Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Naam schuldeiser

Dovnload 5.93 Kb.

Naam schuldeiserDatum05.12.2018
Grootte5.93 Kb.

Dovnload 5.93 Kb.

[Naam schuldeiser]
[Afdeling/contactpersoon indien bekend]
[Adres, bij voorkeur postbusadres]
[Postcode en plaats]

[uw woonplaats], [dag maand jaar]

Onderwerp: verlaging van mijn maandelijkse aflossing
Kenmerk van uw vordering: [dossiernummer/relatienummer/klantnummer etc]

Geachte heer, mevrouw,

Op dit moment ben ik niet in staat de huidige aflossing van € [bedrag] per maand aan uw vordering op te brengen. De reden hiervan is dat [persoonlijke reden(en) aangeven ].

Volgens mijn berekening (zie bijlage) ben ik wel in staat tot een aflossing van € [bedrag] per maand. Ik verzoek u dan ook om de maandelijkse aflossing tot dit bedrag te verlagen.

Zodra er wijzigingen plaatsvinden in inkomsten of vaste lasten, en een hogere aflossing mogelijk is, zal ik u hierover onmiddellijk informeren.

In afwachting van uw reactie op dit voorstel,

Hoogachtend,

[Naam]


[Adres]
[Postcode en plaats]
[Geboortedatum]


Bijlage: Berekening aflossingsruimte en overzicht schuldeisers


Dovnload 5.93 Kb.