Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Mmv workshop 19 – Opleiden praktisch organiseren – Vrijdagochtend

Dovnload 29.95 Kb.

Mmv workshop 19 – Opleiden praktisch organiseren – VrijdagochtendDatum31.07.2017
Grootte29.95 Kb.

Dovnload 29.95 Kb.

MMV Workshop 19 – Opleiden praktisch organiseren – Vrijdagochtend 9-12-16


WAAR WORD JE BLIJ VAN CQ. GEEFT JE ENERGIE OP EEN (OPLEIDINGS)WERKDAG? • Aios: blij en gelukkig iets geleerd

 • Goed gevoel naar huis (iedereen)

 • Samenwerken aan iets moois

 • Begeleiden van aios, nuttig voor patiënten

 • Kennis beklijfd

 • Jonge mensen: samen tot iets komen

 • Hiërarchieloos dag tot goed einde

 • Jonge generatie Y aan boord halen

 • Vakinhoudelijk + begeleiden zelfstandig worden

 • Patiëntenzorg: met zijn allen iets moois, doel voor ogen

 • Mooie klus geklaard

 • Maatwerk in opleiding en daar groei door zien (dat aios dat willen)

 • Cohesie in groep: gaan voor kwaliteit, borgen

 • Meester-gezel

 • Waarom wil je dokter worden, wat voor één

 • Goede werksfeer, humor, dingen overbrengen, positief

 • Schakel tussen aios/opleider en anderen

 • Bruggen slaan naar andere specialismen

 • Goede visitatie

 • Blije opleiders

 • Met jonge mensen samenwerken: input. Kwaliteit zorg stijgt daardoor.

 • Verwondering casuïstiek: dat delen met aios

 • Goed geregelde zaken

 • Toegevoegde waarde aan opleider (randzaken)
VERBIND DIT AAN WAAR JE GOED IN BENT / WAARVOOR JE BENT AANGENOMEN.

DELEGEER OVERIGE ZAKEN WAAR MOGELIJK.


Knelpunten 


Oplossingen 


Knelpunten rondom aios

 1. Eigen verantwoordelijkheid


 1. Beoordelen / inschatten competenties
 1. Individualiseren in de praktijk
 1. Balans onderwijs / praktijk

Knelpunten rondom opleidingsgroep

 1. Verschillen binnen groep in stijl
 1. Feedback hele groep (specialist  aios, aios  specialist, tussen specialisten)

 2. Verschillen in behandelaanpak
 1. Gezamenlijke draagvlak verantwoordelijkhedenOplossingen rondom aios

 • Hulp/coördinatie door gemotiveerde aios

 • Scholing/cursus regelgeving & actie

 • Mentorschap

 • Werkbegeleider

 • Afspraken met aios voor dienst

 • Regelmatig inschatten door opleidingsgroep

 • Veel (kleine) toetsmomenten

 • Productienorm (vaststaand & variabel deel)

 • Los van productie (dus meer geld)

 • Vaste tijden plannen

 • Rondom klinisch werk


Oplossingen rondom opleidingsgroep

 • Hoeft niet erg te zijn, wel uitspreken als bepaalde stijl niet matcht

 • Training feedback geven (specialist  aios, aios  specialist, tussen specialisten)

 • Door EPA’s: hele groep moet mee met besluit, daarvoor feedback merendeel groep nodig

 • Bij vakgroep overleg mondeling aios bespreken (cave meepraten met elkaar)

 • Anoniem via mail (survey monkey) korte vragen-lijst geen respons = geen recht op meepraten
 • Aanwezigheid tijdens onderwijsmomenten: koppelen aan andere bespreking waar specialisten toch bij moeten zijn.

 • Onderwijs geven: alleen gemotiveerde vakgroepleden, anderen andere taken gevenKnelpunten rondom logistiek

 1. Bedrijfsvoering – opleidingstaken – IOP 1. Stage/roosterplanning

 2. Tijds/werkdruk


 1. OndersteuningOplossingen rondom logistiek

 • Draagvlak creëren onder aios, gezamenlijke roosteren

 • Geld voor anios
 • Binnen staf: dedicated tijd voor opleiding (vast dagdeel/vaste uren)

 • Tijd voor supervisie

 • Erkenning/bewustw. dat opleiding tijd kost

 • Input vragen over aios per mail met concrete verbeterpunten


Knelpunten rondom financiën en regelgeving

 1. Wordt het opleidingsgeld echt voor opleiden gebruikt? En hoe te controleren/beïnvloeden?

 2. Hoe om te gaan met “routing” + “worsteling bureaucratie” rondom regelgeving? Informatievoorziening; praktische toepasbaarheid; efficiency.

 3. Werkdruk: hoe hiermee om te gaan bij minder aios-plaatsen?


Oplossingen rondom financiën en regelgeving

 • Transparantie nodig m.b.t. opleidingsgelden (‘jaarverslag’)

 • Coordinatie regelgeving – implementatie – kosten

 • Minder regelgeving
 • Aios productieneutraal werken (streven naar)


Knelpunten rondom COC/Instelling

 1. Onvoldoende coordinatie / afstemming t.o.v. alle kwaliteitseisen waaraan je moet voldoen

 2. Gebrek aan vertrouwen in kwaliteitstoetsen (vinken om te vinken), staat vrijwel los van het primaire proces

 3. Inefficiënt / ambtelijke werkwijze – ongeacht opleidingsgrootte


Oplossingen rondom COC/Instelling

 • Budget voor ondersteuning

 • Coördineren van alle verplichtingen  landelijk

 • Samenwerken binnen OOR-regio (“lenen onderwijskundige van grote opleidingskliniek, discipline overstijgend onderwijs samen)

Overige knelpunten

 • Wie praat er nu eigenlijk met de landelijke politiek?Overige oplossingen

 • Forum Educatorium (psychiaters)

 • Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

 • Eigen beroepsverenigingDelegeren aan / samen met AIOS


Collectief

 • Vertegenwoordiging in COC

 • Andere opleidingsgerelateerde commissies

 • Updaten lokaal opleidingsplan

 • Bijdragen aan PDCA cyclus

 • Bijdragen aan protocollen

 • Roosteren

Individueel

 • IOP

 • EPA’s bespoedigen

 • KPB’s invullen

 • ‘Omgekeerde’ KPB/KOB

 • ‘Verwondermomenten’ inbrengen in ideeenbus

 • Aios als achterwacht


Delegeren aan / samen met andere afdelingen binnen instelling

 • Profielschets voor sollicitatie laten maken (en bespreken met) HR

 • Vakgroepoverstijgend onderwijs

 • PDCA cyclus door ICT gestroomlijnd

 • HR: verlof en PBL-uren (persoonlijk levensloop budget) icm geldende regelgeving


Delegeren aan / samen met ondersteuning (opleidingsondersteuner op afdeling)

 • Introductie

 • Planning

 • Epass/VREST op orde?

 • Uitzetten beoordelingsmails 360°

 • In orde maken visitatiedocumenten

 • Opleidingsvergadering – PDCA-cyclus bijhouden


Delegeren aan / samen met onderwijskundige

 • Ontwikkeling van het onderwijs

 • Ondersteunen bij lokale opleidingsplannen

 • Ondersteuning bij didactische problematiek bij aios/opleider

 • Ontwikkelen van landelijke toetsingen

 • Begeleiden in voorbereiding van CAT’s en presentaties

 • TTT trainingen

 • ExitgesprekkenLennart Rem (onderwijskundige OOR Leiden) en Sabine Donk (beleidsadviseur LUMC /OOR-coordinator Leiden)cid:image579.jpg@14b4f7dc06e244

 • VERBIND DIT AAN WAAR JE GOED IN BENT / WAARVOOR JE BENT AANGENOMEN. DELEGEER OVERIGE ZAKEN WAAR MOGELIJK .
 • Knelpunten rondom opleidingsgroep
 • Oplossingen rondom opleidingsgroep
 • Knelpunten rondom logistiek
 • Oplossingen rondom logistiek
 • Knelpunten rondom financiën en regelgeving
 • Oplossingen rondom financiën en regelgeving
 • Knelpunten rondom COC/Instelling
 • Oplossingen rondom COC/Instelling
 • Overige knelpunten
 • Delegeren aan / samen met AIOS Collectief
 • Delegeren aan / samen met andere afdelingen binnen instelling
 • Delegeren aan / samen met ondersteuning (opleidingsondersteuner op afdeling)
 • Delegeren aan / samen met onderwijskundige

 • Dovnload 29.95 Kb.