Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Modellen jaar 2 Administratieve organisatie

Dovnload 9.53 Mb.

Modellen jaar 2 Administratieve organisatiePagina6/63
Datum05.12.2018
Grootte9.53 Mb.

Dovnload 9.53 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   63

Randvoorwaarden

 • Functiescheiding – bestaat uit meerdere essentiële functies:

 • Automatisering – tegenwoordig is bijna alles geautomatiseerd. Echter, daarbij zijn de volgende punten van groot belang:

  • Toegangsbeveiliging – voor de veiligheid van een organisatie

  • Autorisaties binnen systeemwel toegang tot systeem, maar met maar een beperkt aantal bevoegdheden. Dit wordt natuurlijk goed in de gaten gehouden, bijv door middel van geautomatiseerde controles.

  • Logging – als er wordt gecheckt wat je op het net van een organisatie hebt gedaan.

  • Volledig en juist invullen van velden

 • Kaders en normen – met betrekking tot kostprijscalculaties, verkoopprognoses, afdelingsbudgetten, begrotingen, etc.

 • Richtlijnen – gaat o.a. over gedragscodes, daarnaast over interne controle (zie hfst. eerder!)

 • Verbandcontroles – o.a. de three-way-match, maar daarnaast ook verbanden (zie later in SV)!

 • Steekproefcontroles - willekeurige controles

 • Oogtoezicht – toezicht houden op processen, systemen en situaties.


Informatie

Opgedeeld in: • Strategische informatievoor de topleiding van belang

 • Tactische informatie – gaat over primair besturen van organisatie

 • Operationele informatie – detailinformatie die nodig is om de organisatie te ‘doen functioneren’.


Processen

Wie (functiescheiding), wat (concrete handeling) en waarmee (informatie)?  belangrijke elementen hierbij zijn: efficiency/interne controle, standaardprocessen en verbanden.


Verbanden

Expliciet aandacht aan controles en afstemmingen die plaatsvinden, zowel in processen zelf als op de administratie  door middel van verbandcontroles.

Verbandcontroles waardekringloop:

Inkoop voorraad bij = crediteuren

Betaling crediteuren af = geld af

Verkoop voorraad af = debiteuren bij (correctie winstmarge)

Incasso debiteuren af = geld bij
Bètaformule - Formule goederenbeweging = beginvoorraad + inkopen – eindvoorraad = verkopen
Typologie

Er zijn veel verschillende soorten bedrijven en instellingen. Er bestaan overeenkomsten tussen deze organisaties, maar vooral ook veel verschillen. Mbv een typologie leer je organisaties vanuit een bepaald perspectief te benaderen en krijg je een brede kennis over het functioneren van bedrijven en instellingen.


Een typologie is een indelingsmethode waarbij bedrijven vanuit een bepaald gezichtspunt worden onderverdeeld in vergelijkbare bedrijven of organisaties. Bv. de typologie van Starreveld (zie week 1).
Risico’s

Beheersen van risico’s, zowel extern als intern.


Week 3 Ontwikkelingen in administratieve organisatieKorte historie

Algemene organisatie is een typisch Nederlands vakgebied. Voor een korte beschrijving van de historie, ga naar blz. 159..


Automatisering

Wordt steeds belangrijker in het bedrijfsleven. Korte historie automatisering: 1. Vanaf 1960 de mainframes en minicomputers.

 2. Vanaf 1980 de personal computer, eerst stand-alone maar al snel in een netwerk.

 3. Vanaf 1995 de interneteconomie.

Binnen bedrijven ontstaan door alle automatisering, ICT afdelingen. Een aantal onderwerpen waarmee de ICT afdeling in aanraking komt zijn:

 • Organisatie / beheer van de ICT

 • Ontwikkeling van nieuwe ICT toepassingen

 • Integratie van gegevens

 • Continuïteit van de ICT

 • Internettoepassingen


Globalisering

Een andere belangrijke ontwikkeling in het bedrijfsleven is globalisering = de wereld wordt steeds kleiner doordat de afstanden vervagen. Gevolg: grensoverschrijdend ondernemen wordt steeds gemakkelijker. Onderliggende krachten die aan globalisering ten grondslag liggen zijn: • Onderliggende krachten

 • Gevolgen bedrijfsleven

 • Gevolgen administratieve organisatie


Regelgeving

 • Corporate governance – het integer en goed managen van een bedrijf (ook wel riskmanagement)

 • SOx (Sarbanes Oxley Act) – Amerikaanse wetgeving waarin is vastgelegd dat bedrijven, die aan de Amerikaanse effectenbeurs genoteerd zijn, een deugdelijk intern financieel controlesysteem moeten hebben.

Algemene economie
Concurrentiepositie

Ondernemingen moeten moeite doen om de gunst van de afnemers te winnen. Er zijn verschillende soorten concurrentie:1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   63

 • Kaders en normen
 • Oogtoezicht
 • Bètaformule
 • Risico’s
 • Regelgeving Corporate governance

 • Dovnload 9.53 Mb.