Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Mechanische vormgevingstechnieken derde graad tso

Dovnload 252.36 Kb.

Mechanische vormgevingstechnieken derde graad tsoPagina4/4
Datum05.12.2018
Grootte252.36 Kb.

Dovnload 252.36 Kb.
1   2   3   4

Montage-uitvoeringen


LEERPLANDOELSTELLINGEN

LEERINHOUDEN

 1. De bestaande toestand, waar constructies/installaties moeten worden geplaatst, opmeten, deze schetsmatig optekenen en de bijzonderheden noteren.
 1. Om een montage te kunnen uitvoeren met geschikt gereedschap, referentiepunten, -lijnen en meetkundige constructies uitzetten en traceren.

 • Materialiseren van de uitzetpunten

 • Uitzettechnieken, -gereedschap

 • Uitlijntechnieken, -gereedschap

 • Traceertechnieken

 1. Aan de hand van de voorschriften en/of schema’s, de diverse energiekringen, nutsvoorzieningen en nieuwe constructies/installaties op de plaats van gebruik installeren.

 • Installatietekeningen en –schema’s

 • Pneumatische, hydraulische, kringen

 • Elektrische energiekringen, voor bekabelde schakelkasten

 • Overige nutsvoorzieningen

 • Plaatsen van leidingen – kanalen

 • Onderlinge positie toestellen

 • Koppeling tussen de afzonderlijke toestellen

 • Verankering

 1. Binnen een gegeven opdracht, aan de hand van tekeningen en technische documentatie, constructieonderdelen (de-)monteren en testen op functionaliteit.

 • Montagetekeningen

 • Montagevoorschriften

 • Montagevolgorde

 • Montagegereedschappen

 • Montagetechnieken

 • Uitlijning en positionering
  1. Doelstellingen te realiseren in kunststoffen

LEERPLANDOELSTELLINGEN

LEERINHOUDEN

 1. Aan de hand van catalogi, de keuze van de kunststofsoort, in functie van een toepassingsgebied en het vormgevingsproces, toelichten.

 • Kunststofsoort

 • Toepassingsgebied - eigenschappen

 • Genormaliseerde aanduidingen

 • Vormgevingsproces

 1. De macromoleculaire opbouw van kunststoffen met eigen woorden uitleggen (U).

 • Structuuropbouw

 • Thermoharders

 • Thermoplasten

 • Elastomeren

 1. Het toepassingsgebied van de toeslag-materialen bij kunststoffen met eigen woorden uitleggen (U).

 • Van polymeer tot kunststof 1. Een kunststofverwerkingsmachine instellen, bedienen en het lopend productieproces bijsturen (U).


  1. Doelstellingen te realiseren in onderhoud

Volgens opgelegde kwaliteitscriteria en ter beschikking gestelde info onderhouden van de gebruikte machines.

LEERPLANDOELSTELLINGEN

LEERINHOUDEN

 1. In toepassingen correctief-, preventief- en predictief onderhoudstechnieken herkennen, toelichten en toepassen.
 1. Aan de hand van technische documentatie, de gebruikte koelvloeistoffen, smeermiddellen en oliën toelichten.

 • Viscositeit

 • Degeneratie van smeermiddel, oliën

 1. Volgens verstrekte richtlijnen en het zelfstandig bestuderen van instructiekaarten en bedieningshandleidingen, machines en gereedschappen onderhouden.

 • Onderhoud

 • Smeerschema’s

 • Vloeistofniveaus  1. Leerplandoelstellingen te realiseren via stage

In een bedrijf kennismaken met de bedrijfscultuur en werkzaamheden in team uitvoeren.

LEERPLANDOELSTELLINGEN

LEERINHOUDEN

 1. Contacten leggen, communiceren en afspraken maken met bedrijfsleiders.

 • Contact met leden van het team

werkuren

verplaatsingveiligheid en kledij

 1. Met de bedrijfscultuur en –organisatie van een verspaningsbedrijf kennismaken.

 • Bedrijfscultuur

 • Bedrijfsorganisatie

 • Gestelde eisen aan werknemers

 1. De eisen die de bedrijven aan de werknemers stellen zelf ervaren.

 • Eisen

 • arbeidsritme

 • rendement en efficiëntie
 1. De wijze waarop in een bedrijfscontext aspecten van preventie en Welzijn worden behartigd en richtlijnen worden verstrekt, ervaren en deze richtlijnen naleven.

 • Naleven van de bedrijfsrichtlijnen en voorschriften

 • Flexibiliteit

 • preventie en Welzijnsrichtlijnen

 1. De noodzaak van de kennis van basisveiligheid op de bedrijfsvloer ervaren.
 1. Met werkgevers en werknemers leren samenwerken.

 • Teamwerk

 1. De in de school verworven competenties in een reële arbeidssituatie toepassen

 • Verworven competenties inoefenen in reële arbeidssituatie

 1. Met competenties die slechts in een bedrijfscontext kunnen worden verworven, kennismaken

 • Kennismaken met specifieke bedrijfscompetenties

 1. Zich in een methodische en procesmatige werking van een bedrijf inpassen.

 • Methodische en procesmatige werking van het bedrijf

 1. Eigen mogelijkheden ontdekken en mogelijkheden van opleiding en bijscholing met eigen woorden uitleggen.

 • Bedrijfsspecifieke opleidingen

 • Bijkomende opleidingen in het objectief van levenslang leren. 1. Minimale materiële vereisten

  1. Infrastructuur

Voor de studierichting “Mechanische vormingstechnieken tso” dient men te beschikken over een ruime werkplaats, die beantwoordt aan de reglementaire eisen op het vlak van veiligheid, gezondheid, hygiëne, ergonomie en milieu. In het bijzonder wordt er aandacht gevraagd voor het verfraaien en het inrichten van oude of verouderde werkplaatsen. Zij bepalen immers in belangrijke mate het leer- en leefklimaat van de leerlingen. Voor alle betrokkenen blijft het een belangrijke uitdaging om voor deze leerlingengroep een aangename leeromgeving te creëren. Ook moet er voldoende ruimte worden voorzien voor het stapelen van materialen, het bergen van zwaar materieel en het opbergen van onderhoudsmateriaal. Een ruimte voor het wegbergen van dure of breekbare gereedschappen en meettoestellen is eveneens geen overbodige luxe.

Daarnaast zijn volgende lokalen, liefst aangrenzend, noodzakelijk: • een goed uitgerust klaslokaal met documentatiecentrum, en voldoende pc’s

 • een wasplaats,

 • een kleedkamer.

  1. Algemene uitrusting

 • Schoolmeubilair

 • Projector – Beamer

 • pc’s

 • Printer

 • Software (tekstverwerking, rekenblad …)

  1. Per leerling

  1. Gemeenschappelijk klein gerief

 • Handgereedschap

 • Meetgereedschap

 • Aftekengereedschappen

 • EHBO kit

 • CBM’s

  1. Gemeenschappelijke meetgereedschappen

 • Eindmaten

 • Schroefmaten (in- en uitwendig)

 • Schuifmaten (boven 150 mm)

 • Oppervlakteruwheidsmeter

 • Oppervlakteruwheidsplaatjes

 • Hoogtemaat

 • Vlaktafel

 • Hoekmeter

 • Meetklok met statief

 • Pupitast met houder

 • 3D-meetsysteen of 3D-meetarm

 • Profielmeetbank (U)

 • Opstelling voor trekproef (U)

 • Opstelling voor kerfslagproef (U)

  1. Gemeenschappelijke machines

 • Gereedschapsslijpmachine

 • Zaagmachine

 • CNC-draaibank

 • CNC-freescentra

 • Universele draaibank

 • Universele freesmachine

 • Slijpmolen

 • Haakse slijpmolen diameter 125 mm

 • Tafelboormachine

 • Coördinatenboormachine

 • Hardingsoven (U)

 • Rondslijpmachine (U)

 • Vonkerosiemachine (U)

 • Vlakslijpmachine (U)

 • Plaatschaar (U)

 • Afkantpers (U)

 • Didactische opstellingen montage

  1. Gemeenschappelijke snijgereedschappen

 • Spiraalboren

 • Verschillende draaibeitels deels uit HSS en merendeels uit hardmetaal.

 • Verschillende frezen deels uit HSS, merendeels uit hardmetaal.

  1. Elektrisch gereedschap

 • Multimeter

  1. Pneumatisch materiaal

 • Compressorgroep (pomp, motor, drukvat, manometers …)

 • Luchtverzorgingseenheid

 • Didactische opstellingen met pneumatische componenten

  1. Software

 • Technisch tekenpakket (2D en 3D)

 • CAD-CAM software

 • Voldoende PC’s voor simulatie

 • Digitale catalogi (lagers, riemen, gereedschappen, matrijzen …)

 1. Nuttige adressen

Agoria Vlaanderen

Diamantbuilding

Reyerslaan 80

B1030 Brussel

Website: http://www.agoria.be/

Fechiplast

Marie-Louizasquare 49

B 1000 Brussel

BIN (Belgisch Instituut voor Normalisatie)

Brabançonnelaan 29

1040 BRUSSEL

Tel.: 02 520 22 33

Website: http://www.bin.be/NL/index.htm

E-mail: webmaster@ibn.beDBO (Dienst voor Beroepsopleidingen)

Koningsstraat 93 bus 3

1000 BRUSSEL

Tel.: 02 227 14 11

Fax: 02 227 14 00

Website: http://www.ond.vlaanderen.be/dbo/

E-mail: DBO@Vlaanderen.be

KVIV (Koninklijke Vlaamse Ingenieurs Vereniging)

Desguinlei 214

2018 ANTWERPEN

Tel.: 03 216 09 96

E-mail: critto@ti.kviv.be

Website: http://www.ti.kviv.be/crittoVerbond van Kristelijke Werkgevers en Kaderleden

Tervurenlaan 463

1160 BRUSSEL

Tel.: (02) 773 16 80VLOR (Vlaamse Onderwijsraad)

E-mail: vlaamse.onderwijsraad@vlor.be

Website: http://www.vlor.be

VIK (Vlaamse Ingenieurskamer)

Herentalsebaan 643

2160 WOMMELGEM

Tel.: 03 259 11 00

Fax 03 259 11 01

E-mail: ing@vik.be

Website: http://www.vik.be

VMM (Vlaamse Milieumaatschappij)

A. Van De Maelestraat 96

9320 EREMBODEGEM

Tel.: 053 72 64 45

Website: http://www.vmm.be/

VVKSO (Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs)

Guimardstraat 1

1040 BRUSSEL

Tel.: 02 507 07 30

Fax: 02 511 33 57

E-mail: info@vvkso.vsko.be

Website: http://www.vsko.be

WTCB (Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf)

Maatschappelijke zetel

Violetstraat 21-23

1000 BRUSSEL

Tel.: 02 502.66.90

E-mail: info@bbri.be

Website: http://www.bbri.be/wtcb.htm

WTCM ( Wetenschappelijk en Technisch Centrum van de Metaalverwerkende nijverheid)

Celestijnenlaan 300C


3030 Heverlee

 1. Bibliografie

 • SAM schalen, VKW.

 • SERV beroepsprofielen

 • De Clippeleer, W., Tabellenboek voor de metaaltechniek, Wolters Plantyn.

 • Deckers, Verspaningstechnologie, Stam Techniek.

 • Kals,H.I.N, prof dr ir, Industriële productie, Wegener tijdschriftengroep.

 • De Meyer, Toegepaste mechanica (deel 1+2), Wolters Plantyn.

 • Derieu, Gijbels, Van Cauwenbergh, Materialenleer, Wolters Plantyn.

 • Heinz Tschätsch, Verspaningstechniek, Academic Service.

 • Hans-Jürgen Warnecke, Inleiding in de productietechniek, Academic Service.

 • IKZ: kwaliteit van A tot Z, Instructieve omroep VDAB-BRT-UIA-UCK.

 • Quak, A., Materiaalkunde (werkboek + theorieboek), Educatieve partners Nederland.

 • Muiser, Productietechniek voor werktuigbouw (deel 1A, 2A verspanende techniek, deel 1B, 2B niet-verspanende techniek), Stam Techniek.

 • Basiscursus draaien, Seco Tools.

 • Basiscursus frezen, Seco Tools.

 • Machinenavigator, Seco Tools.

 • Catalogus meetgereedschappen, Diverse leveranciers.

 • Hoofdcatalogus lagers, Diverse leveranciers.

 • Handboek voor lageronderhoud, Diverse leveranciers.

 • Catalogi snijgereedschappen, Diverse leveranciers.

 • Catalogi bevestigingsmaterialen, Diverse leveranciers.

 • Catalogi riemen, Diverse leveranciers.

 • Catalogi machines, Diverse leveranciers.

 • Catalogi lijmen, Diverse leveranciers. 1. Websites

 • http://www.festo-didactic.com/be-nl

 • http://www.mitutoyo.de/belgium/Start.asp

 • http://www.skf.com/portal/skf_nl/home

 • www.geogebra.at (bewerkingen met vectoren)

 • Pneumatica: http://www.norgren.com/be/

 • Pneumatica: www.pneumatica.be

 • Meetapparatuur: http://www.mitutoyo.de/belgium/Start.asp

 • Lagers: http://www.skf.com/portal/skf_nl/home

 • Bewerkingen met vectoren: www.geogebra.at

 • Leerplannen downloaden: www.vvkso.be => Publicaties => Leerplannen

 • Nascholing: www.nascholing.be => Secundair onderwijs => Nijverheid

 • SI-eenheden en normtekens: http://www.kerknet.be/vic.onderwijs.mb/home.htm => DPB SO => Vakdocumenten => Nijverheidsrichtingen => Kruistabellen of Veilig werken/BA4 of Normen of Catalogi

 • Schemaschakelboekje: www.schakelschemaboekje.nl => PDF Download => kies taal: Nederlands => Moeller Schakelschemaboekje online

 • Fischer Technik (automatiseringstechniek): www.vanbiervliet.com/FT/ftindustrie

 • Holleen (meten met sensoren): www.holleen.be

 • EDUCYPEDIA (educatieve encyclopedie): http://www.educypedia.be/index.htm

 • eXe e-learning XHTLM-editor: http://exelearning.org/
1   2   3   4

 • Doelstellingen te realiseren in kunststoffen
 • Doelstellingen te realiseren in onderhoud
 • LEERPLANDOELSTELLINGEN LEERINHOUDEN
 • Leerplandoelstellingen te realiseren via stage
 • Minimale materiële vereisten Infrastructuur
 • Per leerling Persoonlijke beschermingsmiddelen Gemeenschappelijk klein gerief
 • Gemeenschappelijke meetgereedschappen
 • Gemeenschappelijke machines
 • Gemeenschappelijke snijgereedschappen
 • Elektrisch gereedschap Multimeter Pneumatisch materiaal
 • Nuttige adressen Agoria Vlaanderen
 • DBO (Dienst voor Beroepsopleidingen)
 • Verbond van Kristelijke Werkgevers en Kaderleden
 • VMM (Vlaamse Milieumaatschappij)
 • WTCB (Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf)
 • De Clippeleer, W.
 • Derieu, Gijbels, Van Cauwenbergh
 • Quak, A.

 • Dovnload 252.36 Kb.