Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Maart 2016 Centrum voor Geopolitiek

Dovnload 0.96 Mb.

Maart 2016 Centrum voor GeopolitiekPagina1/2
Datum05.12.2018
Grootte0.96 Mb.

Dovnload 0.96 Mb.
  1   2

O҂O

OorlogIsGeenOplossing.nl


Waarom we Oekraïne met rust moeten laten

Overwegingen bij een ‘NEE’ in het referendum over ratificatie door Nederland van het EU Associatie-Verdrag met Oekraïne
Maart 2016

Centrum voor Geopolitiek

Lauwerecht 33, 3515GN Utrecht
In deze brochure staan enkele van de belangrijkste overwegingen waarom OorlogIsGeenOplossing.nl en het Centrum voor Geopolitiek campagne voeren voor een NEE in het referendum van 6 april 2016.
De bronnen voor de hier gedane beweringen zijn voor het grootste deel terug te vinden in ‘Ukraine Between East en West’, te raadplegen op https://www.academia.edu/22355593/Ukraine_Between_East_and_West
De snelheid waarmee deze brochure geschreven moest worden heeft de feitelijke inhoud niet beïnvloed, maar kan wel tot transcriptieprobelemen hebben geleid, bv. waar Oekraïense namen uit Engelse bron aan het eind een ‘y’ hebben, die daar is blijven staan omdat vervanging door een ‘j’ in het Nederlands de ‘ij’-klank zou opleveren.

Verder Bij de spelling van namen is de hier gangbare spelling gevolgd, dus bv. Kiev en niet Kyiv. Bij minder bekende plaatsnamen de transcriptie van de (eenvoudiger) Russische namen/benamingen gevolgd.

1

Oekraïne tussen Oost en West. Moeten we de druk om te kiezen opvoeren?
 • Een land dat historisch gezien onderdeel, zelfs bakermat van de Russische beschaving is geweest en ten dele Russisch is, kan een brug tussen Oost en West zijn—nooit een bruggehoofd van West tegen Oost.

 • Van één helft van het bestaande Oekraïne het geheel willen maken is het recept voor burgeroorlog en ethnische zuivering. In Oekraïne is met steun van het Westen een federale oplossing met geweld onmogelijk gemaakt; het EU Associatieverdrag moet dit consolideren.

Oekraïne is de bakermat van Rusland als beschaving en is vanaf het ontstaan een grensgebied geweest van het Russische Rijk. Daarna een republiek in de Sovjet-Unie. Zoals alle grensgebieden van grote rijken, is het altijd gekenmerkt geweest door een grotere culturele verscheidenheid (dan het centrum van zo’n rijk). Nog vandaag is dat terug te zien in het enigszins anarchistische karakter van Oekraïne vergeleken met het veel strakker georganiseerde Rusland met zijn sterke mannen, van Stalin tot Poetin. Maar dit democratische potentieel heeft het afgelegd tegen de rooftocht van de ‘oligarchen’ en vooral door de staatsgreep van februari 2014 en de daarop volgende burgeroorlog.


Aan dat land, waar


 • honderd miljardairs zo’n 80 procent van de economie onder elkaar hebben verdeeld (ter vergelijking, de 100 rijkste Russen hebben 35 procent van de rijkdom van hun land);
 • een burgeroorlog woedt die slechts door een wankel bestand binnen de perken wordt gehouden, en die al meer dan 9,000 doden heeft veroorzaakt en zo’n twee miljoen mensen op de vlucht heeft gedreven; • de levensstandaard is gedaald tot één-negende van het door de Eurocrisis aan de bedelstaf gebrachte Griekenland,

zou dan nu nog eens een ‘Grieks’ economisch regime moeten worden opgelegd dat Oekraïne tot een vazalstaat van NAVO en EU maakt—tégen Rusland.

 • Een nationale staat samengesteld uit meerdere naties

Het eerste en misschien wel belangrijkste wat we weten moeten over Oekraïne is dat het eigenlijk uit twee landen bestaat. Na de Russische Revolutie in 1917 en de overwinning van de Bolsjewieken, de ‘Roden’, tegen de door het Westen gesteunde contra’s, de ‘Witten’ werd in de Grondwet van 1922 aan het romp-Oekraïne een even groot deel van zuid-Rusland gevoegd.


Na de Tweede Wereldoorlog, in 1954 (een jaar na de dood van Stalin), nam partijleider Chroestsjov, naar kwade tongen beweren in aangeschoten toestand, het besluit het schiereiland de Krim aan Oekraïne te schenken. Op de kaart hieronder zijn deze uitbreidingen aangegeven.

Nu was er op die trouw aan de Sovjet-Unie, die Oekraïne betoond zou hebben in en na de Tweede Wereldoorlog, wel het een en ander af te dingen. Immers, bij het binnentrekken van de nazi-legers in 1941 werden de Duitsers door grote delen van de bevolking verwelkomd. Oekraïense nationalisten onder hun leider Stepan Bandera hoopten van de verwachte nederlaag van de Sovjet-Unie gebruik te maken om een eigen staat te vestigen. De SS-divisie ‘Galicië’ (het uiterste westen van Oekraïne, waar dit sentiment het sterkst was) vocht met de nazi’s mee en na de instorting van het Derde Rijk werden de overlevende Oekraïense SS-ers in het Westen in veiligheid gebracht, waar ze de kern van een emigrantenorganisatie werden. In Oekraïne zelf is met Amerikaanse en Britse steun nog jarenlang een guerrilla gevoerd die tienduizenden levens heeft gekost.
 • Niemand zal ontkennen dat er redenen waren waarom west-Oekraïne zich tegen de Sovjet-heerschappij verzette: als landbouwgebied had het een verschrikkelijke hongersnood achter de rug als gevolg van de gedwongen collectivisatie in de jaren 30, en de Krimtataren waren als potentiële collaborateurs op last van Stalin afgevoerd.

Blijft over dat het Oekraïense nationalisme zijn wortels heeft in een fascistoïde nationalisme, en dat is in de staatsgreep van februari 2014 en de burgeroorlog tegen de afgescheiden oostelijke provincies weer in alle hevigheid opgeleefd.


De uitbreidingen van romp-Oekraïne met een deel van zuid-Rusland en de Krim hebben een blijvende tweedeling van het land voortgebracht.


    • Als we kijken naar de laatste reguliere parlementsverkiezingen, in 2012, zien we deze tweedeling bijna naadloos terug. In zuid en oost wint de Partij van de Regio’s, die het land als federatie wil besturen, in het westen en midden de Oekraïense nationalisten die na 1991 het Oekraïens als uitsluitende nationale taal willen invoeren en de rechten van de Russisch-taligen willen opheffen.
 • Russisch is de taal van wetenschap en cultuur (nu ook internet) en wordt door tachtig procent van de Oekraïeners gesproken (niet te verwarren met eigenlijke Russen). Beroemde Oekraïense auteurs zoals Nikolai Gogol en Mikhail Boelgakov schreven in het Russisch.


Zo’n land dwingen te kiezen tussen Oost en West is misdadig.


  1   2

 • Een nationale staat samengesteld uit meerdere naties

 • Dovnload 0.96 Mb.