Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Naam:  Klas: 4  Nummer: 

Dovnload 41.39 Kb.

Naam:  Klas: 4  Nummer: Datum14.09.2017
Grootte41.39 Kb.

Dovnload 41.39 Kb.

logo-zavo-20j.jpg

Schooljaar 2015-2016

Groenstraat 13

Hoogstraat 3

1930 ZAVENTEM


Naam:      

Klas: 4       Nummer:      

Vak: Fysica

Datum:       /       / 2015

Leerkracht: J. WillemsPunten: /

Titel: Project 2 - Energie


Project 2 – Energie deel 2


 • Je maakt dit project zelfstandig.

 • Als er in het document verwezen wordt naar je werkboek, vul je deze pagina's in je werkboek in.Voorbeelden van energievormen
Energie van een voorwerp in beweging.
macintosh hd:users:joke:desktop:schermafbeelding 2015-09-22 om 20.11.24.png
Een golfclub botst tegen de bal en oefent er een       op uit.

Het product ‘      maal      ’ is gelijk aan de verrichte arbeid.

Een bewegend voorwerp bezit energie omdat het arbeid kan verrichten.

Een bewegend voorwerp is dus een       (kies uit: energiebron/energievorm).


macintosh hd:users:joke:desktop:schermafbeelding 2015-09-22 om 20.11.56.png
Stromend water kan       verrichten. Stromend water is dus een       (kies uit: energiebron/energievorm).
macintosh hd:users:joke:desktop:schermafbeelding 2015-09-22 om 20.12.01.png
Stromende lucht of wind kan eveneens arbeid verrichten. De energie van bewegende lucht noemen we ook:      .

De vorm van energie die bewegende voorwerpen bezitten dankzij hun snelheid noemen we bewegingsenergie of      .

Het symbool hiervoor is      .
Energie van een voorwerp in een krachtveld.
macintosh hd:users:joke:desktop:schermafbeelding 2015-09-22 om 20.19.50.png
Een krachtveld is dat deel van de ruimte waarin een kracht werkzaam is.

Zo is er rond de aarde een gebied waar de       werkzaam is. Dat krachtveld noemen we het      .

Een krachtveld kunnen we voorstellen door middel van veldlijnen. In het krachtveld van
 de aarde zijn de veldlijnen de werklijnen van de      . Het zijn rechten door het       van de aarde.

Wanneer een voorwerp zich in een krachtveld
 bevindt, kan het arbeid verrichten en bezit het
 energie.
Wij noemen de vorm van energie die voorwerpen bezitten dankzij het krachtveld waarin ze zich bevinden: potentiële energie.

Potentiële energie heeft het symbool      .

Zwaarte-energie
macintosh hd:users:joke:desktop:schermafbeelding 2015-09-22 om 20.23.04.png
Op het water in een stuwmeer werkt de zwaartekracht. Hierdoor kan het water       verrichten. Eenzelfde hoeveelheid water kan meer arbeid verrichten wanneer het zich in een       (kies uit: hoger/lager) gelegen meer bevindt. Het bezit dan meer       (kies uit: potentiële/kinetische energie).
Zwaarte-energie is dan de       energie die voorwerpen bezitten dankzij het zwaarteveld waarin ze zich bevinden. Zwaarte-energie noemen we ook      .
Van de Graaf generator
Bekijk volgend filmpje: http://www.wezoozacademy.be/fysica/statische-elektriciteit-graaff-generator

Na het bekijken van het filmpje beantwoord je onderstaande vragen.

Waarom werd de Van de Graaff generator ontworpen?

     


Wat wekt de generator op?

     


Hoe wekt de generator dit op?

     


Wat zit er in de cilinder?

     


Uit wat bestaat de lading?

     


Hoe komt het dat de spanning steeds groter wordt?

     


Hoe komt het dat er vonken te zien zijn?

     


Wat gebeurt er met de persoon die op het platform zit waarmee de generator verbonden is?

     


Hoe komt dit?

     


Over welke soort energie gaat het hier?

     


Magnetische energie

macintosh hd:users:joke:desktop:schermafbeelding 2015-09-22 om 20.37.46.png
Hoe werkt een schrootmagneet?

     


Rond een magneet ontstaat een       veld. Voorwerpen kunnen in beweging komen en       verrichten wanneer ze zich hierin bevinden. Magnetische energie is dus       (kies uit: potentiële/kinetische energie).

Magneten oefenen een kracht uit op ferromagnetische stoffen.

Geef vier voorbeelden van ferromagnetische stoffen:


 1.      

 2.      

 3.      

 4.      

Bekijk https://www.youtube.com/watch?v=mjNYU6a_njo

Geef twee voorbeelden van gebruiksvoorwerpen waarin ferromagnetische vloeistof verwerkt zit.


 1.      

 2.      

Wat is ferromagnetische vloeistof?

     
Wat gebeurt er als Lieven Scheire de ferromagnetische vloeistof in een bokaal op een zeer sterke magneet giet?

     


Hoe maken kunstenaars speciale vormen met ferromagnetische vloeistof?

     


Geef een ander woord voor ferromagnetische vloeistof:      .

Veerenergie
macintosh hd:users:joke:desktop:schermafbeelding 2015-09-22 om 20.54.25.png
De veerkracht van een gespannen boog verricht arbeid bij het wegschieten van een pijl.

Elastische vervorming =      

Plastische vervorming =      

Bij een       (kies uit: elastische/plastische vervorming) worden de atomen wat verplaatst t.o.v. elkaar. De bindingskrachten tussen de atomen veranderen hierdoor. Deze werken slechts in een klein veldje rondom elk atoom en zijn dus veldkrachten.

Een ander woord voor veerenergie is      .
Kernenergie
De kern van een       bestaat uit kerndeeltjes, die kernkrachten op elkaar uitoefenen. Elk deeltje bevindt zich in een krachtig kernkrachtveld van de andere deeltjes en bezit daardoor       energie.

Een ander woord voor kernfissie is      .

Wat gebeurt er bij dit proces?

     


Waarvoor wordt dit gebruikt?

     


Een ander woord voor kernfusie is      .

Wat gebeurt er bij dit proces?

     

Waar vindt dit onder meer plaats?     


Inwendige energie
Het symbool voor inwendige energie is:      .

De inwendige energie van een voorwerp is de som van de inwendige kinetische en inwendige potentiële energie.Opdracht
In de naam van de potentiële energie zit dikwijls de naam van de kracht die het krachtveld veroorzaakt.

Vul de tabel aan.
Vorm van potentiële energie

Naam van de kracht

Adhesie-energie

     

     

Cohesiekracht

Elektrische energie

     

     

Kernkracht

Magnetische energie

     

     

Veerkracht

Zwaarte-energie

     


Ethische en milieu-aspecten van de energievoorziening
Energievoorziening en energieverbruik roepen, net zoals andere economische activiteiten, ecologische en ethische vragen op.
 In onze moderne en gemechaniseerde maatschappij kunnen wij niet zonder energiebronnen.
Alle voorspellingen laten voorzien dat het totale energieverbruik nog zal toenemen.

Het grootste deel van onze energie halen wij uit het verbranden van fossiele brandstoffen. Deze zijn:      .

Eens zal deze voorraad uitgeput geraken. We gebruiken nog altijd veel uitputbare energiebronnen.
 Door energiebesparing of efficiënter en rationeler energieverbruik kunnen wij het opgebruiken van die energiebronnen vertragen.


Om onze energievoorziening in de toekomst veilig te stellen, moeten we overschakelen naar onuitputbare energie, ook duurzame of hernieuwbare energie genoemd, zoals: 1.      

 2.      

 3.      
Opdrachten:
macintosh hd:users:joke:desktop:schermafbeelding 2015-09-22 om 21.10.22.png

Zoek op het internet wie James Prescott Joule was en waarvoor hij bekend is.     

In de geologie wordt de continentendrift bestudeerd. De continentendrift is de verplaatsing van continenten ten opzichte van elkaar.De continenten drijven op de halfvloeibare aardmantel. 
Door de stromingen in die aardmantel drijven zij van elkaar weg of naar elkaar toe. Hierdoor kunnen aardbevingen ontstaan, en bergketens en kloven gevormd worden. Welke naam gebruiken we voor de energievorm waardoor deze vervormingsarbeid verricht kan worden?

macintosh hd:users:joke:desktop:schermafbeelding 2015-09-22 om 21.10.28.png

     

 • Punten: / Titel: Project 2 - Energie Project 2 – Energie deel 2
 • Voorbeelden van energievormen Energie van een voorwerp in beweging.
 • Energie van een voorwerp in een krachtveld.
 • Vorm van potentiële energie Naam van de kracht
 • Ethische en milieu-aspecten van de energievoorziening

 • Dovnload 41.39 Kb.