Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Mechelen, 5 februari 2003 Aan Godfried Kardinaal Danneels

Dovnload 10.99 Kb.

Mechelen, 5 februari 2003 Aan Godfried Kardinaal DanneelsDatum12.05.2019
Grootte10.99 Kb.

Dovnload 10.99 Kb.

Mechelen, 5 februari 2003

Aan Godfried Kardinaal Danneels

Wollemarkt 15

2800 Mechelen

Gij zijt het zout der aarde. Maar als het zout zijn kracht verliest, waarmee zal men dan zouten? Het deugt nergens meer dan om weggeworpen te worden en door de mensen vertrapt te worden.

Gij zijt het licht der wereld. Een stad kan niet verborgen blijven als ze boven op een berg ligt! Men steekt toch ook niet een lamp aan om ze onder de korenmaat te zetten, maar plaatst ze op de standaard zodat ze licht geeft voor allen die in huis zijn. Zo ook moet uw licht stralen voor het oog van de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader verheerlijken die in de hemel is. (Mt. 5,13-16).


Geachte Heer Kardinaal,


In zijn nieuwjaarstoespraak tot het corps diplomatique stelde Paus Johannes-Paulus II onlangs: "Neen aan de oorlog. Oorlog is nooit een fataliteit en altijd een nederlaag voor de mensheid (… ) Oorlog is nooit zomaar een middel als een ander om geschillen tussen naties te beslechten…"
Ook de voorzitter van de pauselijke raad Justitia et Pax, aartsbisschop Renato Martino had enkele dagen voordien reeds, met een nauwelijks verholen allusie op de regering van de Verenigde Staten, elke 'preventieve oorlog' verworpen. Zo een actie, aldus Martino, is een daad van agressie en valt absoluut niet te rijmen met het begrip 'rechtvaardige oorlog'.
Zoals nog veel andere bisschoppen in de wereld, heeft ook u de dreigende oorlog tegen Irak onomwonden veroordeeld en 'verwerpelijk' genoemd (De Standaard 26.12.02). "Een preventieve oorlog in Irak is in geen enkel opzicht te rechtvaardigen", stelde u in 'De Zevende Dag' op zondag 22 december jl.

Op de vraag van een journalist van De Standaard of een oorlog dan niet gerechtvaardigd kon worden als de Verenigde Naties een nieuwe resolutie tegen Irak goedkeurden, antwoordde uw woordvoerder dat uw 'neen' heel sterk en onvoorwaardelijk was (DS 23.12.03).


Wij zijn zeer verheugd over deze stellingnamen.
Zoals u vermoedelijk al vernomen heeft wordt op zaterdag 15 februari een internationale actiedag tegen de oorlog gehouden. In 11 Europese hoofdsteden, Kaïro en Washington wordt tegen de oorlog betoogd. Ook in Brussel vertrekt op 14 uur een betoging aan het Noordstation. Beide platformen die voorheen reeds op 10 en 17 november en op 19 januari jl. betogingen organiseerden, hebben hun verschillen in analyse naar het tweede plan verschoven om eendrachtig achter het gemeenschappelijke ordewoord 'Neen aan de oorlog tegen Irak' te demonstreren.
Voor de bedreigde Irakezen, voor de migrantengemeenschap van islamitische en Arabische origine in ons land, voor de talrijke christenen die zich metterdaad voor vrede inzetten, voor de vredesbeweging in haar geheel, zou het een grote steun en een teken van hoop betekenen mocht de kerk haar sterke woorden nu ook in sterke daden omzetten. Uw aanwezigheid in de betoging zou de menslievendheid van de kerk en haar Heer nog duidelijker zichtbaar maken. Wij zijn dan ook zo vrij om op uw aanwezigheid en die van uw collega's bisschoppen aan te dringen. Mogen wij u ook vragen de christelijke gemeenschap in ons land voor deze betoging op te roepen?
Op het eerste gezicht kan een dergelijke vraag ongewoon lijken, toch durven wij ze, gezien het enorme belang van de inzet, vrijmoedig stellen. Buiten duizenden mensenlevens staan hier immers ook de relatie tussen moslims en christenen op het spel.
In de hoop op een positief gevolg tekenen wij ondertussen, mijnheer de Kardinaal, met de meeste hoogachting

Namens Basisbeweging voor democratie in samenleving en kerken

Paul De Witte, woordvoerder
Namens Werkplaats voor Theologie en Maatschappij

Elke Vandeperre, coördinator


Namens Christenen voor het Socialisme

Annemie Uyttendaele, nationaal secretaris

i.o

Jan Soetewey


Basisbeweging voor democratie in samenleving en kerken, Begijnhof 1, 9300 Aalst, tel. 053/77.51.16 info@basisbeweging.be

Werkplaats voor Theologie en Maatschappij, Droomland 10, 2288 Bouwel, tel. 014/51.35.43 wtm@skynet.beChristenen voor het Socialisme, Belgradestraat 78, 2800 Mechelen. tel. 015/41.64.84 christenen.v.h.socialisme@skynet.be


Dovnload 10.99 Kb.