Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Message to Dutch speaking holders of the diploma "Master of Law"

Dovnload 5.74 Kb.

Message to Dutch speaking holders of the diploma "Master of Law"Datum25.10.2017
Grootte5.74 Kb.

Dovnload 5.74 Kb.

Message to Dutch speaking holders of the diploma “Master of Law”

Mededeling aan Nederlandstalige houders van het diploma “Master of Law”


Beslissing van de Faculteitsbestuur Rechtsgeleerdheid (KU Leuven) dd. 16 juli 2013
Het bestuur erkent de gelijkwaardigheid van het diploma Master of Law (Engelstalig programma, 120 ECTS credits) dat werd toegekend na het behalen, aan een Belgische universiteit, van het diploma van bachelor in de rechten, met een Nederlandstalig diploma Master of Laws in de Rechten.

Motivering:

- Het aantal studiepunten van beide masterprogramma’s is identiek;

- De opbouw en het vakkenprogramma zijn grotendeels identiek, zij het dat het

aanbod van de Engelstalige opleiding vooral op de Europees - en internationaalrechtelijke vakken is gericht, wat in de Nederlandstalige opleiding slechts één van de opties is;

- De inhoud, kwaliteit, moeilijkheidsgraad en eindtermen van de beide opleidingen zijn identiek;

- Het civiel effect van het Nederlandstalige diploma van Master in de Rechten is gedetermineerd door de noodzakelijk voorafgaande bachelor opleiding in de rechten aan een Belgische universiteit.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Message to Dutch-speaking holders of the diploma “Master of Law” (translation from Dutch text above)

On 16 July 2013 the Board of the Law Faculty (KU Leuven) decides:

The Board recognizes the equivalence of the Master of Law degree (English-taught programma, 120 ECTS credits) granted after having previously obtained – in a Belgian university- the bachelor degree of Law, with the Dutch-speaking programme Master of Laws in de Rechten.

Justification:

- Both programmes have an identical number of ECTS credits;

- The structure of the courses is in large measure the same; albeit in the English-taught programme the offer of courses focuses on international law course, while in the Dutch-taught programme it is only one of the possible options;- The content, quality, grade of difficulty and objectives of both programmes is identical;

- The ‘civiel effect’ (admission to the practice of law; bar) of the Dutcfh-taught programme Master in de Rechten is determined by the fact of having previously obtained a Bachelor of laws degree in a Belgian university.


Dovnload 5.74 Kb.