Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


[Naam bedrijf]

Dovnload 6.49 Kb.

[Naam bedrijf]Datum01.08.2017
Grootte6.49 Kb.

Dovnload 6.49 Kb.

[Voorbeeldbrief Aansprakelijk stellen geleden schade via verzekeraar tegenpartij: bij versturen tekens/tekst tussen aanhalingstekens aanvullen en deze tekst verwijderen]

[Naam bedrijf]

[Adres]

[Postcode en plaats]


Betreft: Aansprakelijk stellen geleden schade aanrijding [datum]


[Plaats, datum]

Geachte heer, mevrouw,


Hierbij stel ik u aansprakelijk, als WA-verzekeraar, voor de schade en mogelijk bijkomende schade als gevolg van de aanrijding op [datum] te [plaats]. Hierbij was uw verzekerde met een [autotype] en kenteken [kenteken tegenpartij] betrokken. Mijn auto is een [merk en type+uitvoering auto] met kenteken [uw kenteken].
Ik stel u aansprakelijk voor de aanrijding en schade omdat uw verzekerde [aangeven waarom de tegenpartij schuldig was aan het ongeval].
[optionele toevoegingen:]

  • De reden hiervan is dat [kort noemen], zoals te lezen in het schadeformulier.

  • Ook volgens […andere redenen opvoeren, zoals getuigenverklaringen of een politierapport] is uw verzekerde schuldig aan het ongeval.

Voor meer informatie verwijs ik u naar [als bijlage: een kopie van] het schadeformulier.


De directe schade omvat [omschrijving schade zoals reparatiekosten, medische kosten, inkomstenderving en smartengeld] en bedraagt naar schatting €[bedrag]. Kopieën en rekeningen van taxaties voeg ik bij. Ik verwijs voor de schadevergoeding naar de wet (Artikel 6:162 BW), waarin is opgenomen dat een aansprakelijke tegenpartij alle geleden schade moet vergoeden.
In de bijlagen vindt u een kopie van [aangeven wat van toepassing is:

  • de getuigenverklaring en/of

  • het schadeformulier en/of

  • foto’s/beeldmateriaal en/of

  • het ter plaatste opgemaakte politierapport

  • en/of overig bewijsmateriaal van de schade/ toedracht van het ongeval].

Ik verzoek u mij binnen 14 dagen na dagtekening van een reactie te voorzien op deze brief, ook wat betreft de erkenning van de aansprakelijkheid van uw verzekerde. De totale schadevergoeding van €XXX [indien bekend, bedrag in euro’s] kunt u overmaken op mijn rekeningnummer: [rekeningnummer aangeven, zie voor omrekening van het IBAN nummer de tool].


Met vriendelijke groet,

[Uw naam en handtekening]


[Adres]

[Postcode en woonplaats][Evt. E-mail]

[Evt. Telefoonnummer]


Dovnload 6.49 Kb.