Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Modellen jaar 2 Administratieve organisatie

Dovnload 9.53 Mb.

Modellen jaar 2 Administratieve organisatiePagina29/63
Datum05.12.2018
Grootte9.53 Mb.

Dovnload 9.53 Mb.
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   63

Reverse logistics
 • Logistieke deeltrajecten:

  1. Inkooplogistiek

  2. Productielogistiek

  3. Distributielogistiek

  4. Reverse logistics   1. Reverse logistics

   2. Logistics omvat de beheersing van de logistieke processen bij het inzamelen, transporteren en verwerken van gebruikte producten en verpakkingen. Reverse logistics is meer dan het recyclen van afvalstromen. Het gaat om het beheersen van verschillende retourstromen. Belangrijk: onderscheidt tussen reverse logistics en green logistics:   3. Binnen de reverse logistics onderscheidt men drie verschillende schakels:

  1. Producentgrondstoffen en halffabricaten; producten van slechte kwaliteit; onverkochte producten.

  2. Distributeur/retailer – product recalls; b2b commerciële retouren; voorraadwijzigingen; functionele retouren.

  3. Consument – b2c commerciële retouren; garantiebepalingen; service returns; end-of-use-retouren; end-of-life returns   1. Cradle-to-cradle = van wieg tot wieg de keten beheersen. Het gaat over het doorbreken van de neerwaartse spiraal die duidt op de afnemende kwaliteit van grondstoffen en producten waarin deze grondstoffen uiteindelijk niet meer bruikbaar zijn en het einde van hun levenscyclus bereiken. Cradle-to-cradle heeft als doel de kwaliteit van grondstoffen en producten te behouden.   2. ??? …   3. Biosfeer   4. Technosfeer

   5. Integraal reverse-logisticsconcept

   6. Voordat het reverse-logisticsconcept ontworpen wordt, is het handig om te weten wat de concurrentiestrategie van een organisatie is. Denk hierbij aan de kostenleiderschap en differentiatiestrategie van Porter. Motieven voor het gebruik van integraal reverse-logisticsconcept zijn: milieu, financiën, marketing en wetgeving.   7. Daarnaast zijn belangrijke aandachtsgebieden bij integraal reverse-logisticsconcept:  • Grondvorm – verschillende partijen die een rol spelen:

   • De laatste gebruiker = consument/bedrijf

   • De inzamelaar

   • De sorteerder

   • De verwerker

   • De eindgebruiker = de fabrikant

  • Besturing – verschil in pull en push benadering, maar ook verschil in vraaggedreven en aanbodgedreven goederenstromen.

  • Informatie – informatiesystemen ontwikkelen op het gebied van reverse logistics. Bijvoorbeeld met behulp van barcoding kunnen producten en onderdelen worden geïdentificeerd.

  • Organisatie – reverse logistics, afzonderlijke functie of geïntegreerd in organisatie?

  • Prestatie-indicatoren – prestaties meten.  • Dimensies in reverse logistics

  • Bij reverse logistics zijn er een aantal basisdimensies te onderscheiden, gebaseerd op:  1. Waarom geretourneerd? (klantperspectief)

  • Twee redenen: ze functioneren niet naar behoren of ze zijn niet langer nodig. Drie categorieën waar retourneren kan plaatsvinden:

   1. Productiereturns

   2. Distributiereturns

   3. Consumentenreturns

  1. Waarom ontvangen? (bedrijfsperspectief)
   Verschillende redenen/drijfveren, bestaande uit:

   1. Economische drijfveren – directe (besparingen op grondstoffen) en indirecte (besparingen op afvalverwerkingskosten) opbrengsten.

   2. Wetgeving – bijvoorbeeld consumentenrechten of milieugerelateerde wetgeving.

   3. Corporate citizenship – het sociale gevoel van een onderneming voor de omgeving waarin zij leeft.

  2. Wat geretourneerd? (productkarakteristieken en producttypen)
   Productkarakteristieken – samenstelling van producten en gebruikerspatroon
   Producttypen – civiele objecten, consumentengoederen, industriële goederen, chemicaliën/olie, verpakking/distributie-items, reserveonderdelen en andere materialen.

  3. Hoe wordt er waarde gecreëerd aan geretourneerde producten?
   Het verzamelen, inspecteren, selecteren, sorteren en het herstel/verwerkingsproces zelf.

  4. Wie zijn er bij de verschillende retourstromen betrokken?

   1. Forward players – leveranciers, producenten, retailers, etc.

   2. Reverse players – gespecialiseerde organisaties, handelaren en logistiek dienstverleners.

   3. Overheden en wetgevers

   4. Opportunistische spelers – stichtingen en goede doelen  • Verpakkingen en logistiek

  • Een verpakking moet beschermen wat ze verkoopt en verkopen wat ze beschermt. Een verpakking heeft verschillende functies:

  • Inhoud beschermen

  • Inhoud een zichtbare en communiceerbare vorm geven

  • Inhoud in hoeveelheden verhandelbaar maken

  • Inhoud verplaatsbaar maken

  • Verpakking moet aan de koper informatie verstrekken over de inhoud

  • Inhoud moet optimaal bruikbaar aangeboden worden

  • De verpakking moet in een industrieel productieproces verwerkbaar en bruikbaar zijn  • Verpakkingen en productielogistiek:

  • Semi-bulk-verpakkingen industriezakken, grote dozen van golfkarton of massief karton,
   meestal gebundeld tot ladingseenheden door middel van
   bijvoorbeeld pallets of slipsheets.

  • Bulk-verpakkingen zijn vaten, palletdozen, grote golfkartonnen containers op pallets,
   flexibele containers en zelfs vrachtcontainers.  • De waarde van een product bepaalt in veel gevallen de keuze van een verpakking.

  • Factoren die een rol spelen bij de keuze van het type productieverpakking:

  • Is het product een vloeistof, poeder of andere vorm?

  • Is het product gevaarlijk, licht ontvlambaar, explosief of geeft het bepaalde reacties?

  • Hoe waardevol is het product?

  • Hoe kwetsbaar is het product?

  • Is het product gevoelig voor licht of warmte?

  • Tast het product bepaalde verpakkingsmaterialen aan of juist andersom?  • Verpakkingen en distributielogistiek:

  • Consumentenverpakkingen afgenomen door gezinshuishoudingen en door institutionele grootverbruikers.

  • Distributieverpakkingen consumentenverpakkingen die worden opgenomen in grote
   verpakkingen ten behoeve van de distributie.  • Factoren die een rol spelen bij de keuze van het type distributieverpakking:

  • RECHT

  • Mogelijkheid kennisname

  • Geen redelijke mogelijkheid geboden kennisname:

  • Uitwerking in 6:234 BW

  • In beginsel terhandstelling (lid 1)

  • Indien redelijkerwijs niet mogelijk: bekendmaking terinzagelegging en kosteloze toezending op verzoek (lid 1 sub b)

  • Na verzoek onverwijld toezenden (lid 2)

  • Toezending hoeft niet voorzover deze redelijkerwijs niet kan worden gevergd (lid 3)

  • Dan: vernietigbaar (artikel 6:233 sub b BW)

  • Uitzondering vernietigbaarheid

  • Uitgezonderd van beroep op vernietigingsgronden:

  • ‘grote’ wederpartijen (6:235, lid 1 BW)

  • ‘Pot verwijt ketel’ (6:235 lid 3 BW)


  1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   63

 • Producent
 • Integraal reverse-logisticsconcept
 • Besturing
 • Organisatie
 • Productiereturns Distributiereturns Consumentenreturns
 • Productkarakteristieken
 • Verpakkingen en logistiek
 • Consumentenverpakkingen
 • RECHT Mogelijkheid kennisname
 • Uitzondering vernietigbaarheid

 • Dovnload 9.53 Mb.