Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Naar een beter begrip van Europese structuren en de Europese besluitvorming inzake gendergelijkheid

Dovnload 0.89 Mb.

Naar een beter begrip van Europese structuren en de Europese besluitvorming inzake gendergelijkheidPagina8/19
Datum05.12.2018
Grootte0.89 Mb.

Dovnload 0.89 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   19


Adviesorganen

Het Europees Economisch en Sociaal Comité


http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.nl.homeDit Comité stelt op verzoek van de grotere Europese instellingen adviezen op over de wetsvoorstellen en het stelt ook eigen initiatiefadviezen op. Het doet dienst als connectie tussen de Europese instellingen en het maatschappelijk middenveld. De leden van het Comité zijn verdeeld over drie groepen, werkgevers, werknemers en andere organisaties uit het maatschappelijk middenveld en deze vertegenwoordigen de economische, sociale en culturele belangen van hun land. België wordt vertegenwoordigd door 12 leden (allen vertegenwoordigers uit de industrie, van werkgeversorganisaties en vakbonden). Het Comité bestaat uit zes onderdelen. Voor gelijkheidsrecht is de “Section for employment, social affairs and citizenship” (SOC) van belang. Eén van de behandelde thema’s is “Gelijke kansen”, met inbegrip van gendergelijkheid. (Informatie enkel in het Engels voorhanden.)
Afbeelding 19: Logo Europees Economisch en Sociaal Comité

Het Comité van de Regio’s


http://www.cor.europa.eu/


Het Comité van de Regio's is de spreekbuis van regionale en lokale overheden. Wanneer voorstellen voor beleid of wetten op terreinen komen die van belang zijn voor de regionale of lokale overheden dan moet dit Comité worden geraadpleegd. Het toetst EU-wetgevingsvoorstellen aan 3 belangrijke beginselen, namelijk subsidiariteit, nabijheid en samenwerking.


Afbeelding 20:
Logo Comité van de Regio’s

Het subsidiariteitsprincipe zorgt ervoor dat besluiten van de EU zo dicht mogelijk bij de burger worden genomen. De EU mag enkel optreden wanneer enkel zij bevoegd is of wanneer de door de EU getroffen maatregelen veel doeltreffender zullen zijn dan deze op regionaal of lokaal niveau. Volgens het principe van nabijheid dienen bestuurslagen dicht bij de burger te functioneren zodanig dat deze op de hoogte zijn van de werking van de EU. Het beginsel van samenwerking buigt zich over de dialoog tussen de overheden die betrokken zijn in het besluitvormingsproces, namelijk de Europese, nationale, regionale en lokale overheden.Er wordt gewerkt in 6 verschillende commissies die als taak hebben adviezen van het Comité van de Regio’s over de voorstellen van de Europese Commissie voor te bereiden. Commissie ECOS (Economisch en Sociaal Beleid) houdt zich onder andere bezig met ‘gelijke kansen’. Daarnaast houdt de commissie CIVEX (Burgerschap, governance, institutionele en externe aangelegenheden) zich bezig met het EU charter van de grondrechten.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   19

  • Het Comité van de Regio’s

  • Dovnload 0.89 Mb.