Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Management Samenvatting

Dovnload 202.54 Kb.

Management SamenvattingPagina6/8
Datum04.04.2017
Grootte202.54 Kb.

Dovnload 202.54 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8

5.3 Geschikte technieken voor DMAIC

Om elke fase binnen DMAIC succesvol af te kunnen ronden zijn er verschillende technieken voorhanden.


Define:

 • VOC (Voice Of Customer)

Proces dat gebruikt wordt voor het vinden van de eisen en wensen van de klant om een zo hoog mogelijke kwaliteit te leveren en service te verlenen.

 • CTQ (Critical To Quality)

Karakteristieken van een product of process welke een bepaalde kwaliteit moeten voldoen om een klant tevreden te stellen.

 • SIPOC (Supplier, Input, Process, Output, Customer)

Dit is een methode die gebruikt wordt om processen in kaart te brengen.

 • Pareto Analyse

De Pareto-analyse gaat ervan uit dat 80% van alle problemen impact heeft op 20% van de situatie. Dus met andere woorden, 80% van het resultaat wordt behaald met 20% van de inspanning.
Measure:

 • Data Collection Plan
 • Gage R&R

Een statistische tool die gebruikt wordt voor het meten van de variatie binnen meetsystemen en de gebruikers van de meetsystemen.

 • FMEA (Failure Mode and Effect Analysis)

Een procedure welke helpt bij het indentificeren van elk mogelijk verval binnen een proces en voorspelt welk effect dit zal hebben op andere delen van het proces.
Analyse

Een visuele weergave van de relatie tussen oorzaak en gevolg met als doel het oplossen van problemen.

 • Regression analysis

Een analyse methode welke de samenhang tussen twee of meer variabelen kwantificeert.

 • DOE (Design Of Experiments)

Een gestructureerde en georganiseerde methode voor het zoeken naar relaties tussen factoren binnen een proces en de hierdoor ontstane output.
Improve:

 • Brainstorming

Een methode om groepsverband ideeën te genereren.

 • Corrective Action Matrix

Een matrix welke gebruikt wordt wanneer het niet meer duidelijk is wanneer wie wat doet.

 • ANOVA (ANalysis Of VAriance)

Een procedure om te onderzoeken of de variatie in een proces significant is of dat het veroorzaakt is door Random Noise.
Control:

Visuele weergave van de mate ware in een proces effectief is.

6 Relationele reconstructie van Six Sigma

We weten nu wat Six Sigma inhoudt, van welke oplossingsmethoden het gebruik maakt, hoe de rolverdeling is binnen Six Sigma etc. Ter verduidelijking van de werking van Six Sigma maken we een relationele reconstrutie van Six Sigma. Hierbij gaat het niet om een complex probleem, maar meer om een consistente formulering van de methodiek.


Eigenlijk bestaat Six Sigma uit de volgende vier klassen:


  1. Business context

  2. Stepwise strategy

  3. Tools and techniques

  4. Concepts and classifications

We zullen de eerste drie klassen aan de hand van relationele reconstructie wat duidelijker uit proberen te leggen. De laatste klasse wordt uitgebreid behandeld in Hoofdstuk 8.
6.1 Reconstructie van Business context

De Business context van Six Sigma refereert het doel van de methode. Vragen zoals; “Waarom zouden we Six Sigma moeten gebruiken?”, “Waar wordt Six Sigma voor gebruikt?”, “Wat willen we er mee oplossen?”, “Hoe goed werkt Six Sigma dan?”, worden hierin uitgebreid behandeld. Dit kan gedaan worden aan de hand van drie verschillende perspectieven.
 1. Showcases

 2. Hidden costs/costs of Poor Quality

 3. strategy benefits


1. Showcases

Hierbij wordt er gekeken naar in het verleden behaalde resultaten bij derden. In het geval dat bij andere bedrijven Six Sigma geïmplementeerd is en dit bleek erg succesvol te zijn, dan is dit een goede reden om het ook te gaan implementeren in het eigen bedrijf. Ten slotte wil elke bedrijf zo laag mogelijke kosten en een zo hoog mogelijke winst.


2. Hidden costs / costs of Poor Quality

Kosten die gemaakt worden doordat het proces niet perfect verloopt, worden Costs of Poor Quality genoemd. Hierbij moet gedacht worden aan de kosten voor garantie regelingen, backorder costs etc. Wanneer de kwaliteit van een product of proces verbetert zullen de backorder costs en kosten voor garantie afnemen.

Hetzelfde geldt voor de Hidden costs. Hidden costs zijn kosten die gemaakt worden door activitieten die ontstaan doordat het product of proces niet in overeenstemming is met het gewenste resultaat. Dus hoe dichter het product of proces bij het resultaat ligt, des te lager de Hidden costs.

Het implementeren van Six Sigma reduceert zowel de Hidden costs alswel de Costs of Poor Quality. Dus de bruikbaarheid van Six Sigma hangt af van het vermogen om kwaliteits problemen aan te pakken, welke evenredig staat met het verbeteren van de kostenstructuur.


3. Stragetic benefits

Een verbeterde kwaliteit resulteert in een grotere tevredenheid bij de klanten. Dit voordeel kan leiden tot een grotere afzetmarkt (klanten vertellen aan anderen hoe tevreden zijn met het product) of in een hogere winst (klanten blijven terugkomen).
6.2 Reconstructie van Stepwise Strategy

De strategie die Six Sigma volgt hangt af van twee verschillende types van concepten.

 1. Een stappenplan die specificeert welke acties een project leider heeft te vervolgen, of een stappenplan met betrekking tot een duidelijk doel welke de projectleider moet halen, of zelfs een combinatie van die twee.

 2. Fasen, welke bestaat uit een groep stappen.


Fasen
De reconstuctie van de Fasen binnen Six Sigma bestaat uit een vijf fasen procedure genoemd DMAIC-cyclus (zie hoofdstuk 5 voor een uitgebreide beschrijving van de DMAIC-cyclus). DMAIC staat voor de vijf fasen die deze procedure doorloopt namelijk Define, Measure, Analyse, Improve and Control.
Stappenplan
De functionaliteit van elke fase uit de DMAIC-cyclus beschrijft zijn doel. Binnen elke fase uit de DMAIC-cyclus zijn een aantal stappen gedefiniëerd die bijdragen aan het resultaat van de fase. De stappen zijn weergegeven in Tabel 4.


Fase

Stap

Define

D1. Identificeer het proces
D2. Identificeer de waarde voor de aandeelhouders
D3. Specificeer de klantenbehoeften en -eisen
D4. Maak een business case voor het project

Measure

M1. Selecteer één of meer kritieke punten m.b.t de kwaliteit
M2. Specificeer definities voor de kritieke punten
M3. Valideer de waarde van de kritieke punten
M4. Bekijk het proces capabiliteit
M5. Definieer de mikpunten

Analyse

A1. Identificeer mogelijke invloedfactoren
A2. Selecteer een aantal invloedfactoren

Improve

I1. Kwantificeer de relatie tussen kritieke punten en oorzaken van defecten.
I2. Pas proces (instellingen) aan, zodat de kritieke punten worden geoptimaliseerd
I3. Bekijk of proces vooruit is gegaan

Control

C1. Definiëer de nieuwe proces capabiliteit
C2. Implementeer de controle plannen

Tabel 4: Overzicht stappenplan Six Sigma

1   2   3   4   5   6   7   8

 • 6 Relationele reconstructie van Six Sigma
 • 6.1 Reconstructie van Business context
 • 6.2 Reconstructie van Stepwise Strategy

 • Dovnload 202.54 Kb.