Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Natuurlijke getallen

Dovnload 154.41 Kb.

Natuurlijke getallenPagina1/2
Datum05.12.2018
Grootte154.41 Kb.

Dovnload 154.41 Kb.
  1   2


G

E

T

A

L

L

E

N

K

E

N

N

I

SNATUURLIJKE GETALLEN
Natuurlijke getallen kleiner dan 10 000
D = Duizendtallen Bv.: 5D = 5 duizendtallen = 5 000

H = Honderdtallen Bv.: 5H = 5 honderdtallen = 500

T = Tientallen Bv.: 5T = 5 tientallen = 50

E = Eenheden Bv.: 5E = 5 eenheden = 5


Tabel:

Weet je nog? Lege kolommen vul je op met nullen: vergeet ze niet!

Bv.: 7D 5T 2E = 7 052  er zijn 0 honderdtallen


D

H

T

E

7

0

5

2


Natuurlijke getallen kleiner dan 100 000.
TD = Tienduizend Bv.: 5TD = 5 tienduizendtallen = 50 000
Tabel:

Bv.: 5TD + 6D + 8H + 0T + 9ETD

D

H

T

E

5

6

8

0

9

Juist lezen:

24 834 : Ik lees: vierentwintigduizend achthonderdvierendertig

3 713 : Ik lees: drieduizend zevenhonderddertien

9 045 : Ik lees: negenduizend vijvenveertig


Natuurlijke getallen kleiner dan 1 000 000 (1)

HD = honderdduizendtal Bv.: 3HD = 3 honderdduizend = 300 000


Tabel:

HD

TD

D

H

T

E

8

1

6

2

0

4

Rekentaal:

We kennen twee types:

Type 1: het getal staat vooraan, we krijgen de uitkomst en moeten de opdracht zoeken.

Bv. 20 is de helft van

20 is dus de uitkomst van de helft van iets.

20 is iets gedeeld door 2

20 : 2 = 40
Natuurlijke getallen kleiner dan 1 000 000 (2)

Type 2: de woorden staan vooraan, we krijgen een opdracht en moeten de uitkomst zoeken.

Bv. De helft van 20 is …

Ik moet de uitkomst zoeken van de helft van 20.

Dus doe ik 20 : 2 en vind ik 10

Ik los op: de helft van 20 is 10

Juist lezen:

Kijk goed naar het getal. Na de duizendtallen is steeds een beetje ruimte gelaten. Dit helpt bij het lezen: wanneer ik de ruimte zie, moet ik het woord duizend uitspreken.

Bv.: 203 895

Ik lees: tweehonderd en drie, nu zie ik witte ruimte en zeg duizend. Dan lees ik het vervolg van mijn getal.

Het getal is dus: tweehonderdendrieduizend achthonderdvijfennegentigNatuurlijke getallen kleiner dan 1 000 000 (3)
Getallen juist schrijven:

Om grote getallen vlot te lezen en te herkennen, verdeel je de cijfers in groepjes van 3 en laat je ruimte tussen de groepjes.

Begin het vormen van je groepje steeds bij de eenheid (achteraan)

Bv.: niet 562312 wel 562 321

Niet 6784 wel 6 784

Het begrip ‘deler’
Wat zijn delers?

Delers vind je door na te gaan door welke getallen je een getal kan delen.

Bv.: Ik zoek de delers van .

Kan ik 28 delen door 2?  ja, 28 : 2 = 14

Kan ik 28 delen door 3?  nee

Kan ik 28 delen door 4?  ja, 28 : 4 = 7


Zo controleer ik verder met 5, 6, 7.

Bij 7 mag ik stoppen, want ik vond 7 al als uitkomst van 28 : 4!!!


Gemeenschappelijke delers
Ik schrijf de delers op van beide getallen

Gemeenschappelijke delers zijn delers die bij BEIDE getallen voorkomen!

Controleer BEIDE zijn van je T-VORM!!
Bijvoorbeeld: ik zoek de gemeenschappelijke delers van 50 en 40

4
40
20

8


50
25

De gemeenschappelijke delers

van 50 en 40 zijn 1, 2, 5, 10.

De grootste gemeenschappelijke deler = GGD


Ik schrijf de delers op van beide getallen.


De gemeenschappelijke delers zijn delers die bij BEIDE getallen voortkomen!


De grootste deler dat ze allebei hebben is de GGD.


Bijvoorbeeld: ik zoek de gemeenschappelijke delers van 50 en 40


50

254

40

20

8

De gemeenschappelijke delers van 50 en 40 zijn 1, 2, 5, 10.

De GGD = 10
Het begrip ‘veelvoud’

De tafel van 5 heeft deze uitkomsten:

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

50 55 60 65 …


Deze uitkomsten zijn de veelvouden van 5!
Opmerking:

0 is van ELK getal een veelvoud.

Je kunt nooit ALLE veelvouden noteren, want na 65 komt 70 75

En ga zo maar verder !


Gemeenschappelijke veelvouden


Ik schrijf de veelvouden op van beide getallen


Gemeenschappelijke veelvouden zijn veelvouden die bij BEIDE getallen voorkomen.
Bv.: Ik zoek de gemeenschappelijke veelvouden van 5 en 8

Vel 5  0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85,

Vel 8  0, 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80, 88, 96, …
De gemeenschappelijke veelvouden van 5 en 8 zijn 0, 40, 80,…

Kleinst gemeenschappelijke veelvoud = KVG


Ik schrijf de veelvouden op van beide getallen


Gemeenschappelijke veelvouden zijn veelvouden die bij BEIDE getallen voorkomen!


Het kleinste veelvoud dat NIET 0 is en dat ze allebei hebben is het KGV


Bv.: ik zoek de gemeenschappelijke veelvouden van 5 en 8

Vel 5  0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85,

Vel 8  0, 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80, 88, 96, …
De gemeenschappelijke veelvouden van 5 en 8 zijn 0, 40, 80, …

Het KGV = 40Het begrip ‘deelbaarheid’

Een getal is deelbaar door een getal als er geen rest is.

Het mag ook geen kommagetal worden.
Deelbaar door 2  alle even getallen  eindigt op 0, 2, 4, 6, 8

Deelbaar door 10  eindigt op 0

Deelbaar door 5  eindigt op 0 of 5
Opmerking: REST

Je kunt de rest na deling zoeken zonder de deling te maken.

Daarvoor ga je terug naar het voorgaande getal dat wel deelbaar was en je trekt af.

Bv.:


7 802 : 10  7 800 was wel deelbaar!

7 802 – 7 800 = 2 de rest is dus 2


Deelbaarheid door 25, 100 en 1000

Deelbaar door 25  alle getallen eindigend op 00, 25, 50, 75

Deelbaar door 100  alle getallen eindigend op MINSTENS 2 nullen

Deelbaar door 1000  alle getallen eindigend op MINSTENS 3 nullen


Opmerking: REST

Je kunt de rest na deling zoeken zonder de deling te maken.

Daarvoor ga je terug naar het voorgaande getal dat wel deelbaar was en je trekt af.
Bv.:

7 812 : 100  7 800 was wel deelbaar!7 80 – 7 800 = 12 de rest is dus 12


  1   2

  • NATUURLIJKE GETALLEN Natuurlijke getallen kleiner dan 10 000
  • Natuurlijke getallen kleiner dan 100 000.
  • Natuurlijke getallen kleiner dan 1 000 000 (1)
  • Natuurlijke getallen kleiner dan 1 000 000 (2)
  • Natuurlijke getallen kleiner dan 1 000 000 (3)
  • Gemeenschappelijke delers
  • De grootste gemeenschappelijke deler = GGD
  • Gemeenschappelijke veelvouden
  • Deelbaarheid door 25, 100 en 1000

  • Dovnload 154.41 Kb.