Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Management Samenvatting

Dovnload 202.54 Kb.

Management SamenvattingPagina7/8
Datum04.04.2017
Grootte202.54 Kb.

Dovnload 202.54 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8

6.3 Reconstructie van Tools and Techniques

Six Sigma bevat niet alleen een Business context en een Stepwise strategy. Six Sigma bevat namelijk een ook aantal ‘gereedschappen’ welke de projectleider assisteren om een zo hoog mogelijk resultaat te creëren. Gereedschappen kunnen bestaan in de vorm van modellen, analyse strategiën, technieken en proceduren. Voor elke fase binnen de DMAIC-cyclus zijn verschillende gereedschappen beschikbaar. Een aantal van deze gereedschappen staan weergegeven in Tabel 5 (zie ook paragraaf 5.3).
Fase

Gereedschap

Define

Customer observation
Affinity diagram
Customer interview

Measure

Control chart
Benchmarking
Process capability analysis

Analyse

Bootstrapping
Data mining
Brainstorming
Cause and effect matrix / diagram

Improve

Statistical model building
Brainstorming
Benchmarking

Control

Process scorecard
Gantt chart
Checklist

Tabel 5: Overzicht enkele gereedschappen Six Sigma

7 Toepasbaarheid van Six Sigma
7.1 Toepassingsgebied

Six Sigma is op vele gebieden toepasbaar. Dat komt doordat Six Sigma ook heel goed te gebruiken is in combinatie met andere kwaliteitsverbeteringsprogramma's. Zo bestaat er bijvoorbeeld Lean Six Sigma. Dit is een combinatie van Six Sigma met waarbij gebruik wordt gemaakt van het Lean production-proces.

Lean production is een managementsfilosofie die erop gericht is om verspillingen en zaken die geen toegevoegde waarde leveren, te elimineren. Hierdoor gaat de productiekwaliteit omhoog en de productiekosten omlaag. Het gevolg hiervan een een hogere algemene winst. In Figuur 3 is een overzicht gegeven van welke voordelen Lean Six Sigma heeft, wat de strategische vooruitgangen zijn en van welke methoden Lean Six Sigma gebruik maakt.
Figuur 3: overzicht Lean Six Sigma
Een andere vorm van Six Sigma is de Six Sigma Light en is speciaal ontwikkeld voor het Midden en Klein Bedrijf (MKB). De Six Sigma Light methodologie heeft dezelfde basis als de ‘normale’ Six Sigma. Het betrekken van het management en de medewerkers bij een Six Sigma project in het MKB lijkt gemakkelijker dan in grote organisaties vanwege de kortere lijnen in de organisatie. Daartegenover staat dat het opleiden en trainen van mensen in het MKB lastiger is naar mate de opleiding langer duurt. Ook te hoge cursusprijzen kunnen een beletsel zijn om een opleiding te volgen.

Om Six Sigma effectief toe te kunnen passen binnen het MKB, moesten dus aanpassingen gedaan worden en zo is de Six Sigma Light methodologie ontstaan.
7.2 Alternatieven voor Six SigmaTheory of constraints

De theory of contraints (TOC) is een theorie die ervanuit gaat dat er in elk proces een beperking is. Door deze beperking ontstaat er een maximumaan de capaciteit van een systeem. Het blijkt dat deze beperking vaan envoudig is op te lossen. Een kleine investering kan vaak enorme verbetering in het proces betekenen.

Bij TOC gaat het vooral om het verbeteren van de doorlooptijd. Wanneer de bottlenecks of contraints in een logistieke keten zo min mogelijk belast worden, wordt de efficiëntie van een systeem verbeterd.

Het verschil met Six Sigma is dat TOC zich meer toelegt op de zwakste schakels door deze minder te belasten met als doel het verbeteren van de doorlooptijd en Six Sigma richt zich meer op het reduceren van de variatie in een bedrijfsproces.


Balanced Scorecard

De Balanced Scorecard (BSC) is methode ontwikkeld voor managers om de activiteiten waarop hun verantwoordelijkheid ligt te beheersen. De traditionele BSC is verder doorontwikkeld. Dit resulteerde in de Business Balanced Scorecard (BBS). De BBS is meet een kwaliteitsmodel dan de BSC. De BSC is verder geevolueerd naar Business Performance Management (BPM).

De BSC kan gezien worden als dashboard waarmee managers financiële indicatoren en niet-financiële (operationele) indicatoren kunnen overzien en sturen. BSC is ontwikkeld omdat meeste organisaties veelal uitsluitend op basis van financiële cijfers werden aangestuurd. Deze gegevens zeggen iets over prestaties uit het verleden en geven geen inzicht in de activiteiten die deze prestaties veroorzaakt hebben. Deze zijn echter belangrijker dan de prestaties zelf en daarom dienen managers deze ook in de gaten te houden. De BSC biedt hier uitkomst. BSC kijkt meer vanuit welke positie ze een bepaald resultaat hebben bereikt en Six Sigma kijkt net een stapje verder, namelijk hoe kunnen we een nog betere positie bereiken.
Het INK-model

Het INK-model is een managementmodel welke vaak door organisaties gebruikt wordt om zelfevaluaties uit te voeren. Hierbij wordt stil gestaan bij het functioneren van de eigen organisatie. Om deze zelfevaluaties niet te beinvloeden en een onafhankelijk resultaat te verkrijgen worden deze zelfevaluaties meestal uitgevoerd door auditors. Het INK-model geeft als het ware de volwassenheid van de organisatie weer. Tevens worden door het INK-model de verbeterpunten geïdentificeerd. Door het focussen op deze verbeterpunten is het mogelijk deze punten positief te beinvloeden zodat er verbetering binnen de organisatie optreden.1   2   3   4   5   6   7   8

  • 7 Toepasbaarheid van Six Sigma 7.1 Toepassingsgebied
  • 7.2 Alternatieven voor Six Sigma

  • Dovnload 202.54 Kb.