Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Mentorcatechese 2012/2013. Rooster

Dovnload 58.87 Kb.

Mentorcatechese 2012/2013. RoosterDatum28.10.2017
Grootte58.87 Kb.

Dovnload 58.87 Kb.Mentorcatechese 2012/2013.


Rooster

Alle groepen op de woensdagavond.


2012.

12 sept. – les 1

19 sept. – les 2

26 sept. – les 3

03 okt. – les 4

10 okt. – les 5

17 okt. – les 6

24 okt. – vakantie

31 okt. – les 7

07 nov. – Dankdag

14 nov. – les 8

15 nov. – toerusting (donderdag)

21 nov.

26 nov. – presentatie (maandag)28 nov. – vrij

05 dec. – vrij

12 dec.

19 dec.


26 dec. – vakantie
2013

02 jan. – vakantie

09 jan.

16 jan.


23 jan.

30 jan.


06 febr.

13 febr. – overleg met ouders

20 febr. – vakantie

27 febr.


06 mrt.

13 mrt. – Biddag

20 mrt.

27 mrt.


03 april

10 april


17 april

24 april – laatste lessen

08 mei – presentatie gemeente


Vanaf 12 september zullen we ons eerst 8 weken gaan bezig houden met module F.
In deze module gaan we het thema behandelen:

LUISTEREN NAAR GOD
De hele bijbelse geschiedenis zal in grote lijnen de revue passeren. Daarbij wordt er naar analogie van de canon van de Nederlandse geschiedenis gewerkt met een canon van de bijbelse geschiedenis bestaande uit 50 vensters.

In het eerste nivo (12-14 jr) wordt de hele canon voor de eerste keer langsgelopen. In nivo 2 (14-16 jr) wordt dit dan herhaald, maar nu wordt er vooral aandacht gevraagd voor de opeenvolgende fases van Gods verbond met zijn volk. Op het derde nivo (16-18 jr) tenslotte wordt de kennis van de lijn van de bijbel toegepast op een aantal specifieke onderwerpen.


Daarnaast wordt in elke les van nivo 1 een ‘weetje’ over de bijbel behandeld. Nivo 2 begint steeds met een onderwerp uit de actualiteit dat te maken heeft met de lesstof van die avond. Nivo 3 start steeds met een discussie over een onderwerp dat met de lesstof te maken heeft.

Vanaf 21 november gaan we 16 weken aan de slag met de 10 woorden van het Verbond (de Wet van de Here).

Tijdens de eerste 8 weken worden de volgende onderwerpen behandeld.
nivo 1

nivo 2

nivo 3

Les 1

- Schepping t/m Babel.


Met speciale aandacht voor:
- de moederbelofte
- de toren van Babel
* weetje: de talen van de bijbel

Les 1

- de hele bijbelse lijn
De hele bijbelse lijn wordt neergezet en geoefend.
Daarnaast: introductie van de moederbelofte

Les 1

- Hoe lees je de bijbel

Inventarisatie van de eigen leeservaring en bespreken van een aantal leesregelsLes 2.

- Abraham tot Jozef

Met speciale aandacht voor:


- Gods relatie met Abraham en met ons: uitgekozen, geroepen, belofte gegeven, geloof gevraagd
- Jacob en Esau

* weetje:verbondsluiting doorgesneden dieren Gen.15Les 2

- de moederbelofte (2)

De moederbelofte wordt verder uitgewerkt in de geschiedenis


Wat is karakteristiek voor de lijn slangenzaad, wat voor de lijn vrouwenzaad

Les 2

- De lijn van de bijbel
In deze les trekken we op verschillende manieren de lijn door de hele bijbel
* discussie over wel of niet tijdgebonden zijn van bijbelteksten

Les 3

- Mozes tot Kanaän

Met speciale aandacht voor:


- Mozes als middelaar
- De Here geeft Israël het beloofde land

* Weetje: tabernakel


(boekje: huis van Goud)

Les 3

- Het verbond met Abraham

Uitleg van het verbond van God met Abraham, met name vanuit Genesis 15.


De lijn naar vandaag.Les 3

- De evangeliën en hun betrouwbaarheid
Bespreken van de evangeliën: betrouwbaarheid, indeling, verschillen/
* discussie over apocrieve evangeliën als dat van Judas

Les 4.

Richters tot en met Salomo

Met speciale aandacht voor:


- Het patroon van de rechterentijd
- Waarom is David zo belangrijk
* Weetje joodse indeling oude testament

Les 4

Het verbond op de Sinaï

Uitleg van de verbondssluiting op Sinaï. Wat is hetzelfde als bij het verbond met Abraham, wat is anders.
Les 4

Het ontstaan van de bijbel

Hoe is de bijbel ontstaan, en waarom is de canon afgesloten.


Hoe heeft de bijbel gezag.

* discussie over de onfeilbaarheid van de bijbelLes 5.

Splitsing van het rijk tot ballingschap.

Met speciale aandacht voor:


- De kalverendienst
- Het optreden van de profeten t.g.o.v de koningen
* Weetje: joodse poëzie


Les 5

Het verbond met David

Het koningschap van David en de bouw van de tempel.


Hoe komen deze twee lijnen in Christus samen, en wat betekent dat voor ons.Les 5

Verhouding OT-NT

Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen het oude- en het nieuwe testament

* discussie over de doodstraf o.g.v OT-teksten


Les 6.

Val van Jeruzalem tot Nehemia

Met speciale aandacht voor:


- Daniël
* Weetje: de wereldrijken van die tijd


Les 6

De aankondiging van een nieuw verbond

De aankondiging van het nieuwe verbond in de tijd van de profeten.
Les 6

De laatste dagen

Welke eindtijd-visie heeft de bijbel, en wat betekent het dat we in de ‘laatste dagen’ leven.


* discussie: komt Jezus nog deze generatie terug


Les 7

Jezus leven

Met speciale aandacht voor:


- de verzoeking in de woestijn
- het laatste avondmaal
Verder behandeling grote gebod en grote opdracht

* Weetje:de Romeinen en IsraelLes 7

Jezus: nieuw verbond

Met Jezus wordt het nieuwe verbond werkelijkheid. Wat is hetzelfde gebleven als in het oude verbond, wat is anders geworden.Les 7

één verbond en niet twee

Een behandeling van het verschil tussen de evangelische- en de gereformeerde verbondsvisie.


* discussie over de positie van Israël

Les.8

Handelingen tot openbaring

Speciale aandacht voor:


- De betekenis van Pinksteren op de bijbelse tijdlijn
- de lijn Paradijs- Nieuwe Jeruzalem
* Weetje:bijbelvertalingen


Les 8

Nieuw Jeruzalem: het verbond volmaakt
Hoe zal het leven op de nieuwe aarde zijn (Wat zal anders zijn, wat zal hetzelfde zijn)
Nog één keer de hele tijdlijn langslopen


Les 8

1000 jarig rijk
Over de twee-verbondenleer en de leer van het 1000jarig rijk. Uitleg van Openbaring 20.

* discussie:1000 jarig rijk

Indeling van de groepen & afspraken


Groep 1 / nivo 1

start na de herfstvakantie

Mentor: Afiena de Boer (0596-851875)


André Bol

Sander Brouwer

Gerlissa Dam

Thessa Dijkema

Eva Dijkstra

Marlieke Kremer

Cristian Uil

Wilmar v d Weij
Groep 2/ nivo 1 / 18.45 – 20.00 uur

Mentor: Tammo Jan Uil (0595-415456)


Korinde Kremer

Remco v d Leest

Daisy Uil

Danique Uil

Jorian Westerdijk

Isabella Robbes

Wildrik Bos


Groep 3/ nivo 2 / 18.45 – 20.00 uur

Mentor: Eline Dam (0596-591517)


Arie Doornbos

Jeroen Elzes

Marko Knol

Arjan v d Ploeg
Groep 4/ nivo 2 / 18.45 – 20.00 uur

Mentor: Kunny Doornbos (0595-413130)

Rudie Delamore (0595-415203)
Thirza Bos

Martijn Dijkema

Emma Dijkstra

Sven Knot

Martijn Lijnema

Robbin Lijnema

Leanne Lijnema

Robert Uil

Rosanne Westerdijk
Groep 5/ nivo 3 / 20.15 – 21.30 uur

Mentor: Gerina Bos (0595-413416)

Evert Dijksterhuis (0595-413494)
Hester Bos

Erwin Dijkstra

Matthijn Dijkstra

Eisse Doornbos

Nadia Kooi

Edwin v d Leest

Lars Uil


Groep 6/ nivo 3 / 20.15 – 21.30 uur

Mentor: Jan v d Ploeg (0595-552284)

Afiena de Boer (0596-851875)
Sicco Dijkema

Rolf van Dijken

Marcel Dijkstra

Anniek Lijnema

Marten Lijnema

Richelle Smallenbroek

Gerard Uil

Edward de Vries

Daniel Westerdijk
Belijdeniscatechese / 20.15 – 21.30 uur

José v d Weij (0595-412023)


Janneke Bos

Roderick Dijkema

Jaap van Dijken

Hanneke Knot

Amanda Kremer

Dyanne Kremer

Linda v d Leest

Jeltje Zwerver

Contact met u als ouders stellen we zeer op prijs. Met vragen of andere zaken over uw zoon of dochter, graag contact opnemen met de mentor van de groep.

Voor algemene inhoudelijke zaken dient u contact op te nemen met Jan v d Ploeg

Voor alle andere zaken mag u onze secr. Jorien Oosterhof benaderen die binnenkomt ons team komt versterken.


Afspraken:

Het is belangrijk dat er bepaalde afspraken zijn zodat we allemaal weten waar we aan toe zijn.
  1. Elke les hebben de jongeren bij zich een bijbel, een kerkboek, de map, een pen eh het spel “de canon v d bijbel”.
  1. Kan uw zoon of dochter niet komen dan moet u dit als ouder vooraf doorgeven aan de mentoren.  1. In de regel wordt er elke week huiswerk meegegeven. Wij proberen dat elke zondag op de beamer te projecten en verwachten dat u als ouders er aandacht aan besteed dat het huiswerk wordt gemaakt.  1. De jongeren krijgen ook elke week een leesrooster mee naar huis. Bedoeling daarvan is om het Bijbellezen te stimuleren en dan vooral het persoonlijk lezen. Helpt u ons als ouders mee om onze jongeren te leren lezen?
  1. Mobiele telefoons mogen tijdens de lessen niet aan staan. Beter nog is om ze thuis te laten.Dovnload 58.87 Kb.