Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Naam leerling X klas

Dovnload 37 Kb.

Naam leerling X klasDatum05.12.2018
Grootte37 Kb.

Dovnload 37 Kb.

Logo school
Handelingsplan


Naam leerling

X

Klas

1

Geboortedatum

01-01-1995

Mentor/ Leerkracht(en)

Mentor

Periode

Minimaal half jaar

Zorgcoördinator

Zorgcoördinator

Probleem beschrijving

Beschrijving van de problemen in de huidige school-/thuissituatie:

X doubleert (ondanks voldoende intellectuele capaciteiten) dit schooljaar de eerste klas. X is druk in de klas. Hij reageert impulsief. Zijn werkhouding is onvoldoende. Hij heeft moeite om aan het werk te gaan en te blijven. Hij laat zich graag afleiden en leidt anderen af. Hij heeft grote moeite zijn werk te plannen en te organiseren. Is vaak zijn spullen/boeken kwijt. Bij vakken die X leuk vindt, lukt het nog wel om hem aan het werk te krijgen. Bij vakken die minder zijn interesse hebben of waar hij moeite mee heeft ( de talen) is zijn inzet nihil. Dan volgt hij de instructies van docenten niet op en kan hij brutaal reageren en de les verstoren door b.v. door de klas te gaan schreeuwen. X lokt door zijn impulsiviteit conflicten uit met docenten en medeleerlingen en ziet zijn eigen rol daarin niet. Hij is dan moeilijk op zijn gedrag aanspreekbaar. Huiswerk wordt onvoldoende in de agenda opgeschreven waardoor het niet of nauwelijks wordt gemaakt.

X kan het met zijn klasgenoten in het algemeen wel vinden. Hij heeft humor.

Huiswerk maakt X nauwelijks uit zichzelf. Ouders ervaren ook de nodige problemen met X. Hij luistert slecht en probeert ook thuis de grenzen uit. X luistert beter naar vader dan naar moeder. Ouders zijn erg betrokken bij X en staan open voor ondersteuning.


Eventuele diagnose:

Bij X is in mei 2008 de diagnose ADHD gesteld. Hij is net begonnen met medicatie (Concerta).


Steunfactoren

Risicofactoren

Leerling

Gevoel voor humor

Redelijk contact met klasgenotenImpulsief gedrag

Slechte concentratie

Onvoldoende inzet m.n. bij de talen

Brutale reacties als hij op zijn werkhouding wordt aangesprokenSchool

Kleine klas

Tweewekelijks mentorgesprek


Ouders

Ouders zijn betrokken

Ouders staan open voor ondersteuningMoeder heeft minder grip op X dan vader

DOELEN

Wat willen we bereiken? (concreet beschreven en specifiek gericht op het probleemgedrag/ diagnose)

Doel 1. lange termijn

X uit zich minder impulsief

Doelen korte termijn

- X neemt zijn medicatie op tijd

- X denkt eerst na, voordat hij wat zegt (waardoor minder conflicten ontstaan in de klas)

- X snapt waardoor conflicten ontstaan


Doel 2. lange termijn

X kan zijn schoolzaken beter plannen en organiseren

Doelen korte termijn

- X leert te leren. Hij krijgt daar ondersteuning bij.

Doel 3. lange termijn

X heeft een voldoende werkhouding

Doelen korte termijn

- X concentreert zich beter. Hij richt zich vooral op zijn eigen werk

- X vult iedere dag zijn agenda goed in en maakt zijn huiswerk

- X neemt de juiste boeken /spullen mee naar school/huis

- X gaat uit zichzelf aan het werk. Hij zet zich ook in voor vakken die voor hem minder interessant zijnORGANISATIE

Doel 1. aanpak

Als X vergeten is zijn medicatie in te nemen, doet hij dit alsnog. Als X conflicten heeft bespreekt hij met zijn mentor wie wat gezegd/gedaan heeft en welke rol X daar zelf in heeft gespeeld en wat hij kan doen om dergelijke conflicten te voorkomen .

Door wie

X en mentor

Wanneer

indien nodig

Evaluatie op

in mentorgesprek

Doel 2. aanpak

X krijgt een studievaardigheidstraining

Door wie

Wordt door school georganiseerd. Mentor houdt vinger aan de pols.

Wanneer

vanaf begin van het schooljaar

Evaluatie op

na afloop training en in mentorgesprek

Doel 3. aanpak

X krijgt een plaats voorin de klas naast een rustige klasgenoot. Als X druk is maakt de docent hem daarop opmerkzaam. Zonodig mag X op de gang werken als zijn onrust/afleidbaarheid te groot is. Mentor controleert dagelijks na de laatste les aan de hand van het klassenboek of X zijn agenda goed heeft ingevuld. In de mentorgesprekken is de werkhouding van X vast gespreksonderwerp.

Door wie

X, mentor en docenten

Wanneer

vanaf begin schooljaar

Evaluatie op

in mentorgesprek

Gezien/besproken met ouder(s) d.d. datum

(Telefonisch besproken) data:
Handtekening ouders:
Handtekening school:


evaluatie

Datum evaluatie:

Deelnemers:

Toelichting:


behaalde doelen

Zijn de doel(en) behaald? (beschrijf hier de doelen en geef de resultaten, evalueer ook op de aanpak)


Doel 1. lange termijn
Doelen korte termijn
Resultaat
Evaluatie op aanpak
Doel 2. lange termijn
Doelen korte termijn
Resultaat
Evaluatie op aanpak
Etc.beslissing

Toelichting:

afspraken

Aandachtspunten en afspraken voor de komende periode. (afspraken voor de komende periode, nieuwe doelen die worden toegevoegd e.d. en wanneer de volgende evaluatie plaatsvindt)
Nieuw handelingsplan of toegevoegde doelen:


Gezien/besproken met ouder(s) d.d. datum

(Telefonisch besproken) data:
Handtekening ouders:
Handtekening school:

Dit format handelingsplan wordt aangeboden door het Samenwerkingsverband Amsterdam, juli 2009

  • Naam leerling X Klas
  • Periode Minimaal half jaar Zorgcoördinator
  • Steunfactoren Risicofactoren Leerling
  • DOELEN Wat willen we bereiken
  • Doel 2. lange termijn X kan zijn schoolzaken beter plannen en organiseren
  • Doel 3. lange termijn X heeft een voldoende werkhouding
  • ORGANISATIE Doel 1. aanpak

  • Dovnload 37 Kb.