Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Mei 2013 1 Mei: Woensdag na de 5e zondag van Pasen

Dovnload 66.96 Kb.

Mei 2013 1 Mei: Woensdag na de 5e zondag van PasenDatum04.04.2017
Grootte66.96 Kb.

Dovnload 66.96 Kb.


MEI 2013
1 Mei: Woensdag na de 5e zondag van Pasen W

In eucharistie: 426; eerste lezing: Hand. 15, 1 - 6; evangelie: Joh. 15, 1 - 8

In getijden: van de dag (psalterium: week I); S: Apok. 21, 1 - 8; morgengebed: Psalmen 36, 156, 47; avondgebed: Psalmen 27 (I+II), 183
H. Jozef, de arbeider (ged.) (815; eerste lezing: Hand. 9, 1 - 20 of: Gen. 1, 26 - 2, 3 of: Kol. 3, 14 - 15 + 17 + 23 - 24; evangelie: Mt. 13, 54 - 58 − IV; ML 244; pref. van de H. Jozef) W

H. Marculfus, abt


2 Mei: H. Athanasius, bisschop en kerkleraar ged.

Donderdag na de 5e zondag van Pasen WIn eucharistie: 816; eerste lezing: Hand. 15, 7 - 21; evangelie: Joh. 15, 9 - 11

In getijden: van de dag (psalterium: week I); gebed van de heilige; S: Apok. 21, 9 - 27; morgengebed: Psalmen 57, 161, 48; avondgebed: Psalmen 30, 32, 180
B.Haa-Am. Verjaardag van de Wijding van de kathedraal Feest

In eucharistie: 999; Gloria; gemeenschappelijke teksten van kerkwijding (IV); pref. van kerkwijding; plechtige slotzegen: Altaarmissaal blz. 738 W

In getijden: van het feest (blz. 1538 en 139N); S: Apok. 21, 9 - 27; U, God, loven wij; morgengebed: Psalmen 63, 163, 149
3 Mei: HH. Filippus en Jakobus, apostelen Feest

Vrijdag R

In eucharistie: 818; Gloria; eerste lezing: 1 Kor. 15, 1 - 8; antwoordpsalm: Ps. 19; evangelie: Joh. 14, 6 - 14 (IV); pref. I of II van de apostelen; plechtige slotzegen: Altaarmissaal blz. 736

In getijden: van het feest (blz. 1291); S: Hand. 5, 12 - 32; U, God, loven wij; morgengebed: Psalmen 63, 163, 149; avondgebed: Psalmen 116B, 126, 184; dagsl.: van de dag
4 Mei: Zaterdag na de 5e zondag van Pasen W

In eucharistie: 430; eerste lezing: Hand. 16, 1 - 10; evangelie: Joh. 15, 18 - 21

In getijden: van de dag (psalterium: week I); S: Apok. 22, 10 - 21; morgengebed: Psalmen 119 (XIX), 151, 117
B.Haa-Am. H. Athanasius, bisschop en kerkleraar ged.

In eucharistie: 999; evangelie: zie boven (of: Mt. 10, 22 - 25a - IV)

In getijden: van de dag (vgl. blz. 140N); gebed van de heilige W

C.P. H. Gemma Galgani, maagd, ged. In eucharistie: l. en ev. zie boven. In getijden: van de dag; gebed van de heilige

O.S.B.-S.B.V. Kerkwijding abdijkerk, hoogfeest. In eucharistie: Gloria; gemeenschappelijke teksten van kerkwijding (IV); Credo; pref. I van kerkwijding. In getijden: van het feest

S.J. H. José Maria Rubio Peralta, priester, ged.___________________________________________________________________________
ZESDE ZONDAG VAN PASEN W

VOORAVOND: In eucharistie: teksten van de zondagIn getijden: psalt: wk. II; van de zondag; avondgebed: Psalmen 119 (XIV), 16, 185 (blz. 486 en 878)

5 MEI:

In eucharistie: 395; Gloria; eerste lezing: Hand. 15, 1 - 2 + 22 - 29; antwoordpsalm: Ps. 67; tweede lezing: Apok, 21, 10 - 14 + 22 - 23; evangelie: Joh. 14, 23 - 29 (C); Credo; plechtige slotzegen: Altaarmissaal blz. 729

In getijden: psalterium: week II; van de zondag; S: 1 Joh. 1, 1 - 10; U, God, loven wij; morgengebed: Psalmen 118, 166, 150; avondgebed: Psalmen 110, 115, 182

___________________________________________________________________________
6 Mei: Maandag na de 6e zondag van Pasen W

In eucharistie: 412; eerste lezing: Hand. 16, 11 - 15; evangelie: Joh. 15, 26 − 16, 4a

In getijden: van de dag (psalterium: week II); S: 1 Joh. 2, 1 - 11; morgengebed: Psalmen 42, 157, 19A; avondgebed: Psalmen 45 (I+II), 184
S.D.B. H. Dominicus Savio, feest. In eucharistie: Gloria; eigen. In getijden: van het feest
Kruisdagen. Op de drie dagen vóór Hemelvaart (maandag, dinsdag en woensdag) kunnen desgewenst de kruisdagen gehandhaafd worden (Besluit Nederlandse Bisschoppenconferentie, 7 dec. 2004). Op deze dagen kunnen kruisprocessies door akkers en velden gehouden worden.
7 Mei: Dinsdag na de 6e zondag van Pasen W

In eucharistie: 413; eerste lezing: Hand. 16, 22 - 34; evangelie: Joh. 16, 5 - 11

In getijden: van de dag (psalterium: week II); S: 1 Joh. 2, 12 - 17; morgengebed: Psalmen 43, 159, 65; avondgebed: Psalmen 49 (I+II), 179
O.Praem. Overbrenging van de H. Norbertus (ged.)

Kruisdag
8 Mei: Woensdag na de 6e zondag van Pasen WIn eucharistie: 415; eerste lezing: Hand. 17, 15 + 22 − 18, 1; evangelie: Joh. 16, 12 - 15

In getijden: van de dag (psalterium: week II); S: 1 Joh. 2, 18 - 29; morgengebed: Psalmen 77, 153, 97
B.Rot. Verjaardag van de Wijding van de kathedraal Feest

In eucharistie: 999; Gloria; gemeenschappelijke teksten van kerkwijding (IV); pref. van kerkwijding; plechtige slotzegen: Altaarmissaal blz. 738 W

In getijden: van het feest (blz. 1538 en 140N); S: Apok. 21, 9 - 27; morgengebed: Psalmen 63, 163, 149

B.Roe. HH. Wiro, Plechelmus en Otger (ged.) (999) W

C.R.L. Z. Maria-Catharina van St. Augustinus, maagd (ged.)

F.S., S.M.M. en S.C.J. Heilige maagd Maria, middelares van alle genade, ged. In eucharistie: l. en ev. zie boven. In getijden: van de dag; gebed van de heilige

O. Carm. Z. Aloysius Rabatà, priester, ged. In eucharistie: l. en ev. zie boven. In getijden: van de dag; gebed van de zalige

O.F.M.Cap. Z. Jeremias van Valachija, kloosterling (ged.)

O.S.A. Heilige maagd Maria van genade (ged.)

Kruisdag
HEMELVAART VAN DE HEER HoogfeestDonderdag na de 6e zondag van Pasen W

VOORAVOND: In eucharistie: teksten van het hoogfeestIn getijden: avondgebed: aan de vooravond (blz. 498): Psalmen 113, 117, 180; dagsl. op de vooravond (blz. 1201)

9 MEI:

In eucharistie: 398; Gloria; eerste lezing: Hand. 1, 1 - 11; antwoordpsalm: Ps. 47; tweede lezing: Ef. 1, 17 - 23 (ofwel naar keuze: Heb. 9, 24 - 28 + 10, 19 - 23); evangelie: Lc. 24, 46 - 53 (C); Credo; pref. I of II van hemelvaart; indien E.G. I: comm. van hemelvaart; plechtige slotzegen: Altaarmissaal blz. 730

In getijden: van het feest (blz. 501); S: Ef. 4, 1 - 24; U, God, loven wij; morgengebed: Psalmen 63, 163, 149; avondgebed: Psalmen 110, 47, 180; dagsl. (blz. 1203)
10 Mei: Vrijdag na de 6e zondag van Pasen W

In eucharistie: 419; eerste lezing: Hand. 18, 9 - 18; evangelie: Joh. 16, 20 - 23a

In getijden: van de dag (psalterium: week II); S: 1 Joh. 3, 1 - 10; morgengebed: Psalmen 51, 165, 147B; avondgebed: Psalmen 116A, 121, 181
O.P. H. Antoninus, bisschop, ged. In eucharistie: l. en ev. zie boven. In getijden: van de dag; gebed van de heilige

Ss.Cc. H. Damiaan de Veuster, priester, ged.


11 Mei: Zaterdag na de 6e zondag van Pasen W

In eucharistie: 421; eerste lezing: Hand. 18, 23 - 28; evangelie: Joh. 16, 23b - 28

In getijden: van de dag (psalterium: week II); S: 1 Joh. 3, 11- 17; morgengebed: Psalmen 92, 152, 8
F.S. en S.M.M. H. Maria, koningin van de apostelen, ged. In eucharistie: l. en ev. zie boven. In getijden: van de dag; gebed van de heilige; avondgebed aan de vooravond

O. Cist., O.C.S.O. en O.S.B. HH. Odo, Maiolus, Odilo, Hugo en Z. Petrus de Eerbiedwaardige, abten van Cluny, ged. In eucharistie: l. en ev. zie boven. In getijden: van de dag; gebed van de heiligen en zalige

O.F.M.Cap., O.F.M.Conv. en Cl.Cap. H. Ignatius van Laconi, kloosterling (ged.)

___________________________________________________________________________
ZEVENDE ZONDAG VAN PASEN W

VOORAVOND: In eucharistie: teksten van de zondagIn getijden: psalt: wk. III; van de zondag; avondgebed: Psalmen 113, 116B, 185 (blz. 516 en 992)

12 MEI:

In eucharistie: 400; Gloria; eerste lezing: Hand. 7, 55 - 60; antwoordpsalm: Ps. 97; tweede lezing: Apok. 22, 12 - 14 + 16 - 17 + 20; evangelie: Joh. 17, 20 - 26 (C); Credo; plechtige slotzegen: Altaarmissaal blz. 729

In getijden: psalterium: week III; van de zondag; S: 1 Joh. 3, 18 - 24; U, God, loven wij; morgengebed: Psalmen 93, 163, 148; avondgebed: Psalmen 110, 111, 182

___________________________________________________________________________
13 Mei: Maandag na de 7e zondag van Pasen W

In eucharistie: 432; eerste lezing: Hand. 19, 1 - 8; evangelie: Joh. 16, 29 - 33

In getijden: van de dag (psalterium: week III); S: 1 Joh. 4, 1 - 10; morgengebed: Psalmen 84, 167, 96; avondgebed: Psalmen 123, 124, 184
Heilige Maagd Maria van Fatima (ged.) W

(Zie Lit. Doc., III, blz. 8 of MM 246 en ML 210 voor het misformulier met de eigen lezingen (l: Jes. 61, 9 - 11; antwoordpsalm: Ps. 45 (44), 11 - 12. 14 - 15. 16 - 17; evangelie: Lc. 11, 27 - 28; zie het Supplement bij het Getijdenboek voor de eigen tweede lezing in het getijdengebed)

B.Roe. H. Servatius, bisschop Feest

In eucharistie: 1000; Gloria; eerste lezing: Sir. 50, 1 - 11 of: 1 Kor. 2, 1 - 10a; antwoordpsalm: Ps. 96; evangelie: Mt. 24, 42 - 47 (IV); pref. van de heilige herders van de kerk W

In getijden: van het feest (blz. 142N); S: 1 Kor. 2, 1b - 13; U, God, loven wij; morgengebed: Psalmen 63, 163, 149; avondgebed: Psalmen 15, 112, 181 of: 111, 147A. 185; dagsl. van de dag

B.sHe. H. Servatius, bisschop (ged.) (1002) W

O.S.A. Heilige Maagd Maria van hulp (ged.)

O.S.B.-S.B.V. H. Servatius, bisschop, ged. In eucharistie: l. en ev. zie boven. In getijden: van de dag; gebed van de heilige

S.D.B. H. Maria Dominica Mazzarello, maagd, feest. In eucharistie: Gloria; eigen. In getijden: van het feest; U, God, loven wij; dagsluiting van de dag

S.S.S. Heilige Maagd Maria van het heilig Sacrament, feest. In eucharistie: Gloria; eigen. In getijden: van het feest; U, God, loven wij; dagsluiting van de dag

* HH. Nereus en Achilles; *H. Pancratius
14 Mei: H. Mattias, apostel Feest

Dinsdag R

In eucharistie: 820; Gloria; eerste lezing: Hand. 1, 15 - 17 + 20 - 26; antwoordpsalm: Ps. 113; evangelie: Joh. 15, 9 - 17 (IV); pref. I of II van de apostelen; plechtige slotzegen: Altaarmissaal blz. 736

In getijden: van het feest (blz. 1295); S: Hand. 5, 12 - 32; U, God, loven wij; morgengebed: Psalmen 63, 163, 149; avondgebed: Psalmen 116B, 126, 184; dagsl.: van de dag
15 Mei: Woensdag na de 7e zondag van Pasen W

In eucharistie: 434; eerste lezing: Hand. 20, 28 - 38; evangelie: Joh. 17, 11b - 19

In getijden: van de dag (psalterium: week III); S: 1 Joh. 5, 1 - 12; morgengebed: Psalmen 86, 169, 98; avondgebed: Psalmen 126, 127, 183
B.Roe Alle heilige bisschoppen van Maastricht (ged.) (1002) W

O.Cist, O.C.S.O, O.S.B. en Ss.Cc. H. Pachomius, abt, ged. In eucharistie: l. en ev. zie boven. In getijden: van de dag; gebed van de heilige

H. Isidorus, landbouwer
16 Mei: Donderdag na de 7e zondag van Pasen W

In eucharistie: 435; eerste lezing: Hand. 22, 30 + 23, 6 - 11; evangelie: Joh. 17, 20 - 26

In getijden: van de dag (psalterium: week III); S: 1 Joh. 5, 13 - 21; morgengebed: Psalmen 87, 170, 99; avondgebed: Psalmen 132 (I+II), 180
C.R.L. H. Ubaldus, bisschop, ged. In eucharistie: l. en ev. zie boven. In getijden: van de dag; gebed van de heilige

O. Carm.en O.C.D. H. Simon Stock, kloosterling (ged.)

O.F.M., O.F.M.Cap., O.F.M.Conv., Cl., Cl.Cap., Cl.Col. en Tert. H. Margareta van Cortona, ged. In eucharistie: l. en ev. zie boven. In getijden: van de dag; gebed van de heilige

O.S.A. HH. Alipius en Possidius, bisschoppen, ged. In eucharistie: l. en ev. zie boven. In getijden: van de dag; gebed van de heiligen

S.J. H. Andreas Bobola, priester en martelaar, ged. In eucharistie: l. en ev. zie boven. In getijden: van de dag; gebed van de heilige

H. Johannes Nepomuc, priester en martelaar


17 Mei: Vrijdag na de 7e zondag van Pasen W

In eucharistie: 436; eerste lezing: Hand. 25, 13 - 21; evangelie: Joh. 21, 15 - 19

In getijden: van de dag (psalterium: week III); S: 2 Joh. 1 - 13; morgengebed: Psalmen 51, 175, 100; avondgebed: Psalmen 135 (I+II), 181
O.F.M., O.F.M.Cap., O.F.M.Conv., Cl., Cl.Cap., Cl.Col. en Tert. H. Paschalis Baylon, kloosterling, ged. In eucharistie: l. en ev. zie boven. In getijden: van de dag; gebed van de heilige
18 Mei: Zaterdag na de 7e zondag van Pasen

In de ochtend: In eucharistie: 437; eerste lezing: Hand. 28, 16 - 20 + 30 - 31; evangelie: Joh. 21, 20 - 25

In getijden: van de dag (psalterium: week III); gebed van de heilige; S: 3 Joh. 1 - 15; morgengebed: Psalmen 119 (XIX), 178, 117
H. Johannes I, paus en martelaar (ged.) (822) R

O.F.M., Cl., Cl.Col. en Tert. H. Felix van Cantalicië, kloosterling (ged.)

O.F.M.Cap. en Cl.Cap. H. Felix van Cantalicië, feest. In eucharistie: Gloria; eigen. In getijden: van het feest

O.F.M.Conv. H. Felix van Cantalicië, kloosterling, ged. In eucharistie: l. en ev. zie boven. In getijden: van de dag; gebed van de heilige

O.Praem. Van de dag

O.S.A. Z. Wilhelmus van Toulouse, priester (ged.)___________________________________________________________________________
PINKSTERZONDAG Hoogfeest

R

VOORAVOND: Vigiliemis van Pinksteren: 405; Gloria; de eerste lezing kan men kiezen uit de volgende lezingen: Gen. 11, 1 - 9; Ex. 19, 3 - 8a + 16 - 20b; Ez. 37, 1 - 14; Joël 3, 1 - 5; antwoordpsalm: Ps. 104; tweede lezing: Rom. 8, 22 - 27; evangelie: Joh. 7, 37 - 39 (C; vgl: ML 130); Credo; pref. van het feest; indien E.G. I: comm. van Pinksteren; plechtige slotzegen: Altaarmissaal blz. 731; op de uitnodiging Gaat nu allen heen volgt het dubbele AlleluiaIn getijden: avondgebed: aan de vooravond (blz. 534): Psalmen 113, 147A, 181
19 MEI:

DAGMIS VAN PINKSTEREN: 407; Gloria; eerste lezing: Hand. 2, 1 - 11; antwoordpsalm: Ps. 104; tweede lezing: 1 Kor. 12, 3b - 7 + 12 - 13 (ofwel naar keuze: Rom. 8, 8 - 17); de sequentie wordt gezongen voorafgaand aan het “Alleluia” (ASRM, 2002, nr. 64); evangelie: Joh. 20, 19 - 23 (ofwel naar keuze: Joh. 14, 15 - 16 + 23b - 26) (C); Credo; pref. van het feest; indien E.G. I: comm. van pinksteren; plechtige slotzegen: Altaarmissaal blz. 731; op de uitnodiging Gaat nu allen heen volgt het dubbele Alleluia

In getijden: van het feest (blz. 537); S: Rom. 8, 5 - 27; U, God, loven wij; morgengebed: Psalmen 63, 163, 149; avondgebed: Psalmen 110, 114, 182

___________________________________________________________________________

TIJD DOOR HET JAAR
20 Mei: Maandag in week 7 door het jaar G

In eucharistie: eerste lezing: Sir. 1, 1- 10; evangelie: Mc. 9, 14 - 29

In getijden: van de dag (psalterium: week III); S: (Lectionarium, deel 4 - jaar I) 1 Kor. 11, 2 - 16; morgengebed: Psalmen 84, 167, 96; avondgebed: Psalmen 123, 124, 184
H. Bernardinus van Siena, priester (ged.) W

(822; eerste lezing: Hand. 4, 8 - 12 - IV)

O.F.M., O.F.M.Cap., Cl., Cl.Cap., Cl.Col. en Tert. H. Bernardinus van Siena, ged. In eucharistie: l. en ev. zie boven. In getijden: van de dag; gebed van de heilige

O.F.M.Conv. H. Bernardinus, feest. In eucharistie: Gloria; eigen. In getijden: van het feest

O.Praem. Van de dag
Waar men samenkomt voor de viering van Tweede pinksterdag, kan men in de Eucharistie de oraties en de prefatie van het misformulier nemen van pinksterzondag of van de votiefmis ter ere van de Heilige Geest (vgl. Missale Romanum, 2008, p. 448). Deze dag heeft dan niet de rang van hoogfeest; gloria en credo blijven achterwege. I.p.v. de lezingen die bij deze misformulieren horen, kan men ook de lezingen nemen voor de toediening van het vormsel (Ordo Lectionum Missae, nr. 63). R

In eucharistie: 407/1274/1275/1278; eerste lezing: Hand. 19, 1b - 6a; antwoordpsalm: Ps. 104; evangelie: Joh. 14, 15 - 17 (I) of een andere lezing naar keuze (IV); pref. I of II van de Heilige Geest

In getijden: waar Tweede pinksterdag gevierd wordt, kan men (vgl. Getijdenboek, p. 549) opnieuw de getijden van Pinksteren nemen (Getijdenboek, blz. 537 e.v.; Lectionarium, deel 3 - jaar I, blz. 173)
21 Mei: Dinsdag in week 7 door het jaar G

In eucharistie: eerste lezing: Sir. 2, 1 - 11; evangelie: Mc. 9, 30 - 37

In getijden: van de dag (psalterium: week III); S: 1 Kor. 11, 17 - 34; morgengebed: Psalmen 85, 168, 67; avondgebed: Psalmen 125, 131, 179
HH. Christophorus Magallaen, priester, en gezellen, martelaren (ged.) R

(Zie Lit. Doc., III, blz. 9 voor het misformulier en het Supplement bij het Getijdenboek voor de eigen tweede lezing in het getijdengebed)

O.M.I. H. Carolus Eugenius de Mazenod, bisschop, hoogfeest. In eucharistie: Gloria; eigen; Cr. In getijden: van het feest; U, God, loven wij; dagsl. van de zondag

C.R.L. H. Ivo van Chartres, bisschop, ged. In eucharistie: l. en ev. zie boven. In getijden: van de dag; gebed van de heilige

O.P. H. Hyacinthus Maria Cormier, priester, ged. In eucharistie: l. en ev. zie boven. In getijden: van de dag; gebed van de heilige
22 Mei: Woensdag in week 7 door het jaar G

In eucharistie: eerste lezing: Sir. 4, 11 - 19; evangelie: Mc. 9, 38 - 40

In getijden: van de dag (psalterium: week III); S: 1 Kor. 12, 1 - 11; morgengebed: Psalmen 86, 169, 98; avondgebed: Psalmen 126, 127, 183
H. Rita van Cascia, kloosterlinge (ged.) W

(Zie Lit. Doc., III, blz. 10 voor het misformulier en het Supplement bij het Getijdenboek voor de eigen tweede lezing in het getijdengebed)

O.Carm. en O.C.D. H. Joachim Vedruna de Mas, kloosterlinge (ged.)

O.S.A. H. Rita van Cascia, kloosterlinge, feest. In eucharistie: Gloria; eigen. In getijden: van het feest; U, God, loven wij; dagsl. van de dag


Quatertemperdag.
23 Mei: Donderdag in week 7 door het jaar G

In eucharistie: eerste lezing: Sir. 5, 1 - 8; evangelie: Mc. 9, 41 - 50

In getijden: van de dag (psalterium: week III); S: 1 Kor. 12, 12 - 31a; morgengebed: Psalmen 87, 170, 99; avondgebed: Psalmen 132 (I+II), 180
24 Mei: Vrijdag in week 7 door het jaar G

In eucharistie: eerste lezing: Sir. 6, 5 - 17; evangelie: Mc. 10, 1 - 12

In getijden: van de dag (psalterium: week III); S: 1 Kor. 12, 31b - 13, 13; morgengebed: Psalmen 51, 175, 100; avondgebed: Psalmen 135 (I+II), 181
F.S. en S.M.M. H. Maria, hulp der christenen, ged. In eucharistie: l. en ev. zie boven. In getijden: van de dag; gebed van de heilige

O.F.M., O.F.M.Cap., O.F.M.Conv., Cl., Cl.Cap., Cl.Col. en Tert. Wijding Basiliek H. Franciscus te Assisië, feest. In eucharistie: Gloria; gemeenschappelijke teksten van kerkwijding (IV); pref. II van kerkwijding. In getijden: van het feest; U, God, loven wij; dagsl van de dag

O.P. Overbrenging van de H. Vader Dominicus, ged. In eucharistie: l. en ev. zie boven. In getijden: van de dag; gebed van de heilige

O.Praem. H. Herman Jozef, priester, ged. In eucharistie: l. en ev. zie boven. In getijden: van de dag; gebed van de heilige

S.D.B. H. Maria, hulp der christenen, voornaamste patrones van de salesianen, hoogfeest. In eucharistie: Gloria; eigen; Cr. In getijden: van het feest; U, God, loven wij; dagsluiting van de zondag

S.J. O.L. Vrouw van de Weg (Madonna della Strada), feest


25 Mei: Zaterdag in week 7 door het jaar G

In eucharistie: eerste lezing: Sir. 17, 1 - 15; evangelie: Mc. 10, 13 - 16

In getijden: van de dag (psalterium: week III); S: 1 Kor. 14, 1 - 19; morgengebed: Psalmen 119 (XIX), 178, 117
H. Beda de Eerbiedwaardige, priester en kerkleraar (ged.) (823) W

H. Gregorius VII, paus (ged.) (824) W

H. Maria Magdalena de'Pazzi, maagd (ged.) (824) W

Maria op zaterdag (ged.) (1040 of 1279) W

B.Gro.-Le. Verjaardag van de Wijding van de kathedraal FeestIn eucharistie: 1018; Gloria; gemeenschappelijke teksten van kerkwijding (IV); pref. van kerkwijding; plechtige slotzegen: Altaarmissaal blz. 738 W

In getijden: van het feest (blz. 1538 en 205N); S: 1 Petr. 2, 1 - 17; U, God, loven wij; morgengebed: Psalmen 63, 163, 149

B.Haa-Am. Onze Lieve Vrouw ter Nood (Heiloo) ged.

In eucharistie: 1004A; l. en ev. zie boven, ofwel: eerste lezing: Judit 13, 17 - 20 + 15, 9 of: Sef. 3, 14 - 20; evangelie: Lc. 2, 27 - 35 of: Lc. 1, 39 - 55 (IV) W

In getijden: van de dag; gebed van de heilige; avondgebed aan de vooravond (blz. 550)

Voor de liturgische teksten, zie: MM 240 en ML 198 (vgl. ook Lit. Doc. I, blz. 14).

C.R.L. en O. Praem. H. Gregorius VII, paus, ged. In eucharistie: l. en ev. zie boven. In getijden: van de dag; gebed van de heilige

O.Carm. H. Maria Magdalena de'Pazzi, maagd, feest. In eucharistie: Gloria; eigen. In getijden: van het feest; U, God, loven wij; dagsluiting van de dag

O.C.D. H. Maria Magdalena de'Pazzi, maagd, ged. In eucharistie: l. en ev. zie boven. In getijden: van de dag; gebed van de heilige

O.Cist., O.C.S.O. en O.S.B. H. Beda de Eerbiedwaardige, priester en kerkleraar, ged. In eucharistie: l. en ev. zie boven. In getijden: van de dag; gebed van de heilige

H. Urbanus

___________________________________________________________________________
H. DRIE-EENHEID Hoogfeest

Zondag na Pinksteren W

VOORAVOND: In eucharistie: teksten van de zondagIn getijden: avondgebed: aan de vooravond (blz. 550): Psalmen 113, 147B, 184

26 MEI:

In eucharistie: 531; Gloria; eerste lezing: Spr. 8, 22 - 31; antwoordpsalm: Ps. 8; tweede lezing: Rom. 5, 1 - 5; evangelie: Joh. 16, 12 - 15 (C); Credo; pref. van het feest

In getijden: van het feest (blz. 553); S: (Lectionarium, deel 5 - jaar I, blz. 148) 1 Kor. 2, 1 - 16; U, God, loven wij; morgengebed: Psalmen 63, 163, 149; gebed overdag: Psalmen. van zondag, week I (blz. 784); avondgebed: Psalmen 110, 114, 182

___________________________________________________________________________
27 Mei: Maandag in week 8 door het jaar G

In eucharistie: eerste lezing: Sir. 17, 24 - 29; evangelie: Mc. 10, 17 - 27

In getijden: van de dag (psalterium: week IV); S: (Lectionarium, deel 5 - jaar I) 1 Kor. 15, 1 - 19; morgengebed: Psalmen 90, 171, 135; avondgebed: Psalmen 136 (I+II), 184
H. Augustinus van Canterbury, bisschop (ged.) (826) W

O.C.S.O. en O.S.B. H. Augustinus van Canterbury, ged. In eucharistie: l. en ev. zie boven. In get. van de dag; gebed van de heilige

O.Praem. H. Augustinus (ged.); H. Beda de Eerbiedwaardige (ged.)

* H. Filippus Neri


28 Mei: Dinsdag in week 8 door het jaar G

In eucharistie: eerste lezing: Sir. 35, 1 - 12; evangelie: Mc. 10, 28 - 31

In getijden: van de dag (psalterium: week IV); S: 1 Kor. 15, 20 - 34; morgengebed: Psalmen 101, 162, 144; avondgebed: Psalmen 137, 138, 179
O.F.M., Cl. en Tert. Z. Maria-Anna van Paredes, maagd (ged.)
29 Mei: Woensdag in week 8 door het jaar G

In eucharistie: eerste lezing: Sir. 36, 1 + 4 - 5a + 10 - 17; evangelie: Mc. 10, 32 - 45

In getijden: van de dag (psalterium: week IV); S: 1 Kor. 15, 35 - 58; morgengebed: Psalmen 108, 173, 146; avondgebed: Psalmen 139 (I+II), 183
C.R.L. H. Bonna, maagd (ged.)

O.F.M. Cap. Z. Felix van Nicosia, kloosterling (ged.)


30 Mei: Donderdag in week 8 door het jaar G

In eucharistie: eerste lezing: Sir. 42, 15 - 25; evangelie: Mc. 10, 46 - 52

In getijden: van de dag (psalterium: week IV); S: 1 Kor. 16, 1 - 24; morgengebed: Psalmen 143, 174, 147A; avondgebed: Psalmen 144 (I+II), 180
Cl. en Cl.Cap. Z. Baptista Varano, maagd (ged.)

H. Jeanne d’Arc


31 Mei: Bezoek van de heilige Maagd Maria aan Elisabet Feest

Vrijdag W

In eucharistie: 827; Gloria; eerste lezing: Sef. 3, 14 - 18a of: Rom. 12, 9 - 16b; antwoordpsalm: Ps. 158; evangelie: Lc. 1, 39 - 56 (IV; ML 24); pref. II van de heilige Maagd Maria; plechtige slotzegen: Altaarmissaal blz. 735

In getijden: van het feest (blz. 1301); S: Hoogl. 2, 8 - 14 + 8, 6 - 7; U, God, loven wij; morgengebed: Psalmen 63, 163, 149; avondgebed: Psalmen 122, 127, 184


Dovnload 66.96 Kb.