Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Mechanische vormgevingstechnieken derde graad tso

Dovnload 252.36 Kb.

Mechanische vormgevingstechnieken derde graad tsoPagina3/4
Datum05.12.2018
Grootte252.36 Kb.

Dovnload 252.36 Kb.
1   2   3   4
   1. Materialen

    LEERPLANDOELSTELLINGEN

    LEERINHOUDEN

    1. In een gegeven opdracht, aan de hand van technische documentatie, het gebruikte materiaal toelichten.

    • Fysische eigenschappen

    • Mechanische eigenschappen

    • Chemische eigenschappen

    • Handelsvormen

    • Aanduiding op tekeningen

    1. De verschillende vormen van corrosie en corrosiebescherming toelichten.

    • Corrosievormen

    • Interkristallijne corrosie

    • Corrosiebescherming

    1. De invloed van temperatuur, de afkoelsnelheid op de structuur en de geometrie van een constructie-element toelichten.

    • Temperatuur

    • Overgangstemperaturen

    • Afkoelsnelheid

    • Structuur verkregen door harden, gloeien en ontlaten, lassen ...

    • Geometrie

    • Krimp, krimpspanningen

    1. Thermische behandelingen uitvoeren (U).   2. Mechanische energieomzettingen en stabiliteit

Mechanica

LEERPLANDOELSTELLINGEN

LEERINHOUDEN

 1. De relatie tussen de elementen, die de bewegingen kenmerken, wiskundig uitdrukken en toelichten.

 • De veranderlijke cirkelvormige beweging

 • Samengestelde bewegingen

 • Eenparig rechtlijnig en eenparig rechtlijnig

 • Eenparig rechtlijnig en eenparig cirkelvormig

 • Eenparig rechtlijnig en eenparig veranderlijk

 • Resulterende snelheid, baan en afgelegde weg

 1. De relatie tussen arbeid, vermogen en energie, in een gegeven opdracht, wiskundig bepalen en toelichten.

 • Energie en arbeid

 • Potentiële en kinetische energie

 • Behoud van energie

 • Arbeid en arbeidsvergelijking

 • Rendement

 1. Het begrip wrijving toelichten en in een gegeven opdracht bepalen.

 • Wrijving

 • Wrijvingskracht

 1. De principes van de smering bij machines en projecten verklaren.

 • Smering

 • Principes

 • Droge- en vloeistofwrijving

 • Wrijvingsfactoren

 1. Het over te brengen draaimoment bij een koppeling berekenen en toelichten.

 • Koppeling

 • Wrijvingskracht

 • Normaalkracht

 • Wrijvingsvlakken

 • Koppel

 • Vermogen

 1. De voorwaarden voor een statisch evenwicht bij constructies of onderdelen wiskundig uitdrukken en toelichten.

 • Statisch evenwicht

 • Evenwicht van krachten in één vlak en momenten loodrecht op dat vlak

 • Evenwicht van krachten in de ruimte en van willekeurige momenten (U)

 • Krachten

 • Momenten

 • Koppel van krachten

 1. De voorwaarden voor een dynamisch evenwicht bij constructies of onderdelen wiskundig uitdrukken en grafisch weergeven

 2. De invloed van de massa op de machinewerking duiden.

 • Dynamisch evenwicht

 • De wetten van Newton

 • De traagheidskracht

 • De vergelijking van D’Alembert

 • Rechtlijnige bewegingen

 • Cirkelvormige bewegingen (U)

 • Snelheid, versnelling, krachten, traagheid

 • Veren, veerconstante(U)

Stabiliteit

LEERPLANDOELSTELLINGEN

LEERINHOUDEN

 1. Aan de hand van een spannings-rekdiagram, de relatie tussen spanning en rek wiskundig uitdrukken en toelichten.

 • Spannings-rekdiagram

 • Wet van Hooke

 • Toelaatbare spanning

 • Veiligheidsfactor

 • Trek- en drukspanning

 • Rekgrens 0,2 %

 • Elasticiteit

 • Plasticiteit

 1. De relatie tussen de kracht en de oppervlakte waarop ze werkt, wiskundig uitdrukken en toelichten.

 2. In een eenvoudig constructie-element de spanningen als gevolg van krachten en momenten bij een enkelvoudige belasting toelichten en berekenen.

 • Dwarsdoorsnede

 • Belastingen

 • Normaalkracht

 • Dwarskracht

 • Buigmoment

 • Wringmoment

 • Zin van de inwerkende krachten en momenten

 • Soorten spanningen

 • Trekspanning

 • Drukspanning

 • Buigspanning

 • Schuifspanning

 • Wringspanning (U)

 • Knikspanning (U)

 1. De stabiliteitsvoorzieningen in toegepaste constructies, rekening houden met de belastingsaard en de veiligheid, met eigen woorden duiden.

 • Stabiliteitsvoorzieningen

 • Vormvaste driehoeken

 • Vormvaste verbindingen

 • Naven, ribben ...

 • Aard van de belasting

 • Permanent

 • Nuttig

 • Veranderlijk

 • Eigen gewicht

 • Veiligheidsfactor

 1. De aard van de verbindingen in toegepaste constructies, met eigen woorden duiden.

 • Aard van de verbindingen tussen de constructie-elementen

 • Roloplegging

 • Mesoplegging

 • Inklemming

 • Koord – of kettingverbinding

 • Vrijheidsgraden

 • Translatie

 • Rotatie

   1. Pneumatische energieomzetting

LEERPLANDOELSTELLINGEN

LEERINHOUDEN

 1. Begrippen uit de pneumatica en de invloed ervan op een installatie, toelichten en wiskundig duiden.

 • Druk

 1. Pneumatische en elektropneumatische schema’s lezen en toelichten.

 2. Aan de hand van technische documentatie de bouw, werking en karakteristieke eigenschappen van de gebruikte luchtcompressor in een proces toelichten.

 3. Het doel en de werking van een luchtconditionering in pneumatische installaties toelichten.

 4. In een bestaande (elektro)pneumatische installatie, aan de hand van technische documentatie, stuur- en regelkring herkennen. De werking, de functie en onderlinge relatie van de onderdelen toelichten.

 5. Binnen een gegeven opdracht, aan de hand van technische documentatie, de pneumatische en (elektro)pneumatische componenten kiezen, met behulp van tabellen dimensioneren en verantwoorden.

 • Onderdelen en componenten

 • Symbolische voorstellingen

 1. Binnen een gegeven opdracht, aan de hand van technische documentatie en schema’s, een (elektro)pneumatisch systeem opbouwen, afstellen en testen op functionaliteit.

 • Schemalezen

 • (De) montagetechnieken

 • Montagegereedschappen

 • Onderlinge positionering

 • In bedrijfstelling

 1. In een bestaande (elektro) pneumatische installatie storingen detecteren, rapporteren, een passende oplossing voorstellen en de nodige herstellingen uitvoeren.

 • Analyse van een storing;

 • Fysische analyse van de storing

 • Randvoorwaarden van de storing

 • Optimale voorwaarden

 • Stappenplan voor het onderzoek

 • Analyse van de resultaten

 • Oplossingen

 • Interpretatie

 • Bijsturing

 • Rapporteren
   1. Hydraulische energieomzetting
LEERPLANDOELSTELLINGEN

LEERINHOUDEN

 1. Begrippen uit de hydrostatica en Hydro-dynamica en de invloed ervan op een installatie toelichten.

 • Eigenschappen van een ideale vloeistof.

 • Hydrostatische druk

 • Totale druk

 • Wet van Pascal

 1. In een bestaande hydraulische installatie, aan de hand van documentatie, de werking, functie en de onderlinge relatie van de componenten toelichten.

 • Schema lezen   1. Elektrische energiekringen

LEERPLANDOELSTELLINGEN

LEERINHOUDEN

 1. De geldende elektrische regelgeving i.v.m. veiligheid toepassen.

 • Normering elektrische componenten (verbruikers en bediening)

 • Directe en indirecte aanraking

 1. Aan de hand van metingen, het verband tussen de spanning over en de stroom door een gebruiker verklaren en wiskundig duiden.

 • Elektrische grootheden

 • Spanning

 • Stroom

 • Weerstand

 • Correct gebruik van Multimeter

 • De relatie tussen ingesteld meetbereik en afgelezen waarde

 • Wet van Ohm

 1. Aan de hand van metingen, de relatie tussen de elementen van elektrische arbeid en vermogen toelichten en wiskundig duiden.

 • Elementen van elektrische arbeid – vermogen

 • Wet van Joule toegepast

 1. Vanuit een experiment, de factoren die de weerstand van een vaste geleider beïnvloeden, toelichten.

 • Wet van Pouillet toegepast

 • Geleider

 • Draaddoorsnede

 • Geïnstalleerd vermogen
   1. Technologie'>Verspanende vormgevingsprocessen

Technologie


LEERPLANDOELSTELLINGEN

LEERINHOUDEN

 1. Binnen een gegeven opdracht van een verspanend snijgereedschap, de kenmerken, de snijgeometrie en de factoren, die bij een verspanende bewerking afhankelijk van het snijproces, de spaanvorming beïnvloeden, toelichten.

 • Spaanvorming

 • Afschuiving

 • Vlakken

 • Schuifvlak

 • Vrijloopvlak

 • Spaanvlak

 • Snijgeometrie

 • Hoeken

 • Verspaand volume

 • Standtijd

 1. Aan de hand van catalogi, in functie van de vooropgestelde criteria, bij een gegeven verspanende bewerking, een geschikt snijgereedschap kiezen en de keuze verantwoorden.

 • Draaibeitel

 • Snijmateriaal

 • Schachten, Klemhouders

 • Type – afmeting

 • Modulair snelwisselgereedschap (U)

 • Frees

 • Snijmateriaal

 • Freestype

 • Freeshouder

 • Modulair snelwisselgereedschap (U)

 • Boor

 • Ruimer

 • Kotterkoppen

 • Slijpstenen (U)

 1. Aan de hand van het ontwerp van de constructies de te gebruiken verspanende werktuigmachine kiezen en verantwoorden.

 • Draaibank

 • Conventioneel

 • CNC gestuurde

 • Freesmachines

 • Conventioneel

 • CNC-gestuurde

 • Boormachine

 • Slijpmachine

 • Vonkerosiemachines

 1. Aan de hand van documentatie, de kenmerken van de computergestuurde verspanende werktuigmachine en toebehoren toelichten.

 • Computergestuurde

 • Draaibank,

 • Machinebewerkingscentrum

 • Nieuwe technieken (U)

 • Kenmerken

 • Hoofdkenmerken; -specificaties

 • Aandrijving

 • Meetsystemen

 • Gereedschapsopname

 • Gereedschapsmagazijn

 • Automatische gereedschapswissel

 • Modulaire gereedschapsopbouw (U)


Werkvoorbereiding


LEERPLANDOELSTELLINGEN

LEERINHOUDEN

 1. Binnen een gegeven opdracht, aan de hand van technische documentatie, een werk-voorbereiding van een te verspanen werkstuk op een conventionele werktuigmachine, uitwerken en toelichten.

 • Snijproces

 • Snijgereedschap

 • Snijparameters

 • Opspanmethode werkstuk

 • Instelling werktuigmachine

 1. Binnen een gegeven opdracht, aan de hand van technische documentatie, een werk-voorbereiding van een te verspanen werkstuk op een CNC-werktuigmachine, uitwerken en toelichten.

 • Relatie tekening werkstuk

 • CNC-programmatie

 • Simulaties van bewerkingen

 1. Op een CAD-werktekening CAM-aanduidingen aanbrengen.

 • Opmaken van een bewerkingsvolgorde.

 • Referentiepunten, -vlakken

 1. Met behulp van het CAD-CAM pakket een CNC- programma genereren.

 • Studie van de tekening.

 • Werkvolgorde

 • Snijgereedschap

 • Inklemmen werkstuk.

 • CNC-programma

 • Simulatie uitvoeren


Uitvoering verspanende vormgevingsprocessen


LEERPLANDOELSTELLINGEN

LEERINHOUDEN

 1. Een werkstuk opspannen, rekening houdend met de inwerkende krachten en vooropgestelde kwaliteitseisen.

 • Vorm van de stukken

 • Vrijheidsgraad

 • Eisen

 • Toleranties

 1. Snijgereedschappen inspannen en instellen.
 1. Specifieke veiligheidsvoorschriften bij werktuigmachines toepassen.

 • Veiligheidsinstructiekaart

 1. Volgens opgelegde criteria, een werkstuk op een conventionele verspanende werktuigmachine vormgeven.

 2. Een conventionele verspanende werktuigmachine instellen, bedienen en het lopend productieproces bijsturen.

 • Instellen

 • Bedienen

 • Bijsturen productieproces

 1. Volgens opgelegde criteria, een werkstuk op een computergestuurde verspanende werktuigmachine vormgeven.

 2. Een computergestuurde verspanende werktuigmachine instellen, bedienen en het lopend productieproces bijsturen.

 • Instellen

 • Bedienen

 • Bijsturen productieproces

 1. Aan de hand van technische documentatie, een geschikte slijpsteen voor het slijpen van gereedschappen kiezen, monteren en onderhouden.

 • Klankproef

 • Rechten en scherpen

 • Veiligheidsvoorschriften

 • Hulptoestellen

 1. Snijgereedschappen volgens opgelegde criteria slijpen.

 • Boor

 • Frees

 • Draaibeitel

 1. Uitvoeren van kotterbewerkingen (U).

 • Gereedschappen monteren

 • Werkstukken opspannen

 • Boor- en uitboorbewerkingen

 • Onder hoek werken

 1. Aan de hand van documentatie, de kenmerken van vonkverspanende productietechnieken toelichten.

 2. Volgens opgelegde criteria werkstukken vonkverspanend vormgeven (U).

 • Draadvonken

 • Zinkvonken


Specifieke mechanische toepassingen

LEERPLANDOELSTELLINGEN

LEERINHOUDEN

 1. Aan de hand van technische documentatie van een matrijs, de opbouw, functie en onderlinge relatie van de matrijsonderdelen toelichten. 1. Kenmerkende afmetingen van een recht tandwiel toelichten en onderlinge verbanden wiskundig duiden.

 • Modulus

 • Steek

 • Tandafmetingen

 • Ondersnijding (U)

 1. Binnen een gegeven opdracht, aan de hand van tekeningen, een recht tandwiel vervaardigen (U).  1. Doelstellingen te realiseren in Montage

Volgens opgelegde kwaliteitscriteria mechanische constructies en installaties monteren en testen op functionaliteit.

De leerling kan binnen een gegeven opdracht: • uitzettechnieken bij installaties toepassen;

 • op de installatieplaats de toevoer energiekringen, nieuwe constructies/installaties opbouwen;

 • machines en gereedschappen onderhouden.

Technologie

LEERPLANDOELSTELLINGEN

LEERINHOUDEN

 1. In een bestaande montage, aan de hand van tekeningen, de onderdelen aanwijzen, benoemen en de plaatsing ervan in de montage terugvinden.

 • Montagetekeningen
 1. In een bestaande montage, aan de hand van documentatie, de functie, kenmerken en onderlinge relatie van onderdelen toelichten.

 • Onderdelen

 • Verbindingen

 • Geleidingen

 • Kinematische ketting

 1. Aan de hand van catalogi, de kenmerkende afmetingen en montagevoorschriften van mechanische gestandaardiseerde onderdelen toelichten.

 • As-naafverbindingen

 • Spieën

 • Lagers

 • Penverbindingen

 • Askoppelingen

 • Tandwieloverbrenging

 • Riem-riemschijf

 • Ketting-kettingwielen

 1. Aan de hand van catalogi, de kenmerkende afmetingen en montagevoorschriften van mechanische gestandaardiseerde borg- en bevestigingsmiddelen toelichten.

 • Bouten – moeren

 • Schroeven

 • Pennen

 • Klinkverbindingen (blindklinken)

 • Lijmen

 1. Aan de hand van catalogi, de kenmerken en voorschriften van lijmen toelichten en toepassen bij lijmverbindingen. De lijmnaadvorm toelichten.

 • Soorten lijmen

 • Op basis van solventen

 • Reactielijmen

 • Contactlijmen

 • Amorfe lijmen

 • Vorm lijmnaad

 • Overlap-, stompe naad

 • Afmetingen

 1. Aan de hand van catalogi, de kenmerken en montagevoorschriften van pakking- en afdichtingsmiddelen toelichten.

 • Materiaal pakking

 • Afdichtingsmiddelen

1   2   3   4

 • Mechanische energieomzettingen en stabiliteit Mechanica
 • Stabiliteit LEERPLANDOELSTELLINGEN
 • Pneumatische energieomzetting
 • Hydraulische energieomzetting
 • Elektrische energiekringen
 • Verspanende vormgevingsprocessen Technologie
 • Werkvoorbereiding LEERPLANDOELSTELLINGEN
 • Uitvoering verspanende vormgevingsprocessen
 • Specifieke mechanische toepassingen
 • Doelstellingen te realiseren in Montage
 • Technologie LEERPLANDOELSTELLINGEN

 • Dovnload 252.36 Kb.