Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Marion venema Vene 1401 Jetse Norel Nore 1400

Dovnload 0.5 Mb.

Marion venema Vene 1401 Jetse Norel Nore 1400Pagina2/15
Datum04.04.2017
Grootte0.5 Mb.

Dovnload 0.5 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

De richtlijn


screen shot

Agree II


Lotte
Samantha

Jetse


Wendy

Marion


Domein 1.

Ontwerp en doel

1

zeer oneens2

3

4

5

6 X X X XX

7

zeer eensToelichting: Onderwerp is voeding en beweging bij verschillende kanker soorten, er is een alinea geweid aan borstkanker

Domein 1.

2. Ontwerp en doel: de vragen die in de richtlijn aan de orde komen zijn specifiek beschreven.

1

zeer oneens2

3

4

5 X X
X X

6 X

7

zeer eensToelichting: Een deel gaat specifiek over borstkanker waarbij een gezond gewicht gekoppeld wordt met de behandeling van kanker
Domein 1

3. ontwerp en doel: de populatie waarop de richtlijn van toepassing is, is specifiek beschreven.

1

zeer oneens2

3

4
X X

5

X X X


6

7

zeer eensToelichting: populatie = overlevende van kanker, patienten die behandeling onder gaan hebben en herstellen, patienten waarbij de kanker geheel weg is, kanker patienten in een vergevordert stadium
Domein 2 Betrokkenheid belanghebbenden

4. Leden van de werkgroep die de richtlijn heeft ontwikkeld komen uit alle relevante beroepsgroepen

1

zeer oneens2

3

4

5
XX X

6

X X


7

zeer eensToelichting: leden van american cancer society

Domein 2 Betrokkenheid belanghebbenden

5. Het perspectief en de voorkeuren van de doelpopulatie zijn nagegaan

1

zeer oneens2

3

4 X

5
X X X X

6

7

zeer eensToelichting: Weten of de behandeling meer effect heeft wanneer patient een gezonde leefstijl aanhoudt met een gezond gewicht.

Domein 2 Betrokkenheid belanghebbenden

6. De beoogde gebruikers van de richtlijn zijn beschreven

1

zeer oneens2

3

4

5

6

X X X X


7 X

zeer eensToelichting: verpleegkundige, medisch personeel, dietisten, gezondheidsbevorderaars, ziekenhuizen, managers van zorg organisaties, patienten, psychologen, maatschappelijk werkers, zorgverzekeraars
Domein 3. Methodologie

7. Er zijn systematische methoden gebruikt voor het zoeken van wetenschappelijk bewijsmateriaal

1

zeer oneens2

3

4

5

X X


6

X X X


7 zeer eens

Toelichting: systematic review in alle relevante gebieden, al de gevonden relevantie informatie is gebruikt voor de richtlijn. De informatie is gebaseerd op recente literatuur, systematic revieuws en meta analyses.

Domein 3. Methodologie

8. De criteria voor het selecteren van wetenschappelijk bewijsmateriaal zijn duidelijk omschreven.

1

zeer oneens2

3

4 X X

5 X XX

6


7

zeer eensToelichting: Gebruikte bronnen staan duidelijk aangegeven in de richtlijn

Domein 3. Methodologie

9. De sterke punten en beperkingen van het wetenschappelijk bewijsmateriaal zijn beschreven.

1

zeer oneens2

3

4

X X X X


5 X

6

7

zeer eensToelichting: Is wel beschreven maar niet heel uitgebreid
Domein 3. Methodologie

10. De gebruikte methoden om de aanbevelingen op te stellen zijn beschreven.

1

zeer oneens2

3

4

5

X X X


6

X X


7

zeer eensToelichting: beschrijving van de methodes die gebruikt zijn om de richtlijn opte stellen staan beschreven onder het kopje discription of methodes used to formulate recomodation.

Domein 3. Methodologie

11. Gezondheidswinst, bijwerkingen risico’s zijn overwogen bij het opstellen van de aanbevelingen.

1

zeer oneens2

3

4

X X


5 X X X

6

7

zeer eensToelichting: contra indicaties zijn beschreven, zoals klachten die je kunt krijgen van het bewegen zelf.

Domein 3. Methodologie

12. Er bestaat een verband tussen de aanbevelingen en het onderliggende wetenschappelijke bewijsmateriaal.

1

zeer oneens2

3

4

5

X X


6

X X X


7

zeer eensToelichting: aanbevelingen zijn opgesteld uit de gevonden wetenschappelijke literatuur

Domein 3. Methodologie

13. De richtlijn is voor publicatie door externe experts beoordeeld.

1

zeer oneens2

3

4

X X X


5

X X


6

7

zeer eensToelichting: richtlijn is goedgekeurd


Domein 3. Methodologie

14. Een procedure voor herziening van de richtlijn is beschreven.

1

zeer oneens2

3 X X X

4

X X


5

6

7

zeer eensToelichting: richtijn is herzien in 2010 en 2012 auteurs blijven zoeken naar nieuw bewijs materiaal

Domein 4. Helderheid en presentatie

15. De aanbevelingen zijn specifiek en ondubbelzinnig.

1

zeer oneens2

3

4

5


6

X X X X X7

zeer eensToelichting: uit de gevonden artikelen blijkt dat er veel onderzoek gedaan is naar deze onderwerpen. Aanbevelingen zijn duidelijk beschreven.

Domein 4. Helderheid en presentatie

16. De verschillende beleidsopties zijn duidelijk vermeld.

1

zeer oneens2

3

4

X XX XX


5

6

7

zeer eensToelichting: uitvoerbaarheid van de aanbevelingen zijn beschreven in de richtlijn

Domein 4. Helderheid en presentatie

17. De kernaanbevelingen zijn gemakkelijk te herkennen.

1

zeer oneens2

3

4

5

6

X X XX


7 X

zeer eensToelichting: De kernaanbevelingen staan onder het kopje belangrijkste aanbevelingen

Domein 5. Toepassing

18. De richtlijn beschrijft de bevorderende en belemmerende factoren bij het toepassen van de richtlijn.

1

zeer oneens2

3

4

5

X X


6

X X X


7

zeer eensToelichting: contra indicaties en en mogelijke gevaren staan beschreven in de richtlijn

Domein 5. Toepassing

19. De richtlijn geeft advies en hulpmiddelen voor toepassing van de aanbeveling in de praktijk.

1

zeer oneens2

3

4

5

6

X X X XX


7

zeer eensToelichting: Zie beleidsplan domein 4

Domein 5. Toepassing

20. De mogelijke implicaties voor het toepassen van de aanbevelingen voor kosten en middelen zijn overwogen.

1

zeer oneens2

X


3

X X X


4

X


5

6

7

zeer eensToelichting: kosten staan sumier beschreven middelen zijn iets meer beschreven onder het mom van bewegen met eigen lichaamsgewicht.

Domein 5. Toepassing

21. De richtlijn geeft criteria om te toetsen of de richtlijn wordt gevolgd

1

zeer oneens2

3

4

X X X


5

X X


6


7

zeer eensToelichting: richtlijn wordt gebruikt door diciples beschreven bij domein 2 nr. 6
Domein 6. Onafhankelijkheid van de opstellers

22. Opvattingen van de financierende instantie hebben geen invloed gehad op de inhoud van de richtlijn

1

zeer oneens2

3

4

5

X X


6

X X X


7

zeer eensToelichting: richtlijn is opgesteld uit onderzoek van andere artikelen. Er wordt gebruik gemaakt van vrijwilligers

Domein 6. Onafhankelijkheid van de opstellers

23. Conflicterende belangen van leden van de richtlijn werkgroep zijn vastgelegd en besproken

1

zeer oneens2

3

4

5

X X X X X6

7

zeer eensToelichting: leden van de richtlijn zijn deel van american cancer sociey zij hebben geen winstgevende belangen.
Algemeen oordeel.

1. Beoordeling van de algemene kwaliteit van de richtlijn1

laagst mogelijke kwaliteit2

3

4

5

6

X X X


X X

7

hoogst mogelijke kwaliteit2. Ik zou deze richtlijn aanbevelen voor gebruik

Toelichting: Ja/Nee

Ja Ja Ja Ja Ja

Agree Beoordeling berekend:

Domein 1: ONDERWERP EN DOEL

Item 1

Item 2

Item 3

Totaal:

Beoordelaar 1

6

5

4

15

Beoordelaar 2

6

5

4

15

Beoordelaar 3

6

6

5

17

Beoordelaar 4

6

5

5

16

Beoordelaar 5

6

5

5

16

Totaal

30

26

23

79

Maximaal mogelijke score =7 * 3 * 5 = 105

Minimaal mogelijke score = 1 * 3 * 5 = 15

De gestandaardiseerde domeinscore is dan:

(79-15)/(105-15) x 100 = 71,1 %

Domein 2:

Item 4

Item 5

Item 6

Totaal:

Beoordelaar 1

6

4

7

17

Beoordelaar 2

5

5

6

16

Beoordelaar 3

5

5

6

16

Beoordelaar 4

5

5

6

16

Beoordelaar 5

6

5

6

17

Totaal

27

24

31

82

Maximaal mogelijke score = 7 * 3 * 5 = 105

Minimaal mogelijke score = 1 * 3 * 5 = 15

De gestandaardiseerde domeinscore is dan:

(82-15) / (105-15) x 100 = 74,4 %
Domein 3:
Item 7

Item 8

Item 9

Item 10

Item 11

Item 12

Item 13

Item 14

Totaal

Beoordelaar 1

6

5

5

6

5

6

4

3

40

Beoordelaar 2

6

5

4

6

4

5

5

4

39

Beoordelaar 3

6

4

4

5

5

5

5

3

37

Beoordelaar 4

5

5

4

5

4

6

4

4

37

Beoordelaar 5

5

4

4

5

5

6

4

3

36

Totaal

28

23

21

27

23

28

22

17

189

Maximaal mogelijke score = 7 * 8 * 5 = 280

Minimaal mogelijke score = 1 * 8 * 5 = 40

De gestandaardiseerde domeinscore is dan:

(189-40) / (280-40) x 100 = 62,1 %
Domein 4:
Item 15

Item 16

Item 17

Totaal:

Beoordelaar 1

6

4

7

17

Beoordelaar 2

6

4

6

16

Beoordelaar 3

6

4

6

16

Beoordelaar 4

6

4

6

16

Beoordelaar 5

6

4

6

16

Totaal

30

20

31

81

Maximaal mogelijke score = 7 * 3 * 5 = 105

Minimaal mogelijke score = 1 * 3 * 5 = 15

De gestandaardiseerde domeinscore is dan:

(81-15) / (105-15) x 100 = 73,3 %

Domein 5:

Item 18

Item 19

Item 20

Item 21

Totaal:

Beoordelaar 1

6

6

2

4

18

Beoordelaar 2

6

6

3

5

20

Beoordelaar 3

6

6

3

4

19

Beoordelaar 4

5

6

4

5

20

Beoordelaar 5

5

6

3

4

18

Totaal

28

30

15

22

95

Maximaal mogelijke score = 7 * 4 * 5 = 140

Minimaal mogelijke score = 1 * 4 * 5 = 20

De gestandaardiseerde domeinscore is dan:

(95-20) / (140-20) x 100 = 62,5 %

Domein 6:

Item 22

Item 23

Totaal:

Beoordelaar 1

6

5

11

Beoordelaar 2

5

5

10

Beoordelaar 3

6

5

11

Beoordelaar 4

6

5

11

Beoordelaar 5

5

5

10

Totaal

28

25

53

Maximaal mogelijke score = 7 * 2 * 5 = 70

Minimaal mogelijke score = 1 * 2 * 5 = 10

De gestandaardiseerde domeinscore is dan:

(53-10) / (70-10) x 100 = 71,7 %

De percentages per domein zijn:

- Onderwerp en doel: 71,1 %

- Betrokkenheid van belanghebbenden: 74,4 %

- Methodologie: 62,1 %

- Helderheid en presentatie: 73,3 %

- Toepassing: 62,5 %

- Onafhankelijkheid opstellers: 71,7 %
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


Dovnload 0.5 Mb.