Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Marion venema Vene 1401 Jetse Norel Nore 1400

Dovnload 0.5 Mb.

Marion venema Vene 1401 Jetse Norel Nore 1400Pagina13/15
Datum04.04.2017
Grootte0.5 Mb.

Dovnload 0.5 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15Bijlage 1


Casus 5

verklaringsprobleem 5 (week 4 en 6): Milde Kuren… (Mammacarcinoom)

Els is een patiënte van je. De radiotherapeutisch laborant belt je op dat Els is weggelopen tijdens de voorbereiding van de geplande bestraling.

Je hebt haar voor de tweede kuur opgenomen. Je kent haar voorgeschiedenis.

Ze is 33 jaar en verpleegkundig docent. Ze is alleenstaand. Ze vertelde dat ze zich bij de huisarts had gemeld met een knobbeltje in haar borst. Een mammogram en een punctie wezen niets uit. ‘Mastopathie’ werd als diagnose gesteld. In de daarop volgende zes maanden vroeg Els tweemaal een consult aan omdat ze een ingetrokken tepel en stuwing van de borstvenen opmerkt. Maar aanvullend onderzoek was volgens de huisarts niet nodig. Els vroeg daarop verwijdering van de knobbel. Na een herhaalde punctie blijkt die toch kwaadaardig. Amputatie volgt. Een positieve okselklier maakt bestraling en chemotherapie noodzakelijk. Je besluit je te verdiepen in de TNM classificatie mammacarcinoom.

Els zal chemotherapie krijgen en ze ziet nu erg tegen de kuur op. De vorige keer was de kuur alles behalve mild. Haaruitval, moeheid, misselijkheid, aften, ooginfecties, vaginale infecties, voetschimmelinfecties en opvliegers waren het gevolg van de behandelingen.

In de rustperiode na de eerste kuur was ze naar huis gegaan, maar voor de rest was ze bij haar ouders ingetrokken omdat ze, ‘compleet van de sokken was’. Ze vertelde dat haaruitval pijn deed. ‘Voor het haar uitvalt, krijg je zere plekjes; daarna kun je de haren uit het putje van de douche vissen of van het kussen zuigen met een kruimeldief’. De bestraling is op zich niet lastig. Ze heeft wel het idee dat ze erg vermoeid is van de bestraling.

Verder had ze op de gekste plekken ontstekingen. Ze was extra vatbaar voor infecties. Dat betekende dat ze tijdens de kuurperiode mensen die iets onder de leden hadden, moest mijden.

Uitgaan is er ook niet meer bij. Ze voelt zich alleen.

Ze geeft aan dat alles voor haar erg moeilijk is. ‘Ik heb moeite met het uitzoeken van kleren en ik weet niet goed bij wie ik moet zijn voor informatie’. En in één van jullie latere contacten heeft ze gevraagd of je op de hoogte bent van alternatieve behandelingsmethodes. Je hebt hier wel eens iets van gehoord maar moet haar zeggen dat je daar op een later tijdstip met haar op terugkomt.

En dan nu ineens dat weglopen. Je besluit in overleg met je collega’s haar te gaan zoeken. Je vindt haar in het winkeltje van het ziekenhuis. In het gesprek daarna merk je dat ze het allemaal niet meer ziet zitten. ‘Welke kansen heb ik nog, en heeft het nog wel zin. Wat zijn mijn overlevingskansen eigenlijk’.Bijlage 2

Beoordelingen RCT’s

Namen studenten

Datum

beoordeling

Marion Venema

Wendy Korte

Jetse Norel

Samantha Berisha

Lotte Beltman


30 maart 2015


BEOORDELINGS-CATEGORIEËN/CRITERIA

Toelichting

Beoordeling

O / V / G

A. TOTALE VERSLAG

Effects of Aerobic and Resistance Exercise in Breast Cancer Patients Receiving Adjuvant Chemotherapy
1. Beschrijving onderwerp

PICO

P = Borst kanker patiënten

I = chemotherapie

C = chemotherapie en training

O = ongunstige gevolgen van chemotherapie zo klein mogelijk houden


V

2. Vraag:Heeft trainen tijdens chemotherapie een positief effect op bijwerkingen van chemotherapie?

V

3. Vertaling abstract (1/2 -1 A 4 tje)

[los a4-tje]

B. BESCHRIJVING

1. Volledige titel van het artikel, auteur(s), publicatiedatum, titel tijdschrift

Denk aan APAEffects of Aerobic and Resistance Exercise in Breast Cancer Patients Receiving Adjuvant Chemotherapy (2007). In Journal of Clinical Oncology. Geraadpleegd op 13 Februari 2015, http://jco.ascopubs.org/content/25/28/4396.long

V

2. Exact geformuleerde probleemstelling

Welke invloed heeft beweging naast chemotherapie op het zo klein mogelijk houden van de ongunstige gevolgen.

V

3. Exact geformuleerde doelstelling/onderzoeksvraag

Heeft beweging naast de behandeling met chemotherapie positief effect op de negatieve gevolgen van chemotherapie?

V

4. Beschrijving van de onderzoeksgroep, waaronder de inclusie- en exclusiecriteria

De deelnemers aan het waren afkomstig van het Cross Cancer Institute, the Ottawa Hospital Integrated Cancer Program en het British Columbia Ancer Agency. Ook moesten het Engels- of Franstalige niet-zwangere vrouwen ouder dan 18 jaar zijn met een stadium 1 tot 3. Vrouwen werden uitgesloten als ze onvolledig oksel chirurgie, transabdominale rectusabdominus spier reconstructieve chirurgie, ongecontroleerde hypertensie, cardiale ziekte, psychiatrische ziekte, of anders niet waren goedgekeurd door hun oncoloog. Er deden 242 borst kanker patiënten mee aan het onderzoek. Deze werden onderverdeeld in 3 groepen. Groep 1 bestond uit 82 personen, die chemotherapie kregen in de gebruikelijke zorg. Groep 2 bestond uit 82 personen die begeleide weerstand oefeningen deden naast de chemotherapie. En groep 3 bestond uit 78 personen die onder toezicht trainden naast de chemotherapie behandeling.

G

5. Wat is er gemeten en op welke manier (operationalisatie van variabelen in meetinstrument(en))

Er word gemeten of sporten invloed heeft op de behandeling (chemotherapie) van patiënten die chemotherapie krijgen in de gebruikelijke zorg (n = 82), Begeleide weerstand oefeningen (n = 82) of onder toezicht aerobe training (n = 78) Voor de duur van hun chemotherapie (mediaan 17 weken, 95% Cl, 9 tot 24 weken).

V

6. Welke momenten zijn er metingen verricht (beschrijving dataverzameling);

Voor de duur van hun chemotherapie (mediaan 17 weken, 95% Cl, 9 tot 24 weken). metingen vanaf 1-2 week na de start van de chemotherapie en eindigen 3 weken na de chemotherapie.

V

7. Met een RCT probeert met zo zuiver mogelijk het effect te meten van de interventie. Effecten van selectie in de steekproefgroepen (randomisatie) en objectief meten (blinderen) zijn daarom erg belangrijk bij een RCT. Wat wordt er gezegd over het randomiseren en blinderen?

Patienten werden willekeurig ingedeeld in 1 van de drie groepen. Dit werd gedaan met behulp van een computerprogramma.

O

8. Op welke wijze zijn gegevens verwerkt en welke statistische analyses zijn er gebruikt?

Baseline vergelijkingen werden uitgevoerd met behulp van univariate variatieanalyse voor continue variabelen en X2 analyses voor categorische variabelen. Mixed-model analyse werd gebruikt om elke uitkomst model bij drie tijdstippen te vergelijken en vershillen tussen de groepen op te merken. De resultaten zijn vervolgens in tabellen en grafieken weergegeven.

V

9. Wat staat er in tabellen en figuren

Figuur 1: de stroom van de deelnemers.

Tabel 1: demografische , medische , en gedrags profiel van de deelnemers in het algemeen en in de groep

Tabel 2: De effecten van aerobe training op de deelnemers (lichamelijk)

Tabel 3:De effecten van aerobe training op de deelnemers (bekeken door deelnemers zelf)

Tabel 4: De effecten van aerobe training op het gewicht van de deelnemers


V

10. Beschrijf kort de uitkomsten / resultaten


Zowel aerobe als weerstand oefeningen maakten geen verbetering aan de kanker-specifieke QOL bij borstkanker patiënten die chemotherapie krijgen. Maar ze verbeterde het gevoel van eigenwaarde, lichamelijke conditie, lichaamssamenstelling en chemotherapie voltooiing zonder dat het ontstaan van lymfoedeem of andere significante bijwerkingen.G


11. Wat zijn de conclusies

Zowel aerobe als weerstand oefeningen maakten geen verbetering aan de kanker-specifieke QOL bij borstkanker patiënten die chemotherapie krijgen.Dus het heeft geen invloed op de effecten van de chemotherapie zelf.VC. BEOORDELING

1. Is het artikel helder en gestructureerd?

Ja, alle onderwerpen zijn duidelijk met kopjes aangegeven en in een logische volgorde in het artikel geplaatst.

V

2. Is het onderzoek onafhankelijk en waaruit blijkt dat?

Het onderzoek is gedaan door de American Society of Clinical Oncology. Dit is een organisatie die onderzoek doet naar kanker en de behandeling daarvan. Voor zover wij konden vinden is dit een onafhankelijke organiatie.


O

3. Benoem sterke en zwakke punten in opzet en uitvoering van het onderzoek, bv. operationalisatie, betrouwbaarheid en validiteit van de (meting van de) variabelen

  • De deelnemers werden willekeurig geselecteerd.

  • Er werd getoetst van 2003 tot 2005
  • Het wordt niet helemaal duidelijk of de onderzoekers blind waren.
V

4. Hoe beoordeel je de omvang van de steekproef, de (a)selectiviteit van de steekproef en de toets op vergelijkbaarheid van de verschillende subgroepen

De deelnemers zijn geworven via het Cross Cancer Institute. De vrouwen zijn allemaal niet zwanger en beginnen allemaal voor het eerst aan dezelfde chemotherapie. als ze andere bijzondere dingen hebben zoals een operatie of hoge bloeddruk etc. worden ze uitgesloten van het onderzoek.

V

5. Is er de mogelijkheid van ‘storende derde’ variabelen (in de context van gezondheidszorg-onderzoek vaak confounders (= verwarders) genoemd)

Ja, Er wordt onderzoek gedaan naar de effecten van sporten. Het kan zijn dat dit voor de een makkelijker is in te plannen in het dagelijks leven dan voor de ander waardoor het volhouden beïnvloed kan wordt. Het scheelt wel dat de mensen begeleid worden tijdens het sporten. Hierdoor is de kans dat ze het volhouden groter.

O

6. Overige discussiepunten

Hebben vrouwen die chemotherapie ondergaan nog genoeg kracht om regelmatig te sporten

V

7. Zijn de conclusies gerechtvaardigd?

Ja

V

8. Zijn eventuele effecten van de interventie ook dusdanig groot dat ze er in de klinische praktijk toe doen?

Nee, want het heeft geen effect gehad. Wil je dat iets wel positief effect heeft op de chemotherapie, dan moet er een andere interventie komen. maar dat lukt bij dit artikel dus niet.


V

9. Vertaling van de bruikbaarheid naar de beroepspraktijk van de VP. Is het bruikbaar en waarom wel of niet?

De vraag was of sporten effect heeft op de chemotherapie. dit blijkt niet echt zo te zijn. je weet dus niet wat je wel kan toepassen als interventie (dus misschien niet helemaal goed toe te passen).

O

10. Level of evidence?

A2

G
Namen studenten

Datum

beoordeling

Marion Venema

Wendy Korte

Jetse Norel

Samantha Berischa

Lotte Beltman


30 Maart


1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

  • Bijlage 2

  • Dovnload 0.5 Mb.