Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Mogelijk microbiologisch besmet materiaal, ggo-afval of anatomisch afval

Dovnload 16.37 Kb.

Mogelijk microbiologisch besmet materiaal, ggo-afval of anatomisch afvalDatum02.01.2019
Grootte16.37 Kb.

Dovnload 16.37 Kb.

Eenheid Biologische veiligheid, CRISP, FHML, MUMC+

Mogelijk microbiologisch besmet materiaal,

GGO-afval of anatomisch afval
Mogelijk microbiologisch besmet afval wordt als aparte afvalcategorie

ingezameld en verwerkt. In deze categorie wordt onderscheid gemaakt tussen mogelijk besmet afval en afval afkomstig van laboratoria waar gewerkt wordt met genetisch gemodificeerde organismen (GGO).


1 Injectienaalden, scalpels en andere kleine scherpe voorwerpen dienen

apart te worden verzameld in daarvoor bestemde naaldencontainers (1-4 liter).


2 Alle pasteurpipetten, objectglazen, kweekpipetten, kweekflessen,

kleine hoeveelheden humaan materiaal op laboratoria, bloed(producten),

sera, afvalstoffen besmet met pathogene micro-organismen en alle met

bloed/urine verontreinigde reageerbuizen moeten verzameld worden in

speciale blauwe vaten voor specifiek ziekenhuisafval (WIVA vaten). Als het

vat vol is, wordt dit definitief afgesloten door vastklikken van het geel

deksel.
3 Kleine hoeveelheden humaan of dierlijk materiaal zoals bloed of

bloedproducten, sera, verontreinigde watten of verbanden, spuiten zonder

naalden, drains en dergelijke, deponeert U eveneens in de blauwe vaten

voor specifiek ziekenhuisafval.


4 Alle vaste afval afkomstig van laboratoria waar gewerkt wordt met

genetisch gemodificeerde organismen (ML-I, ML-II) moet verzameld

worden in speciale groene vaten voor specifiek ziekenhuisafval. Als het

vat vol is, wordt dit definitief afgesloten door vastklikken van het geel

deksel. Na afsluiten dient u de buitenkant te desinfecteren met 70%

ethanol (30 sec.) en een sticker op het deksel te plakken waarop u het

GGO- of IG-nr van de VROM vergunning voor de werkzaamheden vermeld.

De datum dient door de medewerkers afval te worden ingevuld ivm de

bewaartijd buiten de ingeperkte ruimte.
5 Vloeibaar afval besmet met pathogene en/of genetisch gemodificeerde

micro-organismen dient tenminste 1 keer per week te worden

geautoclaveerd. Daartoe kan het worden aangeboden aan de spoelkeuken

in een metalen container, met het opschrift “GGO” of een Biohazard teken.

Na autoclaveren kunt u het via de gootsteen afvoeren.
6 Vloeibaar biologisch afval, zoals afgezogen media van celculturen dient te

worden gedesinfecteerd door aan het eind van de verzamelperiode een

chloortablet toe te voegen, zodat de eindconcentratie 0.1%/1000 ppm

aktief chloor wordt; overnacht laten staan en vervolgens afvoeren via de

gootsteen.

NB: de gebruikte media bevatten vaak Foetaal Calf Serum; Dit mag niet

worden geautoclaveerd en daarna weggespoeld.
7 Vloeibaar afval besmet met pathogene en/of genetisch gemodificeerde

micro-organismen én carcinogene of reprotoxische stoffen, dient met

chloortabletten te worden gedesinfecteerd (eindconcentratie 0.1% / 1000

ppm aktief chloor) en kan vervolgens in de aangewezen afvalcategorie (5)

als chemisch afval worden opgeslagen. Hierbij mogen geen

sporenvormende micro-organismen gebruikt worden.


8 Vloeibaar afval besmet met pathogene en/of genetisch gemodificeerde

micro-organismen, vermengd met radioactieve stoffen, dient te worden

gedesinfecteerd met chloortabletten (eindconcentratie 0.1% / 1000 ppm

aktief chloor) en vervolgens als radioactief afval te worden behandeld.

Hierbij mogen geen sporenvormende micro-organismen gebruikt worden.
9 Voor vaste stoffen, besmet met pathogene en/of genetisch gemodificeerde

micro organismen én radioactieve stoffen dient u altijd te overleggen met

een stralingsdeskundige of biologische-veiligheidsfunctionaris. Dit in

verband met strikte voorschriften betreffende zowel de bewaartijd van de

micro-organismen en de vervaltijd van de radioactieve component.
NB: Het afval in de blauwe en groene vaten voor specifiek ziekenhuisafval

wordt naar een vuilverbrandingsinstallatie afgevoerd, waar het bij een

extra hoge temperatuur (ca. 1200°C) wordt verbrand.

Per laboratorium moet een contactpersoon aanwezig zijn die het afval

persoonlijk overdraagt, om gevaarlijke situaties met vaten en/of containers met onbekende inhoud te voorkomen. Het mogelijk microbiologisch besmet materiaal, ggo-afval wordt wekelijks opgehaald volgens het schema dat u kunt vinden op de actuele versie van de werkinstructie afval (posters).

Voor tussentijdse urgente gevallen of vragen over dit afval kunt u contact opnemen met de u afdeling RNL, telefoonnummer 81164.Onderdeel van de afvalstoffenregeling laboratoriaDovnload 16.37 Kb.