Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Marion venema Vene 1401 Jetse Norel Nore 1400

Dovnload 0.5 Mb.

Marion venema Vene 1401 Jetse Norel Nore 1400Pagina11/15
Datum04.04.2017
Grootte0.5 Mb.

Dovnload 0.5 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

Overige RCT’s


Lotte

Randomized controlled trial of the effects of aerobic exercise on physical functioning and quality of life in lymphoma patients.


Abstract

PURPOSE:

Lymphoma patients commonly experience declines in physical functioning and quality of life (QoL) that may be reversed with exercise training.

PATIENTS AND METHODS:

We conducted a randomized controlled trial in Edmonton, Alberta, Canada, between 2005 and 2008 that stratified 122 lymphoma patients by major disease type and current treatment status and randomly assigned them to usual care (UC; n = 62) or 12 weeks of supervised aerobic exercise training (AET; n = 60). Our primary end point was patient-rated physical functioning assessed by the Trial Outcome Index-Anemia. Secondary end points were overall QoL, psychosocial functioning, cardiovascular fitness, and body composition.

RESULTS:

Follow-up assessment for our primary end point was 96% (117 of 122) at postintervention and 90% (110 of 122) at 6-month follow-up. Median adherence to the supervised exercise program was 92%. At postintervention, AET was superior to UC for patient-rated physical functioning (mean group difference, +9.0; 95% CI, 2.0 to 16.0; P = .012), overall QoL (P = .021), fatigue (P = .013), happiness (P = .004), depression (P = .005), general health (P < .001), cardiovascular fitness (P < .001), and lean body mass (P = .008). Change in peak cardiovascular fitness mediated the change in patient-rated physical functioning. AET did not interfere with chemotherapy completion rate or treatment response. At 6-month follow-up, AET was still borderline or significantly superior to UC for overall QoL (P = .054), happiness (P = .034), and depression (P = .009) without an increased risk of disease recurrence/progression.

CONCLUSION:

AET significantly improved important patient-rated outcomes and objective physical functioning in lymphoma patients without interfering with medical treatments or response. Exercise training to improve cardiovascular fitness should be considered in the management of lymphoma patients.

Chemotherapie bij borstkankerpatiënten kan vervelende veranderingen in het psychosociaal functioneren en de kwaliteit van leven te weeg brengen. We hebben de relatieve voordelen van aerobe en weestands-oefeningen geëvalueerd en de effecten bekeken.

Tussen 2003 en 2005 voerden we een randomised controlled trail in Canada over 242 willekeurdig toegewezen borstkankerpatiënten. 82 patiënten begonnen met de gebruikelijke chemotherapie en de daarbij horende zorg. 82 anderen patiënten deden daarbij, onder begeleiding, extra weerstand oefeningen. 78 patiënten deden aerobe oefeningen tijdens de duur van de chemotherapie. Het primaire eindpunt was de kanker-specifieke quality of life (QOL) beoordeeld door de Functional Assessment of Cancer Therapy-Anemie schaal.

Secundaire eindpunten waren vermoeidheid, psychosociaal functioneren, lichamelijke conditie, lichaamssamenstelling, chemotherapie voltooiing tarief, en lymfeoedeem.

De resultaten van het opvolgen van het primaire eindpunt was 92,1 %. De naleving van de onder toezicht staande oefeningen was 70,2%. Ongecorrigeerde en gecorrigeerde model analyses toonden aan dat de aerobe oefeningen een superieure meerwaarde hebben voor de gebruikelijke zorg en voor het verbeteren van het gevoel van eigenwaarde. (p=0,015), aerobe conditie (p=0,006), en het percentage lichaamsvet (aangepaste P=0,076). Ook de weerstand oefeningen waren een superieure meerwaarde voor de gebruikelijke zorg. Het verbeterde het gevoel van eigenwaarde (p=0,018), spierkracht (p<,001), de vetvrije massa (p=0,015), en het aantal patiënten dat de chemokuur voltooide vergrootte (p=0,033). Veranderingen in de kanker-specifieke Kwaliteit Van Leven zijn vermoeidheid, depressie en angst op een positieve manier. Echter zijn deze veranderingen niet zo groot dat ze statistisch gezien van belang zijn. De oefeningen veroorzaakte geen lymfeoedeem of bijwerkingen.

Conclusie: Zowel aerobe training als weerstand oefeningen werkte niet significant mee aan de kanker-specifieke verbetering van kwaliteit van leven. Wel waren ze van groot belang bij het verbeteren van de eigenwaarde, de fysieke fitheid, lichaamssamenstelling en het afmaken van de chemotherapie zonder dat er lymfeoedeem of andere bijwerkingen optreedde.
Hemoglobin and Aerobic Fitness Changes with Supervised Exercise Training in Breast Cancer Patients Receiving Chemotherapy

Marion

Abstract


Background: Aerobic exercise training (AET) is known to increase RBC production; however, this has not been evaluated in breast cancer patients undergoing adjuvant chemotherapy. The purpose of this study was to examine the changes in hemoglobin (Hb) levels in the Supervised Trial of Aerobic versus Resistance Training (START) and to determine its association with changes in VO2peak.

Methods: Two hundred and forty-two breast cancer patients initiating chemotherapy were randomized to usual care (n = 82), resistance exercise (RET, n = 82), or AET (n = 78) groups for the duration of their chemotherapy (median, 17 weeks). Supervised exercise was thrice weekly based on standard AET and RET prescriptions. Aerobic fitness (VO2peak) and Hb concentration were measured at baseline and end of chemotherapy.

Results: Regardless of the exercise group, Hb declined over the course of chemotherapy (13.4 ± 10.0 to 11.8 ± 11.5 g/dL, P < 0.01). Both AET and RET groups had significant, moderate correlations between the change in VO2peak and Hb (AET: r = 0.49, P < 0.001; RET: r = 0.39, P = 0.001).

Conclusion: The results indicate that regular exercise does not protect against the decline in Hb associated with chemotherapy in breast cancer patients, but resulted in a stronger association between Hb and VO2peak.

Impact: Even with the chemotherapy-induced decline in Hb, breast cancer patients can maintain their aerobic capacity by participating in regular aerobic exercise. Further studies are required to determine safe intensity levels that may stimulate the maintenance of Hb levels in breast cancer patients. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev; 19(11); 2826–32. ©2010 AACR.

Vertaling

Achtergrond:

Aerobic training (AET) staat bekend voor het verhogen van de RBC productie; dit werd echter niet geevalueerd tot borstkanker patiënten die adjuvante chemotherapie ondergaan. Het doel van deze studie was om verandering in de hemoglobiene (Hb) levels te onderzoeken in het gecontroleerde process van aerobe versus weerstand training (START) en om de overeenkomsten met de wijzigingen in de VO2peak.

Methode:

Twee honderd veertig borstkanker patiënten die chemotherapie overwogen werden gerandomiseerd tot gebruikelijke zorg (n= 82), weerstand oefeningen (RET, n = 82), of AET (n = 78) in groepen voor de duur van hun chemotherapie (mediaan, 17 weken). De oefeningen werder die maal per week op basis van de standaard AET en RET voorschriften onder toezicht uitgevoerd. Aerobe conditie (VO2peak) en de concentratie van het Hb warden gemeten aan basislijn en het einde van de chemotherapie.

Resultaten:

Ongeachte de oefening, daalde het Hb gehalte in de loop van de chemotheraoie (13,4 ± 10.0-11,8 ± 11,5 g/dL, P < 0,01). Zowel de AET als de RET groepen had aanzienlijke, gematigde correlaties Tussen de veranderingen in VO2peak en Hb (AET: r = 0,49, P < 0,001; RET: r = 0.39, P = 0.001).

Conclusie:

De resultaten wijzen er op dat regelmatige oefening niet beschermd tegen de daling van Hb aansluitend op chemotherapie bij borstkankerpatiënten, maar resulteerde in een sterker verband tussen Hb en Vo2peak.

Effect:

Zelfs met de chemotherapie afgeleide daling in Hb, kunnen borstkankerpatiënten hun aerobe capaciteit behouden door het deelnemen aan regelmatige aerobic oefeningen. Verdere studies zijn vereist om een veilig intensiviteitsniveaus te bepalen dat het behoud van Hb levels bij borstkankerpatiënten kan stimuleren.1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

  • PATIENTS AND METHODS
  • RESULTS
  • CONCLUSION
  • Marion Abstract

  • Dovnload 0.5 Mb.