Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Maria’s bloementuin gebedsbloemen van en voor de Heilige Maagd Maria

Dovnload 454.07 Kb.

Maria’s bloementuin gebedsbloemen van en voor de Heilige Maagd MariaPagina1/5
Datum10.10.2017
Grootte454.07 Kb.

Dovnload 454.07 Kb.
  1   2   3   4   5MARIA’S BLOEMENTUIN

Gebedsbloemen van en voor de Heilige Maagd Maria

Verzameling van alle gebeden door Maria geïnspireerd aan

“Myriam van Nazareth”

vanaf mei 1997

door
“Myriam van Nazareth”

(pseud.)
Deel 8495-581
Ik draag dit boek op tot eerherstel aan Maria als Moeder van Smarten,

in welke hoedanigheid Zij mijn roeping als Haar instrument

gestalte heeft gegeven
14.07.2008

“Lieve Moeder Maria, moge de brandende liefde uit mijn hart de schuld van mijn medemensen jegens God afbetalen, opdat ze genezen kunnen worden”

(Myriam, in avondgebed op 17 november 2002)

Onderstaande novene is bedoeld als een toewijding van Uzelf of een medemens aan Maria in de zuiverheid, tot bescherming tegen en bevrijding van onzuiverheid in al haar vormen, en tevens als een eerbetoon aan de Onbevlekte Ontvangenis van Maria, het symbool voor de opperste zuiverheid.

Het is van doorslaggevend belang dat U tijdens de 9 dagen van deze novene een speciale inspanning doet om op elk gebied in volkomen zuiverheid te leven. Dit zet deze toewijding extra kracht bij en betekent een groot eerherstel aan het Onbevlekt Hart van Maria, dat zwaar lijdt onder de verschrikkelijke onzuiverheid en zondigheid van de mensheid.

Wanneer U de novene voor iemand anders bidt, spreekt U de gebeden in zijn/ haar naam uit (alsof U zelf die andere persoon was), en brengt U ook de offers voor hem/haar, indien hij/zij niet weet dat U de novene voor hem/haar verricht.

De novene is bovendien zeer geschikt als algemeen eerherstel van 30 november tot 8 december (feestdag van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria).

495. NOVENE TOT MARIA, LELIE VAN HEMELSE ZUIVERHEID

(door “Myriam van Nazareth”)1e dag – Zuivering van het Lichaam

O Maria, wondermooie Lelie van Hemelse Zuiverheid. Aan U wil ik mij geven in de volle zuiverheid waarmee God mij heeft geschapen. Wil mij begenadigen met een engelachtige zuiverheid, opdat mijn hele wezen klaar moge zijn voor de Bruiloft der opperste gelukzaligheid met U, o Bruid der heiligen.

O Maria, wier allerzuiverste lichaam Gods Zoon heeft gedragen en daarom nooit het bederf heeft gekend, ik wijd U mijn lichaam toe. Maak het tot Uw bezit en eigendom, opdat het niet ten prooi zou vallen aan enige onreinheid of onkuisheid.

Sta niet toe dat het nog ooit het voorwerp zou worden van enige handeling of invloed die het zou ontwijden, want aan Uw voeten belijd ik mijn verlangen dat mijn lichaam Uw heilige tempel zou worden.

O Maria, Onbevlekte Ontvangenis, beheers mij.

O Maria, Onbevlekte Ontvangenis, verander mij.

O Maria, Onbevlekte Ontvangenis, laat mij uit U herboren worden.

2e dag – Zuivering van de Geest

O Maria, wondermooie Lelie van Hemelse Zuiverheid. Aan U wil ik mij geven in de volle zuiverheid waarmee God mij heeft geschapen. Wil mij begenadigen met een engelachtige zuiverheid, opdat mijn hele wezen klaar moge zijn voor de Bruiloft der opperste gelukzaligheid met U, o Bruid der heiligen.

O Maria, wier allerzuiverste geest elk ogenblik van Uw leven is bestuurd door de ingevingen, de Wijsheid en de volmaakte kennis van de Heilige Geest, ik wijd U mijn geest toe. Maak hem tot Uw bezit en eigendom, opdat mijn gedachten niet ten prooi zouden vallen aan enige onreinheid.

Sta niet toe dat zij nog ooit beïnvloed zouden worden door enige onzuivere of duistere kracht, want aan Uw voeten belijd ik mijn verlangen dat mijn geest het instrument van Uw verheven gedachten, Uw volmaakte Wijsheid en Uw Hemelse kennis zou worden.

O Maria, Onbevlekte Ontvangenis, beheers mij.

O Maria, Onbevlekte Ontvangenis, verander mij.

O Maria, Onbevlekte Ontvangenis, laat mij uit U herboren worden.

3e dag – Zuivering van het Hart

O Maria, wondermooie Lelie van Hemelse Zuiverheid. Aan U wil ik mij geven in de volle zuiverheid waarmee God mij heeft geschapen. Wil mij begenadigen met een engelachtige zuiverheid, opdat mijn hele wezen klaar moge zijn voor de Bruiloft der opperste gelukzaligheid met U, o Bruid der heiligen.

O Maria, wier allerzuiverste Hart volmaakt één is geworden met het Hart van Jezus in het liefdevuur van de Heilige Geest, ik wijd U mijn hart toe. Maak het tot Uw bezit en eigendom, opdat mijn gevoelens niet ten prooi zouden vallen aan enige onreinheid.

Sta niet toe dat in mij nog ooit gevoelens geboren worden die niet gelouterd zijn in het Goddelijk vuur, want aan Uw voeten belijd ik mijn verlangen dat mijn hart U voor eeuwig tot Bruid moge krijgen.

O Maria, Onbevlekte Ontvangenis, beheers mij.

O Maria, Onbevlekte Ontvangenis, verander mij.

O Maria, Onbevlekte Ontvangenis, laat mij uit U herboren worden.

4e dag – Zuivering van de Mond

O Maria, wondermooie Lelie van Hemelse Zuiverheid. Aan U wil ik mij geven in de volle zuiverheid waarmee God mij heeft geschapen. Wil mij begenadigen met een engelachtige zuiverheid, opdat mijn hele wezen klaar moge zijn voor de Bruiloft der opperste gelukzaligheid met U, o Bruid der heiligen.

O Maria, wier allerzuiverste mond nooit één enkel onrein woord heeft gesproken, ik wijd U mijn mond toe. Maak hem tot Uw bezit en eigendom, opdat mijn woorden nooit tot wapens van het kwaad zouden worden.

Sta niet toe dat ik nog ooit woorden zou spreken die kwetsen, roddelen, lasteren of de leugen dienen, want aan Uw voeten belijd ik mijn verlangen dat mijn mond in eeuwigheid niets anders dan Uw woorden zou spreken.

O Maria, Onbevlekte Ontvangenis, beheers mij.

O Maria, Onbevlekte Ontvangenis, verander mij.

O Maria, Onbevlekte Ontvangenis, laat mij uit U herboren worden.

5e dag – Zuivering van de Handen

O Maria, wondermooie Lelie van Hemelse Zuiverheid. Aan U wil ik mij geven in de volle zuiverheid waarmee God mij heeft geschapen. Wil mij begenadigen met een engelachtige zuiverheid, opdat mijn hele wezen klaar moge zijn voor de Bruiloft der opperste gelukzaligheid met U, o Bruid der heiligen.

O Maria, wier allerzuiverste handen niets dan heilige daden hebben verricht, ik wijd U mijn handen toe. Maak ze tot Uw bezit en eigendom, opdat mijn daden en handelingen nooit door enige onreinheid besmet zouden worden.

Sta niet toe dat zij nog ooit een medemens leed of kwaad berokkenen, want aan Uw voeten belijd ik mijn verlangen dat mijn handen voor eeuwig door U gezalfd en geheiligd mogen worden en niets dan heil mogen brengen over alles en ieder die zij aanraken.

O Maria, Onbevlekte Ontvangenis, beheers mij.

O Maria, Onbevlekte Ontvangenis, verander mij.

O Maria, Onbevlekte Ontvangenis, laat mij uit U herboren worden.

6e dag – Zuivering van Bestrevingen en Doelstellingen

O Maria, wondermooie Lelie van Hemelse Zuiverheid. Aan U wil ik mij geven in de volle zuiverheid waarmee God mij heeft geschapen. Wil mij begenadigen met een engelachtige zuiverheid, opdat mijn hele wezen klaar moge zijn voor de Bruiloft der opperste gelukzaligheid met U, o Bruid der heiligen.

O Maria, wier allerzuiverste leven steeds ten dienste heeft gestaan van Gods Plan van Heil voor de hele mensheid, ik wijd U mijn bestrevingen en doelstellingen toe. Werk zodanig in mij dat zij aan de Uwe gelijk worden, opdat zij niet verdwalen door enige misleiding..

Sta niet toe dat ik nog ooit iets nastreef dat mij of mijn naaste in onzuiverheid of in dwaling brengt, want aan Uw voeten belijd ik mijn verlangen dat mijn levensdoel de eeuwige dienst aan U moge zijn.

O Maria, Onbevlekte Ontvangenis, beheers mij.

O Maria, Onbevlekte Ontvangenis, verander mij.

O Maria, Onbevlekte Ontvangenis, laat mij uit U herboren worden.

7e dag – Zuivering van de Wil, Verlangens en Wensen

O Maria, wondermooie Lelie van Hemelse Zuiverheid. Aan U wil ik mij geven in de volle zuiverheid waarmee God mij heeft geschapen. Wil mij begenadigen met een engelachtige zuiverheid, opdat mijn hele wezen klaar moge zijn voor de Bruiloft der opperste gelukzaligheid met U, o Bruid der heiligen.

O Maria, wier allerzuiverste wil geboren is in het Hart van de Eeuwige Vader, ik wijd U mijn wil, mijn verlangens en mijn wensen toe. Bevrijd mij ervan, en leg het heilige zaad van Uw wil en verlangens in mij, opdat de haard van de zonde in mij vernietigd worde.

Sta niet toe dat de wereld mij nog langer verleidt met behoeften die vergankelijk zijn, want aan Uw voeten belijd ik mijn verlangen om slechts datgene te doen wat U van mij verlangt.

O Maria, Onbevlekte Ontvangenis, beheers mij.

O Maria, Onbevlekte Ontvangenis, verander mij.

O Maria, Onbevlekte Ontvangenis, laat mij uit U herboren worden.

8e dag – Zuivering van de Levenshouding

O Maria, wondermooie Lelie van Hemelse Zuiverheid. Aan U wil ik mij geven in de volle zuiverheid waarmee God mij heeft geschapen. Wil mij begenadigen met een engelachtige zuiverheid, opdat mijn hele wezen klaar moge zijn voor de Bruiloft der opperste gelukzaligheid met U, o Bruid der heiligen.

O Maria, wier allerzuiverste ingesteldheid de komst van de Messias op aarde bespoedigd heeft, ik wijd U mijn levenshouding toe.Wil ze volkomen beheersen, opdat ik niet meer besmet moge worden door het gif van materialisme en goddeloosheid.

Sta niet toe dat de schijn der wereld ooit nog mijn ogen verblindt en mijn blik van de eeuwigheid afwendt, want aan Uw voeten belijd ik mijn verlangen om door, met en in U te leven, elk ogenblik van elke dag, in woord en gedachten, in doen en laten.

O Maria, Onbevlekte Ontvangenis, beheers mij.

O Maria, Onbevlekte Ontvangenis, verander mij.

O Maria, Onbevlekte Ontvangenis, laat mij uit U herboren worden.

9e dag – Zuivering van de Ziel

O Maria, wondermooie Lelie van Hemelse Zuiverheid. Aan U wil ik mij geven in de volle zuiverheid waarmee God mij heeft geschapen. Wil mij begenadigen met een engelachtige zuiverheid, opdat mijn hele wezen klaar moge zijn voor de Bruiloft der opperste gelukzaligheid met U, o Bruid der heiligen.

O Maria, wier allerzuiverste ziel als enige zonder de erfzonde werd geboren en zonder enige zondesmet is gebleven, ik wijd U mijn ziel toe. Maak ze tot Uw bezit en eigendom, opdat zij beschermd moge worden tegen alle zonde en bekoring

Sta niet toe dat in mij nog ooit het heilig licht zou doven dat U in mij hebt ontstoken, want aan Uw voeten belijd ik mijn verlangen dat mijn ziel een vuur moge zijn dat zielen tot nieuw leven wekt en U door zijn heiligheid verheerlijkt tot het einde der tijden.

O Maria, Onbevlekte Ontvangenis, beheers mij.

O Maria, Onbevlekte Ontvangenis, verander mij.

O Maria, Onbevlekte Ontvangenis, laat mij uit U herboren worden.

Voeg op het einde van het gebed op deze 9de dag de Litanie tot de Onbevlekte Ontvangenis van Maria toe (gebed nr. 243)

Onderstaand gebed moet begrepen worden tegen de achtergrond van het feit dat het ingegeven is tijdens een vervoering naar aanleiding van de gedachtenis aan de Opdracht van Maria in de Tempel (feestdag 21 november)

496. AANROEPING VAN LIEFDE TOT MARIA

(door “Myriam van Nazareth”)

Lieve Moeder Maria, vuur van mijn hart,

In de Tempel van Uw ziel wil ik restloos verbranden in de heilige gloed van Uw volmaakte Liefde.

Kom, o Verhevene, wacht niet langer om mij in Uw vuur te verteren tot geheiligde as, want Uw hele wezen leeft in mij als het parfum in een bloem.

In de stilte hoor ik U, want Uw Hart klopt in mijn ziel en brengt haar tot leven.

In de duisternis zie ik U, want Uw zachte Gelaat heeft zich in de ogen van mijn ziel gebrand.

In de eenzaamheid voel ik U, want Uw ziel heeft aan de mijne Haar Bruiloft voltrokken.

Fluister dan Uw tederheid in mij, o allerheiligste Moeder, opdat de smartvolle verzuchtingen van mijn verlangend hart bevredigd worden, want Uw zachte woorden zijn de adem van mijn ziel.

Onderstaand gebed is ingegeven tot ondersteuning van een medemens die een zware zonde heeft begaan, of die in het algemeen een opvallend zondig leven leidt, om zijn/haar zondenschuld te helpen aflossen en zijn/haar ziel te helpen redden. Indien het een doodzonde of zware heiligschennissen betreft, verdient het aanbeveling, dit gebed 33 opeenvolgende dagen te bidden, als symbolisch eerherstel aan het Lijden van Jezus tijdens Zijn hele aardse leven, en aan de Smarten van Maria gedurende het leven van Jezus.

497. GEBED TOT UITBOETING VAN DE ZONDE

VAN EEN MEDEMENS

(door “Myriam van Nazareth”)

Lieve Moeder Maria, Toevlucht en Voorspreekster voor de zondaars.

Ik smeek U om de zegen met het allerheiligste Bloed van Jezus en om het Offer van Uw Tranen voor … (naam), die een zware schuld jegens God op zijn/haar ziel heeft geladen.

O allerzuiverste Moeder van onze Verlosser, gedenk toch de Liefde waarmee U Uw Smartvol Moederhart voor alle mensenkinderen hebt laten doorboren onder het Kruis van Kalvarie. Gedenk de tranen die U hebt gestort om de Godsmoordenaars. Gedenk het vuur van Uw voorspraak waarmee U ook vandaag nog de Hemel openbrandt voor talloze gewonde zielen.

Op U stel ik al mijn vertrouwen, o mijn Medeverlosseres, want ik weet dat Uw Hart schatten van Eeuwig Leven uitstort over hen die de dood in hun ziel dragen.

O oneindig machtige Middelares bij de Eeuwige Gerechtigheid, omwille van mijn liefde smeek ik U om de genade van een berouwvolle biecht, bekering en redding voor … (naam).

Wil mijn vurig gebed samen met de verdiensten van de Kruiswonden van Jezus en Uw Smarten opdragen tot aflossing van de schuld waarmee zijn/ haar ziel zich heeft belast, opdat hij/zij Uw heerlijkheid kan prijzen wanneer zijn/haar ziel, gelouterd door het vuur van de rouwmoedigheid en bekleed met de heilige balsem van Uw zalvende Voorspraak, de wijn van Gods Barmhartigheid mag drinken aan de Bron der Eeuwige Gelukzaligheid.

  


Niets kan een volledige, grondige en berouwvolle Biecht vervangen om een bevlekte ziel te zuiveren en te verzoenen met God, die door elke niet-gebiechte zonde beledigd wordt. Bovenstaand gebed is bedoeld om het pad naar verzoening met God te effenen voor een ziel die zwaar beladen is met zonden en op grond daarvan het risico loopt, verloren te gaan. Combineer dit gebed bij voorkeur met een gebed tot de Heilige Geest om voor de zondige mens voor wie U bidt, het inzicht te bekomen dat hij/zij een dringende Biecht nodig heeft. Bedenk daarbij dat het een onschatbare verdienste is, een ziel naar bekering te helpen leiden, en dat deze verdienste een intense inspanning waard is.

498. AKTE VAN EERHERSTEL VOOR MIJN

ZONDEN UIT HET VERLEDEN

(door “Myriam van Nazareth”)

Beminde Eeuwige Vader,

Tot genoegdoening aan Uw onfeilbare Gerechtigheid smeek ik de Allerheiligste Maagd Maria, de Parel van Uw schepping en Koningin van de Hemel, U het Offer op te dragen van de Heilige Wonden en het Kostbaar Bloed van Jezus en van Haar Kostbare Tranen, opdat de schulden waarmee alle zonden van mijn hele leven Uw schepping hebben belast, afbetaald mogen worden.

Allerzuiverste Koningin, machtige Voorspreekster vrij van elke zondenschuld,

Door Uw handen bied ik het Offer van alle woorden van de Blijde Boodschap van Jezus, tot eerherstel voor alle zonden van mijn mond in roddel, laster, kwetsende woorden, leugens en vervloekingen jegens de Hemel en mijn naasten. 1 Onze Vader, 1 Weesgegroet, 1 Eer aan de Vader…

Door Uw handen bied ik het Offer van het lijden van Jezus in de Hof van Gethsemani en van Uw eigen smarten, tot eerherstel voor alle zonden van mijn hart in gevoelens van haat, jaloersheid, liefdeloosheid en onverschilligheid, verwensingen en niet-geoorloofde liefde. 1 Onze Vader, 1 Weesgegroet, 1 Eer aan de Vader…

Door Uw handen bied ik het Offer van de geselwonden van Jezus, tot eerherstel voor alle zonden van mijn lichaam, wereldse gehechtheden, onkuisheid, egoïsme en schadelijke gewoonten. 1 Onze Vader, 1 Weesgegroet, 1 Eer aan de Vader…

Door Uw handen bied ik het Offer van de wonden van de doornenkroning van Jezus, tot eerherstel voor alle zonden van mijn geest in onzuivere gedachten en hoogmoed. 1 Onze Vader, 1 Weesgegroet, 1 Eer aan de Vader…

Door Uw handen bied ik het Offer van de kruiswonden in de handen van Jezus, tot eerherstel voor alle zonden die ik heb bedreven met mijn handen, die andere schepselen leed hebben berokkend en tekort hebben gedaan. 1 Onze Vader, 1 Weesgegroet, 1 Eer aan de Vader…

Door Uw handen bied ik het Offer van de kruiswonden in de voeten van Jezus, tot eerherstel voor alle zonden die ik heb bedreven met mijn voeten, die andere schepselen leed hebben berokkend en niet steeds Uw wegen hebben bewandeld. 1 Onze Vader, 1 Weesgegroet, 1 Eer aan de Vader…

Verheerlijkt zij de Eeuwige Vader, mijn Schepper en Bron van alle Gelukzaligheid.

Verheerlijkt zij Jezus Christus de Verlosser in Zijn Heilige Wonden, Zijn Kostbaar Bloed en Zijn Glorierijk Kruis.

Verheerlijkt zij de Heilige Geest, Bron van alle heiliging in Zijn zaligmakende Gaven.

Verheerlijkt zij de Heilige Maagd Maria, onbevlekt ontvangen en Overwinnares van alle zonden.499. LITANIE TOT BESTRIJDING VAN HET KWAAD

(door “Myriam van Nazareth”)

Allerheiligste Maagd Maria, hoogverheven Koningin aan wie God de macht heeft gegeven om de kop van de duivel te verpletteren, in naam van de hele lijdende mensheid smeek ik U, nu Uw macht te gebruiken tot zuivering van de wereld, opdat het Rijk Gods op aarde gevestigd moge worden in het Licht van het Kruis van Jezus Christus.

Breek nu de ketenen van de slavernij van de misleidingen waarin de duivel de mensheid gevangen houdt, maak alle zielen bewust van de schijn der wereldse dingen, en open alle ogen voor het Eeuwig Licht.

Maria, onbevlekt ontvangen, verpletter de duivel onder Uw heilige voeten.

Maria, onbevlekt ontvangen, bevrijd ons van de listen en misleidingen van de helse slang.

Maria, onbevlekt ontvangen, genees ons van de koorts van alle bekoring.

Maria, onbevlekt ontvangen, maak ons vrij van elke neiging tot zondigen.

Maria, onbevlekt ontvangen, ondermijn alle plannen der duivelen.

Maria, onbevlekt ontvangen, vernietig alle werken van Gods vijanden.

Maria, onbevlekt ontvangen, doorstraal de duisternis in al haar vormen.

Maria, onbevlekt ontvangen, verjaag door de wind van de Heilige Geest elke boze influistering.

Maria, onbevlekt ontvangen, baar het Kruis van Christus in alle zielen.

Maria, onbevlekt ontvangen, verban alle uitingen van het kwaad.

Maria, onbevlekt ontvangen, verneder de duivel onder Uw macht.

Maria, onbevlekt ontvangen, roei alles uit wat de wereld verziekt.

Maria, onbevlekt ontvangen, neem de angsten en onrust weg uit alle harten.

Maria, onbevlekt ontvangen, breek elke antichristelijke organisatie of vereniging.

Maria, onbevlekt ontvangen, maak een eind aan alle ontheiligende praktijken en heiligschennende erediensten.

Maria, onbevlekt ontvangen, verlos de aarde van de heerschappij van de antichrist.

Machtige Koningin van Hemel en aarde, ik draag U alle zonden der wereld op, opdat U ze zou veranderen in liefde.

Ik geef U alle duisternis, opdat U ze zou veranderen in licht.

Ik wijd U alle mensen toe, opdat elke ziel aan het kwaad ontrukt worde, in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

  

Bestrijding van het kwaad begint bij Uzelf. Het komt erop aan, in de gesteldheid van Uw eigen hart een basis te leggen die geschikt is om Uw ziel zuiver te maken en te houden. Wijd U totaal aan Maria toe, en laat Haar onbegrensd in U werken.500. AVONDGEBED OM VERGEVING

(door “Myriam van Nazareth”)

Goddelijke Verlosser Jezus Christus, ik vraag vergeving voor elke daad, elk woord en elke gedachte van deze dag waarmee ik heb bijgedragen tot Uw Lijden en Uw kruisdood. Moge Uw Kostbaar Bloed mijn ziel reinigen van alle zondesmet.

Beminde Heilige Geest, ik vraag vergeving voor elke gelegenheid waarbij ik deze dag Uw ingevingen niet heb gevolgd. Mogen Uw Goddelijke Gaven mijn hele wezen heiligen.

Allerheiligste Hemelse Moeder Maria, ik vraag vergeving voor elke daad, elk woord en elke gedachte van deze dag waarmee ik Uw moederlijke Smarten heb verzwaard. Mogen Uw tranen licht en liefdevuur in mijn hart brengen, en wil mij opnemen in Uw Smartvol en Onbevlekt Hart, opdat ik niet meer zou zondigen.

Mijn heilige engelbewaarder, wil mijn berouw ten Hemel dragen en aanbieden voor Gods troon, tot eerherstel aan de Allerheiligste Drievuldigheid en aan de Koningin van de Hemel, tot heil van de hele mensheid, tot bevrijding van zielen uit het vagevuur en tot aflossing van mijn eigen zondenschuld.

  1   2   3   4   5

 • Deel 8 495-581
 • De novene is bovendien zeer geschikt als algemeen eerherstel van 30 november tot 8 december (feestdag van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria).
 • 2e dag – Zuivering van de Geest
 • 3e dag – Zuivering van het Hart
 • 4e dag – Zuivering van de Mond
 • 5e dag – Zuivering van de Handen
 • 6e dag – Zuivering van Bestrevingen en Doelstellingen
 • 7e dag – Zuivering van de Wil, Verlangens en Wensen
 • 8e dag – Zuivering van de Levenshouding
 • 9e dag – Zuivering van de Ziel
 • 496. AANROEPING VAN LIEFDE TOT MARIA
 • 497. GEBED TOT UITBOETING VAN DE ZONDE VAN EEN MEDEMENS
 • 498. AKTE VAN EERHERSTEL VOOR MIJN ZONDEN UIT HET VERLEDEN
 • 499. LITANIE TOT BESTRIJDING VAN HET KWAAD
 • 500. AVONDGEBED OM VERGEVING

 • Dovnload 454.07 Kb.