Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Mechanische vormgevingstechnieken derde graad tso

Dovnload 252.36 Kb.

Mechanische vormgevingstechnieken derde graad tsoPagina1/4
Datum05.12.2018
Grootte252.36 Kb.

Dovnload 252.36 Kb.
  1   2   3   4mechanische

vormgevingstechnieken

derde graad tso
LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS

VVKSO – BRUSSEL D/2010/7841/028

september 2010


Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs

Guimardstraat 1, 1040 Brussel


mechanische

vormgevingstechnieken

derde GRAAD tso
LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS

VVKSO – BRUSSEL D/2010/7841/028

September 2010Inhoud

Plaats van dit leerplan in de lessentabel 7

1Inleiding 8

2Studierichtingsprofiel 9

2.1Situering 9

2.2Instroom 9

2.3Mechanische vormgevingstechnieken in het tso-curriculum van het studiegebied Mechanica-elektriciteit, Auto, Koeling en warmte 10

2.4Factoren die de keuze voor deze studierichting kunnen beïnvloeden 11

2.5Persoonlijkheidsvereisten 11

2.6Uitstroom 11

2.7Vorming vertrekkend van een christelijk mensbeeld 11

2.8Structuur van het leerplan 12

3Algemene pedagogisch-didactische wenken 14

3.1Inleiding 15

3.2Werken aan de realisatie van het studierichtingsprofiel (SRP) 15

3.3Welzijn op het werken en het behalen van een VCA-attest 15

4Evaluatie 15

4.1Wat en waarom evalueren? 15

4.2Wat en waarom evalueren? 16

4.3Wanneer evalueren? 16

4.4Hoe evalueren? 16

5Doelstellingen en leerinhouden Realisaties mechanische vormgeving 17

5.1Doelstellingen te realiseren in alle leerplandelen 18

5.2Doelstellingen te realiseren in Mechanische vormgevingen 23

5.3Doelstellingen te realiseren in Montage 33

5.4Doelstellingen te realiseren in kunststoffen 34

5.5Doelstellingen te realiseren in onderhoud 35

5.6Leerplandoelstellingen te realiseren via stage 35

6Minimale materiële vereisten 37

6.1Infrastructuur 37

6.2Algemene uitrusting 37

6.3Per leerling 37

6.4Gemeenschappelijk klein gerief 37

6.5Gemeenschappelijke meetgereedschappen 37

6.6Gemeenschappelijke machines 38

6.7Gemeenschappelijke snijgereedschappen 38

6.8Elektrisch gereedschap 39

6.9Pneumatisch materiaal 39

6.10Software 39

7Nuttige adressen 40

8Bibliografie 42

9Websites 43


Plaats van dit leerplan in de lessentabel
Studierichting

Mechanische vormgevingstechnieken

Graad en onderwijsvorm

Derde graad tso

Pedagogische vakbenaming

Realisaties mechanische vormgeving

Administratieve vakbenaming

TV/PV/stage Mechanica/Elektromechanica

Specifiek gedeelte

Minimum 18 uur waarvan minimum 2 uur stage in het tweede jaar

Uitbreiding

6 uur
 1. Inleiding

Volgende impulsen liggen aan de basis van het vernieuwen van het leerplan:

 • aanpassingen aan de pedagogisch-didactische inzichten i.v.m. geïntegreerd werken, het bewaken van de diverse leerlijnen en de concrete realisatie hiervan via projecten;

 • het kaderen van het leerproces binnen een studierichtingsprofiel;

 • de nodige aandacht die moet gaan naar preventie en milieu;

 • de technologische vernieuwingen binnen de sector;

 • het inbouwen van de mogelijkheid om in de scholen eigen accenten te leggen;

 • het opnemen van doelen rond energiekringen en montage.

 1. Studierichtingsprofiel

  1. Situering

 • Mechanische vormgevingstechnieken tso is een studierichting die op de eerste plaats gericht is op tewerkstelling. Door de aard van de aangeboden leerdoelen biedt deze ook kansen aan de leerlingen om nadien verder te studeren. In deze studierichting ligt de nadruk op het zo praktisch mogelijk aanbrengen van zowel de algemene als de specifieke vorming. Zo staat de talenkennis bijvoorbeeld ook in functie van het lezen van instructies en het maken van rapporten. In dit leerplan vormen het theoretische en het uitvoerende één geheel.

 • Om de tewerkstellingsmogelijkheden te verhogen, krijgen de leerlingen een brede en praktische vorming. De brede en praktische vorming wordt bereikt door bij de mechanische vormgeving:

   • het vormgeven te koppelen aan de erbij horende technologieën, machines, energiekringen en montages;

   • de doelstellingen te bereiken via concrete uitvoeringen.

 • De studierichting heeft dan ook een dubbele doelstelling:

Door het behalen van het diploma secundair onderwijs in de studierichting tso Mechanische vormgevingstechnieken verwerven leerlingen voldoende kennis, inzichten, vaardigheden en attitudes om:

 • na een korte inservicetraining in een bedrijf, mechanische vormgevingen te kunnen starten, uitvoeren en begeleiden;

 • vervolgstudies aan te vatten die aansluiten op de studierichting Mechanische vormgeving tso.


  1. Instroom

De studierichting Mechanische vormgevingstechnieken derde graad tso volgt op de studierichting Mechanische technieken tso tweede graad. De meeste leerlingen komen dan ook uit deze studierichting. De studierichting mechanische vormgevingstechnieken derde graad tso bouwt bijgevolg vooral verder op de verworven kennis, inzichten, vaardigheden en attitudes in de tweede graad.

Van de leerlingen die in de derde graad Mechanische vormgevingstechnieken tso instromen wordt verwacht dat zij volgende doelen in voldoende mate hebben gerealiseerd. • De kenmerken en de vormgevingstechnieken bepalen van constructieonderdelen die gemaakt kunnen worden door het bewerken van plaat- en profielmateriaal en constructies die zijn samengesteld met behulp van lassen en solderen.

 • De kenmerken en de vormgevingstechnieken bepalen van constructieonderdelen die gemaakt kunnen worden door middel van verspanende vormgevingstechnieken.

 • Van constructieonderdelen, gemonteerd/geïnstalleerd in een constructie, de kenmerken, de montage-/ installatie- en demontagetechnieken bepalen.

Heel wat leerlingen komen ook uit de tweede graad Elektromechanica tso of Elektriciteit–elektronica tso, hetzij na het behalen van een B-attest, hetzij na heroriëntering. Indien deze leerlingen een inspanning willen leveren om hun praktische vaardigheden te ontwikkelen en voldoende interesse aan de dag leggen bij het begeleiden en uitvoeren van realisaties mechanische vormgeving, hebben ze kans op slagen. Instroom vanuit andere studierichtingen is eerder zeldzaam, maar blijft mogelijk.

  1. Mechanische vormgevingstechnieken in het tso-curriculum van het studiegebied Mechanica-elektriciteit, Auto, Koeling en warmte

Doorstroomrichtingen
Kwalificatierichtingen


H.O.
Master
Bachelor
Sense 3de leerjaar
Computergestuurde mechanische

productietechnieken,Mechanica constructie- en

planningstechniekenIndustriële onderhoudstechnieken


Derde graad
Industriële

wetenschappen


Elektromechanica
Elektriciteit-elektronica

Autotechnieken

Mechanische vormgevingstechnieken

Kunststoftechnieken
Telecommunicatie

Elektrische Installatietechnieken

Industriële ICT

Elektronische Installatietechnieken

Podiumtechnieken
Vliegtuigtechnieken
Orthopedie technieken
Koel- en warmtechnieken
Tweede graad
Industriële

wetenschappen


Elektromechanica
Elektriciteit-elektronicaMechanische

Technieken


Elektrotechnieken
  1. Factoren die de keuze voor deze studierichting kunnen beïnvloeden

Bepaalde lichamelijke en fysische gebreken kunnen een belemmerende factor zijn voor het uitoefenen van één of meerdere beroepen waarop deze studierichting voorbereidt. Een gepaste oriëntering en begeleiding is dan ook ten zeerste aangewezen, enerzijds omdat ze invloed hebben op de slaagkansen van de leerlingen en anderzijds omdat ze de uitoefening van heel wat beroepen bemoeilijken.

  1. Persoonlijkheidsvereisten

Vele beroepen stellen heel wat eisen op persoonlijkheidsvlak. Leerlingen uit de studierichting Mechanische vormgevingstechnieken tso bezitten deze reeds in bepaalde mate of geven in ieder geval blijk deze te willen ontwikkelen.

 • Interesse vertonen voor één of meerdere aansluitende beroepen.

 • Blijk geven van voldoende verantwoordelijkheidszin.

 • Voldoende flexibel zijn en bereid zijn in diverse omstandigheden te functioneren.

 • Aandacht hebben voor aspecten die het welzijn op het werk bevorderen.

 • Uitvoeringsgericht kunnen communiceren.

 • Bereid zijn zich aan te passen aan de arbeidsomstandigheden.

  1. Uitstroom

Door het slagen in de studierichting Mechanische vormgevingstechnieken tso verwerft de leerling het diploma van het secundair onderwijs.

Door het profiel van de studierichting heeft de leerling een polyvalente vorming gekregen voor het begeleiden en uitvoeren van realisaties mechanische vormgeving. Heel wat functies kunnen dan ook worden uitgeoefend binnen de bedrijven in het domein van de mechanische vormgeving.

Verdere studies die aansluiten op de derde graad tso Mechanische vormgevingstechnieken blijven mogelijk. Als voorbeelden gelden hier de Se-N-Se Computergestuurde mechanische productietechnieken, Mechanica constructie- en planningstechnieken en Industriële onderhoudstechnieken.


  1. Vorming vertrekkend van een christelijk mensbeeld

Ons onderwijs streeft de vorming van de totale mens na waarbij het christelijk mensbeeld centraal staat. Onderstaande waarden zijn dan ook steeds na te streven:

 • respect voor de medemens;

 • solidariteit;

 • zorg voor milieu en leven;

 • vanuit het eigen geloof respectvol omgaan met anders gelovigen en niet gelovigen;

 • vanuit de eigen spiritualiteit omgaan met ethische problemen;

 • respectvol omgaan met het eigen lichaam (seksualiteit, gezondheid, sport …).

  1. Structuur van het leerplan

   1. Algemene doelstellingen

Bij de algemene doelstelling van de studierichting dienen leerlingen competenties te verwerven om als gekwalificeerde een job op te nemen en om het eigen leerproces te sturen.

Het verwerven van de nodige competenties in de studierichting mechanische vormgevingstechnieken derde graad tso gebeurt voor deze leerlingen door: • te zoeken naar verbanden tussen elementen van de leerstof: relateren;

 • hoofd- en bijzaken van elkaar te onderscheiden: selecteren;

 • systematisch te ordenen via tekeningen en schema’s: structureren;

 • bestaande realisaties te bestuderen van het geheel naar zijn onderdelen: analyseren;

 • inoefenen van technieken om realisaties mechanische vormgeving voor te bereiden, uit te voeren en bij te sturen: verwerken;

 • vanuit bestaande realisaties nieuwe realisaties uit te werken: zelfstandig leren.

   1. Clustering van de leerplandoelen

Bij het clusteren van de leerplandoelen maken we het onderscheid tussen de doelen die gerealiseerd dienen te worden in alle leerplandelen en de specifieke doelstellingen van Realisaties mechanische vormgeving.

Dit geeft voor het leerplan de volgende structuur: • doelstellingen te realiseren in alle leerplandelen;

 • doelstellingen te realiseren in mechanische vormgevingen;

 • doelstellingen te realiseren in montage;

 • doelstellingen te realiseren in kunststoffen;

 • doelstellingen te realiseren in onderhoud;

 • doelstellingen te realiseren via stages.   1. Doelstellingen te realiseren in alle leerplandelen

Beroeps- en studiekeuze

De leerling kan zich situeren in de leer- en loopbaanmogelijkheden van de studierichting Mechanische vormgevingstechnieken derde graad tso.Preventie en milieu

De leerling kan zijn realisaties voorbereiden en uitvoeren rekening houdend met en volgens de vigerende regelgeving rond gezondheid, preventie en milieu.Kwaliteitsbeheersing

De leerling kan zijn realisaties evalueren en bijsturen.Kostprijs, planning en organisatie

De leerling kan bij de uitwerking van zijn realisaties rekening houden met kostprijs, planning en organisatie.   1. Doelstellingen te realiseren in mechanische vormgevingen

Bij het opstellen van de leerplandoelstellingen en leerinhouden wordt het behalen van de volgende competenties beoogd:

 • in uit te voeren mechanische constructies de constructieonderdelen herkennen, hun functie en relatie t.o.v. elkaar bepalen en uitvoeringstekeningen maken;

 • materialen kiezen rekening houdend met de kenmerken die het mechanisch vormgeven van constructies beïnvloeden;

 • mechanische energieomzettingen en stabiliteitsvoorzieningen bij toegepaste machines toelichten en bij constructies bepalen;

 • elektrische energieomzettingen bij toegepaste machines toelichten en bij projecten bepalen.

 • een geschikt vormgevingsproces en machine kiezen;

 • volgens opgelegde en zelf vastgelegde kwaliteitscriteria constructies en constructieonderdelen verspanend vormgeven;

 • de montage en installaties voorbereiden en de te gebruiken technieken, gereedschappen en machines kiezen;

 • de opbouw, werking, functie en onderlinge relatie van componenten in een hydraulisch proces duiden;

 • de opbouw, werking, functie en onderlinge relatie van componenten in een pneumatisch proces duiden;

 • pneumatische constructies monteren en testen op functionaliteit.

   1. Doelstellingen te realiseren in montage

Volgens opgelegde kwaliteitscriteria mechanische constructies en installaties monteren en testen op functionaliteit.

De leerling kan binnen een gegeven opdracht: • uitzettechnieken bij installaties toepassen;

 • op de installatieplaats de toevoer energiekringen, nieuwe constructies/installaties opbouwen;

 • machines en gereedschappen onderhouden.   1. Doelstellingen te realiseren in kunststoffen

Zie leerplandoelstellingen: punt 5.4.

   1. Doelstellingen te realiseren in onderhoud

Volgens opgelegde kwaliteitscriteria en ter beschikking gestelde info onderhouden van de gebruikte machines.

   1. Doelstellingen te realiseren via stages

In een bedrijf kennismaken met de bedrijfscultuur en werkzaamheden in team uitvoeren.

   1. Na te streven attitudes

Het is enorm belangrijk om attitudes bewust en expliciet op diverse momenten na te streven. Hieronder kan je de attitudes die bijzondere aandacht verdienen vinden.

Het belang van het eigen handelen onderkennen en plichtsbewust handelen.

 • in team kunnen werken

Met tegenstrijdige belangen kunnen omgaan.

 • overtuigingskracht aan de dag kunnen leggen

Een eigen mening kunnen vormen en passend kunnen argumenteren.

 • kunnen organiseren

De eigen realisaties plannen, sturen en erover rapporteren.

 • leergierig zijn

Actief zoeken naar info en situaties om de competenties te verbreden.

 • kunnen doorzetten

Ondanks moeilijkheden het einddoel willen bereiken.

Al deze attitudes terzelfder tijd nastreven is uiteraard onmogelijk. Het is daarom aangewezen om in functie van de opdracht telkens één of enkele attitudes expliciet te benadrukken.   1. Relatie met de geïntegreerde proef

De leerplandoelstellingen en leerinhouden vormen de basis van de geïntegreerde proef. De betrokkenheid van de interne en externe juryleden en de integratie van algemene vakken vormen een belangrijke meerwaarde bij de geïntegreerde proef. De GIP is van opbouw gelijkend op thema's en projecten, de integratie kan breder zijn. De concretisering van de geïntegreerde proef is vastgelegd in de omzendbrief van 25 juni 1999 punt 8 'Evaluatie en bekrachtiging van de studies', het algemene kader van de geïntegreerde proef (28 mei 2002) van het VVKSO (zie www.vvkso.be, onder 'Onderwijspraktijk', 'Geïntegreerde proef' aanklikken).

 1. Algemene pedagogisch-didactische wenken

  1. Inleiding

Dit leerplan wil hoofdzakelijk een leidraad zijn. De erin opgenomen doelstellingen en leerinhouden zijn een referentiekader waarmee het lerarenteam vrij kan omgaan. Het is zelf verantwoordelijk voor de wijze waarop deze doelstellingen en leerinhouden door de leerlingen kunnen worden verworven. De gekozen pedagogisch-didactische methode is dus niet zonder belang.

Het leerplan op zichzelf mag in geen geval een excuus zijn om geen rekening te houden met de noden van de maatschappij en de verwachtingen van de leerlingen.

Het is belangrijk dat leerlingen tijdens hun leerproces zo dikwijls mogelijk succes beleven. Zij moeten dan ook voldoende worden gewaardeerd voor het gepresteerde werk.


  1. Werken aan de realisatie van het studierichtingsprofiel (SRP)

   1. Betekenis van het “Werken aan de realisatie van het studierichtingsprofiel”

Onder ”Werken aan het studierichtingsprofiel” verstaan we een aanpak waarbij we vertrekken vanuit de samenhang tussen het nadenken over en het uitvoeren van diverse mechanische vormgevingsrealisaties.

Om de link met het bedrijfsleven te leggen en om zo tot een uitdagende studierichting te komen, worden in de derde graad mechanische vormgevingstechnieken tso realisaties van mechanische vormgevingen voorbereid, uitgevoerd en bijgestuurd waarbij gebruik wordt gemaakt van moderne technologieën. Door gebruik te maken van deze moderne technologieën komen de leerlingen ook in aanraking met processen waarbij vaak een combinatie van mechanica, elektriciteit, pneumatica en hydraulica wordt gemaakt.   1. Voordelen van het werken met een studierichtingsprofiel

Een goed omschreven studierichtingsprofiel vergroot de herkenbaarheid van de gevolgde studierichting voor leerlingen, ouders en bedrijfswereld. Voor de betrokken leraars moet het studierichtingsprofiel een toetssteen zijn om de doelen te kaderen.

  1. Welzijn op het werken en het behalen van een VCA-attest
  1   2   3   4


Dovnload 252.36 Kb.