Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Management Samenvatting

Dovnload 202.54 Kb.

Management SamenvattingPagina2/8
Datum04.04.2017
Grootte202.54 Kb.

Dovnload 202.54 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8

3 Six Sigma
3.1 Wat is Six Sigma?

Six Sigma (6) is een kwaliteitsmanagement methodologie die ondernemingen de hulpmiddelen biedt om de kwaliteit van hun bedrijfsprocessen te verbeteren. Hierbij gaat het om een stijging van de prestatie en een daling van de variaties in een proces. Beide activiteiten leiden tot vermindering van defecten en toename van winsten, werknemersmoreel en productkwaliteit.

Six Sigma reduceert de variatie in productie- en bedrijfsprocessen. Het stelt de eisen van de klant voorop en maakt gebruik van feiten en data om vaart te zetten achter betere oplossingen. Six Sigma activiteiten richten zich op drie belangrijke gebieden:


 • Klanttevredenheid verbeteren

 • Doorlooptijd verkorten

 • Gebreken verminderen

Verbeteringen op deze gebieden houden doorgaans indrukwekkende kostenbesparingen voor de organisatie in. Er wordt namelijk gestreefd naar een proces dat slechts 3.4 fouten per miljoen mogelijkheden maakt, dus naar een proces dat nagenoeg perfect presteert. Een perfect proces vergroot de kansen om klanten te behouden, nieuwe markten te veroveren en een reputatie op te bouwen voor producten en diensten. Six Sigma heeft als doel processen te verbeteren.

Doordat Six Sigma een kwaliteitsmanagement methode is die streeft naar een foutpercentage dat nagenoeg gelijk is aan nul, is het een methodologie die geschikt is voor elk proces waar fouten gemaakt worden.

Hoewel Six Sigma het meten en analyseren van de bedrijfsprocessen van een organisatie inhoudt, is het niet alleen maar een kwaliteits-initiatief; het is ook een organisatie-initiatief. Om het doel van Six Sigma te bereiken is meer nodig dan kleine stapsgewijze verbeteringen. Het concept vraagt om doorbraken op elk gebied.

Six Sigma is een verbintenis van het totale management aan excellent presteren, aan klantgerichtheid en proces verbetering. Het is ook een filosofie. Bij Six Sigma gaat het erom dat elk onderdeel van de organisatie in staat wordt gesteld beter te voldoen aan de veranderende behoeften van klanten, markten en technologieën. Hetgeen direct voordelen oplevert voor medewerkers, klanten (en aandeelhouders).

3.2 Wat is er anders aan Six Sigma?

Op het gebied van Kwaliteitsmanagement bestaan al een aantal management-methodieken. Zo ontstond ongeveer twintig jaar geleden Total Quality Management (TQM). TQM was in die tijd zeer populair en nu wordt nog steeds toegepast in bedrijven. TQM is een bedrijfsfilosofie, waarbinnen het er op neer komt dat alles wat een organisatie doet, er op gericht moet zijn om alle belanghebbenden op een zo efficiënt mogelijke manier tevreden te stellen. Dit systeem, dat ook op verbeteringen was gericht, werd door de jaren heen minder populair en stierf uiteindelijk in veel bedrijven aan een langzame en stille dood.

Six Sigma is als het ware een uitbreiding op TQM. Wat Six Sigma echter anders maakt is dat Six Sigma drie wezenlijke kenmerken heeft waarmee het zich onderscheidt van andere kwaliteitsprogramma’s uit het verleden.


 1. Six Sigma richt zich op de klant

Six Sigma houdt duidelijk zicht op de behoeften van (externe) klanten. Het is bijna een obsessie.


 1. Six Sigma projecten leveren belangrijke rendementen op investeringen

Bij General Electrics bijvoorbeeld resulteerde het Six Sigma programma in de volgende kosten tegenover de opbrengsten:

  • 1996: 200 miljoen dollar kosten tegenover 150 miljoen dollar opbrengsten

  • 1997: 400 miljoen dollar kosten tegenover 600 miljoen dollar opbrengsten

  • 1998: 400 miljoen dollar kosten tegenover 1 miljard dollar opbrengsten
 1. Six Sigma verandert de werkwijze van het management

Six Sigma houdt veel meer in dan het verbeteren van processen. In alle geledingen van de organisatie leren topmanagers en leiders de instrumenten en de concepten van Six Sigma: nieuwe denkwijzen en planningsmethoden nieuwe uitvoeringsmethoden om tot resultaten te komen, dus om de ideeën betreffende slimmer (en niet harder) werken in de praktijk te brengen.
Daarnaast wordt bij Six Sigma in hoge mate uitgegaan van statistische procesbeheersing (SPC) als onderliggende methodiek. Processen kun je pas goed beheersen als je weet hoe elk proces verloopt en om dat te weten, moet er gemeten worden: 'meten is weten'. Dit is de basis van Six Sigma.

3.3 Waar komt Six Sigma vandaan?

Six Sigma is ontstaan bij Motorola midden jaren '80. Door grote problemen met productkwaliteit en klanttevredenheid was het tijd voor een oplossing. Hieruit Six Sigma ontstaan. Later is één van de bedenkers een consultancybedrijf begonnen en heeft hij met een partner een boek uitgegeven waarin Six Sigma werd beschreven. Six Sigma kreeg grotere bekendheid toen het grootschalig bij General Electric werd toegepast en daar zeer effectief bleek te zijn Andere bedrijven zagen toen de kracht van Six Sigma in en zijn het hierdoor ook toe gaan passen.


3.4 Waar komt de term Six Sigma vandaan? 

De naam Six Sigma is afgeleid uit de statistiek. In de statistiek is namelijk sigma(σ) een maat voor de spreiding van een variabele en is afgeleid van de Griekse letter σ welke staat voor de afwijking. De afwijking, ook wel standaarddeviatie genoemd, van een variable, kan berekend worden door de wortel te trekken uit de variantie. De variantie is in de statistiek een maat voor de "breedte" van een verdeling en kan gezien worden als gemiddelde van de kwadraten van de afwijkingen van de waarden ten opzichte van de gemiddelde waarde. Door hier de wortel van te nemen wordt er een gemiddelde afwijking van het gemiddelde verkregen, de standaarddeviatie. Het voordeel van de standaardeviatie is dat het in dezelfde eenheid wordt uitgedrukt als het gemiddelde, waardoor er zinnige dingen gezegd kunnen worden over kansen op bepaalde waarden die in een interval vallen, gedefineerd door het gemiddelde plus of min een aantal malen de standaarddeviatie.


Grafiek 1: normale verdeling
Bij normale verdelingen kunnen over deze intervallen de volgende dingen gezegd worden:

 • 68,2% van alle waarden valt ten hoogste in een interval van het gemiddelde plus en min de standaarddeviatie.

 • 95,4% van alle waarden valt ten hoogste in een interval van het gemiddelde plus en min 2 keer de standaarddeviatie.

 • 99,6% van alle waarden valt ten hoogste in een interval van het gemiddelde plus en min 3 keer de standaarddeviatie.

Binnen Six Sigma komt de spreiding van 2σ overeen met een betrouwbaarheidsinterval van 95,4%. Een betrouwbaarheidsinterval zegt wat over de spreiding van een variable. Zo betekend een betrouwbaarheidsinterval van 95% dat er met 95% zekerheid gezegd kan worden dat de waarde van de variabele binnen dit interval valt. Met andere woorden, de kans dat de waarde van de variabele in dit interval ligt is 95%.


Een voorbeeld te verduidelijking. De spreiding van een variabele, zoals het aantal defecten per pagina, wordt gekoppeld aan de eisen van de klant. Denk bijvoorbeeld aan het aantal spellings-, grammatica-, typefouten en feitelijke onjuistheden per krantenpagina. Een paar fouten of onjuistheden ("defecten") per pagina is mogelijk acceptabel voor de lezer, maar bij 100 of meer defecten per pagina zullen veel abonnees opzeggen. Dan wil de eigenaar van de krant natuurlijk niet dat er een grote kans aanwezig is dat er zoveel fouten op een pagina staan. Die zou veel liever 1 fout per pagina ziet met een spreiding 1 fout of iets dergelijks.

Strikt genomen wordt er bij Six Sigma volgens de theorie met de standaard normale kansverdeling 2 fouten per miljard stappen gemaakt. Echter bij een proces wordt in de praktijk op de lange termijn vrijwel altijd een 'shift' terug van 1,5 sigma waargenomen omdat het proces zich op lange termijn stabiliseert. Doordat er verbeteringen in het proces plaatsvinden, zullen er minder fouten optreden. Hierdoor ontstaan er minder uitschieters die ver van het gemiddelde afliggen. De spreiding van de waarden zal dus kleiner worden ten opzichte van het gemiddelde. De waarde van de sigma zal dus veranderen. Dit verschil in sigma is het verschil in de korte termijn variantie en de lange termijn. Motorola heeft na onderzoek aan kunnen tonen dat verschil in sigma gelijk is aan 1.4 tot 1.6. Hierdoor wordt dus uiteindelijk 3,4 fouten per miljoen stappen waargenomen.


In het algemeen wordt bij bedrijven, waar geen bewuste kwaliteit verbeteracties lopen, gewerkt met een proceskwaliteit van rond de 3 sigma (gemiddeld 67 fouten per 1000 stappen). Dit lijkt een redelijk niveau, maar bij processen met veel (repeterende) processtappen of activiteiten neemt daardoor het totale foutpercentage drastisch toe! In de Tabel 1 is het ervaren foutpercentage per sigmaniveau weergegeven.


Sigmafactor

Aantal defecten per miljoen

Kwaliteitsgraad (yield)690000 dpm

30,9 %308000 dpm

69,2 %66800 dpm

93,3 %6210 dpm

99,4 %230 dpm

99,98 %3,4 dpm

99,9997 %

Tabel 1: fouten per sigma


Grafiek 2 : Six Sigma verdeling

Overigens komen sigma’s kleiner dan 1 sigma en groter dan 6 ook voor (bij de luchtvaartindustrie bijvoorbeeld). Echter, wat als een bedrijf tien processtappen heeft met elk een niveau van 3 sigma? 50% Van de productie komt in 1 keer goed aan bij de klant. Bij grote of complexe processen met veel (repeterende) processtappen of activiteiten is een mate van kwaliteitsverbetering essentieel om niet teveel ontevreden klanten te krijgen.1   2   3   4   5   6   7   8

 • 3.2 Wat is er anders aan Six Sigma
 • 3.3 Waar komt Six Sigma vandaan
 • 3.4 Waar komt de term Six Sigma vandaan

 • Dovnload 202.54 Kb.