Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Naam: Sophie Liselotte Reinders

Dovnload 71.12 Kb.

Naam: Sophie Liselotte ReindersDatum17.04.2017
Grootte71.12 Kb.

Dovnload 71.12 Kb.

Personalia
Naam: Sophie Liselotte Reinders

Geboortedatum: 19-10-1984

Geboorteplaats: Rotterdam

Nationaliteit: Nederlandse

Adres: Poortstraat 86

3572 HM Utrecht

Telefoonnummer: 06-45422335

E-mailadres: s.reinders@let.ru.nlWebsite www.sophiereinders.nl

Twitter @sophieliselotte

Opleidingen


november 2011-  Promotie-onderzoek, Sharing and shaping culture. Women’s alba as social objects, ca. 1570-1630, Radboud Universiteit Nijmegen (geplande inleverdatum: 1 augustus 2016)

2011  MA Research (cum laude) Nederlandse letterkunde, Universiteit van

Amsterdam

2008  BA (cum laude) Nederlandse taal en cultuur met minor Europese

Studies, Universiteit van Amsterdam

- 2006: propedeuse (cum laude) Nederlandse taal en cultuur

2004-2005  Minor Wijsbegeerte, Universiteit van Tilburg, (vakken: wetenschapsfilosofie, logica, sociale filosofie,  antropologie en antieke wijsbegeerte)

1997-2003  Gymnasium (Stedelijk Gymnasium Breda)
PublicatiesArtikelen & hoofdstukken in boeken


 • (te verschijnen) ‘Vertu versus deugd. Noble Women and the French language in the Eastern Netherlands around 1600’, in: Madeleine van Strien-Chardonneau & Marie-Christine Kok Escalle (eds.) Le français langue de l’intime, Amsterdam University Press, p. 42-58.

 • ‘Sharing is in our DNA. Women’s alba amicorum as places to build and affirm group identities.’ Intersections volume Identity, Intertextuality, and Performance in Early Modern Song Culture, Brill Uitgevers, Leiden 2016, p. 150-177.

 • ‘Adellijke vriendschap en verwantschap rond 1600: de familie van Arnhem’, Jaarboek Gelre (2015), p. 135-169.

 • Bijdragen aan De Leeslijst (Nina Geerdink, Jos Joosten en Johan Oosterman eds.), VanTilt 2015:
  – ‘Vive le geus!’: het Wilhelmus (1577/1578)
  – ‘Het gevaar van verdraagzaamheid’: D.V. Coornherts Zedekunst dat is wellevenskunst (1586)
  – ‘Roosjes verwelken, scheepjes vergaan’: Rutghera van Ecks album amicorum (1598-1632)
  – ‘Liefdeslessen in tekst en beeld’: P.C. Hoofts Emblemata Amatoria (1611)
  – ‘Niets is zonder betekenis’: Roemer Visschers Sinnepoppen (1614)
  – ‘Make love not war’: Mattijs van der Merwedes Uyt-heemsen oorlog ofte Roomse min-triomfen (1651)
  – ‘Man en vrouw aaneengesnoerd door vaste trouw’: Jan Luykens Duytse lier(1671)
  – ‘Voortrekker in de jeugdliteratuur’ Hieronijmus van Alphens Kleine gedigten voor kinderen (1778-1782)

 • ‘Zonder eer geen adel. Het album amicorum van Henrica van Arnhem.’ In: Virtus. Journal of Nobility Studies 20 (2013), p. 196- 209. 

 • [met Frans Wetzels] ‘Min in ’t Lazarus-Huys en Die Liebe im Narrenhaus. Een vergelijking tussen Focquenbrochs toneelstuk en Gottlieb Stephanies libretto.’ In: Fumus. Tijdschrift van de Stichting Willem Godschalck van Focquenbroch. Jaargang 10, december 2012, p. 12-22.

 • [met Frans Blom] ‘Men zou Virgilius zien opgaen in zijn’ tolck. De functie van Vergilius in het artistiek ondernemerschap van Joost van den Vondel.’ In: De zeventiende eeuw. Themanummer: Loopbaan en carrière in de Gouden Eeuw. Jaargang 27, december 2011, nummer 2, p. 194-213.

Recensies
 • (te verschijnen) Recensie van Jean Strengs ‘Leven naar Staatsgelegenheid. Gelderse en Overijsselse adellijke vrouwen (1600-1850)’, in: Jaarboek Gelre (2016).

 • (te verschijnen) ‘Ik verlang ernaar van mijzelf los te komen’. Jurgen Pieters’ worsteling met Constantijn Huygens, Spiegel der Letteren (2016-1).

 • ‘De reanimatie van een onbeweeglijk en onbenaderbaar historisch beeld?’, recensie van A. Agnes Sneller, De Gouden Eeuw in gedichten van Joost van den Vondel (1587-1679). in: Spiegel der Letteren 57 (2015) 3, p. 348-351.

 • ‘Een actueel debat over de jacht in Nederland? Ken de geschiedenis!’, recensie voor historici.nl.

 • ‘Een wapen tegen de valkuilen van alledag’, recensie van Anneke Fleurkens, ‘Brabbeling. Een bloemlezing uit het werk van Roemer Visscher’. in: Spiegel der Letteren 56 (2014) 4, p. 553-556. 

 • “Dan zou ik mijn boek vertalen in ’t Maleis, Javaans, Soendaas, Alfoers, Boeginees, Bataks…” [Bespreking van Grave, J., O. Praamstra, H. Vandevoorde (Hrsg.).150 Jahre Max Havelaar. Multatulis Roman in neuer Perspektive.] Voor Neder-L. (4 oktober 2012).

 • Bespreking van Jaap Graves Na de roes. Over verbeeldingskracht en utopieën in de literatuur. Voor Neder-L. (16 juli 2012).

Lezingen (selectie)1
 • ‘Staren middeleeuwse vrouwen alleen maar uit het raam?’, presentatie Faces of Science, KNAW, Trippenhuis Amsterdam, 6 februari 2016

 • ‘Media Creativity in Youngsters’ Networks: Old and New Texts in Alba Amicorum’, Conference ‘Knowledgeable Youngsters’ on early modern youth literacies, Utrecht University, 26-27 juni 2015

 • ‘The Power of the Weak. The cultural horizon and influence of early modern Dutch noble women in their private lives’, Nijmegen/Hopkins Conference on Early Book Culture in Late Medieval and Early Modern Europe, Nijmegen, Radboud University, 1-3 juni 2015

 • ‘The networks of Dutch young noblewomen in the late sixteenth and early seventeenth century.’ Conference MiddleWomen Networking and cultural mediation with and between women. Brussels, Belgium, 7- 8 mei 2015, 7 mei 2015

 • ‘Goede ideeën veranderen de wereld of over hoe te leren van je fouten’, Meertens Instituut Amsterdam, Luid zingend op een ijsschots de zomer tegemoet: de toekomst van de geesteswetenschappen, 1 april 2015

 • ‘Amicitia and Memoria: Expressing and Preserving Memories of Collective Identities in Dutch Women’s Alba Amicorum’, The 61st Annual Meeting of the Renaissance Society of America, 26 maart 2015, Humboldt Universität, Berlijn. (panel: Amicitia and Memoria: Alba Amicorum and the Itinerary of Renaissance Humanism), 26 maart 2015 

 • ‘Drowning in Transcribing, Categorizing, Counting, and Describing: Digital Tools for Alba Amicorum’, Nijmegen/Hopkins Conference on Early Book Culture in Late Medieval and Early Modern Europe,
 Johns Hopkins University, Baltimore (VS), 21 januari 2015

 • ‘Wie wil trouwen, zingt? Jongerencultuur in vrouwenalba amicorum’, Promovendisymposium Huizinga Instituut, Hoorneboeg, Hilversum, 15 oktober 2014. Referent: Prof. dr. Els Stronks (UU)

 • ‘Vrouwenalba amicorum als spiegels van de vorming, expressie en bevestiging van (adellijke) normen en waarden’, Congres Werkgroep Zeventiende Eeuw Een Gouden Leertijd. Opleiding en vorming van jongeren binnen en buiten de universiteit in de zeventiende-eeuwse Nederlanden, Rijksuniversiteit Groningen, 30 augustus 2014 

 • ‘The album amicorum and life of Catharina van Eck’, Congres Currect research in German and Dutch literature: Freie Universität Berlin meets Radboud Universiteit Nijmegen, Freie Universität Berlin, Berlijn, 15 mei 2014 

 • ‘Theoretische verkenningen rondom vrouwenalba amicorum’, Promovendicursus Onderzoeksschool Mediëvistiek, Universiteit Utrecht, 8 oktober 2013 

 • ‘Het album amicorum van Rutghera van Eck’, congres van de Werkgroep Zeventiende Eeuw: De zingende Nederlanden, Koninklijke Bibliotheek, Den Haag, 24 augustus 2013 

 • Posterpresentatie onderzoek vrouwenalba amicorum, Dag van de Medioneerlandistiek, Universiteit Utrecht, Utrecht, 13 juni 2013 

 • ‘Mapping social networks: remediation of Dutch alba amicorum in today’s social network mapping services’, The 48th International Congress on Medieval Studies. Session Critical Remediation: Intersections of Medieval Studies and Media Theory, Kalamazoo (Michigan, VS), 10 mei 2013 

 • ‘Vrouwenalba amicorum. Vroegmodern sociaal medium?’, Charles University (Karelsuniversiteit), Praag, Tsjechie, 28 april 2013 

 • ‘‘‘De tweede dag van vasten, hebben wij dit geschreven als gasten”. Vrouwenalba als sociale objecten’, Studiedag Middeleeuwen met als thema Feest, Radboud Universiteit, Nijmegen, 1 maart 2013 

 • ‘Alba amicorum. Over de (on)mogelijkheden van een bron’, symposium Alba amicorum. Over de mogelijkheden van een bron, Radboud Universiteit, Nijmegen, 16 november 2012 

 • ‘Als de vrouw van huis zou zijn. Over het verschil tussen mannen- en vrouwenalba amicorum’, Studiemiddag van de Stichting Vrouwengeschiedenis Vroegmoderne tijd, Utrecht, 9 november 2012 

 • ‘Mapping social networks: an ordinary habit. Women’s alba amicorum as places to build and affirm group identities’, International Congres Identities, Intertextuality and Performance in Song Culture (c. 1500 – c. 1800), Goethe Instituut, Amsterdam, 18 oktober 2012 

 • ‘“Men zou Vergilius zien opgaen in zijn’ tolck”. De functie van Vergilius in het artistiek ondernemerschap van Joost van den Vondel’, congres van de Werkgroep Zeventiende Eeuw met als thema Loopbaan en carrière in de Gouden Eeuw, Vrije Universiteit, Amsterdam, 28 augustus 2010 


Onderwijs, workshops, scriptie- en stagebegeleiding


 • (2016) Begeleiding Masterscriptie Willemijn Krabbenborg over de wisselwerking tussen het schilder- en het schrijverschap in de literatuur van Samuel van Hoogstraten

 • 2015-2016 Gastcollege ‘Geesteswetenschappen en samenleving’ (geesteswetenschappers in de media/het aanspreker van een groot publiek, valorisatie), core curriculum Geesteswetenschappen, BA3 Duitse taal en cultuur, (bij René Gerritsen)

 • 2015-2016 (met Miranda Bloem), minorcursus De stad centraal. Antwerpen 1300-1585, hoor-en werkcolleges, B2/B3, Radboud Universiteit Nijmegen

 • 2015-2016 minorcursus vroegmoderne letterkunde: Humor en satire in de vroegmoderne tijd, B2/B3, Radboud Universiteit Nijmegen

 • 2015-2016 Letterkunde 2: Renaissance en Gouden Eeuw, hoor- en werkcolleges literatuurgeschiedenis, B1 Nederlandse taal en cultuur, Radboud Universiteit Nijmegen. Tevens coördinatie cursus en colleges literatuuranalyse en literatuurtheorie

 • Workshop docentendag (19 januari 2016), de totstandkoming van De Leeslijst

 • 2014 – 2015 (8 juni 2015) Hoorcollege voor Studiecheck. College over het (historisch) letterkundeonderwijs aan aankomende studenten Nederlandse taal en cultuur

 • 2014 – 2015 (6 maart 2015) Gastcollege Geesteswetenschappen en samenleving (geesteswetenschappers in de media/het aanspreker van een groot publiek/valorisatie), core curriculum Geesteswetenschappen, BA3 Nederlandse taal en cultuur, (bij Nina Geerdink)

 • 2014 – 2015 (4 maart 2015) Gastcollege Geesteswetenschappen en samenleving (geesteswetenschappers in de media/het aanspreker van een groot publiek/valorisatie), core curriculum Geesteswetenschappen, BA3 Geschiedenis (bij Stefaan Marteel)

 • 2014 Begeleiding stage master Letterkunde, programma Middeleeuwse en vroegmoderne letterkunde. Moniek Hueting bij het Gelders Archief

 • 2014 – 2015 Gast(werk)colleges, Literatuurgeschiedenis 1, deel 2: Renaissance en Gouden Eeuw, B1 Nederlandse taal en cultuur (vervanging Martine Veldhuizen)

 • 2014 – 2015 Organisatie cursus ‘lezen zestiende-eeuws schrift’. In samenwerking met Johan Oosterman, Jan Kuys en de onderzoeksschool mediëvistiek

 • 2013 – 2014 (4 februari 2014) Gastcollege Forschungsmethoden Deutsch, B2 Duitse taal en cultuur, Radboud Universiteit Nijmegen

 • 2012 – 2015 Begeleiding studenten Honours Academy:
  – Lidewij Nissen (2014)
  – Kelly Kuenen (2013)

 • 2013 – 2014 Werkgroepen Literatuurgeschiedenis 1, deel 2: Renaissance en Gouden Eeuw, B1 Nederlandse taal en cultuur, Radboud Universiteit Nijmegen

 • 2013 – 2014 Begeleiding masterscriptie Eline Andriesse. Scriptie Koene ridders en Schone jonkvrouwen. Een casestudy naar genderconstructie in vier vroegmoderne vrouwenalba

 • 2012- 2013 Werkgroepen Literatuurgeschiedenis 1, deel 2: Renaissance en Gouden Eeuw. B1 Nederlandse taal en cultuur, Radboud Universiteit Nijmegen

 • 2012 – 2013 Begeleiding bachelorscriptiewerkgroep vrouwenalba amicorum:
  – Kelly Kuenen, scriptie Man versus vrouw. Het verschil tussen inscripties van mannen en vrouwen in vier vrouwenalba uit de 16e en 17e eeuw
  – Tessa Kleijn, scriptie Brandende liefde en eenzame dood. Liederen in 16de-eeuwe alba amicorum
  – Inge van Luijtelaar, scriptie Het album amicorum van Jeanne van Horne

 • 2012-2013 (31 januari) Workshop onderzoek naar vrouwenalba amicorum, Neerlandistiek in het Nieuws, Nederlandse taal en cultuur, Radboud Universiteit Nijmegen

Organisatie
 • Studiemiddag ‘Emoties in de vroegmoderne tijd‘, SVVT, Amsterdam, 6 november 2015

 • Internationaal congres Books and their readers (1400-1800), Johns Hopkins University en Radboud Universiteit, 19-21 januari (Hopkins) en 1-3 juni (Radboud Universiteit) 2015

 • Sessie over alba amicorum voor The 61st Annual Meeting of the Renaissance Society of America. Panel met lezingen van Earle Havens (Johns Hopkins University), Eva Raffel (Herzogin Anna Amalia Bibliothek / universiteit van Tübingen) en mijzelf, Humboldt Universität Berlijn, 26 maart 2015

 • Bijeenkomsten en digitaal platform voor lezen van Oud Schrift voor promovendi, 2015

 • Studiemiddag ‘Thuis in vroegmodern Nederland’, SVVT, Utrecht, 21 November 2014

 • Studiemiddag ‘Criminele vrouwen’, SVVT, Gevangenpoort Den Haag, 4 april 2014

 • Seminar lezen van oud schrift onder leiding van Jan Kuys en Johan Oosterman voor promovendi en RMA-studenten uit Nederland. Radboud Universiteit Nijmegen, Koninklijke Bibliotheek Den Haag, Gelders Archief Arnhem, 2013

 • Symposium Alba amicorum. Over de mogelijkheden van een bron, Radboud Universiteit Nijmegen, 16 november 2012


Nevenfuncties


 • 2014 – heden
  Bestuurslid Werkgroep Adelsgeschiedenis

 • 2013-heden
  Freelance schrijfster voor onder meer Gen. Tijdschrift voor familiegeschiedenis.

 • 2013 – heden
  Bestuurslid (secretaris) Stichting Vrouwengeschiedenis van de vroegmoderne tijd (SVVT)

 • 2012 – 2016
  Bestuurslid Graduatie School for the Humanities, Radboud Universiteit Nijmegen, voorzitter POL, Promovendi Overleg Letteren

 • 2012-2015
  Hoofdredacteur InPress, Promovendi Magazine Radboud Universiteit Nijmegen

 • 2011- 2014
  Redacteur van Fumus. Tijdschrift van de Stichting Willem Godschalck van Focquenbroch

Prijzen
Verkozen tot een van de Faces of Science (lichting 2016) van de Koninklijke Academie van Wetenschappen:https://www.knaw.nl/nl/prijzen/prijzen/faces-of-science
Lidmaatschap
Huizinga Instituut voor Cultuurgeschiedenis
Onderzoeksschool Mediëvistiek
Werkgroep zeventiende eeuw
Renaissance Society of America (RSA)
HLCS Research Group Medieval and Renaissance Studies 
Werkgroep adelsgeschiedenis (bestuurslid)
Stichting Vrouwengeschiedenis van de Vroegmoderne Tijd (SVVT) (bestuurslid: secretaris)
Stichting alba amicorum
Stichting FUMUS, Stichting Willem Godschalck van Focquenbroch
Valorisatie

Ervaring publieke optredens en sociale media
Vanaf de start van mijn onderzoek heb ik een groter publiek bij mijn onderzoek proberen te betrekken, omdat ik het belangrijk vind dat (geestes)wetenschappers hun onderszoeksresultaten (leren) vertalen naar een groter publiek en zich actief mengen in het maatschappelijk debat. Mijn onderzoek naar ‘sociale media van 400 jaar geleden’ leent zich uitstekend als vertrekpunt voor discussies omtrent de functie en werking, de voordelen en gevaren van ‘social network mapping services’ als Facebook; voor discussies over de bewegingsvrijheid van vrouwen in het verleden en nu, etc. Doordat het een aantrekkelijk en voor veel mensen herkenbaar onderwerp is, is het bovendien zeer geschikt om scholieren, studenten en andere geïnteresseerden te laten kennismaken met historisch letterkundig onderzoek in het algemeen en het type vragen dat wij aan historische literaire teksten stellen. Ontwikkelingen rond mijn onderzoek – publieke optredens, publicaties, etc. – houd ik bij en verspreid ik via mijn eigen website sophiereinders.nl. Tevens ben ik actief op Twitter (@sophieliselotte) waar ik berichten plaats over mijn eigen onderzoek en historisch en literair historisch onderzoek van anderen.
Onderzoek in de mediartv oost, overijssel vandaag


 • 13 februari 2016 verscheen een interview met mij over mijn onderzoek in weekblad Elsevier, geschreven door Elsevier journaliste Nikki Sterkenburg.

 • 28 februari 2015 was ik te gast in de uitzending van het radioprogramma Spijkers met Koppen (VARA) waar Jan Jaap van der Wal mij interviewde over mijn onderzoek. In het afsluitende Spijkerlied werd ‘flirten van vrouwenalba tot Tinder’ bezongen.

 • Naar aanleiding van het artikel in de Twentsche Courant werd ik uitgenodigd door RTV Oost op 18 februari 2015 om live in de studio de album-meisjes te presenteren.

 • Op 18 februari 2015 verscheen er een artikel over mijn onderzoek in de Twentsche Courant Tubantia met speciale aandacht voor de ‘Overijsselse alba’ die op kasteel Twickel in Delden bewaard worden.

 • 29 juli 2013 schreef De Gelderlander over mijn onderzoek naar aanleiding van het door mij gelegde verband tussen schilderijen die op kasteel Doddendael (bij Ewijk) hangen en het album amicorum van Walraven van Stepraedt.

 • Op 27 februari 2012 plaatsten Historiek en Quest berichten op hun websites over mijn project. Deze aandacht kwam voort uit een persbericht dat ik via de Radboud Universiteit naar buiten gebracht had.

 • Op 27 februari 2012 heeft Johan Oosterman namens ons beiden tijdens een radio-uitzending van Omroep Brabant verteld over vrouwenalba en onze toekomstplannen voor crowdfunding.

 • Op 25 februari 2012 ben ik in het NCRV radioprogramma Cappuccino (radio 2) over ‘de Facebookgeneratie van de zestiende eeuw’ geïnterviewd.

 • Op 24 februari 2012 schreef de Volkskrant in het Media-katern over mijn albumproject.

Zie voor PDF’s van de hierboven genoemde artikelen en vindplaatsen van de radio-en televisie-uitzendingen: https://sophiereinders.wordpress.com/valorisation/onderzoek-in-de-media/


Populair wetenschappelijke publicaties


 • Vanaf 15 maart: actief als blogger op Kennislink als onderdeel van het project Faces of Science. Profiel, filmpje en blogs te zien via: http://www.kennislink.nl/facesofscience/wetenschappers/sophie-reinders

 • ‘Mijn oma was dus een vluchteling’. Interview met journaliste Dominique van der Heyde, Gen Magazine. Tijdschrift voor familiegeschiedenis, maart 2016
 • Sneak a Peek at the Facebook of 400 Years Ago’. Te raadplegen via: http://www.messynessychic.com/2015/09/25/sneak-a-peek-at-the-facebook-of-400-years-ago/

 • Wat was de naam van Christiaan?’ Interview met Annemieke van der Vegt, Gen Magazine. Tijdschrift voor familiegeschiedenis, september 2015

 • Rood-wit-blauwe vlaggetjes tussen het puin. Herinneringen aan de bombardementen op Doetinchem in 1945’, Gen Magazine. Tijdschrift voor familiegeschiedenis, juni 2015

 • Van 1615 tot 2015: waarom en hoe gebruiken wij sociale media?’, in: VakTaal, 2015, 2, p. 4-5.

 • Mapping Social Networks: An Ordinary Habit. A comparison between ‘old’ and ‘new’ social network mapping services’, in: InPress. PhD Magazine Radboud University, winter 2014

 • ‘“I wasted my bad words on shale gas.” Roos Vonk on Social Media. Interview met professor Roos Vonk, InPress. PhD Magazine Radboud University, december 2014

 • Als liefde met liefde beloond mag zijn. Sporen van vergeten vrouwen in vrouwenalba amicorum (ca. 1570-1620)’, in: Boekenwereld, 2013-1, maart 2013, 32-38

 • Dienen met mooie woorden. Alba amicorum van vrouwen: eeuwenoude vriendschapsboekjes’, in: Genealogie. Tijdschrift voor familiegeschiedenis. Jaargang 18, 4, december 2012, p. 22-25

 • Dames uit de zestiende eeuw op Facebook’, in: VakTaal, 2012, 1, p. 14-15Valorisatie overig
Publiekslezingen en evenementen
Ik geef regelmatig lezingen tijdens of ben te gast bij evenementen die bedoeld zijn voor een groter publiek. Zo was ik bijvoorbeeld in maart 2015 te gast bij de talkshow Autoloze Zondag van literair productiehuis Wintertuin in Nijmegen en gaf ik op 22 september 2015 tijdens Aan ’t Woord een lezing in de Openbare Bibliotheek van Amsterdam. Selectie van de door mij gegeven publiekslezingen:


  • ‘De geschiedenis van het poesiealbum’. Lezing voor Vrouwen van Nu, Enter, 18 januari 2016

  • ‘Rutghera van Eck en haar boeken’, Geschiedeniscafé n.a.v. het congres The Europe of Women, Museum Het Valkhof, 27 november 2015

  • ‘Waarom gebruiken wij sociale media?’, Aan ’t Woord, lezing Openbare bibliotheek Amsterdam, 22 september 2015

  • ‘Vrouwenalba amicorum: sociale objecten’. Lezing voor het Stamboomcafé van het Centraal Bureau voor de Genealogie, Centraal Bureau voor de Genealogie, Den Haag, 26 maart 2013

  • ‘Wie verweet wie teut te zijn? Identiteitsvraagstukken omtrent vrouwenalba amicorum’, lezing voor de Orde van den Prince, Nijmegen, 9 januari 2013 

  • ‘Papieren vriendschap. Vier vrouwenalba in het Gelders Archief’, lezing voor de Geldristen Vereniging, Gelders Archief, Arnhem, 28 september 2012


Deelnemer Science Battle
In de ScienceBattle nemen vier promovendi het tegen elkaar op in het theater: wie heeft het beste verhaal over zijn of haar onderzoek? Bij welke presentatie gaat een wereld voor je open? Snap je waar het over gaat? Voel je de passie? Kun je het navertellen? In een gedreven presentatie vertellen promovendi over hun vakgebied en over het onderzoek waar zij mee bezig zijn. Er komen vier wetenschappers aan bod en in totaal krijgen ze elk tien minuten de tijd. Aan het eind van de performance  kiest het publiek een winnaar. Zie http://sciencebattle.nl/
Medewerker Pre-University College Humanities Radboud Universiteit
Het Pre-University College Humanities van de Radboud Universiteit stelt zich tot doel de overstap van VO naar WO zo soepel mogelijk te maken. Ik geef workshops aan middelbare scholieren om ze te helpen met hun profielwerkstuk en iets te vertellen over mijn onderzoek en de studie Nederlandse taal en Cultuur in het algemeen.
Overige werkervaring

2009-2011  Junior medewerker bij verschillende televisieprogramma’s (EVA Media) 


2008-2011  Redacteur en auteur voor Babel, maandblad van de Faculteit
          Geesteswetenschappen
 (Universiteit van Amsterdam)
           Schrijven van achtergrondartikelen, interviews en fictie. Daarnaast samenstelling 
2008  Junior medewerker bij verschillende televisieprogramma’s (Omroepvereniging

NCRV)


2007-2010  Freelance corrector (Uitgeverij Prometheus)
2007-2010  Junior medewerker (Omroepvereniging VARA)
         O.a. gewerkt bij ‘De wereld draait door’, ‘Kassa’, ‘De leugen regeert’ en ‘Mooi! Weer de Leeuw’
2006-2007 Het maken van literatuurtoetsen voor diverse middelbare scholen (freelance)
Opleidingsgerelateerde activiteiten

2010  Seminar ‘Vroegmodern vs. modern’ bij de Academia Belgica in Rome onder

leiding van prof. Jürgen Pieters (Universiteit Gent)

2010  Stage fondsredactie (Uitgeverij De Geus in Breda)


Werkzaamheden onder meer: redigeren van manuscripten, vertegenwoordiging uitgeverij op de Frankfurter Buchmesse, teksten schrijven (titelplannen, folderteksten, website)

2006-2008  Lid van de onderwijscommissie faculteit Neerlandistiek (Universiteit van 


Amsterdam)


1 Voor publiekslezingen zie: valorisatie

 • Promotie-onderzoek
 • Onderwijs, workshops, scriptie- en stagebegeleiding
 • Valorisatie Ervaring publieke optredens en sociale media
 • Populair wetenschappelijke publicaties
 • Valorisatie overig Publiekslezingen en evenementen
 • Deelnemer Science Battle
 • Medewerker Pre-University College Humanities Radboud Universiteit

 • Dovnload 71.12 Kb.