Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Modellen jaar 2 Administratieve organisatie

Dovnload 9.53 Mb.

Modellen jaar 2 Administratieve organisatiePagina41/63
Datum05.12.2018
Grootte9.53 Mb.

Dovnload 9.53 Mb.
1   ...   37   38   39   40   41   42   43   44   ...   63

Week 2 Kwaliteitskenmerken, –modellen en –denkers
 • De 10 kenmerken van een kwaliteitsorganisatie  1. De klant staat centraal

  2. Geen scheidingsmuren tussen afdelingen (suboptimalisatie = één afdeling is beter dan de rest)

  3. Platte organisatiestructuur

  4. Betrokken medewerkers

  5. Geen bureaucratie

  6. Andere gedachtegang over kosten, tijd, kwaliteit

  7. Kwaliteitscultuur

  8. Noodzaak onderkennen van vaardigheden

  9. Participatieve managementstijl

  10. Verder kijken dan de eigen organisatie  • Kwaliteitsmodellen  • Om te komen tot zo goed mogelijke besluiten moeten managers beschikken over informatie = stuurinformatie. Kwaliteitsaspecten van die informatie zijn: juistheid, tijdigheid en volledigheid. Belangrijke kwaliteitsmodellen met betrekking tot besluiten en beschikbare informatie zijn:  • Kritische succesfactoren (KSF)voorwaarden, die van doorslaggevende betekenis zijn voor het realiseren van doelstellingen van een organisatie (zowel strategisch als functioneel). KSF’en komen dus rechtstreeks vanuit doelen en strategie van de organisatie.

  • Kritische prestatiefactoren (KPI) – afgeleid van KSF; grootheden, om sturing in een proces te maken; variabelen, die een indicatie geven over de prestaties van een bepaald proces/product.  • Deming cirkel – Deming was een statisticus en dus iemand van het vastleggen van meetresultaten. Hij ging uit van het simpele principe: kwaliteitszorg is niets meer dan gewoon je werk goed doen. Deming ontwikkelde hiervoor de Demingcirkel: Plan, Do, Check, Act. Daarbij hoort de regelkring: de processen moeten worden bestuurd en beheerst (zie veertien verbeter-punten). Daarnaast moet het HRM goed geregeld worden, want zonder bezieling en kennis van de medewerkers blijven successen uit!  • ISO-normen – gericht op prestatieverbetering van organisatie; het zijn wensen vanuit de klant, vastgelegd in ISO-normen. Let op verschil tussen ISO-normen en absolute normen:

  • ISO-normen

  • Absolute normen

  • Een richtlijn; garandeert dat bedrijfsprocessen volgens een bepaald patroon verlopen. De basis is het kwaliteitshandboek.

  • Een standaard; geeft de eis weer dat een organisatie moet aantonen dat er duidelijke afspraken zijn gemaakt over de wijze waarop wordt gewerkt.

  • Voorbeelden van ISO-normen zijn:

  • ISO 9001:2008: generieke standaard

  • ISO 9004:2000: kwaliteitsmanagement

  • ISO 19011: uitvoeren van audits

  • ISO 14000: milieuzorgsystemen

  • Om te bepalen hoe een organisatie ervoor staat en hoe groot het gat is met de gewenste situatie, onderscheidt het INK-model vijf fasen waarin een bedrijf zich kan bevinden:

  1. Productgeoriënteerdoutput staat centraal

  2. Procesgeoriënteerd – voortbrengingsproces en beheersingsproces daarvan staan centraal

  3. Systeemgeoriënteerd – gehele organisatieprocessen staan centraal

  4. Ketengeoriënteerd – maximaal gebruik van kennis en capaciteiten uit keten

  5. Totale zorg voor kwaliteit – visie en beleid gebaseerd op verantwoording in maatschappij
 • 1   ...   37   38   39   40   41   42   43   44   ...   63

 • Kwaliteitsmodellen
 • Kritische succesfactoren (KSF)
 • Deming cirkel

 • Dovnload 9.53 Mb.