zonden in de wereld van vandaag is de seksuele perversie. Wanneer die aan de wereld gepresenteerd wordt zal zij altijd gecamoufleerd worden door humor. Dat is een slimme manier om anderen ervan te overtuigen dat het een natuurlijk deel is van jullie mens-zijn. Zie je, Mijn dochter, elke mens in de wereld houdt ervan te lachen en heeft zin voor humor nodig die trouwens een gave van God is. Dus wanneer seksueel afwijkend gedrag gepromoot wordt zal het gewoonlijk gepresenteerd worden om jullie aan het lachen te brengen. Dat is niet enkel het geval wanneer het vrouwen vernedert, maar ook waar het jullie jonge kinderen zal beïnvloeden zodat zij boosaardig, decadent gedrag als normale, hedendaagse popcultuur aannemen.Satan houdt ervan jonge zielen te rekruteren. Dus gebruikt hij moderne middelen om die kostbare, kleine lammetjes van Mij te treffen. Zij, Mijn kleine kinderen, zullen onbewust hun walgelijk gedrag nastreven, dat nog zal versterkt worden onder druk van de groep van soortgenoten.

Waarschuwing aan diegenen in de Muziekindustrie

Ik waarschuw nu al diegenen die betrokken zijn in de muziek-, film- en kunstindustrie. Indien jullie Mijn kinderen blijven bederven zullen jullie streng gestraft worden. Jullie, Mijn misleide kinderen, zijn marionetten in Satans wapenmagazijn. Eerst gebruikt hij jullie door jullie te verleiden met de aantrekkingskracht van rijkdom, bekendheid en overvloed. Dan dringt hij jullie ziel binnen. Daarna zal hij jullie meesleuren in de diepten van de verdorvenheid waar zijn demonen jullie lichaam zullen binnenkomen zodat zij hun eigen walgelijke en seksuele verdorven daden kunnen uitspelen. Al die tijd zullen jullie denken dat het slechts onschuldig amusement is. Weten jullie niet dat jullie zielen gestolen worden? Kan het jullie niets schelen? Beseffen jullie niet dat wanneer jullie deze obscene seksuele verdorvenheden begaan, jullie voor eeuwig zullen verloren zijn? Terwijl jullie wellustig smachten naar meer opwinding wanneer de laatste handeling jullie niet langer opwindt, zullen jullie onverzadigbaar worden. Daarna zullen jullie jezelf vernietigen. Waarom, denken jullie, zijn er zo velen in die schijnwereld van beroemdheid, die zelfmoord plegen? Door overdosis drugs? Depressie. Wanhoop die door jullie harten trekt? Weten jullie niet dat Satan zo snel mogelijk jullie zielen wil? Hoe vlugger jullie sterven in staat van doodzonde hoe vlugger Satan jullie kan ontrukken van God, de Almachtige Vader, jullie Schepper.

Het is moeilijk voor Mijn kinderen die gevangen zitten in die leugen om dit te begrijpen. Maar denk zo: zelfs wanneer jullie in zonde zijn, er is nog altijd het licht van God dat in jullie aanwezig is. Veel zondaars en atheïsten beseffen dat niet. Zij zetten hun neerwaartse spiraal van zonde voort en bewegen zich dichter naar de hel. Maar het is enkel het licht van God dat hen geestelijk gezond houdt. Zonder het licht van God zou deze aarde in duisternis verkeren. Eens jullie deze duisternis ervaren hebben zal zij jullie terroriseren. Jullie zondige daden zullen jullie niet enkel walgelijk overkomen, maar jullie zullen willen wegvluchten en je verstoppen. Want indien dan het licht van God plots zou verschijnen, zouden jullie niet in staat zijn de schittering of de macht ervan te weerstaan.

Zonder Gods licht is er totale duisternis van ziel. Omdat jullie, Mijn kinderen, het nooit zonder dit licht hebben moeten stellen, zouden jullie niet in staat zijn te overleven mocht dit licht doven.

Voed jullie ziel, zij is alles wat jullie zullen meenemen naar het volgende leven

De Waarschuwing zal jullie een voorsmaak geven van wat dat gevoel zal zijn. Mochten jullie in staat van doodzonde zijn tijdens De Waarschuwing, vrees niet want het is alleen een waarschuwing. Helaas, jullie zonden zullen in hun ruwheid en lelijkheid zo schokkend voor jullie zijn om te zien, dat zij jullie lichamelijk in shock kunnen brengen. Wacht niet tot dan. Doe nu iets aan jullie geestelijk leven. Overweeg de waardigheid van jullie ziel. Voed jullie ziel want zij is het enige dat jullie zullen meenemen naar het volgende leven. Jullie lichaam is van geen betekenis. Nochtans wanneer jullie je lichaam, jullie als een geschenk gegeven door God de Almachtige Vader, gebruiken op een zondige wijze waarbij jullie anderen tot zonde brengen, dan zal het jullie lichaam zijn dat de ondergang van jullie ziel veroorzaakt.

Denk aan jullie toekomstig geluk, Mijn kinderen. Want jullie tijd op aarde is slechts een fractie van de tijd die jullie zullen ervaren in jullie bestaan. Het nalaten om zorg te dragen voor jullie ziel zal jullie een geïsoleerde verlatenheid in de hel verzekeren waarin geen ander leven bestaat dan eeuwige pijn en kwelling.

Elke dag zweven miljoenen prompt naar de poorten der Hel

Elke dag zweven miljoenen zielen, op het moment van hun dood, prompt naar de poorten der Hel. Invloedrijke mensen, leiders, rijk, arm, zangers, acteurs, terroristen, moordenaars, verkrachters en zij die schuldig zijn aan abortus. De ene gemeenschappelijke noemer die allen delen is dit: niemand van hen geloofde dat de Hel bestaat.

Jullie liefhebbende Verlosser en Leraar

Jezus Christus

105. Twee kometen zullen botsen, Mijn kruis zal verschijnen aan een rode hemel
Zondag 5 juni 2011, 16.30 u.

Mijn zeer geliefde dochter, de tijd is nabij. De Waarschuwing is nu dichtbij. Het is met groot verdriet dat Ik je moet zeggen dat veel zielen geen acht zullen slaan op deze boodschappen omtrent De Waarschuwing.  Mijn woorden vallen in dovemans oren. Waarom willen ze niet luisteren? Ik geef hun niet alleen de grote gave van Mijn Barmhartigheid wanneer Ik Mijn genaden over de hele wereld zal uitstorten, maar Ik probeer hen ook nog op deze gebeurtenis voor te bereiden. Vele miljoenen zondaars zullen zich verheugen wanneer hun Mijn grote Barmhartigheid getoond wordt. Anderen zullen niet de kans hebben zichzelf intijds te redden omdat zij zullen sterven van hevige emotie.

Mijn dochter, jij moet al doen wat je kunt om de wereld te waarschuwen, want deze gebeurtenis zal iedereen schokken. Voordat de Waarschuwing plaatsvindt zullen zij grote tekens aan de hemel zien. Sterren zullen met zulk een kracht botsen dat de mensen in verwarring zullen gebracht worden door het spektakel dat zij aan de hemel zien als een catastrofe. Wanneer deze kometen doortrekken zal een grote rode hemel het resultaat zijn en het teken van Mijn kruis zal door iedereen over de hele wereld gezien worden. Velen zullen schrik hebben. Maar IK zeg jullie, wees blij want voor de eerste keer in jullie leven zullen jullie een echt Goddelijke Teken zien dat groot nieuws brengt voor zondaars van overal.

Kijk dan naar Mijn kruis en jullie zullen weten dat Mijn grote barmhartigheid aan ieder van jullie gegeven wordt, Mijn dierbare kinderen. Want het was met de diepe en eeuwige liefde die Ik voor jullie had dat Ik gewillig op het kruis gestorven ben om jullie te redden. Wanneer jullie gedurende de Waarschuwing de kruisen in de lucht zullen zien, zullen jullie weten dat dit een teken is van Mijn liefde voor jullie.

Bid, Mijn geliefde volgelingen, dat jullie broeders en zusters zich kunnen verheugen wanneer ook hun het bewijs wordt getoond van Mijn bestaan. Bid opdat zij aanvaarden dat dit hun kans is om zichzelf in Mijn ogen te verlossen. Dat deze grote akte van Barmhartigheid hun zielen zal redden als zij Mij toestaan hen te helpen.

Jullie zal getoond worden wat het betekent te sterven in staat van doodzonde

De Waarschuwing zal voor jullie allen een zuiverende ervaring zijn. Dat kan gedeeltelijk onaangenaam zijn vooral voor wie in zware zondigheid verkeert. Want voor de allereerste keer ooit zal jullie getoond worden hoe het voelt wanneer het licht van God uit jullie leven verdwijnt. Jullie zielen zullen de verlatenheid voelen die gevoeld wordt door hen die sterven in staat van doodzonde. Die arme zielen die te lang gewacht hebben om God om vergeving te vragen voor hun zonden. Onthoud dat het belangrijk is dat Ik toesta dat jullie allemaal die verlatenheid van ziel voelen. Want enkel dan zullen jullie eindelijk begrijpen dat zonder het licht van God in jullie zielen, jullie ophouden te voelen. Jullie ziel en lichaam zouden als lege vaten zijn. Zelfs de zondaars voelen het licht van God omdat het aanwezig is in ieder kind op aarde. Maar wanneer jullie sterven in staat van doodzonde, bestaat dit licht niet langer.

Bereid jullie voor op die grote gebeurtenis. Red jullie zielen nu jullie nog kunnen. Want het zal enkel zijn wanneer het licht van God jullie verlaat dat jullie eindelijk de leegte, de dorheid en de duisternis zullen beseffen die Satan aanbiedt en die vol zijn van angst en terreur.

Vul jullie zielen weer bij. Wees nu blij want de Waarschuwing zal jullie redden en dichter tot Mijn Heilige hart brengen.

Verwelkom de Waarschuwing want dan zal jullie het bewijs gegeven worden van Eeuwig Leven en zullen jullie weten hoe belangrijk dat is.

Jullie Geliefde Verlosser

Jezus Christus

Koning der Mensheid106. De sleutels van Rome worden nu teruggegeven aan God, de Almachtige Vader.
Maandag 6 juni 2011, 10.30 u.

Mijn zeer geliefde dochter, wees nu sterk. De inhoud van Mijn boodschappen aan jou bezorgt je angst waaronder jij niet mag bezwijken. Soms voel jij je zo alleen met dit werk, toch sta Ik elke dag bij je en ben Ik niet ver van je zijde. Mijn boodschappen, zoals Ik je vroeger al zei, zullen niet altijd vreugde brengen aan de zielen. Gelovigen echter zullen begrijpen dat kastijding noodzakelijk is om de wereld te helpen zuiveren.

Ik weet dat de inhoud soms moeilijk te verteren is, maar jij moet al je vertrouwen stellen in Mij. Ik zeg je nogmaals je niet in te laten met die mensen, gelovigen van Mij, die betwisten,  analyseren en Mijn Heilig Woord ondergraven.  Want noch jij noch die mensen hebben de autoriteit om dat te doen. Jij moet Mij nu gehoorzamen. Laat hen die Mijn woord blijven minachten en verwerpen voor wat ze zijn, want dat is niet langer jouw zorg. Ja, natuurlijk zal je bekritiseerd worden wanneer je Mijn Woord verkondigt. Negeer diegenen die zich met jou willen bemoeien. De tijd is nu tekort om hem te verliezen met zulke afleidingen. De mensen waar jij heden om bekommerd moet zijn, zijn Mijn arme kinderen met gebrek aan geloof of  die Mij of Mijn Eeuwige Vader niet kennen. Dat zijn degenen die voor Mij zeer belangrijk zijn.

Kostbare tijd gaat verloren terwijl die welmenende Christenen, in pogingen om Mijn woord te onderscheiden, hun tijd besteden aan geanalyseer in plaats van gewoon Mijn onderrichtingen te volgen en te bidden voor hun arme broeders en zusters.

Mijn dochter, vertel aan de wereld dat de voorspelde ecologische rampen de aarde nu zullen gaan treffen. Alles zal nu beginnen. Zo vele. Zo vlug. En dat alles is te wijten aan het zich afkeren van het woord van God de Vader door zondaars die verzonken liggen in hun holen van  ongerechtigheid.

Gelovigen, vrees niet

Gelovigen, bid nu. Vrees niet. Ik zal jullie altijd Mijn Goddelijke bescherming geven zelfs wanneer jullie in Mijn naam belachelijk gemaakt worden. Gebed zal jullie sterkte en moed geven terwijl de Duivel en zijn slaafse volgelingen thans hun venijn op Mijn kinderen de vrije loop laten. Terwijl hun gemene daden op het welzijn van de mensen begint toe te nemen door terrorisme, het monopolie van wereldvaluta’s en de vergiftiging van de aarde door vrijwillige besmetting, luister nu naar Mij. De toorn van God de Vader zal nu neerkomen en snel. Er moet in groepen gebeden worden over de hele wereld omdat dit zal helpen om sommige van die gebeurtenissen af te wenden.

Bid voor Mijn geliefde Paus Benedictus. Hij wordt omringd door zeer machtige vijanden van God, veelvraten van macht en controle over Mijn Kerk. Gebed kan helpen om zijn op handen zijnde vertrek uit te stellen wanneer hij zal worden gedwongen om het Vaticaan te verlaten, zoals voorspeld. Bid, bid, bid voor deze tijdsspanne want zij zal de donkerste zijn die ooit  Mijn heilige bedienaren, Bisschoppen, Kardinalen en alle ware volgelingen is overkomen.  De sleutels van Rome zullen nu teruggegeven worden aan God, de Almachtige Vader.

De tijd is gekomen voor de strijd tegen Satan en zijn boosaardige aanhangers. Hun pogingen om de mensen te saboteren zullen uiterst streng beoordeeld worden want zij zullen grote pijnigingen ondergaan voor hun wrede daden.

Sta nu op, Mijn kinderen. Zet jullie geloof, vertrouwen en toewijding aan Mij op de eerste plaats. Dagelijks gebed, H. Mis en Eucharistie zullen Mij en Mijn Vader helpen om dit kwaad uit te roeien. Volg Mij. Neem Mijn kelk aan. Want als jullie dat doen zullen jullie het eeuwig leven genieten.

Jullie Geliefde Verlosser

Koning der Mensheid

Jezus Christus107. Boodschap van de Maagd Maria betreffende haar verloren kinderen
Dinsdag 07 juni 2011, 14.45 u.

Mijn kind, deze laatste paar dagen waren niet gemakkelijk. Al wat telt is dat jij Mijn Zoon gehoorzaamt. Alstublieft, laat in dit stadium geen twijfel of angst in je hart komen want als dat toch gebeurt wil dat zeggen dat de Bedrieger aan het werk is.

Open je hart om de vloed van genaden toe te laten je ziel te overstromen zodat je dichter kan komen bij Mijn Dierbare Zoon. Nu ben je dicht bij je Gezegende Moeder die je altijd zal steunen en begeleiden. Dit deel van je zending is moeilijk om mee om te gaan, maar weet dat werken voor Mijn Zoon nooit gemakkelijk is. Ondanks je aarzeling zal jij sterker worden, omdat jij nog altijd zijn richtlijnen navolgt en dat is goed zo. Bid nu voor al mijn verloren kinderen van overal, want zij zijn zonder liefde, de echte liefde die Mijn Zoon hun aanbiedt. Die liefde is hun redding. Dus, alstublieft, offer al je gebeden voor deze arme verloren zielen.

Ga nu in vrede en blijf altijd alles doen wat Mijn Zoon je vraagt.

Jouw Gezegende Moeder

Maria Koningin van de Hemel108. Boodschap aan priesters, bisschoppen en kardinalen omtrent de Valse Profeet,
Dinsdag 07 juni 2011, 15.15 u.

Mijn zeer geliefde dochter, jij hebt geleden omdat de Bedrieger je kwelt. Jij moet krachtig  bidden om zijn aanvallen tegen jou te weerstaan. Leg al je vertrouwen in Mij en laat Mij dan daarmee afrekenen. Jij moet dat lijden aan Mij offeren met vreugde in je hart in plaats van je te verontrusten. Indien jij je blijft in herinnering brengen dat dit lijden komt door jouw vereniging met Mij en dat jij werkelijk gezegend bent als een uitverkoren ziel, dan zal je jezelf heel anders voelen.

Veel van Mijn volgelingen beginnen zich nu te realiseren wat er werkelijk in de wereld gaande is en door de genaden van de Heilige Geest zijn zij nu bereid om de uitdaging aan te gaan Mijn Woord te verdedigen. Dit leger van getrouwen zal nu sterker worden en zonder vrees zondaars naar hun redding brengen.

Mijn Heilige Vicaris Paus Benedictus heeft jullie gebeden nodig. Bid elke dag voor hem want hij heeft op elk gebied bescherming nodig om hem door de nakende kwelling te voeren. Het is belangrijk dat Mijn volgelingen op hun hoede blijven voor gelijk welke nieuwe Paus die zou opkomen want hij zal niet van God zijn. Alstublieft, roep al Mijn Godgewijde bedienaars op zich voor te bereiden op de verschrikkelijke uitdagingen, de meest intimiderende die zij ooit in hun geestelijk ambt zullen tegenkomen. Het zal veel moed vergen om zich te handhaven in de waarheid van Mijn Leer. Zo vele van Mijn Godgewijde bedienaars zijn blind voor de beloften die Ik deed toen Ik zei dat Ik zou wederkomen. Wanneer dachten zij dat dit zou gebeuren? Zij zijn zo gewoon Mijn Leer te reciteren dat zij vergeten zijn dat zij deze gebeurtenissen wel eens in een of andere tijd konden meemaken en misschien wel in hun eigen leven? Want dat is vandaag een van de grootste uitdagingen.

Indien Ik duizenden jaren geleden profeten in de wereld zond dan zal Ik zeker weer profeten zenden om de wereld voor te bereiden op Mijn wederkomst.

Maak jullie bewust van de lessen die jullie geven aan jullie parochies. Besef dat Ik het ben die nu tot jullie spreek. Velen zullen komen in Mijn naam, maar weinigen zullen de waarheid spreken. Deze boodschap komt van Mij, jullie Goddelijke Verlosser. Bid voor de onderscheiding om Mijn echte stem te (h)erkennen wanneer zij jullie gegeven wordt. Open jullie harten nu en luister naar wat Ik jullie te zeggen heb. De tijd is gekomen om jullie mee te delen dat de profetieën die in het Boek van de Openbaring staan opgetekend zich nu voor jullie ogen zullen ontvouwen.

Jullie, Mijn geliefde dienaars, moeten uit liefde voor Mij dapper strijden tegen de hindernissen die door de Misleider worden opgesteld en die jullie tot het einde van jullie geduld zullen tarten. Jullie moeten erkennen dat de Valse Profeet jullie gaat verleiden, charmeren en overtuigen dat hij de waarheid vertegenwoordigt. Nu moeten jullie je trouw aan Mij en Mijn Eeuwige Vader  bewijzen. Alstublieft, wanhoop niet. Want ook al zullen deze gebeurtenissen jullie angst aanjagen en verontrusten, jullie toewijding en trouw moet aan Mij gericht zijn.

Voor de eerste keer in jullie geestelijk ambt zal jullie geloof werkelijk op de proef gesteld worden. De Kerk van Petrus is Mijn kerk. Maar wanneer de sleutels worden teruggegeven aan God de Vader, wat nu zal gebeuren, dan wordt de kerk een deel van Mijn Koninkrijk. Ik ben de waarheid. Volg de waarheid ten allen tijde.

Bid nu tot Mij om de vereiste genaden te bekomen om ervoor te zorgen dat jullie op tijd boven het bedrog van Satan zullen oprijzen. Anders zal de Valse Profeet Mijn geliefde kinderen in zijn macht krijgen met zijn charismatische aantrekkelijke wegen. De wegen van de Misleider met wie hij verstrikt is.  Satan zal Mijn Kerk niet overwinnen indien Mijn dienaars waakzaam zijn voor het bedrog en dat beoordelen voor wat het is. Een duivelse leugen waaruit geen terugweg mogelijk is, wanneer jullie daarin betrokken geraken en trouw zweren aan deze nieuwe gruwel!

Hoor Mij! Keer jullie tot Mij voor leiding en om de vereiste genaden te bekomen om Mijn kudde opnieuw tot Mij en Mijn Hemelse Vader te leiden. Want als jullie dat doen zal Ik zulke genaden uitstorten dat het niet lang zal duren voor jullie de kracht zullen vinden om Mijn woord tegen elke prijs te verdedigen.

Ik bemin jullie allen en smacht naar jullie hulp tijdens deze Eindtijden.

Jezus Christus109. Bereid jullie familie voor op het zien van Mijn Kruis aan de Hemel,
Woensdag 08 juni 2011, 16.45 u.

Mijn zeer geliefde dochter, Ik moet met jou de gevoelens delen die Ik nu onderga. Het eerste is er een van blijdschap omdat Ik zoveel genaden zal brengen voor Mijn kinderen tijdens de Verlichting van het Geweten die nabij is. En dan zijn er Mijn tranen van groot verdriet voor hen die zich niet bewust van deze gebeurtenis onvoorbereid zijn. Mijn kinderen zouden zoveel mogelijk vrienden en familie moeten inlichten omtrent deze grote manifestatie  teneinde hun zielen te redden. Het speelt geen rol dat zij jullie beweringen in het belachelijke trekken want nadien zullen zij jullie bedanken. Zeg hun de waarheid. Vraag hun om hun geesten te openen. Zij zouden op de hoogte moeten gebracht worden van wat zij zullen zien want wanneer zij Mijn kruis in de lucht zullen zien zullen zij voorbereid zijn. Dat is alles wat zij moeten begrijpen. Dan zullen zij het ongemak aanvaarden dat zij zullen moeten verduren wanneer hun verleden zich voor hun ogen afrolt. Zeg hun het eigen leven opnieuw te overzien en zich het leed in herinnering te brengen dat zij mogelijks hun broeders en zusters hebben aangedaan.Verspreid Mijn woord na de Waarschuwing

Mijn kinderen, zodra de Waarschuwing plaatsvindt en bekering op gang komt, handel dan snel om Mijn zeer Heilig Woord te verspreiden. Dat is dan dringend omdat het een beslissende periode zal zijn. Het zal de tijd zijn waarin Mijn kinderen, door het werk van Mijn geliefde volgelingen overal ter wereld, op het rechte pad zullen blijven. Het zal de tijd zijn waarin gebed en bekering de impact zullen verminderen van de verwarring die zal ontstaan door het bewind van zowel de Antichrist als de Valse Profeet.

Aanvaard de waarheid voor wat ze is. Vrees de waarheid niet. Omarm ze. Want als jullie dat doen worden jullie bevrijd en jullie vertrouwen in Mij zal jullie in staat stellen Mijn woord op de juiste manier te verdedigen. Vrees zal jullie tegenhouden, Mijn dierbare kinderen. Moed zal zielen winnen. Jullie strijd in Mijn naam zal Mijn lijden verlichten en zal eeuwig leven schenken aan zoveel meer zielen die jullie hulp dringend nodig hebben.

Mijn liefde voor jullie, kinderen, is alomvattend en vermindert nooit in intensiteit. Mijn kruis is zwaar maar wanneer jullie het opnemen met liefde in jullie harten dan zal jullie last licht zijn. Jullie, Mijn geliefde volgelingen, gewijde dienaars en leken, zijn Mijn toekomstig leger  om Satan te helpen verslaan. Bid nu om sterkte om de aanvechtingen van jullie geloof aan te  pakken. Geef leiding door het voorbeeld en de gave die Ik uitstort over ieder van jullie die zijn of haar trouw aan Mij belooft, zal onmiddellijke bekering bewerken wanneer jullie Mijn zeer Heilig Woord spreken. Onthoud dat Ik nu altijd bij jullie ben. Velen onder jullie die al enige tijd dicht bij Mij geweest zijn, zullen nu een sterkere waarneming hebben van de Heilige Geest en de macht van onderscheiding die jullie zal verbazen. Aanvaard dit als een van de grootste gaven die de mens vandaag gegeven wordt. Zo’n veelheid van genaden heb Ik niet meer uitgestort sinds Mijn apostelen de kostbare gaven ontvingen door de Heilige Geest.

Jullie, Mijn volgelingen, inclusief Mijn Godgewijde bedienaren, zijn Mijn ware Kerk. Ik zal jullie leiden met de hulp van God, de Eeuwige Vader, zodat jullie samen met al Mijn kinderen kunnen opgaan naar het Nieuwe Paradijs dat jullie allen wacht.

Jullie liefdevolle Verlosser Jezus Christus110. Boodschap van Liefde aan al Mijn volgelingen
Woensdag 08 juni 2011, 21.00 u.

Mijn zeer geliefde dochter, vandaag verheug Ik mij over het geloof dat overal ter wereld getoond wordt door Mijn dierbare volgelingen die Mijn oproep horen door deze boodschappen. Ik ben blij door het diepe geloof dat Mijn geliefde kinderen laten zien in een wereld die Mij verwerpt. Mijn dierbare kinderen, jullie die in Mij geloven, brengen Mij tranen van vreugde in deze tijden van droefheid. Ware het niet voor dezen met een grote toewijding tot Mij, Ik zou niet getroost zijn.

Mijn kinderen die Mij beminnen moeten nu naar Mij luisteren. Laat Mij jullie in Mijn armen houden en jullie het belang van jullie geloof uitleggen. Jullie geloof is als een vlam in Mijn hart die nooit uitdooft. Ze mag dan wel van tijd tot tijd eens flikkeren, maar Ik zal in jullie de energie druppelen om deze vlam gloeiend te houden. Jullie, Mijn kinderen van het licht, zullen de duisternis verslinden, maar jullie moeten samen blijven als één man om de Antichrist te bestrijden.

Satan kan niet winnen, want dat is onmogelijk

Begrijp altijd dit belangrijk feit. Hij, de Bedrieger, kan en zal niet overwinnen, want dat is onmogelijk. Daarom moeten jullie altijd aanvaarden dat Mijn licht en dat van Mijn Eeuwige Vader nooit zal afnemen. Want het is niet het licht dat zal uitdoven, maar het is de duisternis die deze arme zielen zal aantrekken die er zullen naartoe getrokken worden. Deze arme misleide kinderen zijn in Mijn hart en betekenen voor Mij evenveel als jullie. Mijn kinderen, jullie moeten net zoals in elke familie letten op jullie eigenzinnige broeders en zusters. Hoe zwaar hun zonden ook zijn, oordeel hen nooit. Breng ze terug naar Mij. Spreek tot hen. Bid Mijn Goddelijke Barmhartigheidrozenkrans voor hen opdat zij op het tijdstip van de dood kunnen gered worden uit de klauwen van de Duivel.

Roep het nu van de daken. Herinner iedereen aan de waarheid. Negeer die beschimpingen. Maar wanneer jullie Mijn kinderen uitleggen hoezeer Ik hen bemin, leg hen dan niet jullie inzichten op. Leg gewoon uit dat zij door God de Vader werden geschapen. Zeg hun dat Hij Mij zond, zijn enige Zoon om hen te redden, om hen een kans te geven op Eeuwig leven. En zeg hun dat Ik hen bemin en dat Ik elke minuut van de dag met eenieder van hen meewandel. Zelfs wanneer Ik getuige ben van hun verwerping en van het kwade dat zij berokkenen aan anderen, Ik ben altijd bij hen, hopend dat zij naar Mij zouden terugkeren en Mij om hulp vragen. Want als zij dat doen zal Ik hen omarmen met tranen van vreugde en opluchting. Help Mij deze kostbare zielen te redden. Laat de Bedrieger ze niet van Mij wegstelen. Zij zijn jullie familie. Mijn familie. Wij zijn één. Zelfs één verloren ziel is er één te veel.

Dank jullie, Mijn geliefde kinderen overal. Weet dat Ik nu veel sterker aanwezig ben door de Heilige Geest dan in eender welke tijd in de geschiedenis. Houd Mijn hand vast en wandel met Mij naar het Nieuwe Paradijs op Aarde dat in de toekomst jullie glorierijke thuis zal zijn.

Jullie geliefde Verlosser Jezus Christus

Koning van Barmhartigheid111. Mijn Geestelijke Leiding zal de verwoestende daden van Satan blokkeren
Zaterdag 11 juni 2011, 15.30 u.

Mijn geliefde dochter, het was weer een week van beproeving waarbij Mijn woord enerzijds door zo velen omhelsd werd en tegelijk door anderen als totale misleiding geweigerd. Hebben zij die Mijn woord weigeren de waarheid niet gelezen? De waarheid die te lezen staat in Mijn Heilig Boek? Het Boek van de Openbaring werd aan al Mijn kinderen gegeven om hen te helpen de beroering te begrijpen, die naar het einde der tijden toe veroorzaakt zal worden door de verspreiding van leugens welke door Satan en zijn demonen worden opgedist. Hoe zouden jullie de boodschappen die Ik jullie vandaag geef kunnen begrijpen tenzij jullie de waarheid verstaan die in het Boek van de Openbaring staat opgetekend?

Denken jullie dat Ik jullie Mijn rug zou toekeren en jullie overleveren aan de willekeur van Satan en zijn boosaardig leger? Beseften jullie niet dat Ik zou trachten jullie te verwittigen en daarna te helpen?

Mijn grote Barmhartigheid zal de invloed tenietdoen die Satan over Mijn kinderen heeft.  Ik kom nu weer terug om jullie uit zijn klauwen te redden. Mijn geschenk van de Waarschuwing zal de terreur afzwakken die zonder de Waarschuwing alleen maar aan stootkracht zou blijven winnen. 

Ik communiceer niet enkel met jullie om jullie voor te bereiden op deze grote akte van Mijn Barmhartigheid, maar om jullie te leiden door het doolhof van vernieling dat gepland is door de Boosaardige groep wiens koning de Duivel is. Mijn geestelijke invloed zal Satans daden van verwoesting aanzienlijk tegenhouden. Luister naar Mijn woord. Volg Mijn richtlijnen. Leid en steun elkaar in jullie geloof en jullie zullen de hulp krijgen die nodig is om gezwind het pad te volgen naar de beloften die Ik jullie gedaan heb.

Velen onder jullie, Mijn kinderen, zullen angst hebben, maar laat angst alstublieft de waarheid niet blokkeren. Satan zal de angst gebruiken om jullie tegen te houden Mijn boodschappen van liefde te aanvaarden. Veel van wat Ik jullie nu vertel is moeilijk voor jullie te begrijpen. Maar weet dit. Zou Ik nu niet komen om jullie de waarheid te tonen dan zouden jullie verloren zijn. Jullie zouden het een heel moeilijke tijd vinden om door te komen. Zoals Ik jullie vroeger doorheen Mijn profeten voorbereidde zo zal Ik jullie ook vandaag voorbereiden, doorheen deze boodschapper, op de tijd wanneer Ik zal wederkomen.

Dit is een gave die voortkomt vanuit Mijn innige liefde voor al Mijn kinderen om te kunnen standhouden tegenover het aangekondigde rijk van de Antichrist en zijn bondgenoot, de bedrieglijke Valse Profeet die Mijn kerk op aarde zal misleiden.

Laat jullie verdedigingen varen. Open jullie ogen voor de waarheid. Mijn woord wordt jullie vandaag eenvoudigweg gegeven om jullie Mijn leer in herinnering te brengen. Mijn Heilige Schrift is de waarheid. De waarheid staat weergegeven in Mijn Heilige Schrift. Indien Ik jullie vandaag herinner aan de beloften die jullie vroeger gemaakt werden en aan de weg tot redding dan is dat enkel een herhaling van Mijn Heilig Woord. De waarheid zal altijd hetzelfde blijven. Zij kan niet veranderen of aangepast worden om de mensen goed uit te komen. Zij zal altijd hetzelfde blijven.

Laat Mij jullie helpen te begrijpen wat er nu gebeurt. Word niet overdonderd door angst. Ik bemin jullie allen en wil enkel jullie handen vasthouden, Kinderen, om jullie te beschermen. Mijn doel is te verzekeren dat ieder van jullie zal leven met Mij in het Nieuwe Paradijs op aarde. 

Jullie altijd liefhebbende Verlosser

Jezus Christus112. De ‘Bevrijders’ in het Midden Oosten willen de Joden controleren
Zaterdag 11 juni 2011, 22.00 u.

Mijn zeer geliefde dochter, vol liefde spreek Ik tot jou vanavond omdat nu zeer spoedig meer en meer van Mijn geliefde volgelingen zich zullen verenigen als één man om de Bedrieger te bestrijden. De rijke invloedrijke groepen,waarachter hij zich verschuilt, zweren samen om zoveel mogelijk controle over jullie allen te verwerven, maar jullie kunnen dat niet zien.

Zij zullen vlugger dan jullie denken gestopt worden. Velen van hen zullen zich tijdens de Waarschuwing bekeren. Dat zal Satans Een Wereld Groep in zulke mate verzwakken dat velen zich zullen afvragen welke weg te nemen, zo verward zullen ze zijn. Velen zullen dan tot Mij terugkeren, kinderen, omdat zij verlossing zullen zoeken.

Wraak, controle, macht en haat te samen vormen de grootste bedreiging voor het overleven van de mensheid. Al de oorlogen die jullie zien in het Midden-Oosten en verder werden opgezet. Ze zijn geen toeval. Begrijp dat zoveel landen niet plots van zichzelf zijn opgestaan. Zij werden geholpen door de Boosaardige Groep aanwezig in al de Regeringen. Die Regeringen die de Wereld controleren. Deze leiders in het Midden-Oosten worden nu verwijderd om de weg vrij te maken voor de bevrijders, zij die gerechtigheid en vredevolle bedoelingen beweren te hebben om Mijn kinderen te helpen. Maar dat ligt niet in hun bedoelingen. Hun doel is de controle over Mijn uitverkoren volk, de Joden, die nu van alle kanten bedreigd worden.

Al deze gebeurtenissen zullen onderbroken worden door de Waarschuwing. Al diegenen die betrokken zijn bij deze Boosaardige Globalisering zullen Mij ook één voor één moeten tegemoet treden wanneer Ik hun zal laten zien hoe zij Mij beledigd hebben. Velen zullen op hun knieën vallen en smeken om vergeving.

Dat, Mijn kinderen, is zeer belangrijk want hoe meer zondaars, overal en vooral zij die jullie middelen van bestaan controleren, terugkeren tot Mij, hoe groter Mijn Barmhartigheid zal zijn. Bid opdat diegenen die de waarheid zullen zien tijdens de Waarschuwing en beseffen dat Ik hen bemin, zich zullen bekeren.

Gebed, Mijn kinderen, is zeer krachtig. Wanneer jullie tot God de Vader bidden in Mijn Naam voor de redding van deze en andere zielen, zal Hij jullie dat niet weigeren.

Jullie trouw aan Mij en dagelijks gebed zijn dringend nodig om de greep te v erzwakken die Satan heeft op Mijn kinderen die Mij rechtmatig toebehoren.

Jullie altijd barmhartige Verlosser

Jezus Christus113. Overvloedige Liefde bij Aanbidding maakt jullie sterker en rustiger
Zondag 12 juni 2011, 19.00 u.

Mijn geliefde dochter, de genaden die Mijn kinderen ontvangen tijdens de Eucharistische Aanbidding is machtig. Zij geeft jullie niet alleen de genaden om het lijden in het leven aan te kunnen maar zij maakt jullie ook sterker in jullie liefde voor Mij, jullie toegewijde en trouwe Verlosser.De liefde die over de zielen wordt uitgestort tijdens de Aanbidding is overvloedig. De zielen voelen deze vloed van Mijn genaden op zo vele verschillenden manieren. Een van de eerste gaven is de vrede in jullie ziel. Die zullen jullie onmiddellijk voelen nadat jullie je tijd in hechte vereniging met Mij hebben beëindigd.

Zoveel van Mijn kinderen ontzeggen zichzelf de vele gaven die Ik te bieden heb tijdens de Aanbidding, waar jullie één uur van jullie tijd doorbrengen voor Mijn Tegenwoordigheid op het altaar. Terwijl Katholieken zich bewust zijn van de kracht van de Eucharistie zijn er velen die het gewicht van die allerbelangrijkste tijd met Mij doorgebracht in contemplatie, niet erkennen. Zij negeren deze gave gewoonweg. Het verveelt hen om die extra tijd met Mij door te brengen.

O als jullie wisten hoe sterk dit hen zou maken. Hun angsten en zorgen zouden verdwijnen indien zij Mij gewoon maar in stille intieme beschouwing gezelschap kwamen houden. Als Mijn kinderen het licht konden zien die hun zielen omhult tijdens dat bijzondere Heilig Uur, dan zouden zij versteld staan.

Kinderen, het is tijdens dat uur dat jullie zeer, zeer dicht bij Mij komen. Daar is het dat jullie stem, jullie verzoeken, jullie bewijzen van liefde voor Mij zullen gehoord worden. Vele wonderbaarlijke genaden worden jullie gegeven, kinderen, gedurende die tijd, dus, alstublieft negeer Mijn smeekbeden niet om die tijd in Mijn gezelschap door te brengen.De beloningen zullen jullie vrij van zorgen maken

De beloningen zullen jullie vrij van zorgen maken, licht van hart en ziel en rustiger van binnen. Wanneer jullie Mij tijdens de Eucharistie ontvangen zal IK jullie ziel vullen. Maar wanneer jullie naar Mij komen in Aanbidding, zal Ik jullie in zulke mate omhullen dat de sluizen van Mijn barmhartige liefde jullie geest, lichaam en ziel zullen verzadigen. Jullie zullen een sterkte voelen die een rustig vertrouwen zal voortbrengen dat jullie moeilijk zullen kunnen ontkennen.

Kom nu tot Mij, kinderen. Ik heb jullie gezelschap nodig. Ik heb het nodig dat jullie tot Mij spreken terwijl Mijn Goddelijke tegenwoordigheid op zijn sterkst is. Ik bemin jullie en wil al mijn genaden over jullie uitstorten opdat jullie je zielen kunnen vullen aan Mijn Heilig Hart.

Jullie Liefhebbende Verlosser

Jezus Christus

114. Geef Mij jullie zorgen en Ik zal jullie last lichter maken
Maandag 13 juni 2011, 18.00 u.

Mijn zeer geliefde dochter, het gebed neemt thans toe in een hoger tempo wat te danken is aan de gave van de Heilige Geest, die de zielen van Mijn volgelingen over de hele wereld heeft doordrongen. Hun oren zijn nu alert voor Mijn allerheiligste Woord.

Bid voor al mijn arme gekwelde kinderen die grote ontbering lijden in de wereld als gevolg van de afschuwelijke daden waarvan zij de slachtoffers zijn. Dat alles omwille van de zonden van de mensen.

Laat Mij al Mijn kinderen overal herinneren om elke dag Mijn Goddelijke Barmhartigheidrozenkrans te bidden. Bid ook, en hierin omvat Ik alle christelijke gezindten, de Heilige Rozenkrans tot Mijn Geliefde Moeder, want dit krachtige gebed zal de macht van Satan over Mijn kinderen verzwakken.

Aan al diegenen die bedroefd zijn omwille van beproevingen en zorgen vraag IK nu om Mij al die bezorgdheden te geven en Mij toe te staan ze te behandelen. Vertrouw op Mij en jullie last zal lichter worden. Laat Mij jullie naar een vredigere toestand leiden. Ontspan, Mijn kinderen en sta Mijn vrede toe in jullie kwetsbare, verhongerende zielen te vloeien. De duisternis die jullie voelen komt van de angst. Angst ontstaat door een gebrek aan vertrouwen. Wanneer jullie je vertrouwen in Mij verliezen, zaait Satan twijfels in jullie geesten.

Onderschat nooit wat hij doet wanneer hij voortdurend spelletjes speelt om jullie op te zetten tegen jullie naaste. Die misleiding is altijd in de eerste plaats gericht tot Mijn meest getrouwe volgelingen. Hij haat jullie wanneer jullie Mij beminnen. Hij zal nooit rusten totdat hij jullie van streek maakt. Hij spot wanneer jullie wankelen. Geef hem die macht niet want indien jullie dat wel doen zal jullie geloof in Mij verzwakken.

Het gebed tot de H. Michaël en de Heilige Rozenkrans zijn jullie krachtigste wapen tegen Satan.

Ga nu met meer vertrouwen en geef Mij jullie problemen en zorgen, want Ik sta hier altijd op wacht voor jullie om jullie in het licht te brengen.

Kinderen, Ik bemin jullie allen. Geloof meer in Mij.

Jullie liefhebbende Verlosser

Jezus Christus

1   2   3   4   5   6   7


Dovnload 409.19 Kb.