Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Mededelingen en

Dovnload 58.59 Kb.

Mededelingen enDatum26.05.2017
Grootte58.59 Kb.

Dovnload 58.59 Kb.
..


MEDEDELINGEN EN

INFORMATIEBLAD VAN DE PCOB Afdeling: EPE (EMST EN OENE)
28e JAARGANG NR. 02 (Maart 2013)

Verschijnt: 28-02-2013Beste PCOB- Leden.
Nieuws uit de krant.
’s Morgens neem ik wat meer tijd om de krant te lezen. Het 8 uur journaal van de vorige avond en ‘de ochtend van 4’ met veel klassieke muziek, heeft het belangrijkste nieuws al in ons huis gebracht. Maar nu het in deze wintermaanden nog te koud is om de tuin in te gaan, of op de fiets te stappen, spreid ik breeduit de ochtendkrant voor me uit. Wil ik mijn lijfblad van voor tot achter doornemen, dan ben ik wel een halve dag bezig. Daarom lees ik meestal de berichten, die mij opvallen. Een greep uit het nieuws, dat door de media over ons uitgestort wordt: “Macro- inkomenscijfers voor ouderen kloppen niet.” en “Stigma op ouder worden moet weg.”

Of “De ketenregisseur vervult een centrale rol binnen de lokale zorgstructuur.” Weet u wat een ‘ketenregisseur’ is en welke meneer of mevrouw bedoeld wordt met de ‘CEO ‘s’, die megarijk zijn en eigenlijk allemaal sjoemelen? Wat te denken van een jonge vrouw, die zich met foto en al presenteert als eerste afgestudeerde vergrijzingsdeskundige van Nederland aan de Fontys Hogeschool in Eindhoven. In vier jaar opleiding leer je rekening te houden met alle facetten van het ouder worden?! Zo, zo….


Als ik de artikelen over ouderen lees, zou ik er eigenlijk een verklarend woordenboek naast moeten hebben. Ik moet u eerlijk zeggen; de vaktaal, die journalisten vaak gebruiken, moet ik soms wel drie keer lezen om een beetje te begrijpen wat er staat. Dan heb ik het nog niet over al de regels en voorschriften voor de ouderen, die ook elke keer weer worden veranderd. Door de veelheid en ondoorzichtigheid zie je vaak door ‘de bomen het bos niet meer’.


In het jaarverslag 2012 van onze afdeling, dat u volgende maand, voor de jaarvergadering in maart, toegestuurd krijgt, leest u over concrete samenwerking, die we zoeken met de andere plaatselijke bonden. Momenteel wordt het plan ontwikkeld om begin april met elkaar in een openbare bijeenkomst meer inzicht te krijgen in allerlei zaken, die te maken hebben met de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Ook de veranderingen in wet- en regelgeving binnen de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) zal in gesprek met de gemeente aan de orde komen. Voor ons bestuur is er de komende tijd genoeg werk aan de winkel.
Een tijdje geleden hadden mijn vrouw en ik één van de P.C.O.B. vrijwilligers met zijn vrouw op bezoek. Je praat over de kinderen en kleinkinderen, over de kerk, de vakantie en op een gegeven moment vertelde ik over het plan van het bestuur een keer aandacht te besteden aan de vrijwilligers van onze afdeling. Al jaren brengt de man iedere maand Perspectief en de Nieuwsbrief rond. Op de Ledenmiddagen komt hij echter nooit. Maar toen hij hoorde van de gezellige middag voor de vrijwilligers, begon hij helemaal te glunderen. Ó, dán komen we, Henk! Bij zo’n 70 vrijwilligers en hun partners is inmiddels een uitnodiging voor vrijdag 8 maart a.s. in de bus gevallen. Ik hoop dat we veel P.C.O.B. vrijwilligers mogen ontmoeten om onze waardering voor hun werk kenbaar te kunnen maken.
Hartelijk gegroet.

Henk Ederveen, voorzitter.

** Verslag van de ledenmiddag van 19-02-2013
Deze middag mochten wij genieten van beelden uit Noorwegen .

Het gure weer lijkt even voorbij, waardoor wij +/- 80 leden en gasten in de Boskamp mochten welkom heten..

De heer Siebren Trapman uit Arnhem toonde ons prachtige beelden, van de 4 Jaargetijden, zoals deze zich in Noorwegen voordoen.

Noorwegen is een gevarieerd land. Mooie steden en ruig landschap. Prachtige fjorden en watervallen.

Een deel van onze groene elektriciteit wordt door deze watervallen en via stuwmeren opgewekt.
** Uitnodiging voor de Ledenmiddag van: 19-03-2013
Op dinsdag 19-03-2013 hopen wij de gebeurtenissen van Pasen te herdenken.

Het lijden en sterven van de Heere Jezus heeft plaatsgevonden, zoals voorzegd door de profeten en door Hemzelf.

Op de derde dag is Hij opgewekt en dat is een heilsfeit, dat ieder jaar opnieuw herdacht mag, maar ook moet worden.

Willen wij eenmaal de eeuwige heerlijkheid kunnen ingaan, dan zal dit feit ons op het hart gebonden moeten zijn, want Jezus heeft gezegd: Ik ben de Deur der schapen. Wie door Mij ingaat, heeft eeuwig leven.

Wij willen deze middag stilstaan, bij dit heilsfeit.

Laten wij zo deze middag beleven en van daaruit weer verder gaan.


** Jaaroverzicht ledenmiddagen, seizoen 2012/2013
Voor dit seizoen resten ons nog 2 ledenmiddagen:
- Dinsdag 19 maart: Paasviering

- Dinsdag 17 april: Slotmiddag en jaarvergadering.

(M.m.v. het Shantykoor).
Over de invulling van de middagen van het nieuwe seizoen 2013/2014, ingaande de tweede dinsdag van september, wordt inmiddels nagedacht.

Wanneer u vind, dat het bestuur eens aandacht zou moeten besteden aan een bepaald onderwerp, of manier waarop een middag wordt ingevuld, laat dat dan eens weten aan de secretaris. Dat kan nog tot half maart.


** Mutaties Ledenbestand
Overleden:

Op 28-01-2013 is overleden:

Mw. H.M. Willemze. Zij woonde: Beekweide 49 te Epe. Zij werd 86 jaar.
Wij gedenken haar en wensen haar nabestaanden sterkte en zegen toe, bij het verwerken van het verdriet en het gemis.
** Contributie 2013
Een dezer dagen hebben wij de incasso's verzonden, voor de leden , die een machtiging afgegeven hebben. Dit is een groot gemak, voor de penningmeester. Degenen, die geen machtiging hebben afgegeven hebben een uitnodiging ter betaling ontvangen. Deze betalingen komen op dit moment langzaam binnen. Helaas toch nogal wat extra werk, voor de penningmeester.

Denkt u nog eens na, over het afgeven van een machtiging?

Degenen, die nog helemaal niet betaald hebben, worden verzocht, dit heden te doen. Bij voorbaat onze dank.
** Valse E-Mails
Regelmatig komen ze binnen: Valse mailtjes. Je herkende ze altijd door slecht woordgebruik en vreemde teksten.

Deze keer kwam er bij mij een binnen, die bedriegelijk echt leek."Bespaar nu € 75,00" zo stond er en een mooie knop, om op te klikken, verzonden door iemand met een normale (gestolen?) Nederlandse naam. Het geheel lijkt op iets van de NUON o.d.

Keurige knop om op te drukken.Toch vals!

De oplichters worden steeds slimmer.

Let dus op! Helaas het is nodig. Is iets niet echt 100% duidelijk, ook al lijkt het nog zo echt, nergens op klikken, direct verwijderen. Bonafide instanties zijn duidelijk herkenbaar en komen zeker bij u terug (schriftelijk), wanneer zij iets van u nodig hebben.

Telefoontjes die op dezelfde manier niet lijken te kloppen? Gewoon neerleggen. U hoeft u zich t.o.v. een oplichter echt niet te schamen.** Vrijwilligersmiddag
Alle vrijwilligers, met een taak binnen de PCOB Epe, hebben een uitnodiging ontvangen, voor een gezellig samenzijn en contact, in de Loreley, op 08-03-2013. Heeft u zich nog niet opgegeven?
** Belangenbehartiging: RIJBEWIJS VERLENGEN voor 65 plussers.
Het rijbewijs van ouderen (65+) verloopt iedere 5 jaar.

De Rijksdienst voor het wegverkeer (RDW) stuurt u in principe 4- 5 maanden vóór het verlopen een bericht met de verloopdatum.

Let zelf echter ook goed op de datum, dat voorkomt problemen.
Keuring: Uw rijbewijs verloopt op of ná uw 70e verjaardag?

Dan dient u gekeurd te worden.

(Wordt tzt 75 jaar, maar dat is nog niet zo ver).

Verloopt het 1 dag vóór uw 70e verjaardag, dan hoeft u dus pas over 5 jaar gekeurd te worden en kunt u nu direct naar punt 7.

U dient te rekenen op ongeveer 4 maanden, om het rijbewijs te verlengen, vooral vanwege de medische keuring en eventueel bezoek aan een specialist, afhankelijk van uw gezondheid..

Deze keuring kan lastig zijn, wanneer u slecht(er) ziet, diabetes heeft, etc.

Hoe te handelen, om een nieuw rijbewijs te verkrijgen?

- 1) Ga naar het Gemeentehuis en vraag een Eigen Verklaring CBR.

Deze kost: € 29,40.

U ontvangt tevens een folder en retour enveloppe voor het CBR

- 2) Vul dit formulier thuis in.

- 3) Maak een afspraak met een huisarts, niet zijnde uw eigen huisarts.

De PCOB heeft een afspraak met: dr. Nyst,

Achterdorpersweg 10, Emst. Tel.: 0578-574621

Bij voorkeur bellen op maandag ochtend tussen: 08:00 en 10:00

Dr. Nyst rekent: € 25,00

Hij keurt u en vult samen met u de Eigen Verklaring verder in.

- 4) Stuur deze Eigen Verklaring, met een copy van een geldig identiteitsbewijs, naar het CBR

- 5) U ontvangt na enige tijd (dit kan lang duren, vandaar de 4 maanden) een brief, van het CBR. Ontvangt u de papieren van het CBR erg snel, houd ze dan nog even vast, voordat u naar het Gemeentehuis gaat, anders "verliest" u soms een paar maanden.

- 6) Met deze brief gaat u naar het Gemeentehuis, voor de feitelijke aanvraag van uw nieuwe rijbewijs. Kosten: € 38,85.

- 7) Bij de aanvraag het oude rijbewijs en een goede pasfoto meenemen.

Na indienen van de aanvraag duurt het dan nog ongeveer 5 werkdagen, om het rijbewijs te kunnen afhalen.Voor meer informatie over rijbewijzen: www.cbr.nl of: www.epe.nl Ook op: www.pcob.nl "In de Regio" onder de afd. Epe vindt u informatie.

Voor snel en goed werk? van Herk!
** Verschijningsdata Perspectief en Nieuwsbrief 2012 / 2013

Perspectief Nieuwsbrief

Nr. Editie Versch. datum Copy datum Nr.

02 Februari 25-01-2013 12-01-2013 01

03 Maart 22-02-2013 07-02-2013 02

04 April 29-03-2013 14-03-2013 03

05 Mei 26-04-2013 12-04-2013 04

06 Juni 31-05-2013 16-05-2013 05/06

07/08 Juli/Aug. 28-06-2013 Geen nieuwsbrief

26-07-2013 Geen Perspectief en geen nieuwsbrief

09 September 30-08-2013 16-08-2013 07

10 Oktober 27-09-2013 15-09-2013 08

11 November 25-10-2013 14-10-2013 09

12/01 Dec./Jan. 29-11-2013 15-11-2013 10


Copy, voor Nieuwsbrief 03 van apr. 2013, s.v.p. inleveren vóór: 14-03--2013
Bestuur PCOB Afd. Epe
- Voorzitter

H.M. Ederveen

Dijkhuizerweg 27

8161 NT Epe 0578-628895

Mail: ederveen@solcon.nl
- Secretaris (Ledenadm., Belasting)

A.F.M. van de Kamer

Hoofdstraat 39 K

8162 AB Epe 0578-621121Mail: afm.vdkamer@planet.nl
- 2e Secretaris (Notulen, PR)

E.A. Kieskamp

Officiersweg 25

8162 EA Epe 0578-615781Mail: fam.kieskamp@gmail.com
- Penningmeester

P. de Bruin

Bongerdplein 28

8162 AZ Epe 0578-627179Mail: pietdebruin28@gmail.com

IBAN no.: NL 42 RABO 0139 1561 78(RC: 1391.56.178 niet meer bruikbaar na 31-12-2013))- Commissie Omzien naar Elkaar

Mw. J.J. van Meulen-Bouwman

Beekweide 63

8162 XN Epe 0578-627225

Mail: vanmeulen@hetnet.nl
- Alg. Bestuurslid - Ouderen Adviseur

Vacant. H. Moes

Het Duivenslag 25

8167 NM OENE 0578-641563

- Activiteitencommissie Bezorging Perpectief

Vacant. P.H. van Schoonhoven

Klaverkamp 140

8162 HW Epe 0578-620117
Vervoer naar de bijeenkomsten:

Bellen met de chauffeur, die u eerder ophaalde, of met: 0578-627225


…..


 • ** Verslag van de ledenmiddag van 19-02-2013
 • ** Uitnodiging voor de Ledenmiddag van: 19-03-2013
 • ** Jaaroverzicht ledenmiddagen, seizoen 2012/2013
 • ** Mutaties Ledenbestand
 • ** Belangenbehartiging: RIJBEWIJS VERLENGEN voor 65 plussers.
 • Copy, voor Nieuwsbrief 03 van apr. 2013, s.v.p . inleveren vóór: 14-03- -2013 Bestuur PCOB Afd. Epe
 • A.F.M. van de Kamer
 • Penningmeester
 • Commissie Omzien naar Elkaar Mw. J.J. van Meulen-Bouwman
 • Activiteitencommissie

 • Dovnload 58.59 Kb.