Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Medische vaardigheden II samenvatting

Dovnload 64.32 Kb.

Medische vaardigheden II samenvattingDatum25.10.2017
Grootte64.32 Kb.

Dovnload 64.32 Kb.

MEDISCHE VAARDIGHEDEN II SAMENVATTING

Rol tolk in relatie hulpverlener – allochtone pt


 • Gebrek aan goede communicatie  frustraties

 • Interculturele communicatie door

  • Preceptie: betekenis toekennen aan gedrag

bv jas uitdoen ~ tijd maken

  • Verbale processen: taal  doorgeven cultuur, denkpatroon

bv N-Afrika: mythisch, Europa rationalistisch

  • Non-verbale processen: ongeschreven codes

bv geen oogcontact bij Marokkaanse vrouw

 • Communicatieproblemen:

  • Kennis taal door patiënt, en hun taal door arts

  • Houding hulpverlener

  • Vaardigheden omgang migranten

 • Oplossen probleem:

  • Probleem erkennen

  • Invloed veronderstelling: over/onderschat taalprobleem

  • Culturele aanpassing: enkele woorden van hun taal en goed uitspreken

  • Taboe leren bespreken  zijdelings, opbouwen, minder beladen woorden

 • Zonder tolk

  • Korte zinnen

  • Herhalen

  • Articuleren

  • Begrepen?

  • Oogcontact minimaal

  • Non-verbale communicatiemiddelen gebruiken

 • Met tolk

  • Geen familie(zwijgplicht), geen kind(foute vertaling, snel beu)

  • Vast: belangen pt vertegenwoordigen  niet letterlijk vertalen met waardeoordeel

  • Horizontaal werken  als gelijke met pt, problemen toevertrouwen

  • Verticaal werkt omgekeerd  onzekere pt

  • Kritische evaluatie

 verschillende opstelling, openheid tussen verschillende culturen

Interculturele bemiddeling in de gezondheidszorg


 • Multiculturele samenleving

 • Anderstaligen klacht niet goed formuleren

 • Kennis culturele achtergrond nodig  interculturele bemiddelaar

 • Interculturele bemiddelaar:

  • Brugfunctie

  • Vlotte communicatie

  • Cultuurbekendheid

  • Tussenkomst conflicten

Islam

 • Verschillende strekkingen: verschillende gebruik rituelen afh klasse en herkomst

  • Traditioneel

  • Orthodox

  • Fundamentalistisch

  • Modernist

 • Overgave, gehoorzaamheid, onderwerpen aan wil God

 • Geen sacramenten, priesters, kerk, hiërarchie

 • Grote persoonlijke vrijheid: verboden, plichten en nuanceringen

 • Voorschiften

  • Geloven in islamitische geloofsleer

  • 5 keer per dag op vaste tijd en volgens ritueel bidden

  • Jaarlijks vasten(ramadam maand 9)

  • Betalen armenbelasting

  • 1 keer pelgrimstocht naar Mekka

 • Rituele reinheid:

  • Onrein: lichaamsvochten  urine, kaka, bloed, sperma

  • Grote reiniging bij seks, kraambed en maandstonden

  • Enkel moslim kan reiniging uitvoeren

 • Voeding: geen varken, bloedbevattende gerechten, alcohol, niet-ritueel geslacht vlees

 • Ramadam: maand 9

  • Lichamelijke en geestelijke training

  • Zuiveren ziel, gelijk arm en rijk, soevereiniteit Allah en totale gehoorzaamheid

  • Niet eten, drinken, seks, medicatie tussen zonsopgang- en ondergang

  • Kind pas wanneer rijp

  • Niet verplicht, kan je uitstellen

 • Overlijden:

  • Familie, vrienden, imam waarschuwen

  • Gezicht naar Mekka, koran citeren

  • Wassen door geloofs/geslachtsgenoten

  • In wit laken naar rouwkapel, aula, moskee

 • Autopsie: verboden behalve bij wettelijke of medische noodzaak

 • Kindersterfte: miskraam  geen rituele begraving, geen islamitische begraafplaats

 • Euthanasie en zelfmoord: verboden  door God leven en dood bepaald

 • Transplantatie mag, = dienst aan zieke, geen verminking

 leven = dood  zelfde respect, waardigheid, ontastbaarheid, bezit, eer

 • Abortus provocatus: wanneer vrouw in gevaar is (tot maand 4, dag 40-50)


Relatie arts - verpleegkundige


 • Doel relatie:

  • Evolutie: patiënt centraal en deelnemen aan ziekteproces

  • Multidisciplinair team: samenwerken, aanvullen
 • Vroeger patriarchaat

  • volgens socioloog: man competitief, besluitvaardig

  • vrouw passief en zorgzaam  voor kinderen zorgen, afhankelijk van man

  • dokter: echt belangrijk werk = curing

  • verpleegster: niet-professioneel onderworpen houding = caring
 • Werkverdeling vroeger: man – vrouw verpleegkunde

  • Verpleger bij psychiatrie

  • Verpleegster bij algemene ziekenhuizen (verpleger hier ~ watje)

 • Geneesheer en verpleger: conflict  meer assertief, gelijk, niet onderdanig
 • 1970 Stein: geneesheer-verpleegkunde spel

  • Initiatief verplegers subtiel aanbrengen, dokter indruk zijn idee

 onderworpen opstellen om conflict te vermijden

 slechte communicatie • 1990 Stein: evolutie, toch nog werk aan de winkel

 • Nu: verpleger vaak hogere functie verpleegster; bij dokters ook hoge opkomst vrouwen

 Dokter + verpleger  kwaliteit gezondheidszorg verbeterenOpvang agressiviteit en geweld binnen gezondheidszorg


 • Agressie = elk vorm van geweld, bedreiging, intimidatie, verbale agressie, diefstal, actie die schaadt, angst of andere emotionele gevolgen  subjectief

 • Reactie op wat andere zeggen, doen, macht verwerven, verdedigen

 • Meer agressie bij psychiatrie

 • Gekoppeld aan ontwikkeling grootsteden

  • Verdwijning ruimere families, in de plaats zeer fragiele 1oudergezinnen

  • Minder strakke sociale banden  tolerantiedrempel t.o.v. anderen daalt

  • Minder invloed stadshuidsarts  groot aanbod

  • Socioculturele reactie pt t.o.v. spoedeisend probleem

  • Geen stedelijk beleid van ghetto’s en krottenwijken

  • Verwijzen probleemgevallen en drugsverslaafden naar de spoed

  • Verergering geweld door drugs(canabis, XTC)

 • Agressie op spoed stijgt door:

  • Lange wachttijden

  • Alcohol

  • Te kleine staf, kan het niet aan

  • Andere pt onder druk zetten

  • Enige toegangspoort in avond en nacht

  • Opvang alcoholvergiftiging en toxicaties

  • Toegankelijkheid

  • Fysieke omgeving: onrustig

  • Meer jongerenbendes

  • Geen opvangplaats voor gevallen tussen psychiatrie en spoed

 • Studie:

  • 12% niet in contact met agressie

  • 30%: >5 keer per jaar

  • 48% nacht

  • 30% avond

  • 20% overdag

  • Man = vrouw

  • 60% alcohol

  • 30% drugs

  • 30% psychologisch

  • 15% organisch: bv glycemie

 • Onvoldoende bescherming er tegen

 • Gevolg: verwerking kan pathologisch worden

 stress, slaapprobleem, hoofdpijn, droef, zelfcontrole daalt, hyperventilatie, lusteloos

 • Aanpak:

  • Voorkomen dr:

   • Risicofactoren door situatie en eigen aan pt

   • Goed onthaal, veilige omgeving

   • Afspraken, materiële middelen

   • Privacy, tijd, rust, zachte kleurtinten

   • Gestructureerde omgeving

   • Sociaal klimaat door personeel

   • Middelen voor veiligheid

   • Personeel voorbereiden, risico’s, handelen
  • Hantering

 gedragsfactoren voor aanval opsporen

   • Houding

   • Motorische activiteit

   • Schelden

   • Hyperactief

   • Ijsberen

   • Angst

   • Roepen

   • Opwinding

 opmerken en verminderen

   • Verbaal: wat is er?

   • Als team: waarschuwen, machtvertoon

   • Farmacologisch

  • Opvang slachtoffers: fysiek, materieel, emotionele schade

   • Dark number: verbergen

   • Symptomatisch: angst, paniek, onveilig

   • Post-tramatische stres stoornis: slaapproblemen, prikkelbaar, concentratiestoornis

 critical incident: herevaluatie onmiddellijk, nabij, eenvoud, eenheid, verwachting

verantwoordelijkheid opnemenRelatie arts – kind


 • Geen 2persoonsrelatie  driehoek + ouders

 • Afh ouders mindert met stijgende leeftijd

  • Kind kan zelf geen medicatie nemen

  • Geen therapeutische schema beoordelen

 • Preventielcurve: grootte, gewicht

 • Anamnese

  • Veel info

  • 1ste zo volledig mogelijk

  • 1ste indruk algemene toestand

  • Elk eigen karakter afh ernst, langdurigheid, aard, klachten, leeftijd

 • Passief begin: kennismaken

  • Klachten spontaan vertellen

  • Kind op schoot ouder, of spelen bij ouderen leeftijd

  • Ouder kind, ook anamnese kind

 • Afweer of afleidingsreacties: ernstige aandoening eerst verbergen via algemene klachten

 vermoedens en ongerustheid opsporen

 • Familiale anamnese en stamboom: gezondheidstoestand andere kinderen gezin

 • Ontw-anamnese: mijlpalen  lopen, zitten, staan, zindelijk

  • Achterstand? Nauwkeurige anamnese

 • Sociale anamnese

 • Lichamelijk onderzoek: nauwkeurig en klinische relevante lichaamsfuncties

 • Advies:

  • kind bang stethoscoop  met beer spelen en stethoscoop

  • Pijn laten aanwijzen

  • Naar gezicht kijken bij palpatie

  • Vriendelijk praten

  • Uitkleden door moeder, baby naakt, adolescent zelf zonder ouders erbij

 • Leeftijd:

  • Zuigeling op arm moeder  wenen: honger

  • 1jaar: bang dokter, tegenpruttelen, niet liggen enkel rechtop of schoot ouder

  • 2-3j: verzetten

  • School: coöperatief (6j: begrijpen behandeling)

  • Ouder: schaamte

 • Therapietrouw

  • Respect

  • Toestemming onderzoek

  • Behandeling via arts en ouders beslist

  • Therapeutische vertrouwensrelatie

  • Arts: kennis, vaardig, creativiteit, attitude

  • Ouders aarzelen ontrouw behandeling toegeven

 Behandeling opschrijven: smaak, vorm medicijn en wanneer innemen

 Gelijktijdig beperkt aantal medicijnen • Slecht nieuws bij jong kind: ouders verwittigen en overleggen wie wat bekendmaakt

 • Vertrouwelijkheid:

  • Belang ouder soms anders dan kind

  • Kind is niet autonoom, heeft wel belangen

  • Rechten en plichten van ouders om welzijn kind te dienen,

  • niet belang arts, verzorger, ouder

Houding jodendom t.o.v. geneeskunde


 • Joodse wet: wet kan evolueren afh vd situatie

Bv harttransplantatie: dubbele moord  aanvaardbaar  probleem donor

Geen probleem met hersendood • Geest en lichaam zijn 1 geheel

 behandelen als ziekte, karakter, kenmerken, milieu

 • Leven primeert: leven boven religie, leven boven alle waarden

 • Hoop op leven:

  • terminaal  behandeling niet stoppen

 • Arts: ingaan tegen religie

 leven redden, bescheiden, respect tov leven, grote kennis

 • Euthanasie:

  • Actief(pt beslist): niet  geen zelfmoord, eigen leven niet in handen

  • Passief(voor pt beslissen): leven niet verkorten  niet lijden

  • Arts: hulp bieden comfort, psychische hulp bij euthanasie

  • Houding tov euthanasie opschrijven is gevaarlijk

  • Waardigheid mens respecteren

 • Hersentumor:

  • Pt over interventie beslissen

  • Arts kan overtuigen bij slaagkans

  • Toch interventie indien kans op handicap

  • Arts kan buitenstaander vragen om mening te wijzigen

 • Ziekte = straf God door gevolg levenswijze

 • Dood: wat erna?

  • Leven na dood

  • Voorbereiden, geen taboe

  • Erna wassen en bidden

  • Lichaam ontvangt ziel

  • Geen autopsie tenzij gerecht

  • Begraven in laken in eenvoudige kist(arm=rijk)

  • Verbranding is volgens religie verboden

 • Rouw: fasen  terug integratie in gemeenschap

  • 7d: niet werken, geen vermaak

  • 1maand

  • 1jaar

 • Voeding = kosher

  • Geen varken, vleesmengsel met melk, bloed

  • Wijzigen indien levensgevaar pt

  • Sabbat respecteren: verpleger niet roepen, 3x/dag bidden

 • Tolk:

  • naam, voornaam

  • wat wil pt?

  • Hulp, leven vergemakkelijken

 • Interculturele bemiddeling in de gezondheidszorg
 • Relatie arts - verpleegkundige
 • Opvang agressiviteit en geweld binnen gezondheidszorg
 • Relatie arts – kind
 • Houding jodendom t.o.v. geneeskunde

 • Dovnload 64.32 Kb.