Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Marion venema Vene 1401 Jetse Norel Nore 1400

Dovnload 0.5 Mb.

Marion venema Vene 1401 Jetse Norel Nore 1400Pagina12/15
Datum04.04.2017
Grootte0.5 Mb.

Dovnload 0.5 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

Weight lifting for women at risk for breast cancer-related lymphedema: a randomized trial.

Wendy
Nederlandse samenvatting:


Context

Klinische richtlijnen voor overlevenden van borstkanker zonder lymfoedeem die het trainen van het bovenlichaam adviseren om voordelen te verkrijgen.

Doelstelling

Na en jaar gewichtheffen is de kans op borstkanker met lymfeoedeem kleiner.

Ontwerp, instelling, en deelnemers

Een gerandomiseerde gecontroleerd proces. Dingen worden met elkaar vergeleken. Met 154 borstkankeroverlevenden uit philadelphia (1 tot en 5 jaar borstkanker gehad, met ten minste 2 lymfklieren verwijderd en zonder klinische symptomen van BCRL bij de ingang van het onderzoek). Deelnemers werden geworven tussen 1 oktober 2005 en februari 2007, met gegevensverzameling eindigt in augustus 2008.

Interventie

13 weken gewichtheffen op een sportschool met begeleiding v.s. niet gewichtheffen.

Belangrijkste resultaat metingen

Groei van de spiermassa in 12 maanden (≥5% toename in spiermassa ledematen).

Resultaten

Totaal 134 deelnemers hebben meegedaan aan het onderzoek. 11% van de vrouwen (8 van 72 begon met gewichtheffen (interventiegroep) en 17% (13 van 75) zat in de controlegroep (Cumulatieve incidentie verschil [CID], −6.0%; 95%-betrouwbaarheidsinterval [CI], −17.2% tot 5,2%; P voor gelijkwaardigheid = 04 hierin zitten vrouwen waar 5 of meer lymfklieren zijn verwijderd, het aandeel die incident BCRL begin ervaren was 7% (3 van 45) in de Gewichtheffende interventie groep en 22% (11 van 49) in de controlegroep (CID, −15.0%; 95% CI, −18.6% tot −11.4%; P =.003 voor gelijkwaardigheid, hoeveel BD Worldwide gedefinieerde BCRL begin opgetreden bij 1 vrouw in de groep van het gewicht en 3 vrouwen in de controlegroep (1,5% vs 4,4%, P voor gelijkwaardigheid =.12 hoeveel


Conclusie

Bij borstkanker overlevenden die een risico op lymfeoedeem hebben, is een programma van langzaam opbouwend progrerssief gewichtheffen ( in vergelijking tot niet gewichtheffen) niet effectief. Het gewichtheffen zorgt ervoor dat er meer kans is op lymfeoedeem.


Abstract

CONTEXT:


Clinical guidelines for breast cancer survivors without lymphedema advise against upper body exercise, preventing them from obtaining established health benefits of weight lifting.

OBJECTIVE:


To evaluate lymphedema onset after a 1-year weight lifting intervention vs no exercise (control) among survivors at risk for breast cancer-related lymphedema (BCRL).

DESIGN, SETTING, AND PARTICIPANTS:


A randomized controlled equivalence trial (Physical Activity and Lymphedema trial) in the Philadelphia metropolitan area of 154 breast cancer survivors 1 to 5 years postunilateral breast cancer, with at least 2 lymph nodes removed and without clinical signs of BCRL at study entry. Participants were recruited between October 1, 2005, and February 2007, with data collection ending in August 2008.

INTERVENTION:


Weight lifting intervention included a gym membership and 13 weeks of supervised instruction, with the remaining 9 months unsupervised, vs no exercise.

MAIN OUTCOME MEASURES:


Incident BCRL determined by increased arm swelling during 12 months (≥5% increase in interlimb difference). Clinician-defined BCRL onset was also evaluated. Equivalence margin was defined as doubling of lymphedema incidence.

RESULTS:


A total of 134 participants completed follow-up measures at 1 year. The proportion of women who experienced incident BCRL onset was 11% (8 of 72) in the weight lifting intervention group and 17% (13 of 75) in the control group (cumulative incidence difference [CID], -6.0%; 95% confidence interval [CI], -17.2% to 5.2%; P for equivalence = .04). Among women with 5 or more lymph nodes removed, the proportion who experienced incident BCRL onset was 7% (3 of 45) in the weight lifting intervention group and 22% (11 of 49) in the control group (CID, -15.0%; 95% CI, -18.6% to -11.4%; P for equivalence = .003). Clinician-defined BCRL onset occurred in 1 woman in the weight lifting intervention group and 3 women in the control group (1.5% vs 4.4%, P for equivalence = .12).

CONCLUSION:


In breast cancer survivors at risk for lymphedema, a program of slowly progressive weight lifting compared with no exercise did not result in increased incidence of lymphedema.Reflectie


product

omdat we in het begin van de opdracht nog gewisseld hebben van casus liepen we een beetje achter. Hierdoor hebben we veel moeten inhalen en hebben we erg veel tijd besteed aan deze opdracht. Het product dat we hebben afgeleverd is naar ieder zijn tevredenheid echter verliep de samenwerking niet altijd even soepel. Het product is tot stand gekomen door het zoeken naar een richtlijn passend bij de casus. Vervolgens hebben we artikelen gezocht die antwoord geven op de richtlijn. We hebben tussen door wel vaak ons werk moeten bij stellen en herzien omdat de opdracht voor ons niet altijd duidelijk was.

proces

Voor de EBP opdracht hebben we wekelijks afgesproken met ons groepje en hebben we gezamenlijk gewerkt aan de opdracht.Tijdens deze gezamenlijke bijeenkomsten hebben we afspraken gemaakt die we thuis individueel moesten maken en dan spraken we af voor wanneer dat klaar moest zijn. Bijvoorbeeld: artikelen zoeken en vertalen moet voor volgende week af zijn.

Over het algemeen ging het samenwerken wel goed. Soms hadden we een miscommunicatie. We hebben alles mooi op tijd afgekregen.


Bronvermeldingen


Lotte

 1. SRandomized controlled trail of the effects of aerobic exercise on physical functioning and quality of life in lymphoma patients. (2009). In Journal of clinical oncology. Geraadpleegd op 12 februari 2015, ophttp://jco.ascopubs.org/content/27/27/4605.long

Jetse

 1. Effects of Aerobic and Resistance Exercise in Breast Cancer Patients Receiving Adjuvant Chemotherapy (2007). In Journal of Clinical Oncology. Geraadpleegd op 13 Februari 2015, http://jco.ascopubs.org/content/25/28/4396.long

Samantha 1. Influence of a diet very high in vegetables, fruit, and fiber and low in fat on prognosis following treatment for breast cancer: the Women's Healthy Eating and Living (WHEL) randomized trial.(2007). In PupMed. Geraadpleegd op 13 Februari 2015, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17635889

Marion

 1. Dolan, L.B., Gelmon, K., Courneya, K.S., Mackney, J.R., Segal R.J, Lane, K...McKenzie, D.C. In aacrjournals. Geraadpleegd op 12 maart 2015, op http://cebp.aacrjournals.org/content/19/11/2826.long.

Wendy

5. Weight lifting for women at risk for breast cancer-related lymphedema: a randomized trial.(2010). In PupMed. Geraadpleegd op 12 maart 2015, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21148134


1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

 • CONTEXT
 • DESIGN, SETTING, AND PARTICIPANTS
 • INTERVENTION
 • RESULTS
 • CONCLUSION
 • Bronvermeldingen

 • Dovnload 0.5 Mb.