Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Naam contactpersoon: Ik neem het Klein abonnement voor € 76,50 per jaar

Dovnload 22.16 Kb.

Naam contactpersoon: Ik neem het Klein abonnement voor € 76,50 per jaarDatum25.10.2017
Grootte22.16 Kb.

Dovnload 22.16 Kb.Inschrijfformulier educatief abonnement

Naam school:


Adres van kinderdagverblijf/peuterspeelzaal:
Postcode en woonplaats:
Telefoonnummer:
E-mailadres:
Naam directeur:

Naam contactpersoon:

Ik neem het Klein abonnement voor € 76,50 per jaar.

U kunt maximaal één educatief abonnement per instelling aanvragen. U ontvangt gratis maximaal 8 passen voor pedagogisch medewerkers bij het abonnement. Hiermee kunt u per pas 16 boeken lenen voor 6 weken. Daarnaast kunt u materialen lenen uit de vertelcollectie voor 3 weken.


Factuuradres: (indien dit afwijkt van bovenstaand adres graag o.v.v. juiste tenaamstelling, postadres en postcode)

__________________________________________________________________________
Inschrijfformulier passen voor pedagogisch medewerkers


  • Gratis bij Klein abonnement.

  • Maximaal aantal materialen: 16.

  • Uitleentermijn 6 weken voor boeken, 3 weken voor materialen uit de vertelcollectie.

  • Op de pas kunnen alleen jeugdmaterialen geleend worden.

  • De instelling is verantwoordelijk voor de geleende materialen.

  • Bij overschrijding van de leentermijn wordt boete in rekening gebracht conform tarievenlijst.

  • Verlengen kan twee keer. Dit kan via www.bibliotheekzuidkennemerland.nl.

.

NB U kunt ook één naam opgeven voor alle passen. Bijvoorbeeld van de icc- coördinator, leescoördinator of de administratie van de school.
Pas

Naam Leerkracht/docent/pedagogisch medewerker

E-mail contactpersoon*

1.


Coördinator

2.
3.
4.
5.
6.
7.Mail het ingevulde formulier naar educatie@bibliotheekzuidkennemerland.nl


Heeft u nog vragen over de passen of zijn er wijzigingen? Stel uw vraag aan

educatie@bibliotheekzuidkennemerland.nl


o.v.v. naam school, locatie school en groepsvermelding.
Dit abonnement is per wederopzegging geldig. Beëindigen van het abonnement

kan tót 1 augustus voorafgaand aan het nieuwe schooljaar.


o.v.v. naam school, locatie school en groepsvermelding.

*Als u een emailadres invult ontvangt u een inleverattendering wanneer de boeken

verlengd of ingeleverd moeten worden.

  • Naam contactpersoon

  • Dovnload 22.16 Kb.