Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Nationaal Geografisch Instituut

Dovnload 117.43 Kb.

Nationaal Geografisch InstituutDatum10.10.2017
Grootte117.43 Kb.

Dovnload 117.43 Kb.Het Nationaal Geografisch Instituut is een klantgerichte instelling.

Wij willen graag weten wie onze klanten zijn en hoe ze best te bereiken.

Daarom vragen wij u vriendelijk deze enquête in te vullen.


Hartelijk dank voor uw medewerking!

Mogen wij u vragen de ingevulde formulieren terug te sturen of te faxen naar de Commerciële Directie van het Nationaal Geografisch Instituut, of per email naar sales@ngi.be, onderwerp : enquête

Adres: Abdij ter Kameren 13 te 1000 Brussel Fax: 02/629 82 83


 1. Uw profiel:

Geslacht: ▢ Man

▢ Vrouw
Leeftijd: ▢ < 20 jaar

▢ 20 – 35 jaar

▢ 35 – 50 jaar

▢ > 50 jaar


Beroep: ▢ Arbeider

Bediende

▢ Zelfstandige

Werkloos

▢ Student

▢ Huisvrouw/-man


Studieniveau: ▢ LSO

▢ HSO


▢ Hoger niet-universitair onderwijs

▢ Universiteit

Woonplaats + postnummer: ………………………………………………………………………………
Heeft u hobby’s waarbij u NGI-kaarten gebruikt? ▢ Ja ▢ Nee

Zo ja, welke? ……………………………………………………………………………………………… 1. Hoe bent u in contact gekomen met het Nationaal Geografisch Instituut?

▢ website NGI

▢ advertentie/publiciteit

Weet u nog welk tijdschrift? ………………………………………………………………………………

▢ beurs/evenement

Zo ja, welke? ………………………………………………………………………………

rondleiding NGI

▢ vrienden, kennissen

▢ school


▢ jeugdbeweging

▢ andere


Welke? ……………………………………………………………………………………


 1. Wat was uw laatste aankoop bij het NGI?

………………………………………………………………………………………………………………………………
Waarom kocht u deze kaart, brochure, luchtfoto, … ?

………………………………………………………………………………………………………………………………


Koopt u dikwijls NGI-producten?

▢ 1 x per jaar

▢ 1 x per maand

▢ 1 x per week


Koopt u meestal

ter plaatse in de NGI-winkel

▢ in een boekhandel

telefonisch

▢ fax

▢ e-mail▢ website
Welke NGI-producten interesseren u het meest?

▢ kaarten op schaal 1:10 000

▢ kaarten op schaal 1:20 000
▢ kaarten op schaal 1:25 000

▢ kaarten op schaal 1:50 000

▢ kaarten op schaal 1:100 000

▢ kaarten op schaal 1:250 000

toeristische kaarten

▢ historische kaarten

▢ luchtfoto’s

digitale producten

▢ andere kaarten

welke? ……………………………………………………………………………………
 1. Hoe zou u liefst ingelicht worden over nieuwe NGI-producten?

▢ via uw boekhandel

▢ via gespecialiseerde tijdschriften

▢ via website NGI

via persoonlijk e-mail bericht

▢ via brief

▢ andere

welke? ………………………………………………………………………

 1. Facultatief

Als u via e-mail op de hoogte wilt gehouden worden van de nieuwe producten, geef ons dan uw adres en andere gegevens, we sturen de informatie graag naar u door.


NAAM: ………………………………………………………………………………………………

STRAAT + NUMMER: ………………………………………………………………………………………………

POSTCODE + GEMEENTE: …………………………………………………………………………………………

E-MAILADRES: ………………………………………………………………………………………………


De van u ontvangen gegevens worden opgenomen in de bestanden van het NGI en dienen enkel voor de verwerking van deze enquête met het daarin vermelde doel en om u de gevraagde informatie te verstrekken. Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 betreffende de verwerking van persoonsgegevens heeft u het recht de u betreffende gegevens te raadplegen en indien nodig te verbeteren. Daartoe dient u contact op te nemen met het Nationaal Geografisch Instituut – Commerciële directie – Abdij ter Kameren 13 te 1000 Brussel – e-mail: sales@ngi.be
Bedankt voor uw medewerking! • Nationaal Geografisch Instituut
 • Hoe bent u in contact gekomen met het Nationaal Geografisch Instituut
 • Wat was uw laatste aankoop bij het NGI
 • Hoe zou u liefst ingelicht worden over nieuwe NGI-producten
 • Bedankt voor uw medewerking!

 • Dovnload 117.43 Kb.