Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Marketing: Vandaag en Morgen

Dovnload 4.15 Mb.

Marketing: Vandaag en MorgenPagina1/56
Datum13.04.2019
Grootte4.15 Mb.

Dovnload 4.15 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   56

Marketing Samenvatting: 2012-2013 Stehalyuk Oleh
 1. Marketing: Vandaag en Morgen

Veel grote en kleine organisaties streven naar succes.

Alle bedrijven die momenteel succes hebben, hebben één ding gemeen : ze zijn sterk klantgericht en vinden marketing uiterst belangrijk.

Veel mensen denken dat alleen grote bedrijven in hoog ontwikkelde economieën marketing toepassen, maar marketing is van belang voor het succes van iedere organisatie, of deze nu groot of klein is, nationaal of internationaal.

Jeff Boz : “Als je je richt op wat klanten willen, en een relatie met hen opbouwt, zullen zij ervoor zorgen dat je geld verdient”.

  1. Wat is marketing?


Marketing: Een sociaal en managementproces waarin individuen en groepen

verkrijgen wat zij nodig hebben en wensen, door producten enwaarde te creëren en deze met anderen uit te wisselen.   1. Behoeften, wensen en vraag


Behoefte: het idee van een individu dat het hem aan iets ontbreekt.

Wens: De concrete vorm die de behoefte aanneemt in een bepaalde cultuur en persoon.

Vraag: Wensen die worden gesteund door koopkracht.

   1. Het marktaanbod – goederen, diensten en ervaringen


Marketingaanbod: Een combinatie van goederen, diensten, informatie of ervaringen die bedrijven de markt bieden om een behoefte of wens te bevredigen.

   1. Waarde, tevredenheid en kwaliteit


Waarde voor de klant :

Het vermogen – in de ogen van de klant – van het product om in de behoefte van de klant te voorzien.


Klantentevredenheid :

De mate waarin de waargenomen prestaties van een product voldoen aan de verwachtingen van de klant. Als de prestaties van het product niet aan de verwachtingen voldoen, is de koper ontevreden. Als de prestaties wel aan de verwachtingen voldoen, of die overtreffen, is de afnemer tevreden of zelfs opgetogen.


Total Quality Management (TQM) :

Programma’s die ontworpen zijn om de kwaliteit van producten, diensten en marketingprocessen voortdurend te verbeteren.   1. Ruil, transacties en relaties
Ruil:

De handeling waarbij men het gewenste object van iemand verwerft door zelf iets anders in ruil aan te bieden.


Transactie:

Een ruil tussen twee partijen waarmee ten minste twee zaken van waarde gemoeid zijn, plus overeengekomen voorwaarden, een tijd en een plaats van overeenkomst.


Relatiemarketing:

Het proces waarin het bedrijf sterke, waardevolle relaties opbouwt, onderhoudt en verbetert met klanten en andere belanghebbenden.   1. MarktenMarkt : Alle werkelijke en / of potentiële kopers van een product of dienst.

   1. MarketingMarketingmanagement


De analyse, planning, toepassing en uitvoering van programma’s die ontworpen zijn om voordelige transacties met kopers tot stand te brengen, uit te bouwen en te onderhouden, waarbij het doel is de ondernemingsdoelstellingen te verwezenlijken.
   1. Sturen van de vraag


Elke organisatie heeft een wenselijk vraagniveau voor haar product.. Marketingmanagers moeten proberen manieren te vinden om met alle vraagniveaus om te gaan.

Ze gaan dus niet enkel de vraag opsporen en vergroten, soms willen zij de vraag ombuigen of terugdringen : demarketing.


   1. Winstgevende klantenrelaties opbouwen


Het sturen van de vraag betekent ook het sturen van de klant. Voor elk bedrijf komt de vraag uit 2 groepen: bestaande en nieuwe klanten. Tegenwoordig is het moeilijk en duur om nieuwe klanten binnen te halen (5x meer om een nieuwe klant binnen te halen dan een bestaande klant tevreden te houden)
Hoewel nieuwe klanten binnenhalen zeer belangrijk is wordt de nadruk vooral gelegd op het behouden en tevreden houden van bestaande klanten (Opbouwen van een duurzame relatie)

De sleutel tot het vasthouden van klaten wordt gevormd door een grotere klantenwaarde en –tevredenheid.


Marketingmanagement in de praktijk


Allerlei organisaties doen op verschillende manieren mee aan marketing. Vele bedrijven hebben standardmarketingpraktijken. Andere bedrijven zijn minder formeel en ordelijk in hun marketing.
Bv: Youtube & easyJet boekten succes door allerlei marketingregels te breken. Ze lieten geen dure marketingonderzoek uitvoeren, geen massale uitgaven aan reclame, in plaats daarvan bedreven ze “entrepreneursmarketing” (De oprichters moeten het van hun slimheid hebben) Ze bouwen een successvolle organisatie op door zoveel mogelijk te doen met beperkte middelen.
   1. Een geïntegreerde marketingplan en –programma opstellen


In de marketingstrategie schetst het bedrijf welke klanten je wil bedienen en hoe het waarde wil creëren voor deze klanten. Vervolgens ontwikkeld de marketeer een geïntegreerd marketingprogramma om de geplande waarde aan de klanten te leveren.
Het bestaat uit de marketingmix (de vier P’s)

-product (om waardepropositie te vervullen)

-prijs (beslissen hoeveel men zal vragen)

-plaats (hoe brengt men dit product bij de klant)-promotie (communiceren met klant en overtuigen van de voordelen)


 • Al deze marketingmixinstrumenten combineren tot een totaal geïntegreerd

marketingprogramma
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   56

 • Behoeften, wensen en vraag
 • Het marktaanbod – goederen, diensten en ervaringen
 • Ruil, transacties en relaties
 • Markten Markt
 • Winstgevende klantenrelaties opbouwen
 • Marketingmanagement in de praktijk
 • Een geïntegreerde marketingplan en –programma opstellen

 • Dovnload 4.15 Mb.