Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Marion venema Vene 1401 Jetse Norel Nore 1400

Dovnload 0.5 Mb.

Marion venema Vene 1401 Jetse Norel Nore 1400Pagina14/15
Datum04.04.2017
Grootte0.5 Mb.

Dovnload 0.5 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
BEOORDELINGS-CATEGORIEËN/CRITERIA

Toelichting

Beoordeling

O / V / GA. TOTALE VERSLAG

Influence of a diet very high in vegetables, fruit, and fiber and low in fat on prognosis following treatment for breast cancer: the Women's Healthy Eating and Living (WHEL) randomized trial.1. Beschrijving onderwerp

PICO

P = overlevenden van borst kanker

I = een normaal dieet (zoals de meeste mensen gewoonlijk eten)

C = een dieet met extra groeten, fruit, vezels en laag in vet

O = voorkomt het terugkeren van borst kanker


V

2. Vraag:Kan een dieet met veel groenten, fruit, vezels en laag in vetten voorkomen dat borstkanker in een later stadium terug kan komen?

V

3. Vertaling abstract (1/2 -1 A 4 tje)

[los a4-tje]
B. BESCHRIJVING

1. Volledige titel van het artikel, auteur(s), publicatiedatum, titel tijdschrift

Denk aan APAInfluence of a diet very high in vegetables, fruit, and fiber and low in fat on prognosis following treatment for breast cancer: the Women's Healthy Eating and Living (WHEL) randomized trial.(2007). In PupMed. Geraadpleegd op 13 Februari 2015, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17635889

G

2. Exact geformuleerde probleemstelling

Wat voor invloed heeft het eten van vezels, groenten en fruit (en weinig vet) op de behandeling van borstkankerpatiënten in een vroeg stadium?V

3. Exact geformuleerde doelstelling/onderzoeksvraag

Om te beoordelen of, als je meer groenten, fruit, vezels en vet arm voedsel tot je neemt. het risico op terug kerende borstkanker en alle oorzaken van sterfte onder vrouwen met eerder behandelde borstkanker kleiner is

V

4. Beschrijving van de onderzoeksgroep, waaronder de inclusie- en exclusiecriteria


3088 vrouwen die eerder behandeld zijn voor een vroeg stadium van borstkanker die tussen de 18 en 70 jaar oud waren op het moment dat de diagnose gesteld werd. 1537 vrouwen werden willekeurig toegewezen aan de groep die telefonisch begeleid werden en een nieuwsbrief kregen met dagelijkse doelen. de overige 1551 vrouwen kwamen in de andere groep en kregen alleen een document waar een voeding schema in stond.

G

5. Wat is er gemeten en op welke manier (operationalisatie van variabelen in meetinstrument(en))Er is gebeld met de vraag in hoeverre mensen zich aan het dieet kunnen houden en of ze ondersteuning nodig hebben

O

6. Welke momenten zijn er metingen verricht (beschrijving dataverzameling);

Er wordt gebeld tot wel 18 x per jaar + 12 kook cursussen per jaar .

Over 4 jaar ontvangen mensen 31 telefoontjes en 48 nieuwsbrieven.V

7. Met een RCT probeert met zo zuiver mogelijk het effect te meten van de interventie. Effecten van selectie in de steekproefgroepen (randomisatie) en objectief meten (blinderen) zijn daarom erg belangrijk bij een RCT. Wat wordt er gezegd over het randomiseren en blinderen?

Deelnemers werden willekeurig toegewezen aan de interventie of vergelijkingsgroep, met behulp van een willekeurig gepermuteerd-blok ontwerp gestratificeerd van tumorstadium, leeftijd en klinische ligging. De toewijzing van de deelnemers werd uitgevoerd door een klinische coördinator met behulp van een randomisatie computer programma. die de studie groepen automatisch indeelde. Een onafhankelijke commissie hield toezicht op de gegevens en veiligheid zodat er voor een blinde beoordeling werd gezorgd.

V

8. Op welke wijze zijn gegevens verwerkt en welke statistische analyses zijn er gebruikt?

De gegevens zijn verwerkt in tabellen en figuren.

G

9. Wat staat er in tabellen en figuren

Figuur 1: Deelnemers indeling

Figuur 2: Kaplan-Meier schattingen van de ziekte-vrije overleving en totale sterfte door dieet groep.

Tabel 1: Baseline kenmerken van WHEL deelnemers aan de studie

Tabel 2: Voedingspatroon en lichaamsgewicht per groep

Tabel 3: Studie onderdelen

Tabel 4: Interventie effecten op extra borst kanker onderzoek door baseline klinische en demografische kenmerken

Tabel 5: Interventie effecten op de totale sterfte door baseline demografische en klinische kenmerken

Tabel 6: Interventie effecten op extra borst kanker maatregelen en alle oorzaken van sterfte door baseline rankschikking van dieet interventie effecten op de totale sterfte door demografische en klinische kenmerken.V

10. Beschrijf kort de uitkomsten / resultaten

Uit de onderzoeken is gebleken dat er geen verschillen zijn gevonden tussen de 2 groepen zoals ze zijn getest in het RCT. Er is hierbij gekeken naar karakter eigenschappen, ogrinele tumor, eet patroon en borstkanker behandeling,

V

11. Wat zijn de conclusies

Een dieet met meer vezels, groeten, fruit en een laag in vet, verminderde borstkanker en sterftegevallen door borstkanker niet.

V

C. BEOORDELING

1. Is het artikel helder en gestructureerd?

Ja, De kopjes zijn goed verdeeld en de titels zijn in een logische volgorde opgesteld.

G

2. Is het onderzoek onafhankelijk en waaruit blijkt dat?

The Womans Healty Eating and Living voert studies uit naar de gezondheid in relatie met voedsel. Voor zover wij kunnen beoordelen is dit een onafhankelijk bureau. Echter, kunnen we dit niet met zekerheid zeggen.

O

3. Benoem sterke en zwakke punten in opzet en uitvoering van het onderzoek, bv. operationalisatie, betrouwbaarheid en validiteit van de (meting van de) variabelen

+De deelnemers waren willekeurig bij elkaar gezocht.

Er is getoetst over 7 jaar.


-De metingen gingen per telefoon, hierbij loop je kans dat mensen een sociaal gewenst antwoord geven. Daarnaast is het niet zo goed te controleren.

G

4. Hoe beoordeel je de omvang van de steekproef, de (a)selectiviteit van de steekproef en de toets op vergelijkbaarheid van de verschillende subgroepen

Er deden 3088 vrouwen mee, willekeurig geselecteerd die waren behandeld voor een vroeg stadium van borstkanker. De vrouwen waren in de leeftijd van 18-70 jaar. Er is onderzoek gedaan tussen 1995 en 2000.G

5. Is er de mogelijkheid van ‘storende derde’ variabelen (in de context van gezondheidszorg-onderzoek vaak confounders (= verwarders) genoemd)

Ja, er wordt onderzocht in de thuis situatie. Daarnaast wordt er niet per definitief gecontroleerd of mensen zich aan de afspraken houden.

De overige mensen in het huishouden kunnen een storende factor zijn wanneer zij bijvoorbeeld een keer pizza willen eten. Ook kan geld een rol spelen wanneer verse groenten en fruit duurder zijn dan fast-food. Hierbij speelt ook tijd en dag indeling en evt. de baan van iemand een rol.V

6. Overige discussiepunten

In hoeverre zijn mensen bereid om 4 jaar lang zich te houden aan een dieet? Is dit dieet haalbaar om zo lang vol te houden en is het voor sommige mensen niet een te grote overstap van wat ze gewend zijn.

V

7. Zijn de conclusies gerechtvaardigd?

ja

V

8. Zijn eventuele effecten van de interventie ook dusdanig groot dat ze er in de klinische praktijk toe doen?

Nee, er wordt niet speciaal een conclusie getrokken die een positief effect heeft op patiënten die zijn behandeld in een vroeg stadium van borst kanker.

O

9. Vertaling van de bruikbaarheid naar de beroepspraktijk van de VP. Is het bruikbaar en waarom wel of niet?

Nee, niet zo zeer bruikbaar als het gaat om interventies. Uit het onderzoek blijkt dat er niet daadwerkelijk een positief effect is op de doelgroep. Wel weten we nu dat er weinig effect is en op die manier kun je eventuele vragen van patienten over dit onderwerp makkelijker beantwoorden.

O

10. Level of evidence?

A2

V


1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

  • A. TOTALE VERSLAG
  • B. BESCHRIJVING
  • C. BEOORDELING

  • Dovnload 0.5 Mb.