Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Naam: Evelien de Detter

Dovnload 3.13 Mb.

Naam: Evelien de DetterPagina5/11
Datum05.12.2018
Grootte3.13 Mb.

Dovnload 3.13 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

3.2. VerslagVerslag teamvergadering dinsdag 1 november 2016
Aanwezig : Godfried-Patrick-Monique-Wendy-Evelien


 1. Notulen door Evelien.

 2. Geen opm. verslag vorige vergadering.

 3. Punten uit voorgaande verslagen :
  - Wendy heeft een opzet gemaakt voor de communicatieroute. Zij gaat dit concept nog aanpassen. Zo wordt er gekeken of de ouders de begrippen begrijpen door dit te testen bij twee verschillende ouders. Ook wordt eraan toegevoegd hoeveel kinderen het gezin heeft.

- Communicatieroute/Woordenschat stroomlijnen blijft op agenda staan.

- Alle toetsen zijn toegevoegd aan Parnassys, allen de methode wijzer moet er aan toegevoegd worden. • Serverindeling : Is tot nu toe zo ver mogelijk opgeschoond.

 • Behoefte om over de aanpak van nieuwsbegrip te praten blijft staan.

 • Behoefte om ‘klavertje 4’ rondom gedragsafspraken op te pakken blijft staan.

 • Behoefte om eens in het team te praten rondom alles ‘af willen hebben’.

 1. Diversen :

 • Er wordt komende week gestart met aanleg van de alarmcentrale.

 • Wendy is project Bieb op school aan het ordenen. Er komt iemand langs om de boekenkast op te schonen en alle oude boeken weg te doen. Ook gaat Wendy zich inschrijven als coördinator, waarvoor zij vier middagen een bijeenkomst zal moeten volgen.

 • Godfried heeft voorgesteld dat hij een dag meer op basisschool de Oostvogel aanwezig zal zijn. Dit zal waarschijnlijk toegekend worden.

Zo is er meer ruimte voor de flitsbezoeken. Na ongeveer drie flitsbezoeken, zal er een gesprek plaatsvinden over het onderwijs.

 • Er zal een mail gestuurd worden over het ‘mobiliteitsplan’. Je kunt dan zelf aangeven of je bijvoorbeeld graag een andere groep zou willen of dat je wil switchen van school. Je kunt op die lijst je voorkeur aangeven.

 • De verwachting is dat de inspectie rondom april 2017 op bezoek komt in het kader van het bezoek van eens in de 4 jaar.

 • Er zullen andere bureaustoelen besteld worden.

 1. Nieuwsbegrip

Er is gebleken dat er eigenlijk tijd te kort is ingeroosterd voor het vak nieuwsbegrip. Er zal meer tijd moeten komen voor dit vak, zodat er ook sprake zal zijn van een goed lopende en zinvolle les, waarin alles aspecten aan bod kunnen komen. Dit kan bijvoorbeeld door op vrijdag een half uur extra nieuwsbegrip in te roosteren. Er moet met het team gekeken worden hoe dit georganiseerd kan worden.

Ook is het belangrijk dat er gekeken wordt wat er in groep 1/2 al gedaan wordt rondom nieuwsbegrip. Gebruiken we in groep 1/2 ook al het stappenplan voor begrijpend lezen. 1. Rondvraag :

Wendy :

 • In de lerarenkamer ligt een papier met ‘wist je dat...’. Dit is ter voorbereiding voor de sinterklaasviering. Als iemand nog een ‘wist je dat je’ weet dan kan dit op deze lijst erbij geschreven worden.

 • Dinsdag 8 november haalt Wendy het schoolontbijt pakket op. In de vergadering is besloten dat hier geen lespakket bij nodig is.

9. Zelfsturend team:

Dit is een opdracht die wij eigenlijk even moeten parkeren. In de piramide van

Kim is te zien dat wij nu eigenlijk al bezig zijn met ‘hoe gaan we dat doen’

oftewel ‘de strategie’. Eigenlijk moeten wij nog een laag lager gaan door te


kijken naar onze ‘missie’ oftewel ‘waarom doen we dit?’. We moeten dus gaan
kijken naar hoe wij ons onderwijs willen indelen. Er is wel al gebleken dat we
graag meer de talenten van de kinderen willen benutten en dus de vier groepen

los gaan laten. Dit is wel iets wat pas kan slagen als het hele team hierachters


staat en waarbij er begeleiding moet komen die ons kan helpen om de
verandering ook te laten slagen. Ook moeten de ouders meegenomen worden in
dit proces.
Spelling :

Borgen :

 • I.v.m. de doorgaande lijn heeft elke klas het leerstofoverzicht van elke jaargroep op papier.

 • In elke groep zijn de doelen zichtbaar in de klas.

 • Er wordt met de uitlegkaart gewerkt onder de spellingles, niet dagelijks.

 • Huiswerk spelling. In elke groep wordt een kopie van de uitlegkaart en het signaaldictee mee naar huis gegeven om te oefenen. In groep 7-8 wordt er wekelijks een blad spelling als extra huiswerk mee naar huis gegeven.

 • Inventariseren terugkerende begrippen. De termen van de methode worden aangehouden.

 • PI alleen afnemen bij lln waar zorgen zijn m.b.t. lezen-spellen.

 • Wisbordjes inzetten.

Bespreekpunten :

 • Differentiatie lesstof werkboek ; we durven te schrappen.

 • We hebben voldoende kennis van de methode.

 • Vaste kapstokwoorden met afbeelding. Betreft vooral groep 3-6. Patrick en Wendy kijken hier naar.

 • In elke groep nemen we de komende periode twee keer per week een 5-woorden-dictee af m.b.v. het wisbord. In hoeverre gebruiken we hier wel of niet de uitlegkaart bij?

Lesmodel : er wordt gekeken naar een lesmodel, dat gebaseerd is op combinatiegroepen. Het model directe instructie is namelijk wel een kapstok, maar hierin moet wel geschoven worden om het ook in een combinatiegroep te kunnen gebruiken.

4. Ouder inloop avond


De deur staat iedere dag voor de ouders open op basisschool de Oostvogel. We proberen met het team de drempel zo laag mogelijk te houden, zodat ouders het gevoel hebben gehoord te worden. Ze mogen dan ook iedere dag binnenkomen om aan de leerkrachten iets te vragen.

Aan het begin van het schooljaar is er altijd een geplande ouder inloop avond. Deze avond is geheel vrijblijvend. Op deze avond willen wij de ouders laten zien hoe de school en de klas eruit ziet, maar ook wat hun kind allemaal leert en doet op school. De leerlingen komen dan ook mee, zodat zij zelf dingen kunnen vertellen over de klas.

Op die avond staan er allerlei materialen uitgestalt, zodat de ouders zien waarmee de school werkt. Ze mogen de materialen en methodes bekijken. Het is dan de bedoeling dat de leerlingen hier iets over vertellen tegen de ouders.

Ik zelf was die avond aanwezig in groep 3-4. Ik heb mijzelf dan ook voorgesteld aan de ouders en met hen in gesprek gegaan. De ouders wisten dan ook meteen wie ik was en van wie hun kind dus les krijgt de komende periode.Doel: mijn doel hierbij was om in contact te komen met ouders en in gesprek te gaan met de ouders. De ouders konden op die manier mij leren kennen en ik hen. Ik vind het belangrijk om een goede band op te bouwen met de ouders, omdat zij toch hun kind toe vertrouwen aan mij.


5. Activiteitenmiddag


Op 8 oktober was er op basisschool de Oostvogel een activiteitenmiddag. Deze middag wordt georganiseerd in samenwerking met de ouderraad. Gedurende deze middag zijn er verschillende activiteiten, zoals:
-rommelmarkt
-spelletjes spelen
-rad van fortuin
-sminken
-wafels eten en wat drinken

Deze middag wordt georganiseerd om geld op te halen om vervolgens weer andere leuke activiteiten te kunnen organiseren voor de school. De leerlingen krijgen allemaal een stempelkaart, waarmee zij verschillende spelletjes kunnen spelen. Er was enorm veel opkomst tijdens deze dag. Het was een gezellige middag, waarvan de leerkrachten en de leerlingen zeker genoten hebben. Op de foto’s is dan ook te zien dat het enorm gezellige middag was. Mijn rol tijdens deze middag was sminken. Tijdens het sminken heb ik een betere band opgebouwd met de leerlingen door met hen in gesprek te gaan.Doel: een middag organiseren, waarbij de leerlingen plezier hebben. Ook wordt er geld opgehaald voor de school om vervolgens andere activiteiten voor de leerlingen te kunnen organiseren.1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

 • 4. Ouder inloop avond
 • 5. Activiteitenmiddag

 • Dovnload 3.13 Mb.