Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Maatschappelijke positie van vrouwen door de eeuwen heen

Dovnload 1 Mb.

Maatschappelijke positie van vrouwen door de eeuwen heenPagina2/6
Datum25.10.2017
Grootte1 Mb.

Dovnload 1 Mb.
1   2   3   4   5   6

Prehistorie

In de prehistorie, toen er nog geen boeren waren, was de positie van vrouwen erg goed. De mannen waren altijd aan het jagen dus de vrouwen waren thuis voor de kinderen. Hierdoor werden de vrouwen de baas in huis en over de kinderen. De vrouwen konden eigenlijk de hele dag doen wat ze wilden want de vruchten en zaden waren dicht bij huis. De mannen hadden thuis niets te vertellen, omdat ze er overdag ook niet waren.

Door de komst van de landbouw is dit beeld erg veranderd. De mannen bleven nu ook thuis dus die kregen steeds meer te vertellen in het huis en bij het werk. Vrouwen waren wel bevrijd van de plicht om vruchten en zaden te zoeken. De dorpen werden steeds groter dus vrouwen moesten steeds verder lopen, met de vondsten en met alle kinderen. Ook werd de weg naar vruchten en zaden gevaarlijker door de steeds grotere afstanden tussen dorp en het bos met eten.

Scholing kreeg je niet dat bestond nog niet, maar overleven leerde je als jongen van je vader en als meisje van je moeder.


Oudheid

In de Oudheid was de positie van de vrouw goed, maar niet zo goed als nu. Er waren nog geen scholen maar al wel leraren. Dit was alleen voor rijke mensen en als je als vrouw een opleiding had gehad had je er niets aan. De vrouw deed in de oudheid het huishouden en zorgde voor de kinderen. Vrouwen met een opleiding was voor veel mannen alleen maar onhandig, want dan konden ze minder goed de baas over hen spelen.
Middeleeuwen


Bijbel en kloosters

In de middeleeuwen was geloof erg belangrijk. Dat was niet zo prettig voor de vrouw. In de Bijbel staat dat de vrouw gehoorzaam moet zijn aan haar man en dat ze ondergeschikt is. Door die teksten uit de Bijbel was in de middeleeuwen de vrouw minder als de man. Veel vrouwen waren het hier niet mee eens en richten kloosters op. Hier konden ze rustig leven zonder gecommandeerd te worden door hun vader of echtgenoot. Ze konden in het klooster ook leren lezen en schrijven.


Trouwen

Als een vrouw nog niet getrouwd was in de middeleeuwen was de vader de baas over haar en had ook de voogdij over zijn dochter. Na dat ze getrouwd was staat ze onder de voogdij van haar man. Een vrouw moest tot haar 25ste toestemming aan haar familie vragen om te mogen trouwen. Pas vanaf de 12de eeuw mocht de vrouw zelf bepalen met wie ze wilde trouwen en had ze ook gelijke rechten als de man als het over het huwelijk ging. Redenen voor de echtscheiding waren voor vrouwen en mannen hetzelfde. Weduwen hadden het eigenlijk beter dan echtgenotes en ongetrouwde vrouwen omdat ze, volgens de Bijbel onder een speciale bescherming stonden, ze stonden onder bescherming van de koning.De edelen

De vrouwen van edelmannen hadden de taak om over het land van hun man te regeren als hij er niet was. Aan het eind van de middeleeuwen verbleven de edelvrouwen vooral in het huis of kasteel. Ze bestuurden vooral het personeel. De kinderen werden opgevoed door andere edelvrouwen. Ze leerden ze dan lezen, schrijven en harp of fluit spelen.De steden
De vrouw in de steden staat vaak samen met haar man aan het hoofd van een onderneming. Als haar man sterft, neemt zij de zaak over. Maar vaak werden de vrouwen ook uitgebuit door hun meesters en werkten ze tegen een heel laag loon. Gelukkig hadden ze het er niet allemaal zo slecht want ze konden ook verschillende beroepen uitoefenen. Aan het eind van de 13de eeuw waren er vrouwelijke artsen. Toen hier later een opleiding voor nodig was, zijn er veel vrouwen weer mee gestopt. Vroedvrouw bleef wel een echt vrouwenberoep, maar er werd later ook een diploma voor verplicht gesteld.
Het platteland

Op het land waren de vrouwen vooral bezig met het huishouden. Ze kookte, poetste, maalde het graan, brouwde het bier en hielpen bij het oogsten van het graan. Met slecht weer moesten ze ook helpen op het land, omdat het werk toch af moest. Veder waren ze bezig met hun kinderen.Industriële revolutie


Grote gezinnen

De vrouwen hadden in de industriële revolutie een heel zwaar leven. Mannen zagen vrouwen eigenlijk alleen als lustobject. Daardoor kregen vrouwen meestal elk jaar een kind. Dit kwam omdat er in deze tijd nog heel weinig bekend was over seks en alles wat er bij komt kijken. Door deze grote gezinnen was het honger loontje van de man alleen niet genoeg. Veel vrouwen en vaak ook de oudere kinderen moesten aan het werk.


Een zwaar leven

Het enige wat voor de vrouw niet veranderd was met de middeleeuwen was dat ze het huishouden en de opvoeding van de kinderen moesten doen. Alles bij elkaar betekende dit dat vrouwen (bijna altijd zwanger) moesten werken in fabrieken, het huishouden moesten doen en voor de opvoeding van alle kinderen moesten zorgen. De gevolgen voor vrouwen en kinderen van de Industriële revolutie waren niet echt goed, want het kwam er op neer dat zij alleen maar hard moesten werken en een slecht leven moesten leidden.Als je het wel zo goed had dat je niet je kinderen en je vrouw aan het werk hoefden te zetten konden de kinderen allemaal naar school. Meisjes mochten nu ook naar school.

Tweede Wereldoorlog


1   2   3   4   5   6

  • Bijbel en kloosters
  • Het platteland
  • Grote gezinnen
  • Een zwaar leven

  • Dovnload 1 Mb.