Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Naam: Evelien de Detter

Dovnload 3.13 Mb.

Naam: Evelien de DetterPagina4/11
Datum05.12.2018
Grootte3.13 Mb.

Dovnload 3.13 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
3.1. AgendaRust, respect, veiligheid en samen

Op de Oostvogel hoor je erbij!

Agenda teamvergadering 4 dinsdag 1 november 2016


15.30-17.00 uur

 1. Welkom; notulen door …..(

 2. Verslag vorige vergadering . Vragen?

 3. Punten uit voorgaande verslagen:

-nadenken over communicatieroute en “overvloed” (?)

-aanpassingen serverindeling Oostvogel (actie loopt via Tamara en Godfried)

-er is behoefte om de woordenschat verder te stroomlijnen

-stand van zaken methodetoetsen inbouwen en Parnassys (Patrick en Wendy))

-behoefte om over de aanpak nieuwsbegrip te praten (staat op agenda)

-behoefte om “klavertje 4” rondom gedragsafspraken op te pakken

-behoefte om eens in het team te praten rondom alles “af willen hebben”

Punten ter informatie:

-er wordt volgende week gestart met aanleg alarmcentrale.

-Wendy is project Bieb op school aan het ordenen; monitor etc.

-voorstel voor uitbreiding aanwezigheid Godfried op Oostvogel

-“mobiliteitsplan”; vraagstelling komt

-de verwachting is dat inspectie rondom april 2017 op bezoek komt in het kader van het

bezoek van eens in de 4 jaar

-we starten met een rondje, bureaustoelen die kapot zijn, te vervangen 1. Rondje nieuwsbegrip en aanpak ( 10 minuten) ……..

Check keuzes ; inhoud, werkvorm, modellen etc….

6) Rondvraag (10 minuten)
9 Op weg naar een zelfsturend team 16.15 uur

Zie bijlage,,
Informatie-uitwisseling n.a.v. vorige vergadering

...”Brug” slaan naar Why, What enWaarom ?


Piramide van Kim” en de relatie waar willen we naar toe? (Zie bijlage)
10 16.40 Spelling …langslopen afspraken vorige keer en praten over lesmodel

16.55 afsluiting en terugblik op de vergadering
17.00 uur afsluiting
Spelling :

Borgen :

 • I.v.m. de doorgaande lijn heeft elke klas het leerstofoverzicht van elke jaargroep op papier.

 • In elke groep zijn de doelen zichtbaar in de klas.

 • Er wordt met de uitlegkaart gewerkt onder de spellingles, niet dagelijks.

 • Huiswerk spelling. In elke groep wordt een kopie van de uitlegkaart en het signaaldictee mee naar huis gegeven om te oefenen. In groep 7-8 wordt er wekelijks een blad spelling als extra huiswerk mee naar huis gegeven.

 • Inventariseren terugkerende begrippen. De termen van de methode worden aangehouden.

 • PI alleen afnemen bij lln waar zorgen zijn m.b.t. lezen-spellen.

 • inzet wisbordjes


Bespreekpunten :


 • Differentiatie lesstof werkboek ; we durven te schrappen.

 • We hebben voldoende kennis van de methode.

 • Vaste kapstokwoorden met afbeelding. Betreft vooral groep 3-6. Patrick en Wendy kijken hier naar.

 • In elke groep nemen we de komende periode twee keer per week een 5-woorden-dictee af m.b.v. het wisbord. In hoeverre gebruiken we hier wel of niet de uitlegkaart bij?


Doel: we willen het spellingsonderwijs effectiever inrichten. Hiervoor gaan we een aantal acties opstellen.

Lesmodel (voorbeeld) in relatie met spelling: (model directe instructie in bijlage)

-kunnen we dit model toepassen op de spellingles? Kan dit ook in combinatieklassen?

-wat moeten we er aan ombouwen?


Model directe instructie voorbeeld van een lesmodel directe instructie:


voorbereiding / start les

Staat/ligt alles klaar?

Is aan alle voorwaarden voldaan?terugblik / voorkennis ophalen

Wat is er in een eerdere fase al geleerd over dit onderwerp?

Waar ging het ook alweer over?oriëntatie / doelstelling

de leerkracht vertelt het doel van de les aan de leerlingenzelfstandige

verwerken

zonder hulp
instructie onafhankelijke groep


instructie en begeleide inoefening

over de inhoud, over het hoe, over klaar, over het lesverloop
helpen met beginnen
zelfstandige

verwerken

zonder hulp
instructie neutrale groep
verlengde instructie

en begeleide inoefening
in kleine groep of individueel
verwerking opdracht

met eventuele hulp
instructie afhankelijke groep1e looproute

feedback / correctie

ondersteunen, motiveren, bijstellen, helpen;

in kleine groep of individueelvoortgang verwerking2e looproute

Feedback op de opdracht/ correctie en controle

ondersteunen, motiveren, bijstellen, helpen;

in kleine groep of individueelafsluiting / nagesprek

over zelfstandig werken als proces (positief en corrigerend)

samen terugblikken; eventueel regels afspreken

Is het doel bereik?!


Zelforganiserend team:
- samenvattend model eerste bijeenkomst


Onderwijsinhoudelijk Beheersmatig (taken verdelen onder teamleden)

Zelforganiserend TeamEigenaarschap Verbondenheid Gedeelde verantwoordelijkheid

Oplossend vermogen betrokkenheid…………………..Directeur: rol

-buitenwereld

-contact bestuur etc.


-verdere bouwstenen…… kritische vragen en feedback
Waar zit besluitvorming?


 • Besluitvorming

 • Controle

 • Waar staat de IBér

 • Waat staat het kind?


Wat hebben we nodig om tot dit concept te komen……?

-plakken we daar een bepaald concept aan vast? Gaan we zelf aan de slag? Vragen we hulp? Geven we het zelf vorm?Welke bedreigingen zien we? Welke kunnen we een plaats geven?

Werknaam voor het vervolg? Liefst met een plaatje

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Dovnload 3.13 Mb.