Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Mobiele user experience op open dagen 11

Dovnload 245.95 Kb.

Mobiele user experience op open dagen 11Pagina1/16
Datum07.04.2017
Grootte245.95 Kb.

Dovnload 245.95 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


Mobiele user experience op open dagen

V1.11

Colofon


Titel Mobiele user experience op open dagen
Auteur Roy Derriks

Studentnummer 0799407

Jaar van afstuderen 2012

Major Communicatie & Multimedia Design

Minor User Experience Design

Begeleider school #1 Rolf den Otter

Begeleider school #2 Rob van der Willigen

Stagebedrijf EDG Media

Begeleiding bedrijf Marjolein Nadorp

Samenvatting


In deze scriptie geef ik antwoord op de vraag: ‘Met welke factoren creëer je een betekenisvolle en gebruiksvriendelijke beleving voor een mobiele applicatie op een open dag?’ Het afstudeerbedrijf is EDG Media. Ik heb voor EDG media onderzocht hoe zij de doelgroep kunnen voorzien van hulp op open dagen.

User experience design is een ontwerpdiscipline waarbij de gebruiker centraal staat. User experience design kent verschillende competenties, methodieken en deliverables. De belangrijkste methodieken om tot een goede user experience te komen en te waarborgen zijn de context van mobiel en open dagen en de ondersteunende techniek om een applicatie in uit te werken, deze worden in deze scriptie toegelicht.

Er is geen enkele methode die een goede user experience garandeert. De context van het product en de context waarin het product gebruikt word is doorslaggevend in de keuze voor een bepaalde aanpak. Door eigen inzicht moeten er keuzes gemaakt worden over welke deliverables er opgeleverd worden. Dit heeft alles met het concept te maken en werkt voor elke applicatie anders. Een informatieve applicatie vraagt om een andere aanpak dan een applicatie gebaseerd op social media. Alles keuzes die met de applicatie te maken hebben bijvoorbeeld de technische uitwerking wegen mee om tot een goede user experience te komen.

Voorwoord


De afgelopen jaren CMD zijn snel voorbij gegaan. Het was een drukke periode waar geen moment van rust tussen zat. Het beeld van dronken feestvierende studenten ging helaas niet op voor mij en het was hard werken om alle lessen, projecten en huiswerk succesvol af te ronden.

Het was even zoeken naar een afstudeer onderwerp om mijn tanden in te zetten. Ik wilde graag iets doen voor mobiel en EDG Media wilde graag een mobiele applicatie, wat voor applicatie wist EDG Media ook nog niet. Ik ben vrij gelaten om zelf een applicatie te verzinnen en bijpassend onderzoek te kiezen zolang het maar binnen het werkveld van EDG Media viel. Na het onderzoeken van EDG Media en de producten en diensten die zij aanbieden is er uiteindelijk de Open dagen app uitgekomen.

Mijn afstudeerperiode heb ik ervaren als een drukke, stressvolle tijd waarin vele uren hard werken hebben geleid tot deze scriptie en de uitwerking van de open dagen applicatie. De applicatie gaat er ook echt komen en is in ontwikkeling. Ik ben trots op het eind resultaat en alle uren van hard werken op het stage bedrijf, in de avonden en zelfs in de weekenden.

Ik wil iedereen die dit afstudeerproject heeft mogelijk gemaakt bedanken. In het bijzonder EDG Media en mijn begeleiders Marjolein Nadorp en Gosse Vledder voor de kans en het vertrouwen om mijn afstudeeropdracht te realiseren. Verder wil ik alle medewerkers van EDG Media bedanken voor de prettige tijd die ik heb gehad terwijl ik aan mijn afstudeeropdracht werkte. Ik wil de ontwerper bij EDG Media Joost Hekkens en de stagiair die de applicatie technisch uitwerkt Rob Wegner bedanken voor alle grapjes, feedback en gezellige tijd die we hebben gehad als tafelgenoten bij de lunch en tijdens het werk. Mijn afstudeerbegeleider vanuit school Rolf den Otter en mijn 2e begeleider Rob van der Willigen wil ik bedanken voor hun tijd, begeleiding en feedback die ik kreeg tijdens het afstuderen. Als aller laatste wil ook mijn familie bedanken voor de steun de afgelopen jaren.


Inhoudsopgave


Samenvatting 3

Voorwoord 3

Inleiding 7

7

Probleemstelling 7Doelgroep 7

Onderzoeksmethode 8

Doelstelling 8

Conceptueel model 9

Onderzoeksvraag en deelvragen 9

Hoofdvraag 9

Deelvragen 9

User Experience & Design 12

User Experience 12

User Experience Design 13

Usability en gebruikersonderzoek 14

User-Centered Design methodes uit het bedrijfsleven 15

Methodes 16

The User Experience Honeycomb 16

Restructuring the User Experience Honeycomb 17

Elementen van User Experience 18

Conclusie 21

Mobiele context 24

Verschillen in context 25

Context awareness 26

Context open dag 27

Gebruik van mobiele apparaten 27

Kenmerken mobiele telefoon 28

Voordelen mobiele telefoon 30

Nadelen mobiele telefoon 30

De Mythen van mobiele context 33

Overwegingen bij het ontwerpen voor mobiel 34

Eenvoudige mobiele navigatie 34

Minimaliseer invoer op mobiel 35

Ontwerp voor onderbroken mobiele connectiviteit 35

Cross-channel en consistentie 36

Andere overwegingen 36

Conclusie 37

Applicaties 39

Native applicaties 39

Webapplicaties 41

Framework 42

Responsive Web Design 43

Conclusie 44

Case 47


Open dagen app 47

User Interviews: concepten bespreken 48

Keuze open dagen applicatie 48

Onderzoek 49

Needs 51

Requirements 51

Scenario 53

Usability Test resultaten 54

Webapp 55

Schermen open dagen applicatie 56

Eindconclusie 64

Aanbevelingen 65

Bronnen 68


hoofdstukken inleiding.png

Inleiding


Technologische ontwikkelingen blijven maar doorgaan in producten, interfaces en websites. Het onveranderlijke medium is veranderd in een rijke interactieve experience die steeds vaker op meerdere technische producten word aangeboden zoals een desktop, mobiel en zelfs op televisie. Alleen een website is niet meer genoeg anno 2012 de mogelijkheid om een product aan te bieden op verschillende platformen en de vraag erna blijft stijgt. Een product simpelweg laten werken en mooi aankleden is niet genoeg. Daarom word user experience steeds populairder en belangrijker. User experience design speelt hierop in en is een ontwerpdiscipline waarbij de nadruk ligt op user centered design. Dit betekent dat de gebruiker centraal staat, er wordt gekeken naar de belangen en doelen van de gebruiker. Aan de hand van deze belangen en doelen worden ontwerp beslissingen genomen.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

  • Samenvatting
  • Voorwoord
  • Inhoudsopgave
  • Inleiding

  • Dovnload 245.95 Kb.