Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Management Samenvatting

Dovnload 202.54 Kb.

Management SamenvattingPagina1/8
Datum04.04.2017
Grootte202.54 Kb.

Dovnload 202.54 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8

Six Sigma


D.A. Sloog


BWI-werkstuk, Januari 2008

Begeleider: Prof. dr. R.D. van der Mei

Vrije Universiteit Amsterdam

Faculteit der Exacte Wetenschappen

De Boelelaan 1081a

1081 HV Amsterdam
Management Samenvatting
Six Sigma is een kwaliteitmanagementbenadering om de operationele prestaties van een organisatie te verbeteren door middel van tekorten in de processen van de organisatie te identificeren.

Bij Six Sigma is deels uitgegaan van statistische procesbeheersing (SPC). Letterlijk wordt Six Sigma gedefiniëerd als een foutenmaat. Bij een waarde van 6σ (sigma) is het aantal defecten niet meer dan 3,4 per miljoen mogelijkheden. In die zin is de waarde van 6σ symbool voor het streven naar (bijna) perfectie.

De achterliggende filosofie is dat processen alleen kunnen worden beheerst en verbeterd als er inzicht is in deze processen. Six Sigma is gebaseerd op statistisch denken. Daarnaast wordt er een vaste methodologie gebruikt om problemen op te lossen, namelijk de DMAIC-methodologie. DMAIC is een acroniem voor Define-Measure-Analyse-Improve-Control. Als een organisatie de DMAIC cyclus zorgvuldig doorloopt leidt dit tot grote verbeteringen binnen de organisatie. Doordat DMAIC ‘repeterend’ is wordt een proces continue verbeterd. Hierdoor komt het proces steeds een stapje dichter bij perfectie en het niveau van 6σ.
Uit de case “The Coffee Company” is gebleken dat Six Sigma grote besparingen in de kosten oplevert. In het geval van The Coffee Company bespaarde deze organisatie al bijna € 900.000 op een omzet van € 9,5 miljoen. De kosten die de trainingen voor de managers en overige werknemers met zich meebrengen wegen niet op tegen de bedragen die de organisatie bespaart.
Samenvattend, Six Sigma is effectief en methoden als Six Sigma zijn nodig in een samenleving waarin klanten steeds veeleisender worden en de concurrentie moordend is.

Executive Summary
Six Sigma is a quality management methodology to improve the operational performance of an organization by identifying and improving the short comings of an organization.

Six Sigma uses Statistical Process Control (SPC) as underlying approach. Literally Six Sigma can be seen as a defect rate. With a rate of 6σ (sigma) the number of defects are less than 3,4 per million opportunities. In that case the value of 6σ is symbol for (almost) perfection.

The philosophy behind Six Sigma is that processes can only be controlled and improved when there is apprehension in the processes, so when the process is transparent. Six Sigma is based on statistic thinking. Besides this, a certain methodology is used to solve problems, called the DMAIC-cycle. DMAIC stand for Define-Measure-Analyse-Improve-Control. If an organization is able to complete the DMAIC cycle successfully, it will lead to big improvements inside this organization. Because of the fact that DMAIC is a repeating technique, the process will be constantly improved. With each improving step, the process is a step closer to perfection. Finally the process reaches the level of 6σ and the process can be defined as ‘perfect’.

The case ”The Coffee Company” has shown that Six Sigma will save a lot of money. In the case of the Coffee Company this organization saved almost € 900.000 compared to a cash flow of € 9,5 million. The costs which are made by training the managers and employees to make them Six Sigma professionals will be nothing compared to the savings the organization will make.


So we can conclude that Six Sigma is effective and those methods like Six Sigma are needed in this economic environment where customers are extremely demanded. and the competition is killing.

1 Voorwoord

Eén van de onderdelen van de studie BedrijfsWiskunde en Informatica (BWI) is het schrijven van een BWI-werkstuk. De inhoud van het werkstuk moet bestaan uit een onderzoek over een onderwerp dat in het vakgebied van de Bedrijfswiskunde en Informatica ligt.


In dit werkstuk zal een literatuuronderzoek worden gedaan naar de Six Sigma management methodologie. Een verdere probleemstelling zal worden beschreven in de inleiding van dit werkstuk.
Ik wil Rob van der Mei bedanken voor zijn bijdrage aan het kiezen van een onderwerp en zijn begeleiding tijdens het schrijven van dit werkstuk, en ik wil iedereen veel plezier wensen bij het lezen van dit verslag.
David Sloog

Januari 2008Contents


1 Voorwoord 5

2 Introductie 7

3 Six Sigma 8

3.1 Wat is Six Sigma? 8

3.2 Wat is er anders aan Six Sigma? 8

3.3 Waar komt Six Sigma vandaan? 9

3.4 Waar komt de term Six Sigma vandaan?  9

3.5 Verifiëren van de sigma’s 12

3.6 Six Sigma als doelstelling 15

3.7 Six Sigma als Management Systeem 16

4 Six Sigma in een organisatie 17

4.1 Six Sigma implementeren 17

4.1.1 Oprit 1: De organisatietransformatie 17

4.1.2 Oprit 2: Strategische verbetering 17

4.1.3 Oprit 3: Probleem oplossen 18

4.2 Rollen managers en medewerkers 18

5 Het oplossingsproces van Six Sigma - DMAIC 20

5.1 Het probleemoplossingmodel van DMAIC 20

5.2 DMAIC fases 21

5.3 Geschikte technieken voor DMAIC 23

6 Relationele reconstructie van Six Sigma 25

6.1 Reconstructie van Business context 25

6.2 Reconstructie van Stepwise Strategy 26

6.3 Reconstructie van Tools and Techniques 27

7 Toepasbaarheid van Six Sigma 28

7.1 Toepassingsgebied 28

7.2 Alternatieven voor Six Sigma 29

7.3 Voor- en nadelen Six Sigma 30

7.4 Kosten Six Sigma 31

10.1 Bijlage 1 38

11 Literatuurlijst 39

2 Introductie

Elk bedrijf heeft er last van: fouten die ontstaan tijdens een productieproces en die enorme schade en kostenposten tot gevolg hebben. De kosten van het herstellen van fouten, het verminderen van schade en het onvoldoende vermijden van inefficiënties kunnen hoog oplopen. Dit geldt ook voor de kosten van gebrekkige informatie en daarop gebaseerde beslissingen. Deze kosten kunnen zelfs een potentieel succesvol bedrijfsproces laten falen, omdat een kostendekkende prijs klanten afschrikt en concurrenten doet likkebaarden. Wellicht is nog het ergste dat de moeite nog veel te weinig wordt genomen om de nauwelijks verborgen schat van harde cijfers te vinden en goed te gebruiken. Inzicht in de feiten helpt namelijk echt om deze kosten tot een minimum te beperken en kwaliteit te verbeteren.

Eén van de meest gebruikte methodes van de afgelopen decennia om deze kosten te minimaliseren en de kwaliteit te verbeteren is Six Sigma. Six Sigma heeft al voor een aantal grote bedrijven (zoals Motorola, General Motors, Sony, Nokia en American Express) de kosten met honderden miljoenen euro’s gereduceerd.

Sinds Six Sigma grootschalig bij General Electric werd toegepast en daar voor enkele miljarden euro’s heeft bespaard is deze methode helemaal ‘hot’. Maar wat is Six Sigma nou precies? Wat doet het? Waardoor komt het dat deze methode van die enorme besparingen oplevert? Waar komt het vandaan? Wat is het verschil met andere kwaliteitsmanagement methodologiën, zoals het bekende Japanse Kan Ban systeem? En als het zo goed is als men beweert waarom gebruikt niet elk bedrijf deze kwaliteitsmanagement methodologie dan niet?


In dit verslag wordt antwoord gegeven op deze vragen en worden de gevolgen en de voor- en nadelen van Six Sigma in kaart gebracht.
  1   2   3   4   5   6   7   8

  • 1 Voorwoord
  • 2 Introductie

  • Dovnload 202.54 Kb.