Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Metadatering en Classificatie ten behoeve van de Nationale Kennisbank Basisvaardigheden Wiskunde

Dovnload 0.58 Mb.

Metadatering en Classificatie ten behoeve van de Nationale Kennisbank Basisvaardigheden Wiskunde



Pagina1/3
Datum13.11.2017
Grootte0.58 Mb.

Dovnload 0.58 Mb.
  1   2   3



Metadatering en Classificatie

ten behoeve van de

Nationale Kennisbank Basisvaardigheden Wiskunde


Deliverable B1b

31.01.2007

Mike Boldy, Hans Cuypers

Inleiding


In het kader van het Nationaal Actie Plan e-learning 2006 wordt een repository opgezet waarin alle activiteiten op het gebied van e-learning en wiskunde ten behoeve van de aansluiting VO-WO in Nederland worden verzameld en toegankelijk gemaakt. Deze databank, de Nationale Kennisbank Basisvaardigheden Wiskunde, wordt opgezet als een portaal met daarin onderdelen als een forum, toets- en oefenmogelijkheden en toegang tot e-learning faciliteiten. De nadruk zal hierbij voornamelijk gelegd worden op het laatste aspect: het vinden van leermateriaal met behulp van de Nationale Kennisbank.

Om de gebruiker in staat te stellen om op een eenvoudige manier de gewenste leermiddelen te vinden zal er een zoekmachine worden ontwikkeld, die de metadata doorzoekt die aan de leermiddelen zijn gekoppeld. Voor het zoeken op categorie en trefwoord is het vereist dat er een classificatie en een trefwoordenlijst voor de leerobjecten van de Kennisbank wordt opgesteld.

In dit document wordt de wijze van metadatering en classificatie van de leermiddelen in de kennisbank vastgelegd.

Metadatering


Voor de metadatering van de leermiddelen zal gebruik gemaakt worden van de standaard IEEE-LOM (Learning Object Metadata) ontwikkeld door het IMS Global Learning Consortium (http://www.imsglobal.org/). Op dit moment (December 2006) is LOM specificatie 1.3 de meeste recente versie. Naast het LOM datamodel ontwikkelt IMS een aantal andere specificaties voor leermiddelen. Het IEEE-LOM datamodel is de standaard voor metadatering van leerobjecten.

Het IEEE-LOM Datamodel


Het LOM datamodel is gedefinieerd in de IEEE 1484.12.1 – 2002 Standard for Learning Object Metadata. Deze standaard beschrijft de definitie van het LOM datamodel versie 1.3.

De metadata zijn opgebouwd uit hiërarchisch gestructureerde data elementen. Data elementen kunnen zijn verdeeld in sub-elementen (een dergelijk element heet een “branch”), die op hun beurt ook weer subelementen kunnen bevatten. Het laatste element in de onderverdeling heet een “leaf”. Figuur 1 illustreert deze hiërarchische structuur.

Ieder LOM leaf element heeft een definitie, een type en een bereik (value space). Bij het type gaat het om het formaat dat de waarde van het element kan aannemen, bijvoorbeeld een getal of een Unicode string. Het bereik beperkt deze waarden tot een vastomlijnd gebied. Het type “Vocabulary” schrijft bijvoorbeeld een woordenlijst voor, waaruit de waarde moet zijn gekozen.

De IEEE 1484.12.1 standaard schrijft niet voor hoe de metadata moeten worden vastgelegd. Hiervoor is een andere standaard ontwikkeld: de IEEE 1484.12.3 – Standard for Extensible Markup Language (XML) Schema Definition Language Binding for Learning Object Metadata. Ook doet de IEEE 1484.12.1 standaard geen uitspraken over de interactie tussen de metadata en de applicaties die van die data gebruik maken.




Figuur 1: representatie van de elementen van het LOM datamodel (bron: [1])


Voor een goed begrip van het IEEE LOM datamodel wordt verwezen naar de Best Practice Guide for IEEE 1484.12.1-2002 Standard for Learning Object Metadata. Deze gids is verkrijgbaar bij het IMS consortium, zie [1]. De Best Practice Guide beschrijft een aantal datatypes en standaarden waarop de definities van deze types zijn gebaseerd. Ook beveelt de Best Practice Guide aan om een zogeheten applicatieprofiel op te stellen. In de informatica is een applicatieprofiel een verzameling metadata elementen, policies, en richtlijnen die worden vastgelegd voor een specifieke applicatie. Dit stuk kan worden gezien als een aanzet om een applicatieprofiel op te stellen voor de zoekfunctie van de Nationale Kennisbank.

  1   2   3

  • Metadatering en Classificatie ten behoeve van de Nationale Kennisbank Basisvaardigheden Wiskunde
  • Metadatering
  • Het IEEE-LOM Datamodel

  • Dovnload 0.58 Mb.