Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Meedogenloze martelingen voor het landsbelang’ Een onderzoek naar moraal en emotie in Jesper Kies 16 augustus 2010

Dovnload 2.07 Mb.

Meedogenloze martelingen voor het landsbelang’ Een onderzoek naar moraal en emotie in Jesper Kies 16 augustus 2010Pagina40/65
Datum12.03.2017
Grootte2.07 Mb.

Dovnload 2.07 Mb.
1   ...   36   37   38   39   40   41   42   43   ...   65

6. Literatuur

Belson, W.A. 1978. Television Violence and the Adolescent Boy. York: The Saxon House.


Berger, A.A. 1992. Popular culture genres: theories and texts. Thousand Oaks/London/New Delhi: Sage Publications.
Biltereyst, D. & Meers, P. 2004. Film/TV/Genre. Gent: Academia Press.
Bordwell, D. & Thompson, K. 2004. Film Art: An introduction. New York: McGraw-Hill.
Chesebro, J.W. 2003. Communication, values, and popular television series-A twenty five year assessment and final conclusions. Communication Quarterly 51(4), 367-418.
Cooper, J.M. 1999. Reason and emotion: essays on ancient moral psychology and ethical theory. New Jersey: Princeton University Press.
Creeber, G. 2004. The Television Genre Book. Londen: British Film Institute.
Croteau, D. & Hoynes, W. 2003. Media Society: Industries, Images and Audiences. London: Thousand Oaks/New Delhi: Sage Publications.
De Telegraaf, 2009. ‘Jack Bauer schendt mensenrechten’. http://www.telegraaf.nl/binnenland/3505360/___Jack_Bauer_grove_rechtenschender___.html?cid=rss. Geraadpleegd 26 februari 2010.
Digg, 2010. http://www.digg.be/movie.php?id=2143. Geraadpleegd 01 februari 2010.
Dubose, M.S. 2010. Morality, Complexity, Experts, and Systems of Authority in House, M. D., or “My Big Brain is My Superpower”. Television & New Media 11(1), 20-36.
Ekman, P. 2008. Gegrepen door emoties: wat gezichten zeggen. Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds.
Fiske, J. 1987. Television Culture. London: Routledge.
FOX, 2010. http://www.fox.com/24/. Geraadpleegd 04 februari 2010.
Frijda, N. H. 1988. De Emoties. Amsterdam: Uitgeverij Bert Bakker.
Frijda, N.H., A.S.R. Manstead & Bem, S. 2000. The influence of emotions on beliefs. In: Frijda, N.H., A.S.R. Manstead & Bem, S. Emotions and Beliefs: How Feelings Influence Thoughts. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1-9.
Gerbner, G. & Gross, L. 1976. Living with Television: The violence profile. Journal of Communication 26(2), 172-199.
Gerbner, G. Gross, L. Morgan, M. Signorielli, N. Shanahan, J. 1994. Growing Up with television: Cultivation process. In: J. Bryant. D. Zilmann. Media Effects: Advances in theory and research. Hillsdale: Lawrence Erlbaum Association, 43-67.
Gerbner, G. 1998. The stories we tell and the stories we sell. Journal of International Communication 5(1&2), 75-82.
Gert, B. 2005. Morality: its nature and justification. New York: Oxford University Press.
Giles, D. 2003. Media Psychology. New York: Routledge.
Hanks, Robert. 27 november 2008. De tijd tikt voor Jack Bauer. De Pers. http://www.depers.nl/entertainment/265171/De-tijd-tikt-voor-Jack-Bauer.html. Geraadpleegd 20 februari 2010, 16 april 2010.
Hoogstraten, Diederik van. 23 juli 2007. Martelen werkt, kijk maar naar Jack Bauer. De Volkskrant. http://www.volkskrant.nl/archief_gratis/article591300.ece/Martelen_werkt,_kijk_maar_naar_Jack_Bauer. Geraadpleegd 23 februari 2010.
IMDB, 2010. http://www.imdb.com/. Geraadpleegd 29 januari 2010.
IMDB, 2010. http://www.imdb.com/. Geraadpleegd 03 februari 2010.
Johnson, M. 1993. Moral Imagination: Implications of Cognitive Science for Ethics. Chicago/Londen: The University of Chicago Press.
Krcmar, M. & Vieira, Jr., E.T. 2005. Imitating Life, Imitating Television: The Effects of Family and Television Models on Children’s Moral Reasoning.
Kreunen, B. 2005. Tijd voor een verhaal: mens- en wereldbeelden in de (populaire) verhaalcultuur. Gent: Academia Press.
Krijnen, T. & Meijer, I. 2005. The moral imagination in prime time television. International Journal of Cultural Studies 8 (3), 353-374.
MediaNed, 2009. http://www.medianed.com/2009/03/18/jack-bauer-schendt-mensenrechten-in-24/. Geraadpleegd 02 februari 2010.
Moeller, H. G. 2009. The moral fool: a case for amorality. New York: Columbia University Press.
Nussbaum, M. 1998. Wat liefde weet: emoties en moreel oordelen. Amsterdam: Uitgeverij Boom.
Oakley, J. 1993. Morality and the emotions. New York: Routledge.
Philippot, P. & Feldman, R.S. 2004. The regulation of emotion. New York: Routledge.
Planetzone, 2010. Serie 24 bij RTL7. http://www.planetzone.nl/?page=community&show=10817/. Geraadpleegd 27 februari 2010.
Pringle, D. 1987. Imaginary people: A Who’s Who of Modern Fictional Characters. Londen: Grafton Books.
Rachels, J. 1993. The elements of moral philosophy. Boston: McGraw-Hill.
Rowlands, M. 2006. Alles wat ik weet, weet ik van televisie. Utrecht: Immerc.
Slade, C. 2000. Why Not Lie?: Television Talk and Moral Debate. Television New Media 1(4), 419-430.
Smith, A. & Haakonssen, K. 2002. The theory of moral sentiments. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
Stichting Kijk Onderzoek. 2010. Jaarraport.

http://www.kijkonderzoek.nl/images/stories/rapporten/sko_jaarrapport_2009_def.pdf.


Trouw, 2010. Nieuwe politieke wind zet zelfs Jack Bauer even aan het denken. http://www.trouw.nl/krantenarchief/2009/11/14/2915495/Nieuwe_politieke_wind_zet_zelfs_Jack_Bauer_even_aan_het_denken.html. Geraadpleegd 27 februari 2010.
Wester, F. & Pleijter, A. 2006. Inhoudsanalyse als kwalitatief-interpreterende werkwijze. In: Wester, F., Renckstorf, K. & Scheepers, P. 2006. Onderzoekstypen in de communicatiewetenschap. Alphen aan de Rijn: Kluwer, 575- 600.
Wester, F. & Weijers, A. 2006. Inhoudsanalyse. Amsterdam: Kluwer.
Zoonen, L. van. 2004. Media, Cultuur en Burgerschap: een inleiding. Apeldoorn/Antwerpen: Het Spinhuis.

Nawoord
Ondanks de kritische aandachtspunten die binnen dit onderzoek bestonden en waar bij een volgend onderzoek op gelet dient te worden, kijk ik met tevredenheid terug op het verloop van dit onderzoek. Aan het begin van het traject kwam het onderzoek nog wat moeilijk op gang, vanwege de overige verplichtingen die destijds voor andere studieonderdelen nog moesten worden nagekomen. Dit was met name het geval tijdens het opstellen van het onderzoeksvoorstel.

Echter, toen eenmaal aan de werkelijke thesis begonnen kon worden, verliep het allemaal wat vloeiender. Met name het voortbrengen van het theoretisch raamwerk is voortvarend gegaan. Ook het opstellen van de resultaten verliep goed volgens schema. Achteraf waren de resultaten echter niet optimaal geformuleerd en moest hier nog veel aan gewijzigd worden. Tijdens de zomer is het wijzigen van de verschillende verbeterpunten vervolgens soepel verlopen. Ik ben dan ook verheugd mijn thesis op deze manier te kunnen afronden.

Al met al kan ik tevreden terugkijken op mijn onderzoekstraject. Met steun van familieleden en vrienden, kan ik zeggen dat ik een ruim half jaar vol toewijding mijn onderzoek heb weten af te ronden. Het was erg interessant om de concepten emotie en moraal binnen een populaire dramaserie als 24 te onderzoeken. Dit onderzoek heeft mij dan ook verschillende vaardigheden en een rijke hoeveelheid kennis bijgebracht omtrent deze concepten en de rol die populair drama kan spelen in het verbeelden hiervan. Ik wil ten slotte iedereen die mij heeft ondersteund en heeft geholpen bij mijn thesis nogmaals bedanken, en dan in het bijzonder mijn thesis begeleider dr. Tonny Krijnen.

Bijlage 1: Analyseschema

1   ...   36   37   38   39   40   41   42   43   ...   65


Dovnload 2.07 Mb.