Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Natuurlijk gedrag/afwijkend gedrag Natuurlijke gedragssystemen

Dovnload 191.88 Kb.

Natuurlijk gedrag/afwijkend gedrag Natuurlijke gedragssystemenPagina1/2
Datum08.12.2018
Grootte191.88 Kb.

Dovnload 191.88 Kb.
  1   2

Natuurlijk gedrag/afwijkend gedrag


Natuurlijke gedragssystemen


Een dier vertoont 'natuurlijk gedrag' uit zichzelf. Het gedrag is aangepast aan de (natuurlijke) omstandigheden waarin het dier leeft en helpt het dier om te overleven. Er zijn verschillende soorten natuurlijk gedrag. Denk aan voortplantingsgedrag, rustgedrag en territoriumgedrag.
Een dier past zich zo goed mogelijk aan aan zijn omgeving zodat het dier in die omgeving kan overleven. Zoals je in hoofdstuk 1 al hebt gelezen is alle gedrag gericht op overleven. En niet alleen als individueel dier overleven, maar ook als groep dieren en als diersoort.

 • Ten eerste moet het dier overleven als individu. Hiervoor heeft het dier bijvoorbeeld een bepaald voedingsgedrag en heeft het verdedigingsgedrag.

 • Ten tweede moeten dieren overleven als groep. Daarvoor hebben de dieren sociaal gedrag.

 • Ten derde moeten ze overleven als soort. Daarvoor is er bijvoorbeeld voortplantingsgedrag.

Het gedrag dat het beste is voor de overlevingskansen van het dier of van de soort wordt er in de natuur uitgeselecteerd. Als een dier door gedragsveranderingen beter in zijn leefomgeving kan overleven dan soortgenoten, dan zullen de jongen van dat ene dier ook betere overlevingskansen hebben.


Bij natuurlijk gedrag heb je te maken met onder andere:

 • territoriumgedrag • eetgedrag

 • comfortgedrag • vluchtgedrag

 • exploratiegedrag (onderzoeken) • voortplantingsgedrag

 • afwijkend gedrag • rustgedragSociaal gedrag, groepsgrootte en samenlevingsvorm


Sommige diersoorten kiezen er voor om samen in een sociale groep te leven, anderen zoals de tijger leven buiten de paartijd om alleen (alleen leven = solitair leven).
Toch zijn er ook veel voordelen bij het samenleven in groepen:

 • Zo kunnen dieren als groep de omgeving beïnvloeden. Denk maar eens aan keizerspinguïns, die in de ijskoude winters met zijn allen bij elkaar gaan staan om warm te blijven tijdens het uitbroeden van hun ei. Of olifanten, die door hun aanwezigheid in een groep ervoor zorgen dat de savanne niet dichtgroeit met bomen waardoor er meer gras kan groeien om van te eten.
 • Daarnaast zorgt het leven in een groep voor extra veiligheid. Veel zeemeeuwen broeden in grote kolonies van soms wel tiendduizenden soortgenoten. Er is dan zoveel aanbod van eieren en jonge kuikens voor roofdieren, dat de kans dat jij je jong verliest veel kleiner wordt. Hetzelfde geldt voor een zwerm spreeuwen. De kans dat die ene spreeuw gegrepen wordt door een sperwer is vele malen kleiner in een groep van 10.000 dieren, dan in een groep van 10 dieren.
 • Het verkrijgen van voedsel wordt ook makkelijker in een groep. Als er een groepslid voer vindt, zal de plek worden doorgegeven aan de rest van de groep. Hierdoor is de kans op het vinden van iets eetbaars veel groter dan wanneer je alleen bent als dier. Leeuwen en Afrikaanse wilde honden kunnen als groep ook samenwerken en grotere prooien doden, waardoor er meer eten is.
 • Als laatste is een groot voordeel van samenleven, dat het voortplanten makkelijker gaat. In een grote groep kan een dier sneller een partner vinden.

Diersoorten hebben ieder hun eigen groepsgrootte, die voor de soort het beste werkt. Sommige dieren leven alleen (=solitair) en verjagen alle soortgenoten uit hun territorium. Alleen in de paartijd zoeken ze natuurlijk wel een soortgenoot!Anderen leven altijd in groepen (=sociaal). Er zijn verschillende vormen om samen te leven, die je in een opdracht gaat ontdekken.

Afbeelding 2.1: de voordelen om in een groep te leven

Vraag 1

Geef bij alle hieronder genoemde samenlevingsvormen een omschrijving en geef een voorbeeld, zodat je goed weet wat er met de verschillende vormen bedoeld wordt.

Solitair levend:__________________________________________________________________
­­­­­­­­­­­­­­Bijvoorbeeld: ____________________________________________________________________

Paarvorming:___________________________________________________________________
­­­­­­­­­­­­­­Bijvoorbeeld:_____________________________________________________________________

Gezinsvorming:_________________________________________________________________
­­­­­­­­­­­­­­Bijvoorbeeld:_____________________________________________________________________

Harem:_________________________________________________________________________
­­­­­­­­­­­­­­Bijvoorbeeld:_____________________________________________________________________

Kolonie:________________________________________________________________________
­­­­­­­­Bijvoorbeeld:_____________________________________________________________________

  1   2

 • Sociaal gedrag, groepsgrootte en samenlevingsvorm

 • Dovnload 191.88 Kb.