Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Machtiging tot automatische incasso Afgeven machtiging

Dovnload 10.28 Kb.

Machtiging tot automatische incasso Afgeven machtigingDatum05.12.2018
Grootte10.28 Kb.

Dovnload 10.28 Kb.

Machtiging tot automatische incasso
Afgeven machtiging

T.C. Westerkogge biedt haar leden de mogelijkheid om de contributie en afkoop van diensten via een automatische incasso te betalen. Dit kan in één of in twee

termijnen. Voor nieuwe leden geldt dat de contributie en het inschrijfgeld (en eventuele afkoop) in één keer wordt afgeschreven in de maand dat ze lid worden. Als van deze mogelijkheid gebruik wordt gemaakt dan betaalt u per lid € 4,- als seniorlid en € 2,- als juniorlid minder conrtributie.

Als u gebruik wilt maken van deze mogelijkheid en u heeft nog niet eerder een machtiging afgegeven, dan wordt u verzocht bijgaand formulier ingevuld en ondertekend te sturen naar:


L.F.Smit, Bonkelaar 1 1633 GN Avenhorn
De machtiging wordt verleend per bankrekeningnummer. Wordt binnen het gezin

gebruik gemaakt van meerdere rekeningnummers, dan moet per rekeningnummer een

machtiging worden verleend.
Terug laten boeken van bedragen

Als ten gevolge van een machtiging een bedrag van uw rekening wordt afgeschreven waar u het niet mee eens bent, dan kunt u dit zonder opgaaf van redenen binnen 56 dagen laten terug boeken door uw bank. De daarvoor noodzakelijke gele kaart is verkrijgbaar bij uw bank of op het postkantoor.


Stopzetten automatische afboeking

Als u de afgegeven machtiging wilt intrekken, dan kunt u dit schriftelijk kenbaar maken aan T.C. Westerkogge (zie bovenstaand adres). U kunt hiervoor ook gebruik maken van de rode kaart, die o.a. op het postkantoor verkrijgbaar is. Bij opzegging van het lidmaatschap wordt automatisch de machtiging beëindigd.


Met vriendelijke groeten, Leo Smit, penningmeester
Onderstaande invulstrook invullen en afknippen en inleveren

------------------------------------------------------------------------------------------------------------


  1. Machtiging tot automatische incasso


Ondergetekende:

Naam en voorletters: ________________________________________


Adres: ________________________________________
Postcode en woonplaats: _____________________________________
machtigt T.C. Westerkogge tot het afschrijven van de jaarlijkse contributie

en (indien van toepassing) de afkoop van verplichte diensten van:


rekeningnummer: ______________________
Ik kies voor afschrijving in: � 1 termijn (begin maart)

(keuze aankruisen s.v.p.) � 2 termijnen (eind januari en begin maart)


Datum: _______________ Handtekening: _______________________
Dit formulier inleveren bij L.F.Smit, Bonkelaar 1, 1633 GN Avenhorn

  • Terug laten boeken van bedragen
  • Stopzetten automatische afboeking
  • Onderstaande invulstrook invullen en afknippen en inleveren
  • Dit formulier inleveren bij L.F.Smit, Bonkelaar 1, 1633 GN Avenhorn

  • Dovnload 10.28 Kb.